Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. kovo 13 d., trečiadienis

"Dangaus teismai“- doktrinos klaida #1 iš 6

 The Error of 'The Courts of Heaven' #1 of 6

 Sveikinu visus,

 Sakoma, kad federaliniai agentai, mokomi aptikti padirbtus pinigus, pirmiausia tiria visus tikrų pinigų požymius. Kai jie gerai, labai gerai pažįsta tikruosius, jie


gali nesunkiai pastebėti klastotę.

 Taip aš priartėjau prie šio „dangaus teismų“ mokymo tyrimo. Pirmoje serijos pusėje daugiausia dėmesio skirsiu tiesai, kad tada, kai pradėsiu apibūdinti „dangaus teismų“ mokymo elementus, jūs savo dvasia ir protu jau suprastumėte, kad tai klastotė.

Kokie yra „dangaus teismų“ mokymo pagrindai?

 „Dangaus teismai“ vaizduoja maldą kaip veikiančią šiuolaikinėje Vakarų / Europos baudžiamojo teisingumo sistemoje. Prielaida yra tokia, kad Tėvas yra teisėjas, Jėzus yra mūsų advokatas, šėtonas yra prokuroras, ir mes turime pateikti savo bylas „dangaus teismams“, kad būtų priimtas tinkamas sprendimas. Tai formule pagrįsta maldos sistema, skirta teisinei bylai išdėstyti, kaip šiandien baudžiamajame teisme.

 Jie sako, kad Šėtonas turi prieigą prie Tėvo, prieš kurį išnagrinėjama kiekviena byla. Be to, kai kurie mirę tikintieji veikia kaip dangaus taryba. (Daugiau apie tai vėliau šioje serijoje)

 Susijusios „dangaus teismų“ doktrinos  įkūrėjo knygų temos apeliuoja į kiekvieną žmogaus baimę ar troškimą. Jie įtraukia tokias temas ; „veikimas dangaus teismuose“, „kartų prakeikimo sulaužymo pagrindas“, „maldos ir pareiškimai, atveriantys dangaus kiemus“, „dangiškieji liudytojai“; kaip bendradarbiauti su dangaus taryba dėl asmeninio proveržio“, „kaip išleisti dieviškus suvaržymus“, „gauti išgydymą iš dangaus kiemų“, „išlaisvinti likimus iš dangaus kiemų“, „prekyba iš  dangaus aukštų (atrakinti turtus)“, ir taip toliau.

 Supraskite teisingai  mūsų Tėvo ir mūsų Viešpaties malonę.

 Tėvas ir mūsų Viešpats padarys viską, ką galima padaryti, kad padėtų nekaltiems ir geranoriškai nusiteikusiems tikintiesiems, kurie desperatiškai ieško atsakymų, bet yra pakliuvę į šią klaidą. Malda, į kurią atsakyta pagal tokią formulę, kaip ši, nėra mokymo patvirtinimas, tai veikiau atspindi Tėvo malonę, padedančią vienam iš savo vaikų, kai to reikia.

 Lygiai taip pat pastorius, turintis slaptą romaną, gali melstis už ką nors ir jis išgydomas, Viešpats išgydė dėl žmogaus, o ne dėl pastoriaus ir tai, ne pritarimas pastoriui.

 Biblija yra rytietiška knyga. Tėvas yra rytų karalius. Jėzus yra rytietiškas. Tai labai svarbu norint suprasti pirmąjį žodžio „teismas“ vartojimą Biblijoje.

 Tolimieji Rytai , ar Artimieji Rytai yra Rytai – Rytai. Karalių teismai yra rytietiški teismai, o ne XXI amžiaus demokratija pagrįsta teismų sistema. Kalbant apie klasifikaciją, Europa ir Amerika yra „vakarietiški“, o Izraelis ir Artimieji Rytai yra „rytietiški“.

 "Įeikite į Jo vartus su dėkingumu ir į Jo kiemus su šlovinimu, dėkokite Jam ir laiminkime Jo vardą. Nes Viešpats yra geras. Jo gailestingumas amžinas, ir Jo tiesa išlieka per visas kartas." Psalmė 100: 4-5

 Rytietiškas dvaras, kaip minėta 100 psalmėje, reiškia teritoriją aplink karaliaus sostą. Tu įeini pro vartus ir įeini į sosto kiemus. Žodis „teismas“ hebrajų kalboje reiškia „aptvaras“, nurodantis teritoriją aplink sostą ar rūmus. ST yra minimi vidiniai ir išoriniai teismai. Tai reiškia ne modernią teismų sistemą, o teritoriją aplink sostą.

