Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. kovo 9 d., pirmadienis

Būdai, kaip Viešpats kviečia mus Jį sekti 3d.


John Fenn. Weekly Thoughts. The Ways the Lord Invites Us to Follow, #3 of 3


Sveiki,
Kai mes galvojame, apie „Dievo pašaukimą“ kieno nors gyvenime, visų pirma pamąstome apie žodžio tarnavimą. Bet iš tiesų pirmasis Jo „pašaukimas“, į kurį mes visi atsakėme, buvo pašaukimas  „tikėti“.

Pakvietimas yra aiškus, tačiau subtilus
Priėmę Jo pradinį pakvietimą tikėti, mes supratome - Jis nori- jog mes visą gyvenimą augtume. Jo prašymas - būti ne tik tikinčiaisiais, bet ir mokiniais, tais kurie mokosi.

Galbūt bėda ta, kad kartais mes greičiau norime būti  tikinčiaisiais, be augimo pokyčių, o ne mokiniais , nuolat besimokančiais. Mūsų kūnui nepatinka, kai ištikus sunkumams mūsų prašoma augti kaip asmeniui.

Mūsų viduje vyksta stipri kova, ir viena pusė  ieško priežasčių ir visada teisinasi atsisakydama augti  samprotaudama:  „Juk aš esu tikintysis! “ Bet jis eina priekyje mūsų tarp šių augimo galimybių bandydamas vesti mus į mokinystę...bet kuo labiau mes sakome: „bet aš esu tikintysis“, tuo labiau tolstame nuo Jo ir Jo balsas tampa vis tylesnis.
  
Tai priklauso nuo mūsų , ar mes seksime Jį tokiu būdu. Jėzus sudraudė šėtono pasiūlymą per Petrą neiti ant kryžiaus, liepė Petrui imti savo kryžių, nukryžiuoti idėjas savo prote apie tai, kaip Jėzus turi gyventi savo gyvenimą- ir priimti Tėvo idėjas skirtas Jėzui. Tai sunku kūnui, bet,- tai Jo kvietimas sekti Jį.


Dievo pašaukimas mums yra augti Jame
Efeziečiams1:17-19 Paulius meldžiasi, kad jų supratimo akys būtų atmerktos, kad jie pažintų:“ Viešpaties pašaukimo viltį, ir Jo šlovės turtus...“

Žodis „pašaukimas“ yra graikiškas žodis „pakvietimas“. Vine  NT Žodynas sako:“...jis visada naudojamas kaip pakvietimas, kurio kilmė, prigimtis ir kryptis dangiška.“ Jo pakvietimas, vedimas, reiškia būti dieviškų savybių dalyviu.

Jis kviečia mus į dangiškus dalykus. Ar  mūsų charakteris, mūsų elgesys su sutuoktiniu, vaikais, mūsų broliais ir sesėmis Viešpatyje, bendradarbiais ir kaimynais panašus į tai? Ir jei ne, suvokime, kad  dalis mūsų pakvietimo yra pažinti dangiškų dalykų šlovės viltį. Iš JB Philips Vertimo:

Ši meilė apie kurią aš kalbu yra lėta prarasti kantrybę.

Ji ieško būdų, kaip būti statydinančia.

Ji nėra savanaudiška. 

Ir nesistengia padaryti įspūdį

Ji nesilaiko išpūstų idėjų apie savo reikšmingumą

Meilė laikosi gerų manierų

ir nesiekia savanaudiško pranašumo.

Ji neįsižeidžia.

Ji neprisimena blogio.

Ir nepritaria kitų žmonių nedorybėms.

Priešingai, džiaugiasi su visais gerais žmonėmis, kai laimi tiesa.

Meilė nežino savo ištvermės ribų,

jos pasitikėjimui nėra pabaigos,

jos viltis negęsta;

ji viską ištveria.

Faktiškai, meilė vienintelis dalykas, kuris išliks, kai kiti baigsis.( Kor13:4-8a)

Ar galite sėdėti ant sofos, žiūrėti į akis savo sutuoktiniui ir sakyti: „Štai aš toks esu tau!“

Ar galite padaryti tai savo vaikams? Kaimynui? Asmeniui, su kuriuo esate tos pačios bendruomenės narys? Savo bendradarbiui?

