Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2021 m. lapkričio 2 d., antradienis

Jau esančios pasaulyje Antikristo dvasios atpažinimas, paskutinės mintys

 Discerning the Spirit of Anti-Christ already in the World, Final Thought

 Sveiki,

 Norėjau pridėti keletą paskutinių minčių prie savo tyrimo apie antikristo dvasią, kuri šiandien pasireiškia įvairiose vyriausybėse, apžvelgdamas  judėjų-krikščioniškų vertybių atskyrimą nuo valdžios.  Vakarų vyriausybės buvo pagrįstos Judėjų-krikščioniškomis vertybėmis, kurios yra pagrįstos 10 įsakymų absoliutu.


Tam tikras tiesas laikome absoliučiomis: žmogžudystė yra neteisinga, meluoti yra neteisinga. Vogti yra neteisinga. Neteisinga geisti asmens ar kažko, kas nėra tavo. Keikti Dievą yra neteisinga. Vakarų vyriausybių įstatymai, teismai ir kultūra iš esmės sutaria dėl šių absoliučių.

 

Kadangi mūsų tikėjimas atitinka šias vyriausybines vertybes, mes šimtmečius galėjome praktikuoti savo tikėjimą taikoje ir dievotai. Tačiau šiandien matome, kaip vyriausybės greitai palieka šiuos absoliučius dalykus, sukeldamos krikščionių protuose ir emocijose didžiulę sumaištį. Daugelis yra sutrikę, nesuvokdami, kad prasidėjo procesas.

 

Staiga išaiškėja mūsų tikėjimo ir mūsų  vyriausybių bendrų vertybių susidūrimas. Daugelį krikščionių tai sukrečia iki širdies gelmių. Apima baimė. Sumišimas. Tačiau iš tikrųjų vyriausybės greitai atsisako tradicinių judėjų-krikščioniškų savo tautų pamatinių vertybių ir moralės.

 

Kas atsitinka, kai tauta palieka Dievo absoliutus?

Savo 1981 m. išleistoje knygoje „After Dore“ škotų filosofas Alasdairas MacIntyre'as pastebėjo, kad Vakarai nustojo būti valdomi tikėjimo, moralinių absoliutų ir tradicijų ir iškeitė juos į emocinį valdymą arba, kaip jis pavadino, „emotyvizmą“. Aš tai pavadinčiau „emociniu samprotavimu“.

 

Dorovingą ir dorą tautą sudaro piliečiai, kurie dalijasi bendru moraliniu gėriu. Tautos piliečiai sutaria, kas yra gera ir moralu. Tada valdžia tą bendrą moralinį gėrį ir tas vertybes nukreipia į tautos tobulėjimą, nutekančią iki mažiausių bendruomenių. Priešingai, emotyvizmo ar emocinio mąstymo valdoma tauta yra tauta, kuri nebesutaria dėl to, kas yra gera, kas yra absoliuti teisinga ir neteisinga, kas yra absoliučios moralinės vertybės.

 

Dėl to tai, kas buvo vadinama gėriu, dabar vadinama blogiu, o tai, kas buvo vadinama blogiu, dabar išaukštinama kaip gėris. Kaip ir senovės Roma prieš žlugimą, žmonės į praeitų šimtmečių istoriją žiūri pro šiuolaikinius akinius, kuriems trūksta moralinių absoliutų ir vertybių. Kaip ir senovės Roma, mes matome tą patį; memorialų ir statulų griovimas, istorijos perrašymą, bandymai pakeisti tautos steigimo dokumentus.

 

Visa tai atsitinka paliekant Dievo moralinius absoliutus ir vertybes.

JIE nuspręs, kas yra moralė,  kas – dorybė ir kaip reikia prisiminti istoriją. Individui visos išorinės filosofijos, religijos ir įsitikinimai yra atmestini, nes jie yra iš išorės. Tik tai, ką jis sako, yra dorybė, yra dorybė. Tik tai, ką jie sako, yra teisinga, yra teisinga.

 

Šie žmonės, net kai kurie krikščionys, tiki tik tuo, kuo tiki. Jie tiki tik tuo, kas kyla iš jų pačių minčių ir jausmų, o visa kita atmetama, dėl jų ginčijamasi, o rezultatas – arogancija ir užsispyrimas. Jiems Dievo Žodis sako viską, ką jie galvoja ir sako, ir jie atmeta visus iš išorės, kurie neatitinka to, kuo jie jau tiki.

 

Tokioje tautoje individai išaukština mintis ir emocijas tiek, kiek visuomenė tampa nepažįstamų žmonių, kurių kiekvienas siekia savo interesų, minimaliu kultūros ir visuomenės suvaržymų rinkiniu. Valdžia ploja, žiniasklaida ploja ir aukština tokį elgesį. Ta dvasia paveikia kai kuriuos Kristaus kūne, jie yra akli ir neišmanantys ir nemato, kad yra akli ir neišmanėliai. Atskleidžiamos tikrosios jų širdys. Laikydami save išmintingais ir išsilavinusiais, jie iš tikrųjų yra kvaili ir neišmanėliai.

