Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. balandžio 20 d., šeštadienis

Apie tyrą garbinimą

 John Fenn, 19 April, 2024. How to Worship Purely

 Sveikinu visus,

 Kai kurios paskutinės mintys apie tikras problemas tų, kurie ieško atsakymų


naudodami DTM ir kitus formulėmis pagrįstus mokymus.

 Kainas yra klaidingų religijų tėvas: tai formulės, naudojamos bandant pasiekti Dievą

 Pradžios 4:1-15 mes turime Kaino ir Abelio istoriją. Abelis aukojo Viešpačiui kraujo auką, o Kainas – daržoves. Viešpats Dievas (Jehova Elohimas arba Kristus), įkvėpęs į Adomo iš molio nulipdytą kūną dvasią , kad atgaivintų jį, taip pat nužudė ir pirmuosius gyvulius , kad būtų paaukota kraujo auka. Jis aprengė žmones  gyvulio oda, parodydamas jiems dieną, kai Jis Pats taps žmogumi ir taps paskutine auka už nuodėmę. Pradžios 3:21

 Žinoma, Abelis ir Kainas  buvo abu to mokomi. Tačiau Kainas atmetė išgelbėjimą ir atėjo pas Dievą savo sąlygomis, siūlydamas  daržoves, kurias užaugino sunkiai dirbdamas. Viešpats, žinoma, priėmė Abelio auką, bet ne Kaino.

Niekas negali ateiti pas Dievą savo darbais.

 Jau anksčiau pasakojau, kaip OT laikais, kai Dievo akivaizdoje žmogus turėjo nusiauti savo batus, nes jie buvo žmogaus sukurti. Statydami aukurą jie negalėjo niekaip keisti ar apdirbti akmenų, o naudoti juos tokius, kokie jie buvo lauke. Išėjimo 3:5 / Teisėjų 5:15; Išėjimo 20:25/Dt 27:5

 Abelis priėmė Dievo malonę, Kainas – ne. Jis bandė ateiti pas Dievą savo darbais, savo formule.

 Todėl Kainas visais laikais tapo visų klaidingų religijų pavyzdžiu, nes jos taip pat siekia prieiti prie Dievo savo darbais, paremtais klaidingu mokymu.

Iš naujo gimęs krikščionis gali stebėtis tais, kurie šliaužia aukštyn laiptais ant kelių.

 Arba stato šventyklas, kartoja tas pačias maldas, eina į piligrimines keliones į šventas vietas ar prausiasi šventose upėse, tačiau yra daug krikščioniškų mokymų, kurie daro tą patį – bando pasiekti Dievą savo formuluotėmis.

 Krikščioniškos formulės, kuriomis siekiama manipuliuoti Dievu ar padaryti jam  įspūdį savo išpažinimais, patenka į Kaino kategoriją.

 Kiek iš mūsų pasninkavo, kad paskatintų Dievą? (Aš buvau dėl to kaltas savo vaikščiojimo pradžioje) Kiek daug žmonių ėjo į pamaldas turėdami slaptų motyvų, pavyzdžiui, parodyti Dievui, koks tu rimtas, kad primintų Jam sąskaitą, kurią reikia apmokėti šią savaitę, ar dėl kitos priežasties. eini Jį garbinti? Kiek yra kartojančių tikėjimo išpažinimus, kaip Romos katalikas galėtų sukalbėti  septynias „Sveika, Marija“?

 Kiek krikščionių  davė pinigų, kad gautų pinigų? Kiek krikščionių davė pinigų, kad pasveiktų? Kiek lankė seminarus ieškodami to vienintelio dvasinio rakto, kuris atrakintų viską ir padarytų jų gyvenimą ramų? Kiek meldėsi prašydami Viešpaties  jiems pasirodyti?

 Paulius pateikė plačius atsakymus į konkrečius klausimus

 Kai susimąstome, ar esame kalti dėl to, kad bandėme ateiti pas Tėvą su aukomis, kurias atnešėme, ar pagal formules, kurių laikėmės, turime žiūrėti į savo širdį. Suprasti savo motyvus.

 Pirmaisiais metais, kai buvau vedęs Barbarą, dirbau dideliame TV tarnavime, įsikūrusiame Šarlotėje, Šiaurės Karolinoje. Mano savaitinis atlyginimas buvo apie 111 USD atskaičius mokesčius. Tuo metu populiarus mokymas buvo „100 -riopas sugrįžimas“. Praktiškai tai reiškė, jei duosite 10 USD Viešpačiui, galite tikėtis, kad Dievas jums duos 100 kartų daugiau arba 1000 USD.

 Mes tai darėme, bet  labai trumpai. Meldėmės už mūsų 11 USD dešimtinę, prašydami Tėvo ir skelbdami, deklaruodami, išpažindami 100 kartų grąžinimą. Iš karto mes su Barbara pajutome sielvartą savyje, bet nesupratome kodėl.

 Ji greitai tai nustatė:

 „Anksčiau duodavome, nes mylime Viešpatį ir Jo darbą, bet pakeitėme savo širdį, kad duotume, kad gautume, todėl Šventoji Dvasia liūdi“. Mes atgailavome ir grįžome prie davimo iš meilės ir vertinimo,o kad patenkintume poreikį – pirmiausia atsiduodami Viešpačiui su meilės motyvu.

  

Širdies sfera priklauso Viešpačiui, todėl tik tai skaitantis žmogus žinos, ar jis ką nors padarė dėl Viešpaties, ar dėl Viešpaties bet su kažkokias kitais motyvais nei meilė.

  Jono 4:23-24 Jėzus pasakė:

 

"Ateina valanda ir dabar yra, kai tikrieji garbintojai garbins Tėvą dvasioje  ir tiesoje, nes Tėvas ieško tokių žmonių, kurie Jį garbintų. Dievas (Tėvas) yra Dvasia, ir tie, kurie Jį garbina, turi tai daryti dvasioje ir tiesoje“.

 Žodis „garbinimas“ yra „proskuneo“. Žodis „pros“ reiškia „link“, o „kuneo“ reiškia „bučiuoti“. Pažodžiui garbinimas yra bučinys Tėvui. Tą dieną bučinys buvo sandoros ženklas, kaip ir turėtų būti šiandien.

 Šiandien matome, kaip draugai sveikina vienas kitą bučiuodami į skruostą. Vyras ir žmona pabučiuos vienas kitam į lūpas. Gryniausia forma bučinys yra jųdviejų sandoros patvirtinimas. Tuo sakoma, kad jie neišduos ir neįskaudins, bet gins savo santykius.

 Štai kodėl Judo išdavystė su bučiniu...

 ...yra taip aiškiai užfiksuota Mato 26:48-49, Morkaus 14:44-45 ir Luko 22:48.

 

 Garbinimas yra bučinys Tėvui, bet su sąlygomis: tie, kurie garbina (bučinys į Jį reiškia, kad esate su juo sandoroje), turi tai daryti dvasioje ir tiesoje.

 Dvasia nurodo į jūsų širdį , o  ne iš jūsų galvos, bet iš jūsų slapčiausios būtybės, o tiesa nurodo motyvus. Jokių savanaudiškų motyvų, jokių paslėptų darbotvarkių. Tiesiog išreikškite Tėvui savo tyrą meilę be jokių prašymų, duok Jam savo meilę, atsidavimą, meilę – Jėzus sakė, kad Tėvas ieško tokių, kurie Jį garbintų.

 Meskite visas formules, vaikščiokite su Tėvu ir pažinkite jį ir tyrai išliekite Jam savo meilę.

Nauja tema kitą savaitę, iki tol,

 

Laiminu,

 

Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.