Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. gegužės 3 d., ketvirtadienis

Žaidimas su piktžolėmis / Pranašiškas žodis. 2 dalis


John Fenn, 2012 m. balandžio mėn. 28 d.,

Prioritetų pakeitimas
Praeitą savaitę aš rašiau apie žaidimą su piktžolėmis, tai buvo įvadas į Viešpaties aplankymo aprašymą, kurį aš patyriau vasario mėnesį. Kai Jis man pasirodo, Jis paprastai kalba apie tai, ką Jis daro Kristaus kūne. Šis aplankymas nebuvo išimtis. Tačiau jis skyrėsi nuo kitų paskutiniųjų tuo, kaip Jis kalbėjo apie Savo kūną.

Jei tu perskaitei žinią 7 surinkimams Apreiškimo Jonui knygos 2 ir 3 skyriuose, tu žinai, ką kiekvienam iš jų pasakė Viešpats. „Tas, kuris turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako surinkimams“, kiekvienos žinios pradžioje arba pabaigoje yra pažadas „tam, kuris nugalės“.

Kiekviena iš 7 žinių yra skirtinga, nes skiriama Kristaus kūnui skirtinguose miestuose. Todėl kiekviena žinia taikoma būtent to miesto žmonėms, nors kita vertus, knyga, kurią mes vadiname Apreiškimo knyga, buvo nukopijuota ir skaitoma viso Kristaus kūno visame pasaulyje, žinoma ir mūsų.

Todėl kiekviena žinia taip pat yra skirta visam Kristaus kūnui.

Šeima pagal pasirinkimą
Kaip su visomis pranašiškomis žiniomis, kurias jie gavo ir pagal kurias savanoriškai elgėsi, tiems, kurie tikrai turi ausis klausyti, ką Dvasia kalba. Kitiems, ši žinia yra tik plazdenimas vėjyje.

Kai Viešpats pasirodė man, Jis kalbėjo apie labai rimtą laiką, dabar skirtą Kristaus kūnui. Tie, kurie sekė, ką jau Dvasia kalbėjo, atpažins tai. Viešpats kalbėjo Savo kūnui augti, atmesti vaikiškus dalykus, tapti panašiais į Kristų, ir viską nukreipti į vienybę tikrų mokinių kūne, kokio pasaulis nematė nuo Apaštalų darbų. Tai galutinė išvada 7 punktų, kuriuos Jis man pasakė vasario mėnesį – vienybė Kristaus kūne, kokios pasaulis nematė nuo Apaštalų darbų knygos laikų.

Septyni elementai
Štai tie 7 dalykai, apie kuriuos Jis man kalbėjo:
1) Nustatyti prioritetus gyvenime nukreiptus į brandą Jame. Kai mes nustatome prioritetus gyvenime, dalykai, kurie anksčiau buvo nereikšmingi, dabar tampa svarbiais ir tie, kuriems mes atiduodavome save, dabar atkrenta šalin. Kai aš buvau vaikas, aš žaidžiau su vaikiškais žaislais. Kai tapau suaugusiu, aš atidėjau juos šalin – daugiau nemaniau, kad dvasinės piktžolės yra vertos dėmesio.

Tai reiškia, daugiau neatmesti krikščioniškų ryšių. Daugiau neatmesti žmonių iš mūsų gyvenimų, nes mes nesutinkame su jais, ar jie nedaro tai, ką mes norime, kad jie darytų, ar jie pakeičia surinkimus. Tai reiškia, kad tai, ką pasakė Jėšua, tampa dalyku Nr.1 mūsų gyvenime, taigi mes nesilaikome nuoskaudų ir nepasitenkinimų – daugiau mes nebegalime leisti sau tokios prabangos.

