Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. balandžio 17 d., trečiadienis

Dangaus teismų“ doktrinos klaida Nr. 6 iš 6

John Fenn ,12 April,  2024.  The Error of 'The Courts of Heaven' #6 of 6

Sveikinu visus,

 Baigiant šią seriją apie dangaus teismų (DTM) mokymo klaidas, matome, kad tamsos srityje kovojame su dvasiniais valdovais ir su savimi. Niekas neįvyksta

danguje.

  DTM sako, kad Šėtonas turi prieigą danguje. Efeziečiams 1:20-23, Apreiškimas 12:8-10 įrodo, kad jis buvo išmestas, nugalėtas, ir tik kaltina mus čia, žemėje, o NE prieš mūsų Tėvą.

 DTM sako, kad danguje yra moderni vakarietiško stiliaus teismų sistema, prie kurios Šėtonas gali prieiti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn, o išvykę tikintieji danguje stoja liudyti už jus. Mes parodėme, kad rytietiškas teismas nėra XXI amžiaus Vakarų teismų sistema. Dievo teismas apima Jo vaikus, kurių niekas negali apkaltinti ar kaltinti. Romiečiams 8:31-34.

  

DTM sako, kad jūsų mirusių protėvių nuodėmės yra priežastis, dėl kurios jūsų gyvenimas susijaukė, bet jūs galite ištrinti savo vardą  iš kaltinamųjų sąrašo DT. Ezechielio 18 skyrius ir visi NT laiškai nieko nesako apie praeities kartas, atvėrusias nuodėmei kelią  mūsų gyvenime, o mes esame atsakingi už savo gyvenimus, niekas kitas.

 

Mes individualiai stosime prieš Kristaus teismo krasę  ir negalėsime kaltinti močiutės ar velnio. Negalime sakyti, kad „močiutė atidarė tas duris 1883 m.“, kad paaiškintume, kodėl tu neužaugai ir nepaklūsti Žodžiui. Būsime vienas prieš vieną prieš Jėzų, kad atsiskaitytume už savo gyvenimą.

 

 Šėtonas neturi mums galios. Šėtonas naudoja baimę ir melą, kad suteiktume jam savo valdžią, tada jis panaudoja mūsų valdžią prieš mus. Tai apima mūsų įvedimą į formules, priverčia mus manyti, kad esame silpni ir kad turime jo bijoti, ir sutelkti dėmesį į savo netinkamumo jausmą.

 

 Paulius kalba apie dvasinę kovą Efeziečiams 6:10-12:

 

"Pagaliau būkite stiprūs Viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsirenkite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išstoti prieš velnio klastas (Gk: metodus). Nes mūsų kova nėra su kūnu ir krauju, o prieš valdovus, prieš valdžias, prieš  tamsybių pasaulio galias ir prieš dvasines blogio jėgas dangaus sferose“.

 

 Efezo mieste Apaštalų darbų 19:23-41 kilo riaušės po to, kai tiek daug tikinčiųjų viešai sudegino savo okultines knygas, o stabų pardavimas smarkiai sumažėjo. Miestas buvo padalintas, 32 eiltėje teigiama, kad jie visi buvo sumišę ir daugelis net nesuprato, kas vyksta.

 

 Tiems tikintiesiems Paulius rašė, kad mes kovojame su dangaus valdovais, o tai judaizme reiškia dvasinę sritį. Ne dangus, o dvasios sritis.

 

 Nors kai kurie sukūrė doktriną apie miesto „demoniškų valdovų nuvertimą“, mes to nematome Apaštalų darbuose ar jokiame NT laiške. Niekas nesimeldė sugriauti tvirtoves virš Efezo ar Korinto prieš ten evangelizuodamas ar susitikdamas (namų) surinkimuose. Miestai ir tautos keičiasi po vieną žmogų, kai tas  įtiki Jėzumi.