 

Jie iš savo gyvenimo pašalina visus, kurie su jais nesutinka. Jie prarado arba galbūt niekada neturėjo širdies, kuri vertina diskusiją apie idėjas, nepuldama individo. Jų emocijos yra paviršiuje, pasiruošusios užpulti visus, kurie verčia juos galvoti kitaip. Aš kalbu apie krikščionis, kurie leido šiai dvasiai prisirišti prie savęs, o ne tik netikinčius.

 

Šis perėjimas nuo dorybės prie emotyvizmo arba emocinio samprotavimo gali būti vertinamas pagal šias 4 visuomenės savybes:

Absoliučių moralės normų ir vertybių atsisakymas.

Atsisakymas priimti bet kokią religiją, filosofiją ar kitą tikėjimą, kuris ateina iš išorės.

Tradicijų, herojų, memorialų, prisiminimų, kurie dabar vertinami kaip neteisingi, atmetimas ir numetimas.

Atskyrimas nuo bet ko bendruomenėje ar visuomenėje, kas yra tradicija.

 

Tai reiškia, kad žmogus gali vadinti gera ar bloga ką nori. Tai reiškia, kad valdžia gali vadinti ką nori, gera ar bloga. Vyriausybės nebesivadovauja tradicinėmis ir absoliučiomis judėjų ir krikščionių moralinėmis vertybėmis, kuriomis vadovautų. Jie atsisakė tų, kurie pasisako už gerų ar blogų vertybių priskyrimą bet kam, ką  vyraujanti valdžia apibrėžia kaip gerą ar blogą.

 

Krikščionys ir išsiskyrimas

Krikščionys tiki, kad kažkas yra gerai, nes Dievas sako, kad tai yra gerai. Gėris trykšta iš Jo, o gėris iš tikrųjų yra paties Dievo charakterio bruožų rinkinys: meilė, džiaugsmas, ramybė, švelnumas, kantrybė, romumas, gerumas, moralinis tobulumas, nuoseklumas, dievobaimingumas, broliška meilė. Šie dalykai yra geri, nes jie yra iš Dievo.

 

Todėl visa ko prasmė kyla iš Dievo. Jis formuoja mūsų pasaulio vaizdą. Jei Jis ką nors vadina blogiu, tai yra blogis, ir kiekvienas, kuris Jį pažįsta ir Jo laikosi, žino, ką Jis sako, yra tiesa. Todėl krikščionys tiki, kad žemė ir viskas joje turi prasmę ir tikslą.

 

Tačiau daugumoje šių dienų vyriausybių ir visuomenių tai, ką Dievas vadina geru, moraliu ir doru, buvo numesta į šalį, todėl daugelis krikščionių klausia, kas čia vyksta. Amerikoje yra krikščionių, kurie manė, kad Dievas ir Šalis yra susipynę, ir galbūt taip buvo pradžioje. Bet jau nebėra dabar. Būtent toks Dievo ir Jo moralinių absoliutų atmetimas dėl moralinio reliatyvizmo, emotyvizmo, sukrečia kai kuriuos krikščionis.

 

Kas nutiks?

Surinkimas turi sumažėti, kad taptų didesnis. Krikščionys ieškos tų, kurie vis dar laikosi Dievo absoliutų, tai parodo  santykių su kitais sistema. Nebereikia jokių santykių su  programomis statydinimui, nes jos netenkina. Daugelyje kyla dvasinis alkis, ieškant tų, kurie vis dar yra tame pačiame pagrindiniame dvasiniame puslapyje, ieškant tikrų santykių.

 

Kaip jau daug kartų sakiau: bet kas gali pasakyti, kad gimė iš naujo. Kiekvienas gali pasakyti, kad myli Dievą. Bet teisumas įrodomas santykių rėmuose. Čia randamas žmogaus gyvenimo vaisius. Jų teiginiai, kad jie yra krikščionys, yra įrodyti santykių tinkle.

 

Socialinės žiniasklaidos „draugų“ iliuzija sunaikinama ir daugelis susiduria su tiesa, kad yra vieni. Daugelis ieško tikrų žmonių, todėl (kalbu už save) matome, kad tiek daug žmonių daro išvadą, kad santykiai šeimoje, namų surinkime patenkina šį poreikį.

 

TAI yra likutis... štai kur vedamas Kristaus kūnas... į pasitikėjimo santykius su kitais „tame pačiame dvasiniame puslapyje“. Keletas dalykų, apie kuriuos reikia pagalvoti... žiūrėkite, kaip vyriausybės ir toliau atsiskiria nuo tradicinių vertybių, o tikrieji krikščionys išeina iš šios kultūros ir ieško kitokios kultūros. Dievo šeimos kultūros.

 

Nauja tema kitą savaitę...iki tol, palaiminimai,

Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.