Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2021 m. sausio 29 d., penktadienis

Ar žinote tik rašytinį žodį, ar pažįstate Žodžio asmenį? 3(3)

 You Know the Word, or the Word #3 of 3

Sveiki ,

Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje ir devintajame dešimtmetyje buvo populiarus mokymas vadinamas „įvardink ir pareikalauk . Šiandien tai yra tas pats dalykas, bet vadinamas „nutarimu ir deklaravimu“. Abu jie yra pagrįsti rašytinio Žodžio ar


dievobaimingų dalykų skelbimu kieno nors gyvenimui, manant, kad jie išsipildys arba sukurs apsauginę sieną  nuo priešo.

 Praėjusią savaitę pasidalinau, kad Jėzus yra Tėvo galios žodis, rašalas puslapyje nėra Tėvo jėga. Jei galia būtų rašalas puslapyje, bet kas perskaitęs nors vieną eilutę, atgimtų iš naujo. Jei jėga būtų ant rašalo puslapyje, įvyktų kiekviena deklaracija.

 Bet Jėzus pasakė: Dvasia teikia  gyvybę Jo žodžiams *. Be Dvasios jie tik kalba žodžius, dažnai tuščius žodžius, nes Šventoji Dvasia juose nedalyvauja. Tai yra geri dalykai, nesupraskite manęs neteisingai, ir nėra nieko blogo priminti sau  dievobaimingus dalykus. Tačiau kai kurie naudojasi savo deklaracija, kad gautų ko nori, naudoja juos kaip stebuklingą formulę, užuot pirmiausia konsultavęsi su asmeniu, kuris yra Žodis, norėdami sužinoti, ar tie dalykai skirti jų situacijai. * Jono 6: 63

 Kaip tikėjimas pakyla mūsų širdyje

 Romiečiams 10:17 sakoma: „tikėjimas iš klausymo, o klausymas iš Dievo žodžio“. Žodis graikų kalboje čia yra rhema, o ne logos. Rhema naudojama, kai Dievas taria žmogui žodį. Žodis logos naudojams kalbant bendrai arba žodžių sumą. Jis sutinkamas  Jono 1: 1: „Pradžioje buvo žodis (logos) ir žodis (logos) buvo su Dievu ir žodis (logos). ) buvo Dievas “. Tai reiškia, kad logos yra nuo Pradžios knygos iki „Apreiškimo“, visi Dievo nutrimai.

 Iš logos bendrų Dievo nutarimų kyla rhema. Iš neaiškios bendros reikšmės kyla specifinė. Žodis rhema naudojamas  tada, kai Dievas kalba tiesiogiai su jumis, ir tai, ką sako Romiečiams 10:17, sukuria tikėjimą - tikėjimas atsiranda girdint rhemą, žodį, kurį jums tiesiogiai kalba Dievas, - tikėjimas atsiranda iš jo, o ne iš logos. Kai kažkas jums pasakė apie Jėzų , jūsų širdis susijaudino, ir jūs supratote, kad turite priimti sprendimą dėl Jėzaus - tai Tėvas jus palietė, jus palietė  iš Tėvo jums skirta rhema.

 Tikėjimas ateina ne skaitant 2 Biblijos skyrius per dieną, nei per dieną įsimenant eilutę - visa, tai gera, ir tai skatina mūsų mintis ir  dėmesį sutelkti  į Viešpatį ir panašius dalykus, tačiau tikėjimas, pasak Biblijos, ateina, kai Dievas kalba tiesiogiai su tavimi. Jei vaikštome su Logos, Jėzumi, tada Jis gali mums kalbėti rhema. Bet mes negalime stumti vežimo prieš žirgą - mūsų tikėjimas remiasi Juo, ir mes einame kartu su Juo, ir reikia, kad Jis mums pasakytų apie mūsų situaciją.

 Triušio pėdsakas(nedidlelis nukrypimas), tačiau tai gali pakeisti jūsų gyvenimą

 Jono 15: 7 Jėzus pasakė: "Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, galėsite prašyti, ko tik norite, ir tai bus jums  padaryta".

 Skaitant anglų kalba atrodo, kad jei žmogus prisimena pakankamai skyrių ir eilučių, savo galvoje, jis gali pasiekti lygį, kad į bet kurį maldos prašymą bus atsakyta. Tai nėra tai, ką Jėzus sakė.

 Jėzus šioje eilutėje panaudojo žodį „rhema“, o ne „logos“. Jis pažodžiui tarė: „Jei pasiliksi manyje, o mano žodžiai, kuriuos kalbu tiesiogiai tau (rhema), lieka tavyje, galėsi prašyti, ko norėsi (sutinkamai su tuo žodžiu, kurį tau kalbėjau), ir tai bus tau  padaryta."