 

 Iš Danieliaus 10:13, 20 mes sužinome apie Šėtono pajėgas, kurias jis paskiria valdyti tautai. Atminkite, kad Šėtonas tik kopijuoja ir iškreipia tiesą. Taigi šiose ištraukose matome „Persijos kunigaikštį“, kovojantį su angelu Mykolu, kuris, kaip sakoma 12:1, yra angelas, atsakingas už Izraelį. Gabrielius pasako Danieliui, kad jis prisijungs prie Mykolo ir kovos su dvasia dėl Persijos, o kai jie pabaigs, iškils Graikijos princas.  Daugiau nei po 200 metų Persija buvo nugalėta ir ją užkariavo Graikijos Aleksandras Didysis.

 

 Mes maldoje kovojame prieš velnio klastas (metodus). Ne danguje, o čia, žemėje, maldoje; Meldžiamės už žmones, meldžiamės už valdovus ir visus, kurie turi valdžią, meldžiamės drąsos, meldžiamės, kad gyventume tyliai, ramiai ir dievotai, bet šios kovos neturi nieko bendro su tuo, kad mes einame prieš Tėvą teismo procese. siekti palankaus mūsų Tėvo sprendimo.

  

Paulius rašė II Korintiečiams 10:3-6, kad mūsų kova daugiausia susijusi su mūsų mintimis ir emocijomis:

 

 ...ne pagal kūną kariaujame, nes mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dievui griauti tvirtoves, griauti samprotavimus ir visa, kas iškelta prieš Dievo pažinimą ir sugrąžinti. paimkite į nelaisvę kiekvieną mintį apie Kristaus paklusnumą ir pasiruošę atkeršyti už kiekvieną nepaklusnumą, kai tik jūsų paklusnumas išsipildys.

 

 Tai yra imtynės čia, žemėje, su mumis ir su Šėtono klastomis (gr. metodais) dvasinėje srityje. Mintys, emocijos, paimamos į nelaisvę mumyse, išstumdamos seną mąstymą ir įnešdamos naują mąstymą, suderintą su Dievo mąstymu. Jei norite, kad jūsų gyvenimas būtų pakeistas, Šventajame Rašte nėra kito būdo, kaip tik atnaujinti protą – tada jūsų gyvenimas pasikeis. Romiečiams 12:1-3

 

 Kokios mintys? Kokios emocijos?

 

Paulius rašė II Korintiečiams 2:10-11: "Aš...atleidžiu visiems...kad šėtonas neįgautų pranašumo prieš mus, nes mes žinome apie jo sumanymus". Čia jis teigia, kad neatleidimas gali atverti žmogų šėtono „priemonėms“, suteikdamos jam pranašumą prieš juos.

 

 

 

2 Timotiejui 2:23-26 Paulius rašo apie tuos, kurie ginčijasi a

ir nesantaikoje, kurie dėl to yra velnio įkalinti ir „paimami į nelaisvę pagal jo valią“.

 

 Tai yra jėgos, mintys ir emocijos, su kuriomis mes kovojame, demoniškos jėgos, kurios mus vilioja ir išbando. Mes taip pat kovojame su savimi ir visose evangelijose bei laiškuose mums įsakoma atsisakyti nuodėmės ir įgyvendinti teisumą.

 

 Jei Šėtonas turėjo galią kreiptis į Dievą, kad mus apkaltintų praeityje, jis daugiau to nebedaro. Jis 'kaltino mus prieš mūsų Dievą dieną ir naktį', bet buvo išmestas iš dangaus. Jėzus dabar yra daug aukščiau už visas jėgas ir valdovus dvasinėje sferoje, uždarydamas duris priešui. Tėvas sako, kad Jis mus išteisino, niekas negali kaltinti Jo vaikų. Mes esame dangaus karalystės gyventojai ir, kaip Teismo nariai, turime tiesioginį priėjimą prie mūsų Tėvo sosto.

  

Tai saugumo, poilsio vieta, vieta, kur rasti gailestingumą ir malonę gauti pagalbą  prireikus. Nepaverskite to vakarietiška teismų sistemos formule – „Drąsiai ateik prie malonės sosto, kad prireikus sulauktum gailestingumo ir malonės“. (Hebrajams 4:16)

 

Kitos mintys kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.