Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. balandžio 21 d., penktadienis

Ką reiškia „prisikėlęs“ 3 iš 3

 What "Is Risen" Means #3 of 3

 Sveikinu visus,  

Praėjusią savaitę baigiau tuo, kaip prisikėlimas amžiams pakeitė Tėvo ir Sūnaus santykius. „Šią dieną


aš tave pagimdžiau“, – pasakė Tėvas.

 Citata yra iš Apaštalų darbų 13:33, kur Paulius cituoja vieną eilutę iš 2 Psalmės: „Tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau“. Tačiau visa 2 psalmė suteikia mums didesnį  vaizdą. Pirmosios 4 eilutės sukuria sceną:

 1-4 eil.: "Kodėl tautos siautėja, o žmonės bergždžiai planuoja? Valdovai tariasi ir sąmokslauja prieš Viešpatį (Tėvą) ir Jo pateptąjį (Kristų), sakydami: "Nusiimkime jų pančius ir nukirpkime virves nuo mūsų.' Tas, kuris sėdi danguje (Tėvas), juokiasi iš jų, tyčiojasi iš jų“.

 Tada 5-12 pereinama prie Tėvo, kuris kalbasi su savo Sūnumi, o Sūnus kalbasi su Tėvu:

 5 eil.: „Tada jis kalbės su jais savo rūstybėje ir gąsdins juos savo įtūžyje, sakydamas: 'Aš pasodinau savo karalių ant savo šventosios kalvos Sione (Jeruzalėje). Aš skelbsiu Viešpaties įsakymą (Tėvo).

 "Jis (Tėvas) man (Jėzui) pasakė: "Tu esi mano Sūnus. Šią dieną aš tave pagimdžiau. Prašyk manęs, ir aš tau duosiu pasaulio tautas, žemės pakraščius kaip tavo nuosavybę.  Sudaužysi juos geležine lazda ir išbarstysi kaip molinį indą. Būkite išmintingi, žemės karaliai, būkite mokomi, teisėjai. Tarnaukite Viešpačiui (Jėzui) su baime, džiaugdamiesi ir drebėdami. Pabučiuok Sūnų (paprotys nusilenkti prie kojų), kad Jis nesupyktų ant tavęs, nes greitai gali užsidegti Jo rūstybė. Kokie palaiminti visi, kurie Juo pasitiki!

 Kai skaitai 2-ąją psalmę, supranti, kad Tėvas kalbasi su savo Sūnumi, tai suteikia mūsų gyvenimams perspektyvą. „Šią dieną aš tave pagimdžiau“ yra prisikėlimo diena, ir tai buvo pradžia, kai Viešpats Jėzus priėmė žemės tautas kaip savo paveldą ir savo nuosavybę, kuri yra planeta. Nuostabus planas, nuostabi malonė.

 Paveldėjimas ir valdymas

 Šios dvi dalys, kurias Jėzus gavo iš Tėvo, yra svarbios mūsų pačių istorijai. Mes gauname paveldėjimą, kuris yra dvasinis. Tada mes, romieji, paveldėsime žemę, nuosavybę, kuri yra natūrali.

 Kai gimėme iš naujo, gimėme karalystėje. Iš tikrųjų unikaliame procese.  Efeziečiams 1 pasakojama, kad Tėvas pasinaudojo Jėzumi, kad galėtų mus teisėtai įvaikinti. TADA, kai mes priėmėme tą įvaikinimą, mes taip pat gimėme šeimoje. Mes turime geriausią iš abiejų pasaulių. Teisėtai įvaikinti, o vėliau gimę Tėvo šeimoje. Nuostabi malonė.

 Gimę iš naujo pradedame mokytis apie savo paveldėjimą, o tai yra visą gyvenimą trunkantis procesas. „Kuriame mes gavome palikimą“. „Dėkodami Tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje“. Efeziečiams 1:11, Kolosiečiams 1:12.

 Mes atnaujiname protą pagal Romiečiams 12:1-3, o graikiškas žodis yra „metamorfozė“, apibūdinantis mūsų minčių transformaciją, kad mąstytume taip, kaip Dievas galvoja apie kiekvieną mūsų ir mūsų gyvenimo aspektą. Kartais atrodo, kad esame labiau vikšrai nei drugeliai, tačiau minties atnaujinimas, norint sužinoti apie savo palikimą, yra visą gyvenimą trunkantis procesas.

