Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. kovo 26 d., antradienis

Dangaus teismų“ doktrinos klaida # 3 iš 6

 John Fenn, 22 March, 2024, The Error of 'The Courts of Heaven' #3 of 6


Sveikinu visus,

Mes nustatėme, kad esame Karaliaus šeima ir turime tiesioginę prieigą prie sosto.

 Prieš eidamas toliau, noriu priminti skaitytojui, kad terminai „dangaus teismai“


arba „dangaus teismas“ Biblijoje niekada nevartojami. Šis terminas yra žmogaus išradimas, kuris pašalina iš žmogaus maldos širdį ir emocijas mainais į mechaninį teisinį procesą, kai viskas turi būti padaryta tvarkingai, kitaip į malda nebus atsakyta ir velnias turės atviras duris į tavo gyvenimą. .

 Tačiau mes, būdami karaliaus vaikais, buvome paskirti valdyti karalystę kaip kunigai ir karaliai. Mes sėdime danguje su savo Viešpačiu ir Tėvu. Tokiose pareigose NT sako, kad kitame amžiuje „valdysime su Juo 1000 metų“. (1 Korintiečiams 6:2-3; II Timotiejui 2:12; Apreiškimas 5:10, 20:4, 6; 22:5)

 Jėzus išvalė dangų nuo Šėtono įtakos

 Pažvelkite į Efeziečiams 1:19-20, kalbant apie Tėvo veiksmus Jėzaus ir mūsų atžvilgiu: „Kokia beribė Jo(Tėvo) jėgos didybė, nukreipta į mus, tikinčiuosius, veikiant galingai jėgai, ja Jis veikė Kristuje , kai prikėlė Jį iš numirusių ir pasodino savo dešinėje danguje“.

 Ar tai pagavote? Ta pati galia, kurią Tėvas naudojo prikeldamas Jėzų iš numirusių, dabar veikia tavo gyvenime, mano gyvenime, kiekvieno tikinčiojo gyvenime. Tas galios išlaisvinimas kiekvienam žmogui, plaukia nepaliaujamai ir yra nepakitęs,  kai jis apsisprendžia už Kristų. Būtent Toji jėga atkūrė tavo dvasią. Būtent ta pati  prisikėlimo jėga šiandien veikia tavo gyvenime.

 Visa tai tame pačiame sraute, ta pačia jėga, nieko nepraradusi nuo to tolimo sekmadienio ryto.

21-23 eilutės tęsiasi: v20...

„Jo (Tėvo) dešinėje danguje, (21 eil.) aukščiau už bet kokią kunigaikštystę, valdžią, jėgą ir kiekvieną vardą, kuris yra tariamas ne tik šiame amžiuje, bet ir ateinančiame (22 eil.). ) ir padėjo viską po Jo kojomis ir padarė JĮ galva  bažnyčiai, kuri yra Jo paties kūnas, pilnatvė To, kuris visa visame pripildo“.

 Atkreipkite dėmesį, kad Jėzus yra aukščiau už viską ir mes esame Jame. Ta pati jėga, veikianti Jame, kuri prikėlė Jį iš numirusių, yra jėga, veikianti mumyse kiekvieną mūsų gyvenimo dieną. Mes tikrai esame viena su Juo, o Jis viena  su mumis. Jis yra Galva, mes esame kūnas.

  Tai, kad Jis buvo pastatytas aukščiau už bet kokią valdžią ir kunigaikštystę, valdovus ir valdžią, patvirtina faktą, kad Šėtonas nebeturi prieigos prie dangaus.

 Šėtonas negali patekti į dangų: Naujojo Testamento tikrovė

 Vienas iš pagrindinių „dangaus teismų“ mokymų yra tai, kad Šėtonas turi tiesioginę prieigą prie dangaus.

 Vienoje eilutėje Luko 10:17-20, Jėzus pasakė; „Mačiau Šėtoną kaip žaibą, krintantį iš dangaus“.

