Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis

Kodėl Dievas negydo dažniau? Raktas į visa tai. 4 iš 4d.

Why Doesn’t God Heal More Often? The Key to it All #4 of 4

September 4, 2020 

Sveiki,

Paulius buvo pripildytas ir  įkvėptas Šventosios Dvasios, kai  įsakė laikinai apakinti burtininką Elimą  Apd 13, 9–11. Apaštalų darbų 20: 8–10 jis prikėlė iš numirusių Eutichą, kai tas iškrito pro 3 aukšto langą. II Korintiečiams 12:12. jis kalbėjo apie kitus didžius savo


tarnavimo ženklus, stebuklus ir „galingus darbus“ .

 Tačiau kitose situacijose antgamtinis išgydymas ar stebuklas neįvyko;I Timotiejui 5:23 jis liepė Timotiejui gerti vyną su vandeniu dėl skrandžio negalavimų , II Timotiejui 4:20 jis  paliko sergantį Trofimą Milete, o Filipiečiams 2: 25-27 jis pasakoja, kaip Epafroditas sirgo ir buvo arti mirties, bet pasveiko.

 Stebuklingi išgydymai, jų kaip  ir mūsų   dienomis, atrodo nenuoseklūs.

 Jėzaus vardas

Jėzaus vardas yra įprastas vardas iki šiol naudojamas įvairiomis formomis visame pasaulyje. Ispanų kalba tai Jes’us (hay-sus), arabų kalba Isa, hebrajų kalba Džošua, o graikų kalba, iš kurios kilęs angliškas žodis „Jesus“, yra Iseous. Daugelis krikščionių kreipiasi į Jį kaip į Ješua ar vieną iš jo formų.

 Net tai tik vardas. Net Jėzaus laikais jie turėjo pridėti identifikatorių: „Jėzus iš Nazareto“, kad būtų aišku, kad ne  Jėzus iš Kanos ar Jėzus iš Naino. O Jono 1:45 jiems dar reikėjo  patikslinti: „Jėzus iš Nazareto, Juozapo sūnus“. 

Mūsų Viešpaties Jėzaus išskirtinumas yra tai, kad Tėvas patvirtino Jo vardą, paversdamas jį aukščiausiu ir garbingiausiu vardu visatoje, prieš kurį vieną dieną „… kiekvienas kelis  sulinks ir kiekvienas liežuvis pripažins, kad Jėzus Kristus yra Viešpats. Dievo Tėvo šlovė “. Filipiečiams 2:11 

Tėvo patvirtinimas reiškia, kad Jo Dvasia amžinai yra to Vardo dalis. Taigi Žodis (Jėzus) ir Dvasia yra susitarę - ir  jei nori, kad jie veiktų, taip ir turi būti. Bandymas veikti dvasios srityje be Vardo atveria klaidą, taip kaip ir  bandymas naudoti vardą be Dvasios reiškia nesėkmę.

Sąlyga yra Tėvo valia, ir kaip jis veikia Savo Dvasia, kai vardas naudojamas Jo tikslams, tačiau jei tas naudojimas neatitinka Tėvo valios ir tikslo, jo Dvasia neveiks naudojant šį vardą. 

Vardas nėra vaistas nuo visų bėdų

Šiandien turime žmonių, kurie naudoja Jėzaus vardą kaip prakeiksmo žodį, tačiau Šventoji Dvasia su tuo nesusijusi. 

Apd 19, 13-18 kai kurie naudojo Jėzaus vardą bandydami išvaryti demonus, tačiau Šventosios Dvasios juose nebuvo, todėl demonai nepakluso, ir juos sumušė žmogus, kuriame tie demonai siautėjo. 

