Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. rugsėjo 12 d., šeštadienis

Kas kaip mūsų Dievas? 1(3)

 John Fenn .Weekly Thoughs. What God is Like Our God #1 of 3 11/09/20

 Sveiki,

Man būnant Biblijos mokyklos direktoriumi, dvidešimt kelerių metų studentė paprašė susitikti su manimi ir pakalbėti. Ji atsisėdo  kabinete ir labai nuoširdžiai, bet vis tiek labai išsigandusi, paklausė: „Ar kas nors iš tiesų realu?“ Kai


paklausiau, ką ji nori pasakyti, ji atsakė; „Tai -  Krikščionybė, Jėzus. Ar tai realu, ar tai tik kažkas, ką žmogus sugalvojo, pavyzdžiui, kaip filosofija ar verslas, ar būdas kontroliuoti žmones? “

 Ji tikėjo Jėzumi ir pripažino, kad Jis ją išgelbėjo nuo pražūtingo gyvenimo. Bet kartą, jau būdama Viešpatyje, ji pasižvalgė po visas religijas ir filosofijas ir norėjo būti tikra, kad eina teisingu keliu. Ji nenorėjo apsigauti ir sekti vienu ar kitu keliu, jei tai buvo klaida. Iš esmės, ji žiūrėjo į visus dievus ir deives ir domėjosi, ar mūsų Dievas yra tikrasis Dievas.

 Mūsų pasaulis yra toks pat kupinas dievų ir deivių kaip ir senovės pasaulis, nors ir skirtingomis formomis. Popkultūros, sporto, kino ir televizijos žvaigždės, jų kultūros ir mąstymo būdas padarė įtaką įvairiems dalykams, pradedant religija,  sportu ir baigiant politika. Įžymybės yra pakeltos į dievų statusą, kaip ir jų mąstymas bei samprotavimai. Viskas, kas atsistoja, kaip labai svarbus dalykas tarp žmogaus ir Dievo, yra stabmeldystė, ir tai vyksta aplink mus.

 Kai žmonės po Babelės bokšto sugriovimo buvo išsibarstyti po visą žemę, jie palaipsniui prarado žinojimą apie vienintelį tikrąjį Dievą. Jie sukūrė religines sistemas, apimančias dievų garbinimą, atstovaujamą stabų ir barbariškų ritualų, kurie keitėsi nuo kraujo praliejimo iki žmonių aukojimo ir daug daugiau.

 Senovės Artimųjų Rytų dievai

Kai kurie  senovės rytiečiai tarp savo dievų turėjo Aštartę, kanaaniečių deivę, kuri buvo susijusi su vaisingumu. Ji dažnai buvo apibūdinama kaip Baalo, aukščiausio kanaaniečių dievo, siejamo su vaisingumu, saule, lietumi ir žaibais, meilužė. Baalo garbinime buvo ir lytiniai  santykiai su Baalo kunigais ir kunigėmis ir kartais net žmonių aukojimas. Saliamonas įsigijęs kanaaniečių žmonų taip pat garbino Aštartę.

 Dar buvo toks  Čemošas, kuris visus valdė, moabitų ir amonitų dievas, ir buvo sakoma, kad jis yra labai žiaurus dievas, reikalaujantis žmonių aukų. Saliamonas pastatė  altorių Čemošui už Jeruzalės ribų, taip vadinamojoje „sugedimo kalvoje“, tai nurodyta II Karalių 23: 13.

 Filistinų Dagonas buvo vandens ir grūdų dievas, turintis žmogaus kūną, bet žuvies galvą. Samsonas žuvo sugriovęs Dagono šventyklą.

Babiloniečių Mardukas  turėjo 50 vardų, įskaitant Belą, ir buvo garbinamas Babilone, Asirijoje ir Persijoje.

 Kuo Abraomas skiriasi  nuo kitų ?

Abraomas atėjo iš šios daugybės dievų ir deivių kultūros ir pažino  vienintelį tikrąjį Dievą. Visų pirma  apie judaizmą reikia žinoti tai, kad tai buvo pirmoji monoteistinė religija. Kitaip tariant, tai buvo pirmas kartas, kai kažkas, be jokios abejonės pareiškė, kad yra tik 1 Dievas, o likusieji yra apsimetėliai.

