Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2021 m. lapkričio 18 d., ketvirtadienis

2021 m. lapkričio mėn. CWOWI naujienlaiškis

 

November 2021 Newsletter

Sveiki, 1975 m. pradžioje pasisiūliau „gaudyti žmones“, kai ji krisdavo paveikti Viešpaties Artumo per Charles ir Francis Hunter „išgydymo susirinkimų“ savaitgalį. Tada dar mokiausi vidurinėje mokykloje. Aš taip tarnavau iš eilės 2-3 kartus , kai


jie atvykdavo į mūsų miestą. Aštuntajame ir devintajame dešimtmečiais,  žinomi kaip „Laimingieji Hanteriai“, jie keliavo po šalį su savo garbinimo komanda, vadinama „Amigos“. Jie buvo švelnūs, bet tiesiakalbiai ir patepti. Viešpats tikrai veikė per juos, išgydydamas daugelį ligonių.

 

Vieną vakarą Charles kalbėjosi su žmogumi ant scenos, kuris sakė, kad jo koja pagijo, bet ne iki galo. Jis vis dar galėjo tik ribotai pajudėti ir jautė tam tikrą skausmą. Charles nurodė jam, kaip „ieškoti išgydymo, o ne to, ką dar reikia išgydyti“. Charles išmokė jį ieškoti gydymo proceso, o ne to, kas dar liko išgydyti. Kai vyras susikoncentravo ties tuo, kas buvo išgydyta, kokią judėjimo laisvę jau turėjo, ir garbino Viešpatį bei jam dėkojo, per kelias sekundes grįžo visiškai neskausmingas judesys ir jis nuėjo nuo platformos su džiaugsmu pasišokinėdamas šlovindamas Dievą taip kaip parašyta evangelijose.  Visi džiūgavo ir plojo.

 

„Ieškokite išgydymo, o ne to, kas dar turi būti išgydyta“, palietė  mano dvasią ir išliko su manimi  beveik 47 metus, ir ne tik dėl išgydymo.

 

Dalykai, kuriais šėtonas mus puola, dažnai yra patys garsiausi, šaukiantys mūsų dėmesio. Turime nusigręžti nuo to, ką daro Šėtonas, kad visiškai susikauptume ir įsitrauktume į tai, ką daro Viešpats. Tai principai ieškoti gydymo, o ne to, ką dar reikia išgydyti

 

Sėkmingieji ir taikiai gyvenantys išmoko atskirti, kas skubu, ir kas svarbu. Skubus dalykas, kuris šaukiasi jūsų dėmesio. Svarbūs brėžia jūsų gyvenimo eigą ir yra labai subtilūs. Vyro kojos atveju dar reikalingas gydymas šaukėsi jo dėmesio, o Charles mokė jį žiūrėti į tai, kas svarbu – kas BUVO padaryta ir kas buvo daroma jo kojoje, už tai dėkodamas ir garbindamas, didindamas savo tikėjimą Jėzaus vardu.

 

Paulius ir Silas giedojo šlovino Dievą vidurnaktį, nors buvo prirakinti Filipinų kalėjime. Neabejotinai jų  žaizdos nuo sumušimo šaukė iš skausmo  jų dėmesio. Skubu. Tačiau jie darė tai, kas svarbu – šlovino Dievą tol, kol Viešpats antgamtiškai atleido jų pančius ir išlaisvino.

 

Vėliau jis  parašė filipiečiams 1:6

„Tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, tą darys iki Viešpaties Jėzaus dienos“. Jis rašė tai iš romėnų kalėjimo kameros, apie kurią jis tik trumpai nurodo 1:7, 13. Tuo metu filipiečiai buvo persekiojami, Paulius buvo kalėjime, bet jo dėmesys buvo sutelktas į procesą, kurį Dievas vykdė kiekviename iš jų. Kalėjimas buvo skubus, Dievo procesas buvo svarbus.

 

Net ir įteikdami skubius dalykus, kuriuos kartais turime padaryti, niekada neturime pamiršti to, kas svarbu.

