Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. kovo 21 d., ketvirtadienis

 2024 m. kovo mėn. naujienlaiškis

March 2024 Newsletter

 

 Sveikinu visus,

 Dėkojame už jūsų maldas už mus ir mūsų šeimą. Praėjusį trečiadienį mūsų (neįgalus) sūnus Chrisas greitosios pagalbos automobiliu buvo nuvežtas į


greitosios pagalbos skyrių. Padėjėjas grupės namuose sakė, kad jis nebereagavo, spoksojo bereikšmiu žvilgsniu  prieš save, kalba buvo neaiški, jis buvo niūrus. Testai buvo neigiami dėl insulto ar kitų dalykų, todėl manome, kad tai buvo tam tikras priepuolis.

 

Iki 22 val. / 22 val. jo savijauta pagerėjo, nors jo raumenys buvo suglebę, ir jis norėjo grįžti namo nakvoti. Taigi parvežėme jį namo, kur jis miegojo 12 valandų, o ketvirtadienio rytą grįžo į įprastą savo būseną.

  

Kalbu apie tai , kad melstumėtės, nes artėja labai  užimtas kelionių sezonas. Mažiau nei po 2 savaičių keliaujame į Kolorado Springsą, kur vyks tarnystės renginys iki balandžio 4 d. Tada balandžio 29–gegužės 8 d. Nyderlanduose, tada birželio pabaigoje mūsų Talsos konferencija... ir jei kas nors iš jūsų kada nors rūpinosi kitu asmeniu savo namuose ar prižiūrėjo jo gyvenimą globos  įstaigoje, žinote, kad jūs visada apie  tai galvojate.

 

 Mes meldžiame, kad kol mes keliausime, Chrisas būtų sveikas, jokių kritinių situacijų ir tt...ačiū!

 

Šventosios Dvasios pažinimas mūsų viduje

 

Prisikėlęs Viešpats ėjo kartu su dviem vyrais , kai jie keliavo į Emauso miestą, esantį maždaug 12 km nuo Jeruzalės. Luko 24:13-32

 

Jis paaiškino Įstatymą (Žodį) ir pranašus (Dvasią) apie save ir kodėl Jis turėjo mirti ir prisikelti. Kai Jis laužė su jais duoną, 31 eilutė sako: „Jų akys atsivėrė , jie pažino Jį, ir Jis dingo iš jų akių“. V32 sako: „Ar mūsų širdys nedegė mumyse, kai Jis kalbėjo su mumis pakeliui į čia, kai aiškino Raštus?

 

Graikiškas žodis „degti“ iš tikrųjų reiškia „deginti“, „padegti“, „uždegti“. Tai pasyvioji dabarties forma, todėl galima sakyti, kad jie gavo degimą, gavo ugnies, kad juose buvo uždegta ugnis. Atkreipkite dėmesį, kad jie tai suprato, kad jų širdys degė, tik PO VIEŠPATIES pasitraukimo.

 

 Įpusėjus kelionei jie buvo taip užsiėmę mokytis visko, kuo Viešpats dalijosi, kad   tas deginimas, tas liudijimas jų dvasioje, buvo tarsi proceso dalis, kai jie klausėsi, bet nekreipė į jį dėmesio. Kai Viešpats laužė duoną ir ją laimino, „atsivėrė jų akys“ – ne fizinės, o jų supratimo akys.

 

 Jie iš karto prisiminė, kaip jiems einant Dvasia liudijo tai, ką sakė Gyvasis Žodis. Štai kaip buvo mūsų kelio pradžioje, kai pradėjome vaikščioti  su Viešpačiu. PO to, kai nepataikom arba pataikome, sakome: „O, tai vis dėlto buvo Viešpats!“ arba „Kitą kartą aš atpažinsiu tą liudijimą savo dvasioje, kol tai vyksta“. Ir tai yra gerai, nes būtent taip mes mokomės. Bandymai ir klaidos, arba, kaip sakoma Hebrajams 5:14, „pratybomis mes laviname savo pojūčius atskirti gėrį nuo blogio“.

 

Daug balsų

 

1 Korintiečiams 14:10 Paulius pasakė, kad pasaulyje yra daug balsų ir nė vieno bereikšmio. Bet Jėzus pasakė Jono 10:3-5, kad  Jo avys pažins Jo balsą ir bėgs nuo kitų balsų.

