Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. birželio 22 d., šeštadienis

Birželio 2024 m. naujienlaiškis

 June 2024 Newsletter

 Sveikinu visus,

 Noriu pradėti nuo padėkos už jūsų maldas. Šis pavasaris Fenų šeimos vyrams buvo labai sunkus sveikatos požiūriu. Atrodo, kad šį pavasarį aš ir mano 3 sūnūs


buvome užpulti, ir tai buvo labai sunku. Žinojimas, kad turime už mus besimeldžiančių draugų, suteikia daug paguodos. Ačiū.

 Nepaisant šių dalykų, pirmąją gegužės savaitę mes vis tiek galėjome nuvykti į savo konferenciją Nyderlanduose, ir tai buvo nuostabus laikas. Tėvas tą laiką įspraudė į tarpą tarp sveikatos iššūkių, suteikdamas mums 2 savaičių ramybės langą. Esame labai dėkingi.

 Taip pat noriu padėkoti tiems, kurie mus remia finansiškai. Visi matėme statistiką, kad visame pasaulyje dabar viskas yra bent 1/3 brangiau nei buvo prieš 3 metus, todėl labai vertiname jus. Žinome, kad padarėte taip, kaip Paulius rašė apie savo draugus, kad jie iš pradžių atsidavė Viešpačiui, o paskui jiems, todėl tęsėsi Evangelijos darbas. (II Korintiečiams 8:5)

 Talsos susirinkimas: birželio 29-30 d. Netrukus apie 200 žmonių prisijungs prie mūsų čia, Talsoje, savaitgalį mokytis, dalytis, garbinti ir pamokoms apie  namų surinkimą (sekmadienį). Ir mano dvasioje dėl to toks jaudulys. Džiaugiamės matydami visus! Laukiu susitikimo su daugeliu, kuriuos pažįstu tik el. paštu. Maldos Tėvui, kad mums išlietų išminties ir apreiškimo Dvasią Jo pažinimui!

 Jėzus, mūsų sabato poilsis:

 Kai Dievas ilsėjosi septintą dieną (hebrajiškai: mesk, liaukis), Jis nustatė tą dieną, kaip pavyzdį , kuris simbolizavo būsimą Mesiją, kuris suteiks poilsį  žmonijai ir kūrinijai.

 Iki šiol kai kurie neteisingai supranta „metimo“(vert. liovimosi kažką daryti) dieną, tikėdami, kad Dievas paskyrė tą dieną ir tik tą dieną, kai reikia kažką liautis daryti. Tai neatitinka    Jėzaus atnešto poilsio paveikslo. Jėzus YRA šabo poilsis. Jei turi Jį, tu išgyveni tai, ką pranašauja kūrimo istorija – poilsio Žmogų, atnešantį poilsį visai kūrinijai. Jei turi Jėzų, tu turi viską.

Išėjimo 20:8-11 įsakymas švęsti 7-ąją dieną tik sako nedirbti, ir daugiau nieko.

 Po daugelio metų kilo mintis tą dieną panaudoti penktadienio vakaro pamaldoms – tai buvo žmogaus kūryba. Dievas tik įsakė, kad savaitė būtų baigta, todėl liaukitės, pailsėkite, atgaivinkite sielą ir kūną.

 Deja, geranoriški tikintieji mūsų  ir Pauliaus dienomis (kurie nesąmoningai dvasiškai tapo fariziejais)*, iškelia dieną kaip įsakymą, kuriam reikia paklusti, o ne supratimą, kad Kristuje kiekviena diena yra poilsis, nes mes Jį turime.

 *Fariziejai sukūrė daugiau nei 800 savo taisyklių, tada jas iškėlė aukščiau Dievo Žodžio, o tai buvo konflikto tarp jų ir Jėzaus priežastis.

 Štai kodėl Paulius rašė Romiečiams 14 skyriuje, kai jie ginčijosi, kurią dieną garbinti, ir kad kiekvienas turi būti visiškai įtikintas savo prote ir nustoti ginčytis tarpusavyje. Jūs turite Kristų, jūsų viduje gyvena Dievo šabas! Taigi visos dienos yra šabas. Tiesiog išsirinkite vieną ir pailsėkite tą dieną!

 Kaip „liautis, sustoti“ diena vainikavo kūrybą po to, kai buvo paskelbta, kad ji baigta ir viskas yra gerai, taip ir Jėzus yra vainikuojamas išganymo pasiekimas, atnešantis galutinį poilsį žmonijai ir žemei.

 Todėl šabas iš esmės yra užbaigimas.

 Kai Dievas nustojo kurti, nes kūryba buvo užbaigta, Jėzus nustojo „kurti“ mūsų išganymą ant kryžiaus, nes jis buvo užbaigtas: „Atlikta“.

