Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2021 m. sausio 14 d., ketvirtadienis

Ar pažįsti Žodžio Asmenį ? 1(3)

John Fenn, Do you know the Word, or the Word? #1 of 3, Weekly Thoughts 1/9/20

Sveiki,

 Prieš daugelį metų vienas vyras man parašė   el. Laišką, išreikšdamas savo stulbinantį suvokimą, kad jis žino Dievo Žodį, bet nepažįsta Jėzaus. Jis žinojo viską apie Jį, tik nepažino Jo. Kitą kartą moteris man parašė ir  pasakė tą patį. Ji


turėjo daugelio geriausių pasaulyje Biblijos  mokytojų  užrašų, konspektų, pastabų savo Biblijos paraštėse; Ji žinojo Žodį, bet nepažino Asmens.

 Kaip ir vyras bei moteris aukščiau, kai mes kalbame apie „Dievo žodžio“ pažinimą, kalbame apie skyrių ir eilutes. Tačiau Naujasis Testamentas, kurį mes vadiname „Dievo žodžiu“, atsirado tik 367 metais, ir jis tapo oficialiai priimtu   393 ir 397 metais - maždaug 300 metų po to, kai mirė pirmieji apaštalai.

 Tai reiškia, kad Naujojo Testamento autoriai, kalbėdami apie „Dievo žodį“, turėjo omenyje visai ką kita. Mes galvojame apie rašalą puslapyje, jie manė, kad Asmuo yra gyvasis Dievo Tėvo Žodis.

 Galbūt tai yra priežastis, kai jiems kildavo problema, jie ieškojo Jo, o kai mes turime problemą, mes ieškome formulės, pagrįstos rašalu puslapyje.

 Kitaip tariant, kai iškyla problema, mes ieškome skyriaus ir eilutės, kuri tinka mūsų situacijai, kad galėtume „atsistoti“ ant to, kas parašyta. Iškilus problemai, jie meldėsi ir siekė  išgirsti tiesiai iš Žodžio Asmens, kad galėtų stovėti ant to, ką Jis jiems sako. Jie ieškojo asmeninio apreiškimo, nes pažino Jį, mes ieškome rašalo puslapyje galvodami, kad tai lygu asmeniniam apreiškimui, ką Jis gali mums pasakyti. Bet taip  nėra.

 Pvz .: Kas  skiria sielą ir dvasią?(asmuo, ar rašytinis žodis)

 Buvo pasakyta daug pamokslų apie poreikį žmonėms kasdien skaityti „Žodį“. Be to, kiek surinkimų ir tarnavimų  logotipe yra romėnų dviašmenis kalavijas, vaizduojantis Dievo žodį? O kiek paveikslėlių, magnetukų, knygų ženklų ir kitų su Biblija susijusių daiktų  dviašmenis  kardas vaizduojamas kaip parašytas Dievo Žodis?

 Vienas iš Raštų eilučių, apibūdinančių Dievo Žodį kaip dviašmenį kalaviją, yra Hebrajams 4:12: „12 Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus.  (Gk: tas, kuris kritikuoja) širdies mintis ir ketinimus “.

 Mes skaitėme šią autoriaus sakomą mintį, kad skyrius ir eilutė yra aštresnė už bet kurį kalaviją, todėl mums liepiama kiekvieną dieną būti „Žodyje“. Tačiau autorius nekalba apie skyrių ir eilutes; jis rašo apie Žodžio Asmenį, Viešpatį Jėzų Kristų. Perskaitykite visą mintį v12-14:

 12 Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus.

13 Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo Jo žvilgsnio, bet visa yra nuoga ir atidengta akims To, kuriam turėsime duoti apyskaitą.

14 Taigi, turėdami didį vyriausiąjį Kunigą, praėjusį pro dangus Dievo Sūnų Jėzų, tvirtai laikykimės mūsų išpažinimo. ..

 Dievo žodis, kuris skiria sielą ir dvasią ir atpažįsta mūsų mintis bei ketinimus, yra gyvas asmuo, kuris yra Dievo Žodis, Viešpats Jėzus. NE rašytinis puslapis, kurį mes vadiname Dievo Žodžiu.

 Reikšmės apribojimas: Laiškuose autoriai taip pat kartais vadina „Dievo žodį“ Evangelijos žinia *. Pavyzdys galėtų būti Romiečiams 10:17, kur sakoma, kad tikėjimas atsiranda girdint Dievo žodį. Šiame kontekste Dievo žodis yra gerosios naujienos, evangelijos, žinia. Bet mes nerandame jų kalbančių apie Žodį kaip skyrių ir eilutę. NT nerasite jokių nurodymų „atsistoti ant žodžio“ pasirinkę skyrių ir eilutę, atitinkančią jūsų situaciją. * Romiečiams 9: 6, Kolosiečiams 1:25, Aš Tesalonikiečiams 2:13

 Dvasios kalavijas, kuris mato mūsų širdį, iš tikrųjų yra Dievo Žodžio, Viešpaties Jėzaus, asmuo, o ne rašalas ant puslapio, pažvelkime į kitą nuorodą. Jėzus Žodis yra Dvasios kalavijas.

