Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. balandžio 14 d., penktadienis

Ką reiškia „prisikėlęs“ 2 iš 3

 What "Is Risen" Means #2 of 3

 Sveikinu visus,

 Praėjusią savaitę pasidalinau, kaip pirmuosius 500 krikščionybės metų jie buvo


sutelkti į prisikėlimą, o ne į kryžių. Aš kalbėjau apie frazę „prisikėlęs“ ir apie tai, kaip tai yra nuolatinė būties būsena, amžina egzistencijos sąlyga.

 Sūnus buvo duotas, kad Jis galėtų gimti vaiku

 „Nes mums gimsta vaikas, mums duotas sūnus, ir valdžia bus ant jo pečių...“ Duotas sūnus yra Kristus, kuris tapo gimusiu kūdikiu, Jėzumi. Izaijas 9:6

 Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį Sūnų Kristų. Kristus yra duotas titulas Sūnui, kuris šlovėje egzistavo su Tėvu prieš visatos atsiradimą.

 Jėzus yra Jo žmogaus vardas, Marijai suteiktas Gabrieliaus ir reiškia „išganymas“. (Luko 1:31)

 Visame Naujajame Testamente, kai matai žodį „Kristus“, rašytojas pabrėžia Viešpaties dieviškumą. Tai pabrėžia faktą, kad Jis yra Dievas. Kai pamatai Jo vardą „Jėzus“, rašytojas pabrėžia Jo žmogiškumą, Žmogų.

 Kai „Kristus“ minimas vienas arba pirmiausia, kaip „Kristus Jėzus“, tai reiškia, kad daugiau dėmesio skiriama Jo dievybei. Pavyzdžiui, I Korintiečiams 2:16 sakoma, kad mes turime Kristaus protą. NE Jėzaus protas, o Kristaus protas yra mūsų dvasioje.

 Tai reiškia, kad mes turime Dievo protą bet kokioje situacijoje, bet kokioje suirutėje, kad galėtume įgyti neribotą Jo išmintį, kuri padėtų prireikus. Jei norėtume būti teologiškai teisingi, Jėzus gyvena ne mūsų širdyje, o Kristus.

 Vartojant vieną Jėzaus vardą arba pirmiausia, kaip „Jėzus Kristus“, akcentuojamas Jo žmogiškumas. Dėl šios priežasties mes prašome Tėvo „Jėzaus vardu“. Mes išvarome demonus „Jėzaus vardu“. Mes uždedame rankas ant ligonių „Jėzaus vardu“. Jėzus yra žmogus, ir Dievas, todėl mes, kaip žmonės, turime teisę naudoti Jo VARDĄ – Jėzų. Kaip žmonės, naudojantys Žmogaus vardą.

 Sakyti, kad manyje gyvena Kristus, o ne Jėzus, gali atrodyti nesvarbus.

 Tačiau skirtumas yra didžiulis dėl jo įtakos mūsų mąstymui. Kai eilinis krikščionis sako, kad jis pakvietė Jėzų į savo širdį, jų mąstymas automatiškai apsiriboja tik žmogumi Jėzumi. Jie nesąmoningai sustoja prie kryžiaus.

 Kai pataisome save, ir sakome, kad Kristus gyvena mūsų širdyse, tada mes teigiame, kad mūsų širdyse gyvena visas Dievo Tėvo Asmuo ir Protas, ir Prisikėlimo jėga – Kristus Jėzus Žmogus, kuris kaip Dievas prižiūri savo kūną Šventąja Dvasia , padaro mus tinkamus įveikti  bet kokiai situacijai, kurią gyvenimas gali pateikti.

 Kristus, Dievo Sūnus, asmeniškai nepažino žemės gyvenimo, kol netapo žmogumi.

