Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. kovo 18 d., trečiadienis

Moralinio sužeidimo išgydymas 1(4)d. Moralinio sužeidimo apibūdinimas

John Fenn, Healing a 'Moral Injury'.#1 of 4; Defining Moral Injury. Weekly Thoughts, 3/14/20

Sveiki, 
Šiandien aš pradedu seriją „moralinis sužeidimas“, ir kaip jį išgydyti. Moralinis sužeidimas padaro gilius randus asmens sieloje. Moralinis sužeidimas yra lyg gilus sumušimas mūsų emocijose, kaip ir fizinis sumušimas jis yra ten, kur
niekas negali jo matyti, bet  sukelia gilų skausmą , kuris visada yra visko, ką mes darome pamatas, trukdantis mūsų sugebėjimui funkcionuoti.

Moralinis sužeidimas- tai ...
Moralinis sužeidimas  suardo asmens moralinių nuostatų pagrindus. Moraliniai standartai padeda mums sukurti pamatą pagrindinių  dalykų supratimui, kuris lemia tai, kaip mes funkcionuojame kartu su kitais savo gyvenime ir kaip elgiamės visuomenėje, ir kaip mes suprantame Dievą. Krikščioniams   požiūris į Dievą įpintas į jų moralinius standartus, kad  gyvenimas turėtų prasmę. Kai patiriame moralinį sužeidimą, mes jaučiame tarsi Dievas mus apleido, Dievas kažkaip yra dėl to kaltas, bet jis taip pat yra ir atsakymas.

Taigi mūsų moralinių vertybių sužeidimas sudrebina mus iki pačios šerdies to, kas mes esame. Mes daugiau nebežinome taisyklių, kaip elgtis,  ir savo emocijomis klaidžiojame sausoje dykumoje, jausdamiesi lyg niekur netinkame, ir kad esame kitokie, kad skiriamės nuo visų. Dievas mums tampa tolimu ir įtartinu.
 Mūsų moralinių vertybių pagrindas sudaužytas, dėl to, kad  pati esmė to, kas mes esame patyrė ataką.

Pirmą kartą tai buvo panaudota kariuomenėje, kur jauni vyrai ir moterys turi daryti siaubingus dalykus kitiems žmonėms. Tie veiksmai pažeidžia jų moralinius standartus ir giliai sužeidžia sielą. Visas jų  požiūris į pasaulį sugriūva. Jie daro dalykus arba mato dalykus, kurie nėra video žaidimai ar filmas, jie mato ir dalyvauja tikrame siaube, arba patiria siaubą. PTSD(Potrauminio streso sutrikimas) arba mano žodžiais,“ stiprus stresas, kurį patiria siela,  kaip rezultatą  traumuojančio įvykio, kuriame asmuo dalyvauja, arba yra to  liudininku“, ir tai tinka ne tik kareiviams.

Moralinis sužeidimas yra išdavystė to, kas yra morališkai teisinga, kai išduoda tas, kuris yra autoritetas, turi valdžią tam asmeniui ar situacijai.
Jei vaikas seksualiai tvirkinimas, tai sudrebina jo moralinį pasaulį- tas giminaitis, draugas, kaimynas, praeivis pažeidė visus moralinius standartus, kuriuos tas vaikas turėjo, ir galvojo kad dėl to jų pasaulis saugus ir jame gyventi saugu. Jie patiria moralinį sužeidimą, gilų sumušimą savo sieloje. Tai sugriauna  tai, kuo jie yra, palieka juos sumišusius, sužeistus, sugėdintus, netgi neteisingai tikinčius, kad jie patys tai sukėlė, arba to nusipelnė. Jie paliekami be vertybių struktūros savo sieloje, kurios apibūdina meilę, ar kaip reikia gyventi. Taigi jie suranda dalykus, kurie patraukia juos iš šio pasaulio, kurio jie daugiau nepripažįsta.
Priklausomybė nuo sekso, piktnaudžiavimas ir kiti dalykai dažnai būna kaip pastangos atstatyti moralinę sistemą. Depresija ir beviltiškumas dažnai nepageidautinas rezultatas, kai jie suvokia, kad nei vienas tų dalykų negali jų išgydyti ir atstatyti to, kuo jie yra šioje planetoje žemė. Apskritai kalbant, surinkimas suteikia mažai pagalbos.