Pasitaiko ir  krikščionių, kurie neturi nė menkiausio supratimo apie tai, kas buvo išdėstyta pirmiau, todėl jie mano, kad gali įsakyti tam ar anam Jo vardu, jie nepamokyti, kad visų pirma turi žinoti, kur Tėvas veikia savo Dvasia, nes tik tada, kai Žodis ir Dvasia sutaria,  žemėje pasireiškia stebuklinga jėga ir stebuklai. Vis dar yra sena Tikėjimo Žodžio liekana, pagal kurią manoma, kad mes tiesiog turime pasakyti vardą ir komandą, ir tai įvyks, jie niekada nebuvo mokomi, kad  Dvasia ir Žodis veikia sutartinai. Tikėjimas niekada nėra nepriklausomas nuo Tėvo valios.

 Jėzaus vardu jūs galite  įsakyti, kad „Ferrari“ atsirastų jūsų gyvenime, tačiau jei Tėvo  Dvasia neveikia kartu, nieko neįvyks. Jėzaus vardą turi lydėti Šventoji Dvasia, nes būtent Šventoji Dvasia įvykdo išgydymą ar stebuklą.

 Mato 12: 24-33 Jėzus buvo apkaltintas šėtono galios panaudojimu išvarant demonus. Net jie pripažino, kad Jėzus demonų išvarymui naudojo kažkokią jėgą „ne iš savęs“. Jie sakė, kad - tai demoniška jėga, tačiau Jėzus pasiūlė jiems apsvarstyti alternatyvą: 

„Bet jei aš išvarau demonus  Šventąja  Dvasia, tai reiškia, kad Dievo karalystė atėjo pas jus“.

 Taip pat turime prisiminti, kad Jono 5: 19 ir 30 Jėzus sakė, kad daro ir sako tik tai, ką pamatė ir išgirdo iš Tėvo. Vėlgi, Jėzus sekė Šventąja Dvasia visame, ką jis darė - Žodis ir Dvasia sutaria, yra viena. 

Reikia apreiškimo

Mato 16: 16-17, kai Petras paskelbė: „Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus“, Jėzus pasakė, kad Tėvas jam tai parodė ir tęsė sakydamas, kad jis buvo tik Petras (Kefas, mažas akmuo) , bet ant šios uolos (graikų klb. Petra, kalnas) Jis pastatys savo surinkimą(vert.gr. Ekklesia).

 

 

 

Kalnas (uola), apie kurį kalbėjo Jėzus, yra Tėvo apreiškimas, kad Jėzus yra Kristus, gyvojo Dievo Sūnus. Apreiškimas plaukia iš Tėvo per Jo Dvasią į Jėzų (Kristų mumyse), į žmoniją. Visa Dievo karalystė yra pagrįsta Tėvo apreiškimu Jo Dvasia, kad Jėzus yra Viešpats, ir visa tai teka iš ten.

 Štai  kodėl, kai kažkuo „patiki“ po to, kai patiri ramybę ar apreiškimą eiti ta linkme, tai pasiteisina. Bet kai jūs tiesiog darote vedami savo minčių, kad reikia eiti tuo keliu,  tai  žlunga arba būna sunku. Viena yra sprendimų priėmimas pagal gautą apreiškimą, o kita tik galvojant, kad Jėzaus vardas yra nepriklausomas nuo Tėvo valios ir Dvasios veikimo, ir tai neteisinga. 

Aš rašiau apie kliūtis išgydymui, tačiau neabejotinai didžiausia priežastis, kodėl žmonės nemato daugiau stebuklų savo gyvenime, yra dėl to, ką čia aptariu, būtent  apreiškimo trūkumas.

 Tarkime, kažkas gauna blogą medicininę ataskaitą ir iškart paprašo maldos. Tačiau, kai žmonės pirmiausia praleidžią laiką vieni kartu su Tėvu, atranda ramybę, randa Jo valią skirtą tai situacijai, kryptį, kuria reikia eiti, būtent tada, jie mato didelę malonę ir dažnai arba greitesnį, arba dramatišką, staigų  išgydymą. Kai nėra apreiškimo, mes tęsiame tai, ką žinome esant teisinga  daryti natūraliame gyvenime, pasitikėdami, kad Jis mus veda ir palaiko savo malone.