  

Kodėl tiek daug krikščionių gaudo siekdami išgirsti kiekvieną balsą?

 

Tiek daug žino apie Jį, bet negali nuoširdžiai pasakyti, kad pažįsta Tėvą arba pažįsta Viešpatį. Jie žino apie Tėvą, jie žino apie Viešpatį, bet jie taip užsiėmę klausydamiesi kitų balsų, nes lengviau  spustelėti kompiuterio nuorodą, užuot investavus laiką, pastangas ir disciplinuojant save, kad išmoktų atpažinti Jo balsą ir Jo buvimą mūsų dvasioje.

  

Buvau namų surinkime, kai mano akys atsivėrė  Viešpaties karalystei, ir mačiau, kaip Jis vaikščiojo aplinkui ir kalbėjo visiems susirinkusiems. Jis judėjo iš mano dešinės į kairę ir kalbėjo su pora iš dešinės. Po to Jis  atsitraukė ir pradėjo sukti kita kryptimi, o ne toliau eiti į kairę, prie moters, esančios jo kairėje – tai buvo sekantis asmuo esantis apskritime, kai jis tęsė judėti toliau ta kryptimi.

 

 Aš paklausiau: "Ar ketinate kabėti jai , Viešpatie? Ar turite jai žodį?"

 

 Kadangi mano akys buvo atviros, kad galėčiau matyti natūralią sferą ir Jį tuo pačiu metu, supratau, kad ji buvo pasilenkusi į priekį, intensyviai žiūrėdama į savo mobilųjį telefoną, visiškai pamiršdama apie tai, kaip Šventoji Dvasia dalyvavo pamaldose, ir nesuvokdama, kad Viešpats norėjo jai kažką   pasakyti:

 

 „Turiu jai kai ką pasakyti, bet ji turi išmokti tylėti. Ji negali priimti to, ką turiu pasakyti, nes neišmoko ramiai pasilikti mano akivaizdoje ir priimti. Ji tiek daug laiko praleidžia ieškodama. Internetas ir jos pačios mintys įkvėpimui arba tai, ką aš galiu pasakyti per kitus, niekuomet neskirdama laiko būti mano akivaizdoje, kad išgirstų mane tiesiogiai. Dėl šios priežasties ji neturi supratimo, kas šiuo metu vyksta, ir eis namo palaiminta to, ką ji gavo, bet ne palaiminta to, ką šiandien norėjau jai pasakyti“.

 

 Šiais laikais, kai skamba tiek daug balsų, turime išmokti atpažinti Viešpaties buvimą, liudytoją, uždegantį mūsų dvasią. TAI yra Tiesos Dvasia. TAI yra galutinis autoritetas.

 

 Romiečiams 8:16 sakoma; „...Šventoji Dvasia kartu su mūsų dvasia liudija, kad mes esame Dievo vaikai“.

 

 Graikiškas žodis „liudija“ yra „martureo“, iš kur  gauname „kankinį“, reiškiantį tą, kuris duoda parodymus arba yra liudytojas ir pasakoja, ką matė.

 

 Kai Šventoji Dvasia liudija mūsų dvasiai, mūsų protas turi išmokti atpažinti tą liudijimą. Jis nėra emocija. Turime nukreipti savo dėmesį į savo dvasią, ir tai neleidžia vadovauti mūsų emocijoms. Turime atpažinti, kol tai vyksta mūsų dvasioje, kad mūsų širdis dega mumyse. ARBA, jei kažkas negerai, mūsų protas turi pripažinti, kad mūsų dvasia nuliūdusi, arba Šventoji Dvasia nereaguoja. Ne atsakymas reiškia, kad mes arba negirdime, arba turime vadovautis sveiku protu ir daryti viską, ką mokame daryti natūraliai.

 

 Branda atsiranda tada, kai atpažįstate, ką Tiesos Dvasia liudija mūsų dvasiai, ir tada darome tai, kas teisinga – ar tai būtų siekimas susitaikymo atsiprašant ko nors, ar padėti kažkam malone ir gailestingumu, kai mūsų emocijos sako, kad jie nusipelnė visko, ką patiria. Turime gyventi vadovaudamiesi savo dvasia o ne iš emocijomis.