 Abraomas taip pat pirmasis pasakė, kad Dievas yra Dievas visiems ir visur. Iki to laiko kanaaniečiai turėjo savo dievus, kaip ir moabitai, egiptiečiai ir t.t.  Dievas iš amžinybės atėjo ir  pasirodė Abraomui, tvirtindamas ir įrodydamas, kad  Jis yra vienintelis tikrasis Dievas, kad Jis yra Dievas visiems ir visur.

 Abraomas

Apsvarstykite, ką Dievas ir Abraomas atnešė žmonijai:

 1) Dievas yra tikrasis Dievas, nėra jokių kitų, kiti yra apsimetėliai.

 2) Dievas yra Dievas visiems ir visur žemėje.

 3) Dievas yra suverenas; Juo negalima manipuliuoti ritualais, sužavėti auka, iš tikrųjų jaučių ir ožkų kraujyje Jis neturi pasimėgimo (Hebrajams 10: 5–8)

 4) Dievas sukūrė žemę, natūralias jėgas ir sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą.

 5) Dievas yra toks švelnus, nusižeminęs, nuolankus ir todėl toks prieinamas, kad siūlo tapti draugu visiems, kurie Jo nori.

 6) Dievas taip nori padėti žmonijai, kad sudarė sandorą su Abraomu, kad įvykdytų pažadėtą ​​atkūrimą visoje žemėje.

 7) Jis davė žmonėms laisvą valią pasirinkti gėrį ar blogį, kiekvieną asmenį padarė  atsakingu už savo veiksmus.

 Iki Abraomo nė viena iš šių minčių, nė viena iš šių sąvokų, nė viena iš šių žinių nebuvo rasta jokioje religijoje kalbant apie jokį  dievą.

 Apsvarstykite savo vaikščiojimą su Viešpačiu - ritualai? Formulė?

Kiekviena religija supanti  Abraomą buvo pagrįsta  žmogaus sukurtais  ritualais savo dievui pasiekti, sujaudinti ar sužavėti.

 

Kiekviena kita religija pasiekdavo savo dievus per žmogaus sukurtą ceremonijų sistemą, statulas, paveikslus ir kitus fizinio garbinimo elementus. Tada buvo tokia kultūra, tokia yra kultūra ir šiandien, - tai  žmogaus sukurtos pastangos pasiekti Dievą. Daugelis geranoriškų krikščionių taip pat atkrito nuo malonės į darbus.

 Kai Dievas pasirodė Abraomui ir tapo jo draugu, Abraomas suprato, kad negali būti jokio mechanizmo, kurį jis galėtų įdiegti, kad Jį pasiektų ar pamalonintų. Jie buvo draugai. Nebuvo statulos, kuriai jis galėtų melstis, nes jis asmeniškai pažino Dievą. Nebuvo jokio ritualo, kalbos, maldos, pastato ar liturgijos, kurį jis galėtų sukurti, kaip priemonę  artintis prie Dievo, nes jis jau pažino Dievą asmeniškai.  Visi šie mechanizmai dabar buvo pasenę.

 Tiems iš mūsų, kurie šiandien vaikšto su Dievu tokioje laisvėje, suprantama, kad tai taip pat pasenę - pastatai, liturgija, ritualai, statulos ir ikonos(paveikslai). Mes asmeniškai pažįstame Dievą. Kristus yra mumyse. Mes turime Kristaus protą. Mus užantspaudavo Šventoji Dievo Tėvo  Dvasia. , Kai mūsų dvasios atgimsta iš naujo iš Dievo Tėvo Dvasios, nieko  negalime padaryti šioje žemėje, mėgindami pagerinti Kristų, kurį jau turime savyje.

 Koks žmogus turintis draugą  sukuria ritualų, aukų ir deklaracijų,  kuriomis jis galėtų tą draugą pasiekti? Tai kvaila. Jis tiesiog kalbasi su juo. Tarp jų nėra nieko, išskyrus tai, kad jie vienas kitą pažįsta. Tai Abraomas įvedė į pasaulį - sugebėjimą asmeniškai pažinti Dievą, be religinio ritualo.

 Koks dievas yra toks palankus, kad liepia sekėjams panaikinti skolas, pasiimti laisvą dieną, skirti laiko atostogoms ir mylėti visus? Mes čia pratęsime kitą savaitę, laiminu.

 

Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.