Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2021 m. liepos 27 d., antradienis

Padaryti stebuklus įprastais mūsų gyvenime 2 iš 3

 Making Miracles Normal for Your Life

#2 of 3

Sveiki,

 Praėjusią savaitę rašiau, kad Tėvas iš tikrųjų mus kviečia į savo aukštesnius kelius. Tiesą sakant, pakoregavę mąstymą, suprasime, kad tai darė  Jėzus  evangelijose - vaikščiodamas aukštesniais Tėvo keliais ir kviesdamas mus  prisijungti prie Jo.  Taigi pirmas žingsnis yra žinoti, kad jūs priklausote


aukštesniems keliams. Visa tai yra mūsų mąstymo koregavimas, minčių, kurios ginčijasi prieš tą Naujojo Testamento tiesą, pakeitimas ir privertimas priimti nuostabią pakvietimo malonę. To žinojimas sukuria mumyse lūkesčius   kiekvieną dieną pamatyti, ką gero Tėvas mums yra suplanavęs. Mes atsikeliame kiekvieną rytą  su nekantrumu laukdami to, ką Tėvas mums suplanavo.

 

Kaip mus tai įgalina?

"Dėkodami Tėvui, kuris mus padarė tinkamus(tinkamos kvalifikacijos)  dalytis Dievo šventųjų paveldėjimu šviesoje. Jis išgelbėjo mus iš tamsos valdžios ir perkėlė į  savo brangaus Sūnaus karalyste, kuriame mes esame atpirkti per Jo kraują ir turime  nuodėmių atleidimą “. Kolosiečiams 1: 12–14 (Išplėstinis eil.12; KJV eil13–14)

 

Tai daro mus tinkamus kaip Jo vaikus,  nes mes gimėme iš Jo Dvasios, ir todėl esame Jo karalystės piliečiai- Karalystės, kurioje vadovauja Jo Sūnus.

Mes priklausome aukštesniems keliams. Dabar tai mūsų prigimtis. Sustabdykite visus priešingus argumentus, kurie meluoja prieš tai, ką Jis padarė.

 

 

 

Paimkime nelaisvėn savo  mintis ir emocijas Kristaus ir Naujojo Testamento realybei. Atmeskime kaltę, gėdą ir neatleidimą sau ir aukime. Teisingai. Užaukime. Tegul Gyvenimas tavyje keičia tavo emocijas, mintis, tai, kaip tu galvoji apie savo praeitį, ir kas tu esi.

 

Būkite žodžio vykdytojai - paimkite mintis į nelaisvę Kristui ir pradėkite teisingai mąstyti: esate dangaus karalystės pilietis, esate perkeltas iš tamsos karalystės ir perėjote į  aukštesnius mūsų karaliaus kelius. Mąstyti, kaip Jis mąsto, yra Karalystės kultūros dalis.

 

Neleiskite nieko, išskyrus Naujojo Testamento mąstymą ar jausmą. Kiekvieną kartą, kai į galvą ateina neteisinga mintis, atmeskite ją ir garsiai ir mintyse skelbkite NT tikrovę. Panaudokite  valdžią  priešingiems jausmams, nes jie nėra Naujojo Testamento tikrovė.

 

Krikščionybė yra antgamtiška. Mūsų gyvenimas turėtų tai atspindėti.

(Stebuklai nesibaigė I amžiuje. Galiu rekomenduoti 2 draugų knygas šia tema: „2000 metų charizmatiškos krikščionybės“, kurią parašė Eddie Hyatt, kurią lengva skaityti, ir „Stebuklai ir antgamtiška surinkimo  istorija“ autorius. Tony Cooke, tai labai  išsami istorija. Abi yra „Kindle“ formatu)

 

Stebuklai buvo tokie paplitę surinkimuose, kad konkretūs stebuklai ir išgydymai net nebuvo minimi laiškuose; nes jie buvo  didelė normalios krikščionybės dalis. Paulius klausė Galatijos surinkimo, kuris buvo didelėje teritorijoje viduryje šiuolaikinės Turkijos : „Kai Dievas daro stebuklus tarp jūsų, ar Jis tai daro per Dvasią ar kai skaitote  Mozės įstatymą?“ 3: 3-5

 

Pirmajame laiške korintiečiams Paulius visą 12 skyrių paskyrė aiškinimui apie dvasines dovanas, įskaitant stebuklus ir išgydymus, kurie buvo surinkime.