 Kai Tėvas atidavė žemės žmones Jėzui kaip savo paveldą, tai apima ir tave, ir mane. Nuostabu. Jėzus paveldėjo tave, o tu savo ruožtu paveldėjai Jį.

 "Žemė kaip tavo nuosavybė"

 Kai sužinome apie savo paveldėjimą, pradedame užvaldyti savo pasaulio dalį. Nuolankus reiškia mokomas ir romus. Mokomės, augame, pradedame atsiimti tai, ką velnias pavogė. Užuot keikę savo šeimą, pradedame reikalauti, kad mūsų šeima būtų palaiminta. Pradedame priimti gerus sprendimus. Mes pradedame mąstyti remdamiesi logika, o ne emocijomis, remdamiesi tiesos apreiškimu iš Tėvo.

 Mes pradedame užvaldyti savo žemę, savo pasaulio dalį. Štai ką Jėzus daro, kiekviename žmoguje, kuris gimsta ,karalystėje. Mes tik darome tai, ką daro Viešpats, nes Jo karalystė apima mus ir mūsų gyvenimus bei tuos, kuriuos mylime ir kuriais rūpinamės.

 Paveldėjimas ir turėjimas.

  Štai ką Tėvas davė Jėzui prisikėlimo dieną, ir turi būti  pratęsimas jums ir man. Mes negalime būti atskirti nuo Jo ir tos prisikėlimo dienos padarinių, nes esame viena su Juo; Jis yra mumyse, o mes Jame.

 Štai kodėl „prisikėlė“ yra toks svarbus. Tai būties būsena. Amžina egzistencijos sąlyga Jėzui ir tau bei man. Nuostabi malonė.

 Po prisikėlimo dienos Jėzus niekada nebevadinamas vienturčiu Dievo Sūnumi

Kadangi Apaštalų darbų 13:33 ir 2 psalmė rodo, kad prisikėlimo diena prasidėjo nuo dienos, kai Jėzus gavo žemės žmonių (žydų ir nežydų) paveldą ir užvaldė žemę, Jis vadinamas „pirmagimiu iš mirusiųjų' nuo tos dienos.

 Jono 3:16 mums sakoma, kad Jis paliko dangų, Jis buvo "Jo viengimis Sūnus", bet kai Jis buvo prikeltas, tai buvo pirmagimis tarp daugelio brolių.

 Apie tuos, kuriuos Jis pažinojo iš anksto (kurie priims Jo Sūnų), Jis nusprendė, kad jie bus panašūs į Jo Sūnaus atvaizdą, kad Jis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių." Romiečiams 8:29

 "Ir Jis yra kūno galva, kuris yra pradžia, pirmagimis iš numirusių, kad visame kame būtų viršesnis." Kolosiečiams 1:18

 „Bet jūs atėjote į visuotinį Pirmgimių susirinkimą ir bažnyčią, tų, kurie įrašyti danguje, ir pas Dievą (Tėvą), visų teisėją, ir pas teisiųjų žmonių dvasias, kurios yra tobulos (danguje baigtos)“ (Hebrajams 12). 22-23

 „Ir nuo Jėzaus Kristaus, mirusiųjų pirmagimio ir žemės karalių kunigaikščio...“ Apreiškimo 1:5

 Jis pirmas gimsta iš numirusių, kelintas tu gimei?

 Jūs ir aš esame įtraukti kaip tie, kurie seka pirmagimius iš numirusių. Kartais jaučiamės labiau kaip vikšrai nei drugeliai, bet tos dienos nepakeičia fakto, kad gimėme iš mirusių. Vieną dieną gausime pašlovintus kūnus kaip Jėzus – pagamintus iš dangiškos medžiagos. Tačiau kol kas mes mokomės vaikščioti su tuo, kas Jam buvo duota – paveldėjimu ir nuosavybe. Jis „prisikėlė“ ir mes esame Jame... nuostabu.

 Kitą savaitę baigsime, iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.