 

Pauliaus „kalėjimo laiškuose“, skirtuose Efeziečiams, Filipiečiams, Kolosiečiams ir Filemonui, kalbama apie tai, ką daro Dievas, tik vos teužsimenama apie jo įkalinimą. Jis buvo priblokštas to, ką Dievas darė tarp žmonių, kuriuos pažinojo ir kuriems rūpėjo, o ne tuo, ką velnias daro prieš juos ir jį.

 

Susirūpinę žvelgdami į tai, kas vyksta su mūsų tautomis, daug labiau turime žiūrėti į tai, ką daro Viešpats! Spartūs visuomenės ir vyriausybių pokyčiai šaukiasi mūsų dėmesio, tačiau susitelkimas į tai, kas svarbu, nubrėžia mūsų kelią eiti taikoje su Juo  per visa tai.

 

 Kai „ieškosime išgijimo“, patirsime išgijimą. Kai ieškome, ką Viešpats daro, gauname Jo aprūpinimą mums. Tai, ką daro velnias, atkrenta į šalį, nes atmetame jo mums teikiamą skubą, kuri dažnai būna apgaubta baimės ir sumaišties. Spręskite tai, ką privalome natūraliai, bet niekada neleiskite, kad ši skubi problema užgožtų tai, kas svarbu.

 

Pasinerkite į tai, ką Viešpats daro mūsų gyvenime – ką gero matote Jį darant? Kas šiandien geriau nei buvo vakar? Ieškokite Jo gydymo proceso, pilnatvės mūsų gyvenime!

 

Paprastai neminiu mūsų mėnesinių garso įrašų mokymų šioje vietoje – aukščiau esančioje antraštėje  serialas „Kaip pasitikėti jo ištikimybe“ tikrai gali padėti patirti  ramybę ir poilsį. CD/MP3 serijoje pateikiamas žvilgsnis į Jeremiją, vadinamą „verkiančiu pranašu“, kuris matė savo tautos sunaikinimą , bet ilsėjosi Viešpaties ištikimybėje. Kartais esame taip arti situacijos, kad prarandame Jo ištikimybės pojūtį savo gyvenime. Žinome, kad Jis yra ir bus ištikimas, bet svarbu , kad  mes galime pasitikėti ir ilsėtis toje ištikimybėje?

 

Pranašiškai – skaitmeninė valiuta

 

Per vieną iš dviejų 2021 m. sausio mėn. apsilankymų Viešpats kalbėjo su manimi apie būsimą perėjimą prie skaitmeninės valiutos. Jis pasakė:

 

 „Vyriausybės pasinaudos Covid, kad paspartintų perėjimą prie skaitmeninių valiutų. Kai paklausiau kodėl,. Jis atsakė:

 

"Jie nori (jūsų) pinigų. Vyriausybės nevaldys savo išlaidų, todėl jos imsis skaitmeninės valiutos, kad galėtų sekti kiekvieną operaciją, kurios pagrindinis tikslas yra surinkti mokesčius. Jie taip pat nori ištrinti skolas. Jei nebus tikrinama, dvasia, kuri slypi už jos, lemtų kažką panašaus į Juozapo laikus, kai pinigai žlugo ir valdžiai priklausė kiekvienas žmogus ir daiktas. (Pradžios 47:14-24)

 

Iki šiol tuo nesidalinau, bet jaučiau paskatinimą pasidalinti  šiandien. Mes nematome, kad tai vyksta tiesiog dabar, ir paprastai kai Viešpats man sako tokius dalykus, tai yra „užkulisių“ tipo informacija – kitaip tariant, jau yra planų judėti šia kryptimi, tik tai nėra dar vieša.  Jis nesakė melstis dėl to, kaip liepė  melstis  dėl JAV prezidento sveikatos ir artėjančio perėjimo. Tai tiesiog buvo nurodyta kaip faktas.

 

Kai žinia pasiekė tautą, kuri sutiko apmokestinti tarptautines korporacijas 15 %, tai palietė mano dvasią.