 

Jokūbas laiške visam Kristaus kūnui Romos imperijoje rašė, kad jei būtų  ligonių, tegul kviečiasi (namų) surinkimo vadovus, tegu jie meldžiasi ir ligoniai bus  išgydyti. 5: 14-15

 

1 Korintiečiams 14: 23-25 ​​Paulius rašo, kad jų susitikimai yra tokie kupini Dievo Dvasios, kad atėjusio pašaliečio širdies paslaptys būtų antgamtiškai  atskleistos ir jis pripažintų, kad Dievas yra jų tarpe.

 

Ar jūsų surinkimas toks antgamtiškas? Ar esate kitų gyvenimo dalis, kad galėtumėte iš tiesiogiai pamatyti viską, ką Dievas daro tuose, su kuriais bendraujate? Ar pokalbis sukasi apie aukštesnius Tėvo Dievo kelius ir mintis ir tai, ką Jis padarė?

 

Jei tikroje Biblijos namų surinkime (o ne auditorijos miniatiūroje) jūs turite galimybę melstis vienas už kitą bent jau kas savaitę, todėl greičiausiai matote tuos dalykus - bet jei dalyvaujate Biblijos studijoje, mažoje grupėje ar auditorijos stiliaus surinkime, ar turite galimybę melstis vienas už kitą?

 

Dalis gyvenimo Jo aukštesniais keliais yra užtikrintumas, kad stebuklai, atsakytos į maldos, išgydymai yra įprasta jūsų tikėjimo dalis. Nieko ypatingo, tik krikščionybė. Pakoreguokite savo mąstymą. Stebuklai yra įprasti, nes jie yra mūsų Tėvo ir Viešpaties aukštesnių kelių dalis. Trokškite  turėti stebuklus, jei to neturite dabar savo gyvenime. Tai prasideda galvojant apie Naujojo Testamento realijas.

 

Ar esate nenormalios krikščionybės dalis?

Nurodytos realybės, apie kurią rašoma Naujojo Testamento puslapiuose, tai turi tapti mūsų mąstymo dalimi. Tėvas mus priėmė ir pasodino su savimi danguje. Todėl Tėvas įgalino

mus, gauti paveldėjimą tarp šventųjų, Jo šviesoje. Mes jau buvome išversti iš tamsos karalystės, kuri mūsų jau  nebekontroliuoja, ir perkelti  į karalystę, kurioje karalius yra Jėzus.

 

Šis mąstymas tikinčiajam yra būtinas norint vaikščioti aukštesniais keliais. Apaštalų darbų knyga yra įprasta krikščionybė. Matymas ir dalyvavimas stebukluose, gydymuose, demonų išvarymas, angelų ir Viešpaties bei visų kitų Dvasios dalykų matymas yra normali krikščionybė. Atsakytos maldos yra normalu. Pajusti Viešpaties buvimą yra normalu.

 

Aiškiai prisimenu vieną dieną, kai dar buvau paauglys, stovėjau savo miegamajame, kai man atėjo tas supratimas: Apaštalų darbai yra normali krikščionybė. Tai, ką apaštalai savo gyvenime ir laiškuose apibūdino kaip įprastą, buvo normali krikščionybė. Išgydymai , kalbos, stebuklai, angelai, Viešpats, visa tai buvo normalu.

 

Jei ten, kur aš dalyvauju, ir jei aplinkinių žmonių gyvenimai nepanašūs į Apaštalų darbus, tai  nenormali krikščionybė. Nenorėjau nenormalios krikščionybės. Norėjau normalios krikščionybės, kaip Dievas apibrėžia normalią, ir nesustosiu, kol nerasiu kitų, kurie tiki, kad Apd yra normali krikščionybė. Tai yra raktas link jo aukštesnių kelių ir aukštesnių minčių. Kvietimas išlieka, kaip mes atsakysime?

 

Mes čia pratęsime kitą savaitę, laiminu,

John Fenn 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.