Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. lapkričio 12 d., šeštadienis

Kaip suprasti amerikiečius 2 iš 2

Understanding America's  "Christian Patriot" Movement

#2 of 2

 Sveikinu visus,

 Šį nedidelį tyrimą užbaigiu tokiomis  mintimis:  Teismų naudojimas, – trumpasis būdas gauti tai, ko norite.   Tie, kurie varžosi dėl savo „teisių“, kad būtų pripažinti, išmoko pereiti per teismų sistemą, o ne per Kongresą, kuris leidžia


įstatymus. Teismo sprendimai iš karto tampa de facto teise, o tai gerai pasitarnauja liberaliems  kairiesiems. Aukų teisės tampa dėmesio centre, atmetant kitos ginčo pusės teises. Natūralus rezultatas – aukų tauta, kur visos jos stengiasi, kad jų balsas būtų išgirstas teismų sistemoje.

 Rezultatas – Vyriausybė nebegina Dievo suteiktų teisių žmonėms , ji suteikia teises tiems, kurie nukentėjo.

 Liberalai iš visų rajono kepyklų ypač nusitaikė Į kepėją, krikščionį, kad išprovokuotų teismų įsikišimą, nes žinojo, kad ši kepykla atsisakys kepti vestuvinį tortą homoseksualiai porai. Žemesnės instancijos teismai ir vyriausybė stojo į homoseksualų poros pusę, kuri tapo diskriminacijos „auka“.

 O kas, jeigu...

 ...mokyklinių pietų metu visiems vaikams būtų pateikti keksiukai  (sausainiai mūsų draugams Jungtinėje Karalystėje) ir jie visi būtų padėti ant stalo, kad bet kuris vaikas galėtų vaikščioti ir pasirinkti, tačiau 1 smurtautojas nusitaikė į vaiką, kuris sėdėjo vienas ir valgė savo keksiuką? O kas, jei tas vaikas priešintųsi priekabiautojui ir atsisakytų duoti jam savo keksiuką? Teismai šios bylos atveju būtų tarsi mokytojas, ginantis priekabiautoją, teigdamas, kad jis turi teisę paimti kito vaiko keksiuką.

 Tai nebuvo išmintinga ar paremta sveiku protu. Tačiau vyriausybė gynė „aukų“ bylą ir suteikė joms teises. Laimei, Aukščiausiasis Teismas galiausiai atmetė žemesnės instancijos teismo sprendimą porai, pripažindamas jų teisę vadovauti kepyklai pagal religinius įsitikinimus.

 Šiuo atveju,

 ...pametę valdžios vaidmenį – ginti Kūrėjo suteiktų teisių supratimą, vyriausybės pareigūnai priima savavališkus sprendimus, remdamiesi savo įsitikinimais, jie išduoda teises. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl krikščionys ir konservatoriai vis labiau įsitraukia į valdžią, siekdami atkurti tradicinį valdžios vaidmens supratimą.

 Išminties ir kompromisų reikia tam, kaip viskas turi būti padaryta su meile ir sveika nuovoka.

 Laikas nuo laiko vyriausybei pavyksta daryti kompromisus, tai geriausia, ką ji gali padaryti. Tai yra reprezentacinės Respublikos, tokios kaip JAV, politikos pobūdis. (Atstovaujama respublika reiškia, kad piliečiai išsirenka jiems atstovaujančius pareigūnus. JAV nėra demokratinė valstybė.)

 Tikimės, kad mūsų išrinkti lyderiai mums atstovaus, naudosis išmintimi ir pasvers visas galimybes. Mes išrenkame juos atstovauti mums, kad jie galėtų priimti protingus sprendimus, atsižvelgdami į visų teises, įtraukdami visuomenę. Norime, kad jie suprastų, jog Dievas davė teises, o valdžia turi įgyvendinti tas  piliečių teises.

 Alexis de Tocqueville'is savo 2 tomų veikale „Demokratija Amerikoje“ (1835/1840) sakė apie Ameriką, kad kiekvienas Amerikoje turi „galimybę padaryti klaidų, kurias galima ištaisyti“, ir tai yra amerikiečių privilegija. Jis rašė, kad tai labiau apibūdina Ameriką nei bet kuri kita savybė. Turime galimybę padaryti klaidų, kurias galima ištaisyti, ir bandyti dar kartą, nes tuometinė valdžia 1835 m., kai jis tai rašė, stengėsi užtikrinti savo piliečiams neatimamas teises.

 

 Dabar valdžia suteikia teises, apibrėžtas mažiausiu bendru vardikliu; Kas jaučiasi nukentėjęs, mano, kad jų teisės turėtų būti iškeltos aukščiau kitų. Dabar atrodo, kad kiekvienas žmogus turi stoti prieš vyriausybę, kaip aukščiausias teisių davėjas. Tai yra atsitraukimas nuo steigimo dokumentų, ir dar viena priežastis, kodėl šioje tautoje kyla krikščioniškas patriotizmas, tai   – (ir vėl) atkurti istorinę perspektyvą.

