Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. balandžio 25 d., trečiadienis

Kodėl krikščionys taip greitai įsižeidžia? 3 dalis


John Fenn, 2012 m. balandžio mėn. 7 d.,

Kaip neįsižeisti ir nugalėti įsižeidimą
Kas myli savo brolį, tas pasilieka šviesoje, ir jame nėra nieko piktinančio“ (1 Jn 2:10)

Greitas ir lengvas atsakymas, kaip atleisti įsižeidus arba apsisaugoti nuo jo – tai mylėti tą, kuris sudaro tau galimybę įsižeisti. Kaip tai padaryti? Tai - šio straipsnio tema.

Nr.1 - Sustabdyk savo emocijas
Mt 19:16-30, prie Jėšua (Jėzaus) priėjo vyras, kurį visi pažinojo, kaip „jauną turtingą valdininką“. Pokalbio pabaigoje tas vyras buvo pakviestas tapti mokiniu, jeigu viską parduos.

Kaip jūs žinote, kad „jaunuolis nuliūdęs pasitraukė, nes turėjo daug turto“. Jėšua čia turėjo puikią galimybę įsižeisti. Įsižeidimas yra apibūdinamas kaip kažkas, kas sąlygoja išankstinę nuostatą, arba tampa kliūtimi. Ar galite įsivaizduoti? Pats Viešpats pakviečia žmogų Jį sekti, bet tasai nueina šalin, nes myli turtą labiau nei Dievą.

Ar Jėšua supyko? Ar tas jaunas žmogus nežinojo, kas jį kviečia?! Argi jis nežinojo, kokia amžina šlovė jo laukia?! Nepaisant to, Jėšua neparodė nei mažiausio pykčio, nei susierzinimo, nei apmaudo ar nepasitenkinimo, kai tas žmogus nuėjo šalin. Jis nėjo jam iš paskos.

Ir tai esminis dalykas. Jėšua suprato, kad tai buvo to žmogaus sprendimas, tai buvo jo istorija. Jėšua nesutiko su jo sprendimu, bet tai buvo jo sprendimas. Jėšua neleido emocijoms, dėl to kas buvo gerai ar blogai užtemdyti Savo meilės jam. Jis išreiškė savo meilę žmogui išplėsdamas pakvietimą elgtis teisingai.

Mes pakliūvame į bėdą, kai bandome įpiršti tai, ką mes manome esant teisinga, arba tai, kaip mes manome, kad asmuo turėtų elgtis, arba tai, kaip jie įžeidė mūsų jausmus, arba blogai elgiasi. Mes bandome tai įpiršti į jų gyvenimus net nepaisydami ar jie nori tos mūsų nuomonės, patarimo, plano, ar ne. Tuomet mes įsiskaudiname, kai jie mus užpykdo. Ir mes pykstame, nes jie nedaro to, ką mes manome esant teisinga jiems daryti.

Jėšua norėjo, kad jaunuolis sektų Jį, bet nevertė jo tai daryti, tik pakvietė. Meilė išplečia pakvietimą daryti tai, kas gera, bet neįsižeidžia, kai pakvietimas atmetamas.

Nr.2 – Apmąstyk
Tada Jėšua tarė savo mokiniams: „Iš tiesų sakau jums: turtingas sunkiai įeis į dangaus karalystę“.

Jei Jėšua būtų įsižeidęs, šitie žodžiai būtų tokie: „Aš sakau jums, aš iš tiesų įsižeidęs, kad jis nuėjo šalin. Jis turėtų būti tobulas. Negi jis nežino, jog Aš sunkiai dirbu tam, kad padaryčiau vietos jam? Negi jis nežino, per ką Aš praėjau? Negi jis nežino, ką tai man kainuoja? Aš esu Viešpats!”

Bet vietoj to, Jėšua neperžengė emocinės linijos… Jis pasilaikė Savo nuomonę Sau. Jis susimąstė apie žmogaus sprendimą žvelgdamas į didesnį paveikslą.

Pradėkite nuo didesnės perspektyvos – jūs nenorite, kad tas žmogus eitų į pragarą. Todėl jūs meldžiatės už jį. Tuomet padarykite šiek tiek mažesnį ratą – jūs nenorite, kad jis prarastų savo šeimą, darbą, sveikatą, protą, ir t.t. Tada dar labiau jį sumažinkite iki pradžios, iki to įvykio su jumis, visa tai darykite nepasiduodamas emocijoms, susitelkęs į amžinąjį gyvenimą, bet ne į jausmus.

Jei jūs susitelksite ir nukreipsite savo jausmus melstis už jį, sugrįžkite prie paskutinio laiko, kai jūs galėjote sąžiningai melstis už jį su tyra širdimi, netgi jei jūs pradėjote tik nenorėdami, kad jis eitų į pragarą. Dabar suvokite, kad dėl kai kurių žmonių, tai bus tikra kova, bet jūs galite tai padaryti!

Nr.3 – Neturėk jokios kitos nuomonės tik skyrių ir eilutę
Nesigilink į jų emocinį bagažą, mes turime teisti vaisius, o ne širdis. Vaisius yra kažkada apvaisinto medžio matomas rezultatas. Persikas ar gilė, ar apelsinas prasideda, kai užmezgamas žiedas – matomas ir subrendęs vaisius pasirodo praėjus savaitėms ar mėnesiams po užmezgimo.

