Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. gruodžio 17 d., sekmadienis

Paklusnumas ir valdžia . Žmonos ?# 2 iš 3

 John Fenn, 2023 15 of December, Submission and Authority #2 of 3

 Sveikinu visus,

Šios serijos pavadinimas yra „Paklusnumas  ir valdžia “, todėl šiandien aš tai  apibūdinsiu ir pasidalinsiu, kaip šie dalykai  yra supainiojami  ir iškreipiami, kad
būtų galima
 manipuliuoti žmonėmis.

 Paklusnumas  tai ... 

Malonė širdyje. Paklusnumas  ne visada reiškia veiksmą, įsakymo vykdymą. Paklusnumas yra malonė širdyje kam nors ar kažkam. Pavaldumas  yra veiksmas.

 Pavaldumas  yra taisyklių, įsakymų ar nurodymų laikymasis. Paklusnumas  yra širdies būklė, kai asmuo perduoda savo valią kito kontrolei ar valiai.

 Kolosiečiams 3:18 sakoma: „Žmonos pakluskite savo vyrams, kaip dera Viešpatyje“.

 Efeziečiams 5:22 sakoma: „Žmonos te paklūsta savo vyrams kaip Viešpačiui“.

 Atkreipkite dėmesį, kad tai nesako besąlygiškai vykdyti įsakymus. Sako pakluskite. Vėlgi, paklusnumas yra širdies nuostata. Jis taip pat sako: „...pakluskite... kaip dera Viešpačiui“ ir „pakluskite kaip Viešpačiui“. Viešpats nereikalautų  vykdyti kažką  ar paklusti  kažkam , kas nėra  Jame.

Viešpats neprašytų žmonos daryti ką nors amoralaus, neetiško ar pažeidžiančio jos kūną ir jos kontrolę savo kūnui. Ar vyras gali įsivaizduoti, kad Jėzus prašo žmonos tai padaryti? Jei ne, ji neprivalo nei paklusti, nei vykdyti. „Kaip Viešpačiui“ reiškia pagal tai, ko Jėzus paprašys. Štai kiek žmonos yra paklusnios (pagal malonę širdyje) savo vyrams.

 Tai reiškia, kad jei vyras prašo žmonos padaryti ką nors (vykdyti, ko Viešpats nedarytų ar nesutiktų, žmona neprivalo paklusti, ar  daryti. Paklusti reiškia atiduoti savo valią savo (vyrui) – ji gali tai atšaukti, jei jis prašo ko nors  ne Viešpatyje.

Efeziečiams 5:20-21 kontekstas suteikia daugiau įžvalgos: "Pakluskite vieni kitiems Dievo baimėje. Žmonos pakluskite savo vyrams kaip Viešpačiui." Santuoka yra abipusio paklusnumo malonė.

 „Paklusti vienas kitam“ reiškia, kad vyrai paklūsta savo žmonoms, kaip jų žmonos paklūsta savo vyrams. Bet tai eina  su 2 sąlygomis: Dievo baimėje ir kaip Viešpačiui.

 Tai rodo, kad vyrai, kurie bijo Dievo, nesiruošia prašyti žmonos to, ko Jėzus neprašytų, nes jie abipusiai vaikšto pagarbioje Viešpaties baimėje – abu yra Jam atskaitingi.

 Vykdantis, bet nepaklusnus

 Pavaldumas  yra veiksmas, paklusnumas  yra širdies būklė

 Paauglys, kurio prašoma išvalyti savo kambarį, gali tai padaryti, bet širdyje nebūti paklusniu – pykti  ir skųstis, ir tvarkydamas savo kambarį jaustis siaubingai. Jis nuolankus, bet nepaklusnus.

 Žmona, kuriai vyras uždraudė eiti į surinkimą, gali neklausyti, bet širdyje ir toliau būti paklusni  vyrui. Ji paklusni  , bet nepavaldi.