 Visa karalystė veikia apreiškimu. Pirmiausia skirkite laiką garbinimui, maldai, būkite tokioje pozicijoje, kurioj galite priimti iš  Tėvo apreiškimą apie tai, kaip Jis nori, kad jūs reaguotumėte į situaciją, ir tada tam tikslui naudokite Jėzaus vardą. Taip veikia karalystė.

 Reikia lauki, lauk Viešpaties

Maždaug po mėnesio mes surengsime konferenciją „Broken Arrow“ (Tulsos priemiestyje) ir tuo metu ant kiekvieno žmogaus, kuri s norės, bus uždėtos rankos. Jis atsisės ant kėdės, o keli susirinks aplinkui,  tada mes visi lauksime Viešpaties akivaizdoje, norėdami suprasti, ką Jis tam asmeniui  pasakys. Ką mes darome? Ar mes siūlome savo padrąsinimo žodžius? Ne. Mes laukiame Tėvo Artume, Jo Dvasioje, kuri yra tarp mūsų ir mumyse, kad gautume apreiškimą, kuris ateina kaip paranašystė, pažinimo ar  išminties žodis, mini regėjimas skirtas tam asmeniui ar išgydymas.

 

Tai įprastas namų surinkimas - kai kažkam  reikia maldos, mes renkamės, laukiame, kol išgirsime, ko nori Tėvas, TADA tariame Jėzaus vardą. Apie tai sužinojau maždaug 1974 m., Būdamas paauglys, dalyvavęs „maldos susirinkimuose“ charizmatiškame atsinaujinime - ir tai padarė jį tokį gyvą, dinamišką, patiriantį stebuklus - žinojome, kaip susirinkti,  laukti ir pamatyti, ką Tėvas nori daryti, kokia kryptimi Jis nori tekėti.

 Šventoji Dvasia iš tikrųjų atlieka darbą. Aš naudoju pavyzdį, kai tėvas liepė sūnui plauti automobilį. Tėvas nori, kad automobilis būtų nuplautas. Sūnus dirba purkšdamas automobilį vandeniu, tačiau iš tikrųjų valymą atlieka vanduo. Taip veikia Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia - būtent Dvasia suteikia gyvybę (Jono 6:63), būtent Dvasia iš tikrųjų išstumia demonus (Mt 12:28), būtent Dvasia atkuria jūsų dvasią ( Jono 3: 3-5). Tai nėra vien tik Jėzaus vardas, bet Jėzaus vardas, kuris veikia kartu su Dvasia, kaip Tėvas nurodo - tą patį modelį, kurį matome Jono 5:19, mes darome tai, ką matome Tėvą darant. Tėvas-Dvasia-Sūnus (Kristaus kūnas). 

Mes esame Kristuje,  panašu, į tai, kaip   sūnus vykdo  tėvo nurodymą, kur nukreipti vandenį – kurią automobilio dalį reikia nuplauti. Mes skiriame laiko žmogui, kad galėtume iš savo „tėčio“ išgirsti, kur Jis nori nukreipti „vandenį“, kad išvalytų žmogų, išgydytų jį, ar tekėtų per jį.

 Galima pasidalinti dar daug kuo, tačiau pakeiskite savo gyvenimo būdą, kad būtumėte tikri priimdami naujienas, tiesiog pasilikite ramybėje, užuot skleidę savo nuomonę ar tai, ką manote, kad jums reikia daryti - tiesiog patylėkite ir pabūkite su Tėvu, kad  pamatytume, kokia linkme jis nori eiti - apreiškimas yra uola, ir visa tai teka iš ten, įskaitant Jėzaus vardo vartojimą maldoje, prieš demonus ar išgydymui. Visų pirma eina apreiškimas.

 Yra apie daug ką pamąstyti - nauja tema kitą savaitę. Iki tol laiminu,

 Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.