Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. balandžio 2 d., pirmadienis

Alkoholis?

John Fenn, 2012 m. kovo mėn. 17 d.,

Principai
Kelias praeitas savaites aš tikslingai NESIGILINAU į statistiką ir nepateikiau „žingsnio 1, 2, 3“ nei formulių nagrinėdamas šitas visuomenines problemas, bet stengiausi pateikti aukštesnius dėsnius, kad skaitytojas būtų pakankamai apginkluotas išmintimi ir gal būt skirtinga perspektyva šių problemų atžvilgiu.

Taigi šiandien tuo pačiu būdu aš pasidalinsiu apie alkoholinius gėrimus - atskleisdamas aukštesnius principus, užuot diskutavus apie vienus ar kitus alkoholio gėrimo aspektus.

Aukščiausias įsakymas – meilė
Rom 14:1 Paulius sako taip: „Silpno tikėjimo žmogų priimkite, bet venkite ginčų dėl skirtingų nuomonių“.

Paulius aiškina, kaip reikia elgtis su krikščionimis, kurie tiki kitaip dėl to ką jie gali valgyti arba ko negali valgyti, ką gali gerti arba ko negali gerti, ir kokią savaitės dieną tinka paskirti garbinimui. Aš cituoju iš knygos   Naujojo Testamento žodžių reikšmės pagal Earle: „Paulius omenyje turėjo žmogų, kuris daro dideles problemas iš mažų dalykų… preciziškai laikydamasis žmonių sukurtų taisyklių ir nuostatų”.

Frazę „vengti ginčų dėl skirtingų nuomonių“ taip pat galima versti „Priimkite… bet nesiginčykite dėl nuomonių”… arba „Priimkite, bet ne tam, kad pasiginčytumėt“

Dėl ko ginčytis?
Vienas įsitikinęs, kad galima viską valgyti, o kitas, kurio tikėjimas silpnas, valgo tik daržoves. Kuris valgo viską, teneniekina to, kuris valgo tik daržoves, o vegetaras teneteisia valgančio viską, nes Dievas jį priėmė (Rom 14:2-3, vertimas iš anglų k.).

Kas tu toks, kad drįsti teisti kito Žmogaus (Jėzaus) tarną (svarstomasis asmuo)?! Ar jis stovi, ar krenta – tai savajam Šeimininkui. Bet jis stovės, nes Dievas turi galią jį išlaikyti (Rom 14:4, vertimas iš anglų k.).

Kurią dieną reikia garbinti?
Paulius tęsia: „Vienas išskiria vieną dieną iš kitų dienų, o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tebūna įsitikinęs pagal savo išmanymą. Tas, kuris išskiria dieną, daro tai Viešpačiui, ir tas, kuris neišskiria dienos, nesilaiko jos Viešpačiui. Tas, kuris valgo – valgo Viešpačiui, nes jis dėkoja Dievui, o tas, kuris nevalgo – nevalgo Viešpačiui ir dėkoja Dievui” (5-6 eilutės).

Paulius aiškina tą patį klausimą 1 Korintiečiams 8:4-6. Problema buvo dėl pagonių šventykloje paaukotos mėsos valgymo, kurią pardavinėdavo vietiniame turguje ir restoranuose. Vieni krikščionys tos mėsos nevalgydavo, o kiti nedarydavo iš to jokios problemos ir valgydavo.

Jiems Paulius sako: „... mes žinome, kad stabas pasaulyje yra niekas ir kad nėra jokių kitų dievų, kaip tik vienas Dievas... tačiau, ne visi turi tokį pažinimą (1 Kor 8:4-6).

Romiečiams jis sako labai panašiai: „Žinau ir esu įsitikinęs Viešpatyje Jėzuje, kad nieko nėra savaime netyro. Bet tam, kas mano esant netyrų dalykų, tam jie netyri(Rom 14:14).

Jei kas geria?
Rom 14:21, kalbėdamas apie panašias problemas, Paulius pamini gėrimą: „Gera yra nevalgyti mėsos, negerti vyno ir vengti visko, kas tavo brolį piktina, žeidžia ar silpnina“.

Bet žiūrėkite, kad ši jūsų laisvė netaptų papiktinimu silpniesiems“ (1 Kor 8:9).

Man patinka tai, ką Paulius pasakė Rom 14:13: „Tad liaukimės teisti vieni kitus. Verčiau nuspręskime neduoti broliui akstino nupulti ar pasipiktinti“.

Problema tokia
Rom 14:1 Paulius moko priimti silpnesnio tikėjimo žmogų, bet nesiginčyti su juo. Vietoj to, tie, kurie turi aukštesnį pažinimą nukrypsta nuo savo laisvės, jeigu silpnesnis tikėjime ateina jų valgymo metu, ir yra sužeidžiama jo silpna sąžinė, nes jis pamato juos valgant nepilnai iškeptą žlėgtainį, kai patys valgo tik salotas. Kitais žodžiais: vaikščiok meilėje ir valgyk kartu su juo salotas.

Praktiškas gyvenimas
Prieš keletą metų aš tarnavau viename susirinkime. Pastorius ir jo žmona, Amerikos italai, pasikvietė mane į spagečių pietus pagal geriausią italų tradiciją. Surinkimo vyresnysis ir jo žmona prisijungė prie mūsų taip pat, ir kai atsisėdome, pastorius įpylė kiekvienam raudono vyno, užuot įpylęs stiklinę vandens. Aš gėriau vyną, nors aš negeriu alkoholio.

1991 aš buvau Rusijoje ir vadovavau amerikiečių komandai, kuri pradėjo surinkimą kartu su keliais rusų draugais Jekaterinburge Uralo kalnuose maždaug 1200 mylių (2000 km) į rytus nuo Maskvos. Žmonės pas kuriuos mes svečiavomės negailėdami didelių išlaidų paruošė mums kalnus rusiško maisto su baltu vynu, kuris buvo kiekvienam įpiltas į taurę. Mes visi gėrėme, nors nei vienas iš mūsų amerikiečių grupės nevartojame alkoholinių gėrimų.

Kiekvienoje situacijoje reikia meilės. Tikslas ne tai - gerti ar negerti, valgyti ar nevalgyti, garbinti vieną kurią dieną ar kitą, tikslas yra meilė. Nebūkime vieni iš tų žmonių dėl kurių buvo susirūpinęs Paulius, kurie iš mažų dalykų daro dideles problemas ir nori ginčytis dėl savo numylėtos doktrinos iki tokio lygio, kad sukelia įtampą vietiniame kūne.

Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievui apyskaitą už save... bet jeigu tavo brolis įsižeidžia dėl tavo meniu, tu jau nebesielgi iš meilės. Savo maistu nežlugdyk to, už kurį mirė Kristus! Jūsų gėris (laisvė) tegul nebūna akstinas piktžodžiauti... Gera yra nevalgyti mėsos, negerti vyno ir vengti visko, kas piktina, žeidžia ar silpnina tavo brolį. Turi tikėjimą? Turėk jį sau, prieš Dievą“ (ištraukos iš Rom 14:12-22).

Sekančią savaitę: pastebėjome, kad krikščionys linkę įsižeisti greičiau nei kiti žmonės. Kokia to priežastis? Pasilikite su mumis...

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.