Efeziečiams 6: 10-17 Paulius ragina „... užsidėti išganymo šalmą ir pasiimti Dvasios kalaviją, kuris yra Dievo žodis“. (v17) Mes skaitėme tai, kaip skyrių ir eilutę atspausdintą ant popieriaus, kurį galime atsiversti, ir  ant jo atsistoti. Tačiau Paulius, tuo metu neturėdamas jokio Naujojo Testamento, turėjo omenyje Dievo Žodžio Asmenį, kuris yra Dvasios kalavijas.

 Tinkama, taip sakant, tvarka yra tokia: Asmuo, kuris yra Dievo Tėvo Žodis, Dvasia gali „paryškinti“ eilutę, kurią Jis ketina jums skirti, kuri sužadina jūsų širdį arba tarsi „iššoka“ skaitant, ir jūs priimate ją kaip skirtą būtent jums. Tai yra Gyvasis Žodis, ir tokiu būdu  užrašytas žodis „pritaikomas“ jūsų situacijai. Bet, deja, surinkimo(bažnyčios, ne Biblijos) kultūra mus moko pasirinkti  skyrių, eilutes ir atsistoti ant jų, mąstyti ir melstis dėl jo, kad pamatytume, kokią rašytinio žodžio dalį ar ištrauką Jis galėtų išryškinti mūsų situacijai .

 Mes „deklaruojame“ ir „tariame“ negalvodami, ko Jis nori. Mes „stovime“, prieš tai neieškoję Jo, norėdami pamatyti, kokią eilutę jis norėtų  išryškinti pagal savo valią, susijusią  su mūsų situacija. Mes klaidingai manome, kad yra atskira jėga, cituojant skyrių ir eilutes, tačiau Žodžio jėga yra Asmuo, kuris yra Žodis, o ne rašiklis ir rašalas. Daug,  teologų , kurie žinojo tik  Dievo žodžio skyrius ir eilutes yra pragare, nes nepažino Dievo Žodžio Asmens.

 Jei reikia, įrodo faktas, kad 6 sk. Efeziečiams mokyme apie „Dievo ginkluotę“ Paulius perfrazuoja Izaijo 59: 15–19 ištrauką, kurioje kalbama apie Viešpatį Jėzų kaip apie Dievo Žodį ir apie jo gyvenimą bei tarnystę. :

15 Tiesos nėra; kas šalinasi pikto, pats yra apiplėšiamas. Viešpats tai matė, ir Jam nepatiko, kad nesilaikome teisingumo.

16 Viešpats matė ir stebėjosi, kad nebuvo žmogaus, kuris užtartų; Jo ranka Jį išgelbėjo, Jo teisumas Jį palaikė.

17 Jis užsidėjo teisumą kaip šarvą ir išgelbėjimo šalmą ant savo galvos. Jis apsirengė keršto drabužiais, apsisiautė uolumu kaip apsiaustu...(liet.vert).

"Taip, tiesa išnyko, ir tie, kurie nusisuka nuo blogio, tampa kita auka. Viešpats tai matė ir labai apmaudavo, kad nėra teisingumo. Jis matė, kad nėra žmogaus, nebuvo ,kas užtartų. Todėl Jo ranka atnešė išgelbėjimą (hebrajų kalba: išlaisvinimą) ir Jo teisumas palaikė Jį. Jis uždėjo teisumą kaip šarvus, o ant galvos išgelbėjimo šalmą (hebrajų kalba: Ješua / Jėzus reiškia išgelbėjimas) ant savo galvos. Jis apsisiautė keršto ir  uolumo apsiaustu - ... „Šioje vietoje aprašoma Jėzaus tarnystė.

 Paulius apibūdindamas  Dievo ginkluotę, perfrazuoja aukščiau minėtas eilutes apie Mesijo asmenį, tikrąjį Dievo Žodį ir Jo ginkluotę, naudojamus išgelbėjimui. Tai Dievo šarvai. Jei sakau, kad apsiaustas  yra „Marijos apsiaustas“ arba „Marijai priklausantis apsiaustas“, tai reiškia, kad apsiaustas  priklauso Marijai. Taigi, skaitydami „Dievo šarvus“, turime suvokti, kad šarvai yra Jėzaus ginkluotė Jėzaus asmenyje.

 Ar prisimenate, kaip karalius Saulius suteikė paaugliui Dovydui savo ginklus, o Dovydas jų atsisakė * sakydamas, kad mūšyje neišbandė tų ginklų? Dovydas norėjo „ginklų“, kuriuos naudojo mūšyje, savo laidynės ir akmenukų. Lygiai taip pat mes apsirengiame Jėzaus Kristaus asmeniu, kuris buvo išbandytas mūšyje ir laimėjo. * Aš Samuelio 17: 38–40

 Tai Jėzaus Kristaus asmuo, kuris yra Dvasios kalavijas, žinantis giliausias mūsų širdies mintis ir motyvus. Jis visų pirma yra Dievo Žodis, o užrašytas skyrius ir eilutė kyla iš Jo.

 Turime pirmiausia sutelkti dėmesį į tai, kad pirmiausia ieškotume ir pažintume Gyvąjį Dievo Žodį, o po to skyrių ir eilutę „Dievo Žodis“, kaip pritarimas mūsų asmeniniam santykiui su Juo. Ne atvirkščiai.

 Kaip tai padaryti, tęsiu kitą savaitę .... iki tol, laiminu,

John Fenn 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.