 Ištraukus ją konteksto, žmogus gali pagalvoti, kad Jėzus sako matęs būtent tuo metu,  TĄ MOMENTĄ,  šėtoną krentantį iš dangaus. Bet tai prieštarautų faktui, kad Šėtonas jau buvo puolęs kai  Rojaus sode, suviliojo Adomą ir Ievą. Tai prieštarautų faktui, kad Šėtonas gundė Jėzų dykumoje prieš Jo tarnystės pradžią.

 Taigi mintis -TUO momentu Šėtonas krito, turi būti atmesta.

 Kontekstas pasakoja istoriją. Mokiniai grįžo labai  sujaudinti, džiūgaujantys, kaip maži vaikai, kad net demonai jiems pavaldūs, kai naudoja Jo vardą. Jėzus juos ramino sakydamas: „Mačiau šėtoną krintantį iš dangaus... Taigi nesidžiauk, kad turi valdžią demonams, bet kad tavo vardas įrašytas danguje“.

 Kitaip tariant – nusiraminkite, vaikinai, nekreipkite dėmesio į antraeilius dalykus, aš buvau jo kritimo liudininkas, todėl susitelkite į dangų, o ne į valdžią, kurią ką tik jums suteikiau.

 Šėtonas neįleidžiamas į dangų? Bet jis vadinamas mūsų brolių kaltintoju

 Teisingai. Bet kontekstas yra svarbus. Pažvelkite į šią informacinę ištrauką Apreiškimo 12: 9-11: "...Šėtonas ir jo angelai buvo išmesti (iš dangaus) kartu su juo ir numesti į žemę... mūsų brolių kaltintojas buvo numestas. žemyn (iš), kuris kaltino juos prieš Dievą dieną ir naktį“.

 Jis buvo išmestas iš dangaus į žemę, todėl jo kaltinimai mums yra čia, žemėje, o ne danguje prieš mūsų Tėvą. Jo kaltinimai ateina mums individualiai, mus tiesiogiai, kaltindami. Jis nebegali mūsų kaltinti prieš Dievą, mūsų Tėvą, todėl kaltina mus čia, žemėje, asmeniškai, atnešdamas pasmerkimą tiesiai mums.

 Jo kaltinimų nebėra prieš Dievą, Jėzus tam uždarė duris,  Tėvas, mus nuteisino per Jėzų Kristų, ir mes sėdime kaip viena su Kristumi danguje.

 Šėtonas nekaltina jūsų prieš Tėvą.

 Jis kaltina jus tiesiai į akis, į tavo ausis, į tavo vaizduotę, į tavo mintis.  Petras rašė 1 Petro 5:8:

 „Būk stropus, nes tavo priešas velnias vaikšto aplink, kaip riaumojantis liūtas, ieškodamas tų, kuriuos galėtų praryti“.

 Petras nerašė, kad šėtonas danguje vaikšto, o čia, žemėje, vaikšto aplinkui.

 Sudvasina savo nuodėmę

 Pagrindinis „dangaus teismų „ mokymas yra tas, kad jūsų šeimos kartų nuodėmė leidžia šėtonui patekti į dangų, kad apkaltintų jus prieš Dievą. „Kartų prakeiksmo“ mokymas leidžia žmogui kaltinti savo seniai mirusį giminaitį dėl dabartinės būklės.

 Tai sudvasina nuodėmę ir gyvenimo sąlygas, perkeldamas kaltę mirusiems giminaičiams, o ne priversdama  prisiimti atsakomybę už paties asmens priimtus sprendimus. „Dangaus teismų“ doktrinos klaida iš esmės moko, kad turime eiti prieš Tėvą ir velnią, kad mūsų byla būtų uždaryta.

 Daugiau apie „kartų prakeiksmą“ ir tai, ką Biblija iš tikrųjų sako kitą savaitę... iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.