Mūsų namų surinkimo pamaldų metu Jis vėl atėjo, ir dar mažiausiai 2 žmonės Jį pamatė, o kiti jautė Jį ten esant. Būtent tada Jis atsakė į mano klausimą, kodėl žinios apie tuos 15% apmokestinimą palietė mano dvasią. Jis tiesiog pasakė, tarsi tęstų ten, kur baigė ankstesnį apsilankymą:

 

"Būdas, kaip tai pasiekti yra skaitmeninis būdas. (Tarptautinis koordinavimas, sekantis pelną ir sandorius, siekiant surinkti mokesčius). Tai dalis pasiruošimo tam, ką sakiau anksčiau."

 

Taigi stebėkite tai. Jis man pasakė, kad valiuta iš esmės jau yra skaitmeninė, bet dauguma to nesuvokia. Tačiau yra sukurtas pagrindas pakeisti pasaulio prekybą, taigi ir ekonomiką. Apreiškime pasakojama apie būsimą (kaip atrodo) skaitmeninę valiutą, įvedamą per paskutinę pusę 7 metų laikotarpio, kurį mes vadiname Suspaudimu, ką judaizmas vadina „Jokūbo bėdų laiku“, bet mes tame dar nesame , tai nereikia panikuoti.

 

Nedažnai užsimenu apie mūsų „Zoom“ susitikimus šioje erdvėje

Manau, kad tiems, kurie domisi, pakanka pranešimų, kuriuos įdedame į mano savaitinių minčių ir šių el. naujienlaiškių antraštes. Tačiau gruodžio mėnesio „Zoom“ susitikime paminėsiu ir  tai. Apibrėšiu, kas Šventajame Rašte sakoma apie augimo procesą ir apie šventumą, tyrumą ir tai, kaip Jis siekia perkelti mūsų gyvenimą iš netvarkos į tvarką.

 

Kai užsiregistruosite, priminimai neišsiunčiami, o tų susitikimų metmenys yra skirti tik tiems susitikimams. Šie nemokami susitikimai yra 90–120 minučių mokymo, dalijimosi, klausimų ir atsakymų bei žmonių iš viso pasaulio „pavykimo“. Praturtina ir sveika klausytis, ką Viešpats veikia visame pasaulyje.

 

Pabaigai...

Labai ačiū tiems, kurie aukoja mūsų paramai. Kiekviena dovana mums padeda, o už kiekvieną dovanojantį žmogų meldžiamasi.

 

Namų surinkimas ir tai, ką aš vadinu „santykiais pagrįstu tikėjimu“, ... atima daug laiko. Vis daugiau žmonių kreipiasi pagalbos įkurdami namų surinkimą, o mes rengiame tokių prašymų „paketą“, į kurį įeina knygos, vaizdo įrašai ir garso mokymas apie Biblijos ir istorinį namų surinkimą. (Namų surinkimas nėra auditorijos miniatiūra, kurioje kiekvieną susirinkimą kontroliuoja / dalijasi tik 1 asmuo).

 

Statistika ir realus JAV gyvenimas rodo, kad nors bažnyčios yra atviros, jas vis dar vidutiniškai lanko tik 40–60%, palyginti su statistika prieš Covid. Daugelis niekada negrįžta, nes atrado, kad jiems patinka neoficialiai susitikti namuose ir jie nori žinoti, kaip paversti savo namų susitikimus Jėzaus surinkimais.

 

Aš esu gavęs daug el. laiškų, daug jų susikaupė mano dėžutėje prieš kelis mėnesius; Aš labai atsilieku. Dėkojame už kantrybę – dirbame su savo svetaine, su tais pradiniais paketais ir dar daugiau, kad supaprastintume savo darbą ir tarnavimą Kristaus kūnui.

 

Dar kartą ačiū. Kai aukojate internetu, aš sustoju prie kiekvieno ir meldžiuosi, o kai siunčiate maldos prašymus paštu, telefone taip pat laikau nuotraukas, už kuriuos  t reikia melstis. Maldos prašymus laikau 30 dienų, nebent atnaujinami.

 

Ačiū, kad esate mūsų gyvenime!

Palaiminimai,

Džonas ir Barbara, Brianas ir Amy

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.