 Rytietiški papročiai: Abraomas iki evangelijų ir ne tik

 Tai apima nusilenkimą per juosmenį arba klūpėjimą ant žemės prieš garbingą asmenį.  Vakaruose paspaudžiame rankas. Rytuose jie nusilenkia per  juosmenį. Pradžios 18:2 Abraomas nusilenkė prieš Viešpatį, kai jis ir 2 angelai materializavosi, kad Viešpats galėtų leisti Abraomui užtarti savo sūnėną Lotą ir Sodomos žmones. Vėliau du angelai 19 skyriuje gelbėjo Lotą ir jo šeimą.

 Mato 2:11 išminčiai puolė ant žemės pagarbinti kūdikėlio Jėzaus akivaizdoje. Apaštalų darbų 10:25 romėnas Kornelijus „puolė jam po kojų“ prieš Petrą ir „garbino jį“. Iš tiesų, Filipiečiams 2:10 sakoma, kad kiekvienas kelis suklups ir kiekvienas liežuvis išpažins, kad Jėzus Kristus yra Viešpats. Visa tai yra rytietiška.

 Apsvarstykite rytietišką karaliaus gabenimo būdą.

 Daugelis iš mūsų matė filmus, knygas, meną ar istorinius vaizdus iš Kinijos, Japonijos, Indijos ir kt., kur imperatoriai ir svarbūs pareigūnai sėdi  ant kėdžių ,kurios yra  ant platformos. Paprastai kėdės platforma turi užuolaidas arba šydą ir yra nešiojama ant stulpų ant palydovų pečių.

 Būtent taip Sandoros Skrynią nešė kunigai, kaip įsakė Dievas. Tai matome I kronikų 15 skyriuje,  skrynios šonuose buvo  žiedai, o per  juos įkišti strypai, levitai pakeldavo Skrynią ir nešė ją ant savo pečių.

 Paminėjau šią ištrauką

 Nes tai paaiškina, kodėl Uza mirė, kai palietė jaučių vežimą II Samuelio 6:6-8. Dovydas netinkamai ir nemokšiškai gabeno Skrynią jaučių vežimu. Uzai mirus, Dovydas atliko namų darbus ir rado Dievo nurodymus. Tada jis sudarė levitų komandą, kurie nešiojo  Arką tinkamai. Žiedai, esantys Arkos šonuose, turėjo medinius pagalius, o levitai naudojo tuos strypus, kad užsikeltų Skrynią ant savo pečių. Žr. Išėjimo 25:12-15, 27. Išėjimo 27:6-8.

 Tai, kaip Izraelis gabeno Sandoros Skrynią, yra dangaus pavyzdys. Ezechielis patyrė Tėvą savo soste skriejantį link jo Ezechielio 1 skyriuje. Jis aprašo degančius cherubus, nešančius sosto platformą ant savo pečių ir nešančius Jį, kur tik Jis panorėjo. (Ezek 1:15-28)

 Tie, kurie turi tiesioginę prieigą prie rytietiško teismo (sosto), yra karaliaus šeima ir vaikai, draugai, vyresnieji ar patarėjai ir dvasiniai lyderiai.

 Jei skaitėte Danieliaus knygą, suprantate, kad Danielius turėjo būtent tokią padėtį Nebukadnecaro teisme. Mes matome Esterą ir jos vyrą karalių bei Juozapą (ir jo brolius) karališkajame faraono teisme. Izraelyje ir Jude matome pranašą Samuelį prieš karalių Saulių. Matome, kaip Izaijas tarnauja karaliui Ezekijui, o Jeremijas – karaliui Zedekijui ir t.t. Pranašas, kunigas ir karalius valdė ir patarė Izraeliui per visą jo istoriją.

 Taip, Biblija yra rytietiška knyga, o Tėvo sostas yra rytietiško teismo dalis.

 Mes esame šeima, todėl turime prieigą, ir niekas negali mūsų apkaltinti mūsų Tėvo Karaliaus akivaizdoje. Karališkasis (rytų ir vakarų) dvaras yra karaliaus šeimos pratęsimas. Tie, kurie buvo priimti ir laukiami prieš karalių, yra karaliaus šeima ir kilmingieji, taip pat dvasiniai lyderiai. Tai taip pat apima palydovus, kurie nėra karališkieji.

 Kitą savaitę apie rytų karalių vaikus.

 

Iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.