 Kai žmonės mato tik savo dalykų pusę ir atsisako bet kokio kito požiūrio, negali kalbėti apie kitas perspektyvas, redaguoja istoriją ir atsisako klausytis kalbėtojų, kurie nesutinka su jų įsitikinimais.

 Kai teisės tampa absoliučiu pasirinkimu...

 ...diskusijos ir samprotavimai tarp grupių, siekiant išspręsti jų skirtumus, niekada neturi vykti. Mes praradome diskusijų meną. Mes praradome pokalbių ir kompromisų meną. Kiekviena grupė tiesiog laikosi savo teisių, diskutuoti nereikia ar nenorima. Mes tapome tauta genčių, kariaujančių viena prieš kitą, kurios neima į nelaisvę. Tai prieštarauja krikščioniškam požiūriui. Vaikščiojimas su meile, kalbėjimasis, maldos  vienas už kitą yra mūsų kultūra.

Šiuolaikiniame pasaulyje teisė tampa laisva nuo žmogaus indėlio, nes sudėtingi pokalbiai niekada neįvyksta. Negalime mandagiai ginčytis dėl savo teiginių, bet Teisės verčia visuomenę rengti šaukimo rungtynes taip, kad niekas negalėtų suvokti problemų,  skirtumų ar sprendimų. Dabar kartos, įskaitant krikščionis, deja, žino tik staigias reakcijas, kai garso baitai atėmė gebėjimą naudotis sveiku protu ir ginčytis, nepaverčiant to asmeniniu puolimu.

 

 Tai visiškai priešingas gyvenimas Dievo Dvasioje. NT mums sakoma, kad reikia nusileisti vienas kitam, būti kantriems, maloniems, atlaidiems. Kai valdžia mano esanti teisių davėja, meilė prarandama, daugelio širdys atšąla dėl valdžios palaikomo neteisybės didėjimo, vadinant tai normaliu ir tuo, kad tai turi priimti visi.

 

 Tėvas įkūrėjas Jamesas Madisonas rašė:

 „...formuojant žmonių vyriausybę virš žmonių, didžiausias sunkumas slypi tame: jūs turite įgalinti vyriausybę kontroliuoti valdomuosius; o kitu atveju įpareigoti ją susivaldyti“.

 Valdžia tampa nepajėgi funkcionuoti, slegiama  savo pačios svorio

 Tada valdžia tampa begemotu, kurio niekas nekontroliuoja, niekas neprisiima atsakomybės, kiekviena grupė, kiekviena gentis turi savo teises, kurios yra įkaltos akmenyje, kad vienas biurokratas sujaukia dokumentus kitam biurokratui ir niekas neturi valdžios ar noro vadovautis sveiku protu, išmintimi arba vykdyti savo valią, nepažeidžiant  Įstatymo vykdymo.

 Tada įstatymas pakerta sprendimams, dėl kurių demokratija veikia. Kam rinkti ką nors, kai niekas nesikeičia. Apie žmogaus indėlį kalbama, bet Mašina rieda toliau; vyriausybės duoti įstatymai turi būti aukščiau už sveiką protą ir sąžiningumą.

 Amerikos krikščioniui...

 

Tačiau mes, amerikiečiai, galime atsekti 3 pagrindinius dalykus, apie kuriuos kalba šis mažasis tinklaraštis: Kūrėjas suteikia teises, o ne valdžią. Šios teisės negali būti perleistos ar pažeistos. Todėl kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo gyvenimą. Tai yra krikščioniškas požiūris ir tradicinė Amerikos kultūra. Deja, tai kertasi su tuo, ką daugelis bando padaryti Amerikoje ir kitose Vakarų šalyse.

 Paulius rašė, kad turėtume melstis už*...

 

„...karalius ir visus valdžioje... kad gyventume tyliai, taikiai ir dievotai, visiškai sąžiningai“. Dauguma žmonių tiesiog to nori – gyventi visuomenėje, kurioje sąžiningas darbas ir dievobaimingas gyvenimas leidžia visiems gyventi taikiai. Tai reiškia, kad turime prisiimti asmeninę atsakomybę už savo gyvenimą pagal tam tikrus moralės standartus.

 Paulius gyveno laikais, kai viešpatavo Roma ir ištikimybė Cezariui buvo privaloma. Krikščionybė buvo kultūra, skirta prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, nes kiekvienas turi atsiskaityti  prieš Dievą, kuris yra didesnis už Cezarį. Cezario ir krikščioniškosios kultūros imtynės tebevyksta ir šiandien, ir mes visi esame jų dalis. * (I Timotiejui 2:2)

 

 Tikiuosi, kad tai padėjo suprasti, kodėl kyla Amerikos krikščionių patriotų judėjimas. Nauja tema kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.