Mažiems vaikams liepiama paklusti. Paulius nesako, kad jie turi paklusti, jis tiesiog sako paklusk. Jis taip pat daro skirtumą su vergais, sakydamas iš širdies paklusti kaip Viešpačiui. Tai išryškina pavaldumą su nuolankia širdimi, su  širdimi, paklusnia Viešpačiui. Kolosiečiams 3:20-22

 Pagalvokite apie Jėzų Getsemanės sode; kai Jis priėmė galutinį sprendimą paklusti  Savo Tėvui,   jo galvoje nuo įtampos  sproginėjo kapiliarai ,  ir jis prakaitavo krauju. Jėzus buvo nuolankus savo širdyje, o kryžius buvo Tėvo  planas. Tačiau paskutinis paklusnumo veiksmas, leidžiantis Jėzų suimti, Jame iššaukė kovą.

 Argi mes visi neturėjome tokių vidinių kovų, kai rinkomės  tarp pavaldumo ir paklusnumo?

 Izaijas 1:19 taip pat sujungia abu šiuos elementus: „Jei būsi  paklusnus  ir noriai pavaldus, valgysi krašto gėrybes“. Daugelis turi  vieną ar kitą elementą, bet ne abu, ir tada stebisi, kodėl jie „nevalgo žemės gėrybių“.

 Tėvai ir suaugę vaikai

 Kai mums su Barbara buvo pasakyta, kad mūsų pirmagimis (Chrisas) yra neįgalus, kai jam buvo maždaug 6 mėnesiai, mano mama pasiūlė atiduoti jį į atsilikusių vaikų namus. Tai buvo jos kartos mąstymas, bet mums jis netiko.

 Aš ir Barbara gerbėme mamą, bet mes atmetėme jos patarimą. Tai nereiškia, kad buvome nepaklusnūs.  Šventajame Rašte nėra nieko įpareigojančio suaugusius vaikus paklusti savo tėvams, bet mes privalome gerbti savo tėvus visą gyvenimą. Tai nereiškia, kad jūs, būdami suaugę, turite paklusti; tu esi suaugęs, gali būti širdyje jiems paklusnus, bet tau nebūtina jų visada klausyti ir vykdyti jų paliepimus.

 Ženklai, kad jumis manipuliuojama: Manipuliatoriai ieško lengvo grobio

 Manipuliuoti, tai reiškia kontroliuoti, paveikti ar net derėtis su kuo nors savo naudai.

 Ta nauda gali būti dvasinė,  finansinė, gali būti ir fizinė. Manipuliatorius gali pakilti į  emocines „aukštumas“, kai kam nors sako, ką daryti ar nedaryti. Tai gali būti ego maitinimas, kontrolės  problema, kai jis dabar ką nors kontroliuoja. Jis gali manipuliuoti dėl savo baimių ir nesaugumo. Daugelis žmonių tai daro, nes tai suteikia jiems galimybę, ką nors valdyti.

 Manipuliavimas tam tikru būdu matomu ar nematomu yra naudingas manipuliatoriui. Jie gauna naudos savo emocijomis ar motyvams laipsniškai atimdami  iš savo aukos  kontrolę ir gebėjimą priimti sprendimus.

 Blogis, slypintis už manipuliavimo surinkime, yra tas, kad valdžią turintis asmuo naudojasi Dievu, kad palaikytų savo praktiką kontroliuoti kito asmens sprendimų priėmimą.

 Jie žino, kur rasti aukų

 Labai dažnai tai impulsyvios  jaunos moterys ar vyrai, dažnai vieniši ir neturintys santykių. Labai dažnai šių žmonių gyvenimas keičiasi – mokykla, darbas, išvykimas iš namų. Vyresnio amžiaus žmonėms tai gali būti santuokos iširimas, mylimo žmogaus netektis, vienatvė, liga arba gyvenimo tikslo ir (arba) krypties poreikis.

 Vyresnio amžiaus žmonių gyvenime  manipuliatoriai ieško momento, kai jų emocijos nesutvarkytos. Jaunas žmogus dažnai neturi nieko, kas kalbėtų į jo gyvenimą, neturi gyvenimiškos patirties, todėl klausia vyresnio žmogaus patarimo, ir  yra pažeidžiamas.

 Paulius perspėjo Efezo vyresniuosius, kad vilkai įeis į bandą ir darys žmones savo, o ne Viešpaties mokiniais . (Apaštalų darbai 20: 29-30) Surinkime  manipuliatoriai nukreipia savo auką, prie savęs , o ne prie Kristaus.

 Kas tave dengia?

 Nuo to ir pradėsime kitą savaitę. Iki tol, laiminu,


 Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.