Mūsų surinkimai pilni žmonių, kurie patyrė tuos „moralinius sužeidimus“. Tai  dalinai todėl, nes mums sakoma, kad turime atleisti asmeniui, kuris žeidžia, ignoruoti mums Dievo duotus pojūčius to, kas yra teisinga ir neteisinga, ignoruoti poreikį atskaitomybės ir to grobuonio atsiprašymo, ir dar mus verčia jaustis laimingais dėl viso to. 
  
Tačiau mūsų moralinių vertybių sistema buvo pažeista, ir mes esame pikti, sužeisti ir sumišę dėl to, ką sako mums surinkime, ir mes  trokštame teisingumo! Taigi eilinis krikščionis yra prieštaringas, viena vertus jaučiantis, kad turi mylėti Dievą Tėvą, bet kita vertus, nepasitiki Juo, nes jei Jis toks, kokį Jį dauguma surinkimų pristato, tada Jis iškrypęs ir sadistiškas. (Gerai, kad Jis toks tikrai nėra)

Situacija , kuri sukėlė moralinį sužeidimą gali pasikeisti, bet rezultatas iš esmės tas pats. Pavyzdžiui:
Bosas šaukia ir reikalauja  paklusnumo, puola ne tik asmens darbą, bet jį patį, kaip asmenį, ir jo žmogišką vertę bei orumą.  Bosas daro tai asmenišku dalyku, nors taip nevadina, bet  asmuo patiria gilų ir pasiliekantį moralinį sužeidimas, kuris išsiplečia sieloje, ir yra didesnis už vieną atskirą sužeidimą patirtą dėl griežto sudraudimo. Tai negreitai užgyja, nes tas darbdavys jaučiasi teisus. Blogis kompanijai ir darbo santykiams  joje būna padarytas paties boso. Tai moralinis sužeidimas.

O gal tai įvyko sveikatos apsaugos srityje , ar greitosios pagalbos darbuotojui, kuris  žino, kaip elgtis yra  teisinga, bet ligoninės taisyklės, ar gydytojo valia, su kuriuo jis dirba, verčia jį   pažeisti jo moralines normas, ir to rezultate pacientas miršta arba gauna mažiau kokybišką priežiūrą, nei turėtų gauti. Bet jis paklūsta savo viršininkui, ir to rezultate jo siela patiria moralinį sužeidimą. Jo moralinės nuostatos, ką  reiškia dirbti sveikatos apsaugoje, arba kodėl jie čia dirba yra pažeistos  dėl tų nelogiškų taisyklių ar žiaurių viršininkų...jie kenčia nuo patirtos moralinės traumos.

Moralinis susižeidimas asmenyje...
Moralinis sužeidimas asmenyje sukelia: ilgalaikį emocinį skausmą, pyktį, gėdą, kaltės jausmą, netgi pasibjaurėjimą/ neapykantą sau, depresiją ir mintis apie savižudybę, visa tai palieka asmenį be atsakymo; kaip išgyti nuo skausmo sieloje, kurį sukėlė gilus moralinis sužeidimas.

Tačiau išgydymas įmanomas. Vienoje iš svarbiausių pranašysčių apie Jėzų Izaijo42:3 pasakyta, kad Mesijas „nenulauš palūžusios nendrės, neužgesins gruzdančio dagčio“ , čia kalbama apie Jo švelnų rūpestį  emociškai, moraliai ir sieloje sužeistiems žmonėms. Jėzus pakvietė tuos apsunkusius ir pavargusius nuo naštos ateiti pas Jį ir pažadėjo suteikti jiems poilsį- bet kur tai iš tiesų matoma surinkimuose? Kaip pasiekiamas tas palengvėjimas nuo naštų?


Priklausomai nuo vertimo, maždaug nuo 40% iki 70% psalmių turinio skiriama aprašyti pykčiui, neteisingumui, sielos sužeidimui, gedului, ir apibūdinamas intensyvus procesas, kurį reikia praeiti asmeniui, kad jis įveiktų moralinį sužeidimą.

Jėzus neužgesina gruzdančio dagčio ugnies, ir nenukerta sužaloto sielos augalo stiebo, bet  veda kiekvieną žmogų į asmeninį sielos išgydymą. Kaip gi atstatoma moralinė struktūra to, kas buvo sugriauta?

Kitą savaitę- vartai į moralinio išgydymo procesą. Iki tada, laiminu,

John Fenn

www.cwowi.org ir rašykite man el.laiškus: at cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.