Tavęs tenai nebuvo, kai „vaisius“ privertęs juos pasakyti ar padaryti jums kažką, užaugo jų širdyje. Viskas, ką tu žinai yra tai, kad supuvęs vaisius buvo mestas į tavo daržą – vaisius, kuris pradėjo augti seniai, tau nežinomomis aplinkybėmis. Teisk tik „vaisių“, nebandyk susidaryti nuomonės, kas užaugino šitą pagedusį obuolį.

Štai taip tu myli juos - sustabdai savo emocijas, apsiribodamas vaisiumi ir nenagrinėdamas kaip ir kodėl, nes teisti širdis yra Dievo sritis. Tegu tavo malda būna pagrįsta Žodžiu apie tai, ką jie turi daryti (arba patys galvokite apie tai, ką jūs turite daryti sutinkamai su Žodžiu) - tiesiog mylėk juos, nes žinai, kad tas sugedęs vaisius, tai nėra tikrasis asmuo, bet kažkada praeityje į juos patekusios blogos sėklos rezultatas). Kadangi tu nenori, jog jie eitų į pragarą, tu palieki tuščią lauką savo prote apie tai, kodėl jie padarė tai, ką padarė, ir tiesiog meldiesi už juos bei ieškai būdų, kaip daryti jiems gera.

Prisimink štai ką: jei kartą padarei tai ką galėjai, kad turėtum ramybę su jais, o jie atsisako, tuomet jų problema nebėra su tavimi, tai dabar jau priklauso Jėzui. Nes jie, kaip rašiau praeitą savaitę, tapo stabmeldžiais ir stato savo įsižeidimą tarp savęs ir Viešpaties, atsisakydami paklusti Viešpaties Žodžiui.

Jei tu esi tas, kurį įžeidė, tai yra tarp tavęs ir Jėšua, ir užtenka tik trumpo momento, kad padarytum savo širdį teisią prieš Dievą.


Supuvę obuoliai
Pavyzdžiui, jei kas nors įsižeidė ant tavęs, supyko, nedelsdamas atsiversk Raštą ir žiūrėk kaip melstis už juos: „Kai eini melstis, atleisk žmonėms, kurie nusižengė prieš tave“ ir „Rūstaukite ir nenusidėkite“. Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės!“. Jūs meldžiatės, kad jie vykdytų Žodį, nes jų problema yra su Gyvuoju Žodžiu (Mk 11:25-26; Ef 4:26).

Suderink savo nuomonę su skyriumi ir eilute - žinok, kad tai ką jie privalo daryti yra paremta Raštu, o ne tuo ką jie galvoja, jog reikėtų daryti, kad būtų teisūs savo pačių akyse – mylėk juos melsdamasis, jog jie vykdytų Žodį tam, kad būtų teisūs prieš Tėvą ir Viešpatį.

Sugrįžk atgal ir apmąstyk šituos žingsnius, sugrįžk emocionaliai nuo problemos. Jei jie yra įsižeidę ant tavęs, tai yra jų problema. Jei tu esi įsižeidęs – auk, tai ne dėl tavęs, o tam, kad taptum panašesnis į Kristų visuose dalykuose. Ne tai yra svarbu, kas teisus, o kas neteisus, neįrodinėk savo nuomonės. Viskas, ką tu gali padaryti – tai pabandyti sudaryti taiką, bet tuomet kai tu pasiūlei taiką, tai jau priklauso nuo jų ar ją priimti ar ne. Jei jie nepasirinks taikos, tuomet tavo rankos yra švarios.

Šitas žingsnis atgal tau padės pamąstyti - galbūt tu galėsi pamatyti, kur jie bus po metų, jeigu jie nesusitvarkys su įsižeidimu, tikru arba įsivaizduojamu, dėl ko jie tave kaltina. Tu gali pamatyti išmintį ir didelį paveikslą, jei mąstysi Viešpatyje, prašydamas jiems išminties meilėje, kad tu galėtum melstis už juos efektyviai taip, kaip liepė Jėšua.

Kai tai padarysi, tu galėsi NESUSIDARYTI asmeninės nuomonės, bet verčiau TĖVO ir SŪNAUS nuomonę. Tu žinosi, kad jų širdyje yra didesnės problemos, su kuriomis Dievas dirba, ir tai ne tavo reikalas, todėl nesusidaryk kitos nuomonės, o tik tą, kurią nurodo skyrius ir eilutė. Elkis teisingai, nes tiesa reikalauja atsakomybės, štai kodėl visi stengiasi nuo jos pabėgti. Pripažink visus blogus poelgius iš savo pusės, bet tada atleisk ir judėk toliau.

Tas, kuris myli savo brolį gyvena šviesoje, ir jame nėra nieko piktinančio (to kas sukeltų įsižeidimą).

Jei pakankamai ilgai gyveni, tu suvoki, kad dabar daug dalykų darytum kitaip, jei tik būtum tada žinojęs tai, ką dabar žinai. Bet ilgo bėgimo metu tai nieko nereiškia, svarbu tik išmokti pamoką ir, kad širdis pasiliktų meilėje.

Kitą savaitę: Kur mes brėžiame liniją?

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.