"Nes neįmanoma, kad jaučių ir ožkų kraujas pašalintų (žmogaus) nuodėmę. Atėjęs į pasaulį Jis pasakė: "Tu man paruošei kūną, nes jaučių ir ožkų kraujas tau nepatiko“. Hebrajams 10:4-6

 „Jis priėmė tarno pavidalą ir tapo panašus į žmogų. Ir, ištuštėjęs, pasidarė kaip žmogus ir nusižemino iki mirties, net iki kryžiaus mirties...“ Filipiečiams 2 : 6-8

 Tėvas yra Dvasia Dvasios sferoje, todėl Jis niekada nepažino alkio, miego, poreikio naudotis tualetu ar pagundų. Jokūbo 1:13 sakoma, kad Jo negundo blogis. Kad būtų gundomas, asmuo turi turėti žmogaus kūną, o Tėvas to neturi. Jis yra Dvasia su Dvasios kūnu. Bet Kristus Jėzus patyrė visus buvimo žmogumi apribojimus, nes tapo žmogumi.

 Prisikėlimo diena: diena, kai viskas pasikeitė tarp Tėvo ir Sūnaus.

 Kai Jėzus buvo prikeltas iš numirusių, tai reiškė, kad Jis amžinai bus Sūnus, kuris paragavo mirties ir ją nugalėjo. Sūnus, palikęs dangų tyras ir nesuteptas, buvo prikeltas iš numirusių kaip žmogus, amžinai egzistuojantis „prisikėlęs“ Gyvenime.

 Dėl to Tėvas teisingai suteikė Jam vardą, viršijantį visus vardus. Teisingai davė Jam karalystę valdyti žmonių gyvenimus. Teisingai įsakė Jį išaukštinti, gerbti, gerbti ir garbinti aukščiau visų sukurtų būtybių. Filipiečiams 2:5-11

 "Dievas (Tėvas) įvykdė savo žodį mums, prikeldamas Jėzų, kaip sakoma antroje psalmėje: Tu esi mano Sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau“. Apaštalų darbai 13:33

 Tėvas Jėzaus prisikėlimą  dieną laiko ta diena, kai Jis Jį pagimdė.

 Pamąstykite apie tai giliau. Kodėl viskas tarp jų taip pasikeitė, kad Tėvas laikė prisikėlimo dieną diena, kurią Jis pagimdė?

 Nes Jis paliko dangų kaip Dvasinė būtybė ir grįžo kaip Žmogus. Jis grįžo žmogaus kūne, kuriame „atsirado“, nors ir buvo pakeistas prisikėlimo jėgos. Šiuo metu Jis yra danguje su Tėvu, žmogus žmogaus kūne. Dievo Sūnus amžinai egzistuos „prisikėlęs“ būsenoje, kaip žmogus, kuris mirė, o paskui nugalėjo mirtį.

 Per amžius Kristus egzistavo su Tėvu Dvasios karalystėje. Tada Jis tapo žmogumi. Kai Jis mirė, tai buvo kažkas, ko nei Jis, nei Tėvas dar nebuvo patyrę. Ir kai Jis buvo prikeltas, Jis neturėjo būti atkurtas taip, kaip buvo prieš sukuriant fizinę visatą. Santykiai  tarp jų niekada nebebus tokie patys, kokie buvo šlovėje prieš sukuriant visatą.

Jis buvo prikeltas kaip žmogus, dabar su kūnu, sudarytu iš dangiškos medžiagos, visas žmogus, visas Dievas. Jis mirė kaip Žmogus, kad įgyvendintų savo paskutinę valią ir testamentą, tada Tėvas prikėlė Jį iš numirusių, kad Jis galėtų būti savo turto ir palikimo vykdytoju – Kristaus kūno, kuriam Tėvas atidavė karalystę.

 Tėvo ir Sūnaus santykiai niekada negalėjo grįžti prie to, kokie buvo prieš Jam paliekant dangų, kad taptų vienu iš mūsų.

 Tai prisikėlimo jėga, kuri pakeitė viską. Viską. Jos poveikis bus jaučiamas ateinančiais amžiais, nes būtent tai mums pažadėta Efeziečiams 2:7 – „...ateinančiais amžiais Tėvas ir toliau rodys mums savo gerumo turtus, kurie yra mums Kristuje  Jėzuje“.

 Kitą savaitę, kodėl po prisikėlimo Jėzus niekada nebevadinamas vieninteliu Dievo sūnumi... iki tol, laiminu,

 Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.