2) Mūsų broliai ir sesės Viešpatyje yra mūsų šeima, kurią pasirinkome. Broliai ir sesės, su kuriais mes bendraujame kiekvieną savaitę, tampa mūsų šeima. Ypač namų surinkime. Kai žmonės tampa šeima (tu gali pasirinkti savo draugus, bet tu turi mylėti savo šeimą) jie tampa svarbesniais mūsų gyvenime. Jei mes turime įprastos veiklos, o sesei ar broliui Viešpatyje reikia pagalbos nuvykti pas gydytoją, šeima pakeičia savo įprastinius planus, kad padėtų šeimos nariui, nes jie YRA šeima. Mes investuojame laiką į vienas kito gyvenimą – susitinkame priešpiečių metu, vakarienei su šeima, kurią pasirinkome. Kaip atrodytų tavo gyvenimas, jeigu tu padarei savo artimiausius krikščionis draugus savo šeima pagal pasirinkimą?

3) Pogrindinė ekonomika kūne, kai mes rūpinamės vienas kitu praktiškais būdais kiekvieną dieną. Pogrindinė ekonomika – tai reiškia pogrindinė. Žemiau visokio eismo ir žmonių bėgiojančių šen ir ten, yra grupė tikinčiųjų, kurie padeda savo broliams ir sesėms Viešpatyje: aš buvau nuogas, alkanas, ištroškęs, ligonis, kalėjime... ir jūs aprengėte, pamaitinote, davėte atsigerti, aplankėte... nepastebimai rūpinasi vieni kitais, niekas to nemato, tik žmonės Viešpatyje.

4) Tikėjimo paprastumas; Daugiau jokių formulių, bet vietoj to tikras pažinimas ir vaikščiojimas su Viešpačiu, daugiau jokių atsitraukimų, kai susitelkiama į tą ar kitą specialų mokymą ar paskutinį ir šauniausią dalyką krikščioniškame pasaulyje. Tikėjimo paprastumas. Atmesti viską, kas padaro tikėjimą sudėtingu. Nesivaikykite dvasinių vaivorykščių ir drugelių. Žmonės pagal prigimtį geriau sieks stebuklo, nei darys sunkų darbą, priimdami sunkius sprendimus, sutikdami aplinkybes ir pripažindami, kad jie klydo ir jiems reikia pagalbos išlipti iš duobės, kurią patys sau išsikasė. Daug lengviau suversti kaltę Dievui ar velniui, ar dar kam nors, bet paprastas tikėjimas sako – man tik reikia augti Kristuje, tai mano prioritetas Nr.1 ir man nesvarbu, kas yra teisus ar neteisus. Aš turiu būti toks kaip Jėšua.

5) Tyrumas; nenaudoti Dievo malonės, kaip leidimo nusidėti, bet kaip įgalinimą gyventi šventai. Palaiminti tyraširdžiai, nes jie matys Dievą. Dvasia prašo mūsų išvalyti mūsų gyvenimą, bet tai tik tada gali būti padaryta, kai visi dega troškimu pamatyti Dievą – matyti Jį mumyse, mūsų gyvenime, mūsų aplinkybėse, pažinti Jį.

6) Be baimės; nesielgti ir nereaguoti iš baimės, kas bus, bet judėti per gyvenimo įvykius paprastame ir nuoširdžiame tikėjime, šeimoje ir bendruomenėje tikinčiųjų, darydami gera ir augdami Jame. Jis pasakė man, kad daug Jo žmonių iškrypsta iš kelio dėl baimės skaitydami apie įvykius pasaulyje, užuot pasimokę kaip gauti informaciją be pridėtos baimės dvasios. Tai buvo vienas Jo svarbiausių punktų – nedaryti dalykų iš baimės, apdairumui – taip, baimei – ne.

7) Susitelkę; sąmoningai atmesti tikėjimo nukrypimus ir pasaulio pramogas, sutelkti savo gyvenimus į Jį ir tuos mokinius aplink mus, kurie yra tame pačiame dvasiniame lygmenyje, kaip ir mes. Mūsų tikslas turi būti susitelkimas būti tokiu kaip Jis. Tai reiškia, kad bet kas, kas tave gundo išsiaukštinti patį save, turi būti atmesta šalin. Mes turime vaikščioti šviesoje to, ką mes turime, ir nepergyventi dėl kitų žmonių dvasinio vaikščiojimo – tai jau jų istorija prieš JĮ.

Tai tokie 7 dalykai, apie kuriuos Jis kalbėjo, tu gal būt anksčiau kažką girdėjai apie tai iš šių temų...

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.