 Dievas ilsėjosi ne todėl, kad Jam reikėjo pertraukos, o dėl to, kad 6 dienos buvo užpildytos, užbaigtos, padarytos. Iš esmės tas šabas buvo „gana“ diena. Tai padaryta, to pakanka. Jėzus yra tiesioginis šabo išsipildymas, todėl Viešpats pasakė Izraeliui, kad šabas bus amžinas įsakymas – Jėzus yra amžinas šabo poilsio įsakymas. Tai baigta.

 Hebrajams 4:9-11 nurodo tą patį:

 "Dievo tautai lieka sabato poilsis. Kas įžengia į Jo poilsį, tas ilsisi  nuo savo darbo, kaip Dievas ilsėjosi nuo savojo. Todėl dirbkime, kad įeitume į Jo poilsį, kad nenupultume sekdami  Izraelio) netikėjimo pavyzdžiu“.

 Jo skaitytojams autoriaus žodžiai būtų reiškę nustoti daryti dalykus, kad padarytų įspūdį Dievui ar įgytų Jo palankumą. Kiekviena formulė remiasi kažko aukojimu – tu įsakai, deklaruoji, dovanoji, lankai, cituoji – visos aukos, viskas yra tai, ką žmonės daro norėdami paskatinti Dievą, priminti Jam apie savo poreikį, parodyti savo nuoširdumą – bet Jėzus visa tai užbaigė. Jo auka buvo paskutinė. Galime pailsėti.

 Tikėjimas nėra problema. Jėzus pateikė keletą pastabų apie žmonių tikėjimą: Mažas tikėjimas, didelis tikėjimas, netikėjimas ir pan. Problema yra ne tikėjimas, o poilsis. Egzistuoja tikėjimo srovė surinkime, kuri moko, kad tikėjimas yra kažkas,  ką mes išpažįstame, skelbiame ir leidžiame tai įvykti.

 Bet čia matome, kad tikėjimas yra poilsis ir ramybė. Tikėjimas yra atsakas į Viešpaties apreiškimą ar malonę, kuri neša Jo ramybės buvimą. Tikėjimas reaguoja į tą buvimą ir jaučiamas kaip ramybė. Darbas yra įeiti į tą poilsį, apie kurią kalbama Hebrajams 4:11.

 Darbas skirtas įeiti į poilsį. Darbas nėra tikėjimas, tu turi tikėjimą, tau reikia poilsio. Reikia pasakyti, ką Jėzus padarė, o ką tu padarei – pakanka. Užbaigta. Dabar tai priklauso nuo Jo. Ilsėkis.

 Negalite vienu metu išlaikyti baimės ir ramybės (tikėjimo) – jus tai  kankins.

 Kiek galiu suskaičiuoti, Biblijoje žodis „nebijok“ pasirodo 71 kartą, o „neišsigąsk“ – apie 80 kartų arba tam tikras šių dviejų derinys. Nebijoti reiškia pailsėti, būti ramybėje.

 Filipiečiams 4:6-7 sakoma: „dėl nieko nesirūpinkite,  bet visame kame su malda  ir dėkojimu skelbkite savo prašymus, ir nesuvokiama Dievo ramybė saugos jūsų širdis ir protus. “.

Vieną dieną aš tai priėmiau kaip žingsnis po žingsnio procesą.

 Pirmiausia susitvarkiau su baime, o ne įprastą praktiką, kad baimę nešiojau visą savo laiką maldų metu. Kelias dienas praleidau kovodama su baime, kas būtų, jei tai nutiktų , o kas jei tai... – kelias dienas! Kai nusprendžiau pailsėti, atiduoti tai Tėvui, nustoti jausti visas tas baimes, tada meldžiausi.

 Pirmą kartą mano išreikšta padėka nebuvo apimta baimės ir rūpesčio. Paprastai po maldos buvau ne ką geresnis nei anksčiau. Bet dabar buvo kitaip. Kitaip , nes aš susitvarkiau su baime ir rūpesčiais, kol dar nepaprašiau Tėvo. Tai pakeitė mano gyvenimą iki šios dienos.

 Jėzus yra mūsų poilsis. Jėzus užbaigė mūsų išgelbėjimą, mūsų aprūpinimą gyvenimui ir pamaldumui. Ilsėkis...susitvarkyk su baime, net jei su ja kovoti prireiks dienų, TADA pareikšk savo prašymus ir turėsi Pauliaus aprašytą ramybę.

 Ačiū, kad esate mūsų gyvenime!

Mes jus labai vertiname!

 Džonas ir Barbara, Brianas ir Amy

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.