 

 Sveikas protas nebėra įprastas

 

Jei tariama pranašė, pranašas ar mokytojas teigia, kad kažkas yra iš Viešpaties, bet tai neskamba teisingai, tai nėra logiška, atmeskite tai. Būkite vieni su Viešpačiu, nukreipkite savo dėmesį į vidų, kai klausiate: 'Ar tai teisinga, Viešpatie?' Jei jaučiate sielvartą savo dvasioje arba nėra jokios reakcijos, tada jūsų sveikas protas yra teisus – Tiesos Dvasiai komentarų nereikia, nes jūsų sveikas protas pripažino, kad mokymas ir tas „žodis“ yra neteisingas.

 

 Pavyzdžiui, Šventajame Rašte niekas neina į dangų savo valia. Taigi jūs atmetate to asmens liudijimą kaip jo paties įsivaizdavimą, ir jei pasigilinsite daugiau, iš Dvasios sužinosite, kad prie jų prisirišusi neteisinga dvasia. Tai  vienas pavyzdys.

 

 Šiomis dienomis, kai iš žiniasklaidos platformų pasigirsta daugybė balsų, turime laikytis to, kas rezonuoja, ką liudija mūsų dvasią – tai, ką Šventoji Dvasia liudija, yra tiesa, o jūsų dvasia „dega“ tuo jauduliu, kai atsakoma į klausimus, viskas krenta. Į vietą ateina ramybė, pasitraukia sumaištis ir baimė... ir atmeskite kitus balsus, kurie nesukelia tokios reakcijos jūsų dvasioje.

 

 „Kito balso jie neseka, nes pažįsta Ganytojo balsą“. Tuo viskas pasakyta. Nustokite sekti balsais, kurie nesutinka su Ganytoju. Naudokite sveiką protą.

 

 Talsos konferencija, birželio 29–30 d., žr. aukščiau esančią nuorodą. Galite užsiregistruoti tik 1 dienai arba abiems, ir aš skatinu abiems, nes sekmadienio dėmesys skirtas namų surinkimui ir santykiais paremtam tikėjimui palaimins ir įtrauks NT į kontekstą, kaip buvo parašyta: apie apaštalus, kurie tarnavo surinkimu namuose. Supratus visą NT mokymą, įskaitant 5 tarnavimus(Ef4:11, vert.) , krikštus, Viešpaties vakarienę, sprendžiant sudėtingus dalykus, visa NT buvo taikoma namų susirinkimuose. Prisijunk prie mūsų!

 

 Balandžio mėnesio Zoom susitikimas – žiūrėkite aukščiau, priminimo nesiųsime, todėl nustatykite priminimus sau.

  

Šio mėnesio garso įrašų serijoje mes ir toliau vaikščiosime per NT su Jono raštais: Jono evangelija, I, II, III Jono ir Apreiškimo žinia 7 surinkimams.


 KWOWI Kid Highlight: Šį mėnesį mes pristatome KWOWI mergaitę Clovian iš Vakarų Kenijos. Clovian yra 13 metų ir gyvena su savo teta, nes mirė jos mama, o tėvas ją paliko dėl priklausomybės nuo alkoholio. Ji padeda tetai kasdien nešiodama vandenį į jų namus ... skardinėse ir plaudama indus po pamokų. Kiekvieną savaitgalį ji lankosi savo vietiniame namų surinkime ir mėgsta giedoti Jėzui. Ji mokosi 6 klasėje ir tikisi, kad užaugusi bus mokytoja. Parama Clovian padeda patenkinti jos pagrindinius poreikius ir mokėti už mokslą.

Labai ačiū už jūsų maldas ir aukas. II Korintiečiams 8:5 Paulius su pagarba kalbėjo apie Lidijos namų surinkimą Filipuose ir kitų regiono surinkimų atstovus: „Pirmiausia jie davė save Viešpačiui, o paskui Dievo valia mums...“

 

Dėkojame, kad darote tą patį!

 Mes labai vertiname jus visus, laiminu,

 

Džonas ir Barbara, Brianas ir Amy

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.