 Kitaip tariant - Nojus gavo rhemą pastatyti arką, todėl jis galėjo paprašyti visko, ko jam reikėjo, nes tai susiję su tos arkos statyba. Mozė gavo rhemą išgelbėti Izraelį iš Egipto, todėl jis galėjo paprašyti visko, ko reikia, kad būtų atlikta užduotis. Pagalvokite apie savo gyvenimą, kai gavote  rhemą - ir tai gali atsirasti per liudijimą viduje, ramybę einant tam tikra gyvenimo kryptimi ir pan., taigi  rhema ne visada yra žodinė. Bet kai atsakai ir klausi pagal tą apreiškimą, viskas veikia, pasiteisina.

 Jėzus sakė, Dvasia ves, rodys ir kalbės - tik 1 iš tų 3 yra žodinis. Pagalvok, kada „tai pasiteisino“, ir pamatysi, kad Jono 15: 7 buvo tiesa - mes turime gyventi taipvisada, o ne kartais kaip pavyksta - ir tai yra visą gyvenimą trunkantis procesas!

 Visa Dievo karalystė teka iš Tėvo apreiškimo, didžiausia rhema ir apreiškimas yra tai, ką Petras patyrė Mato 16 skyriuje: „Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus“ .... „Palaimintas tu Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas atskleidė tai  tau, o mano Tėve danguje “.

 Paulius tai suprato

 Apd 13, 44–48, Paulius ir Barnabas pasakoja  žydams apie Jėzų. Tačiau netrukus jų būryje atsiranda ir pagonių, todėl beveik visas miestas išeina paklausyti, ką jie norėjo pasakyti. 45 eilutėje sakoma, kad žydai, pamatę pagonių minias, buvo sujaudinti iš pavydo ir bandė sustabdyti Paulių ir Barnabą. Paulius atsakė:

 "Buvo būtina, kad jums pirmiausia būtų ištartas Dievo žodis, bet kadangi jūs nusprendėte, kad esate neverti amžino gyvenimo, žiūrėkite! Mes einame pas pagonis! Nes tai Viešpats mums įsakė sakydamas:"   „Aš  padariau jus šviesa pagonims, kad  išgelbėjimas  būtų  iki žemės pakraščių“.

 Tas žodis, ta rhema, kurią Viešpats kalbėjo Pauliui, yra citata iš Izaijo 49: 6 pranašystėje apie Mesiją. Tačiau Paulius sakė, kad Viešpats taip pat kalbėjo su jais.

 Tai yra pavyzdys mums šiandien - Viešpats atgaivins eilutę, privers eilutę „iššokti“ mums prieš akis, paskatins mus rasti eilutę ir tada mūsų dvasia bus sužadinta, arba mes tiesiogiai aiškiai išgirstame tam tikrą eilutę. Kiekvienas iš mūsų  yra kaip Paulius, mes turim e išgirsti mums skirtą rhemą. Kai Paulius gavo tą Viešpaties rhemą, jis žinojo, ką reikia daryti.

 Pirmiausia jie neieškojo eilutės, kur galėtų „atsistoti“. Jie nedeklaravo  savo likimo ar, ko norėjo. Jie nesurado eilutės ir nepakartojo ją 100 kartų, nepadėjo po savo pagalve ir nesimeldė 7 dienas iš eilės, o po to grąžino tą eilutę Jeruzalės apaštalams su geriausia auka.

 Jie pažino Žodį, Viešpatį, todėl iš Rašto Jis galėjo jiems prabilti eilute, skirta jiems ir jų gyvenimui, taip pat jų situacijai.

 Praneškite mums

 Manau, viena iš priežasčių, dėl kurios tiek daug žmonių pirmiausia skuba „atsistoti ant eilutės“, yra ta, kad tai lengva. Prie šito dar  prisideda ir tai, kad jie buvo išmokyti tos klaidos, todėl jie galvoja, kad to nori Dievas arba tai yra Biblijos būdas. Aš parodžiau, kad taip nėra. Susitelkime ties Gyvojo žodžio, tikrojo Dievo Žodžio, Viešpaties Jėzaus Kristaus asmens, pažinimu. Skirkime laiko, kad galėtume įtraukti jį į savo gyvenimą, ir  maldą, kai kalbame Jam ir laukiame Jo atsakymo. Pakalbėk su juo. Dėkok Jam ir Tėvui už įvairius dalykus savo gyvenime - ieškok dalykų, už kuriuos turi būti dėkingas. Net jei jūsų pasaulis subyrėjo, raskite už ką būti dėkingi. Dėkokite ir girkite Jį už ryto šviesą, laimingą atsitiktinumą dienos metu ir savo namus vakare - ir dar tiek daug visko  dienos metu . Ar pažįsti  Žodį? Ar tik puslapyje parašytą tekstą?

 Nauja tema kitą savaitę, laiminu!

 John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.