Ar šitos savybės jūsų gyvenimo būdas? Jis veda mus giliau į meilę, giliau į Jį, giliau į šias savybes.


Mokinio pašaukimas -mokytis būti tokiu kaip Jis. Tai reiškia, kad Jis veda mus atleisti, pakęsti, mąstyti geriausia ir matyti tai, kas geriausia kituose, kaip ir Jis mato. Reikia kiekvieną dieną priimti Jo pakvietimą.  Jis veda šia kryptimi-ar mes sekame?

Kai poros išsiskiria, tai todėl, kad patyrė nesėkmę meilėje. Draugai išsiskiria, nes patyrė nesėkmę meilėje. Santykiai sudūžta, nes vienas, ar abu patyrė nesėkmę mylėti. Jiems nepavyko augti meilėje, kartu įveikti problemas, būti panašesniu į Jį vienas kitam. Taip pat su draugais, kaimynais, bendradarbiais, bendruomenės nariais.

Pamąstyk apie  šiuos charakterio bruožus ir pažiūrėk, ar gali pasakyti: “taip, aš priėmiau Viešpaties pakvietimą augti šituose dalykuose, ir todėl matau šituos dalykus savyje“ iš 2Pt1:5-8:

Dėl šios priežasties jūs turite padaryti viską, kas įmanoma iš jūsų pusės, ir įsitikinti, kad jūsų tikėjimas tikrai pasireiškia dorybe jūsų gyvenime.

Jūsų dorybė turi vesti į pažinimą.

Jūsų pažinimas- į  savitvardą, savitvarda į– ištvermę.

Ištvermė turi vesti į pasišventimą Dievui;

O tai- į brolybę,

O brolybė- į krikščionišką meilę.
  
Petras toliau tęsia:“ 8 Jei šie dalykai jumyse gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime.“ Nepažįstu nei vieno, kuris norėtų patirti nesėkmę dvasiniame gyvenime su Viešpačiu, todėl šias charakterio savybes reikia vystyti, ir jos padarys jus „sėkmingus Jame“

Jis randamas tarp šitų savybių. Taigi ...ar tu tikrai nori Jį pamatyti ? O kas jei Jis pasirodytų tau šiandien, ar tu nori augti šituose dalykuose, kad Jį pažintum? Tikrai? Tada daryk tai. Tai yra būdas kaip pažinti Jį- Jo prisikėlimo jėgą IR dalyvavimą Jo kentėjimuose.( mūsų kūniškiems norams). 

Iš to pačio vertimo Galatamas5:22-23:

Dvasia žmogaus gyvenime subrandina tokius vaisius,-tai :

meilė,
džiaugsmas,
ramybė,
kantrybė,
 gerumas,
dosnumas,
 ištikimybė
tolerancija
susivaldymas,

 Prieš tokius dalykus nėra įstatymo.

Tie, kas priklauso Kristui nukryžiavo savo seną prigimtį su viskuo, ką ji myli ir ko geidžia.

Štai kur Jis veda- štai kodėl aš taip dažnai sakau, kad ten kur Jis veda visada tenka daryti sunkius sprendimus. Tai paprastai sunkesnis kelias. Jis veda nukryžiuoti mūsų senas mintis ir kelius. Jis vėl ir vėl veda mus prie kryžiaus, - tai pakvietimas sekti Jį  prie  kryžiaus, nužudyti savo senas mintis, ištyrinti savo mintis ir emocijas ir pavergti tam, ką Jis sako- darykite tai, jei tikrai norite sekti Jo balsą.

Vienintelis skirtumas tarp subrendusio Viešpatyje ir nesubrendusio, yra eilė sprendimų.

Kiekvieną dieną mums reikia daryti sprendimus - darykime teisingus sprendimus, apsispręskime eiti ten, kur Jis mus veda.

Kitą savaitę -nauja tema. Iki tada, laiminu,

John Fenn


www.cwowi.org ir rašykite man el.laiškus:  cwowi@aol.com


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.