Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. rugpjūčio 30 d., ketvirtadienis

Namų surinkimo tinklo CWOWI naujienlaiškis. 2O18m. rugpjūčio 23d.


Sveiki,
Ačiū už maldas. Netrukus man darys ST tyrimą, kad nustatytų, ar širdyje išsisklaidė kraujo krešulys, o rugsėjo mėnesį susitiksiu su kardiologu aptarti tolimesnio gydymo plano. Turėčiau dar tos pačios savaitės pabaigoje sužinoti ST rezultatus, pagal kuriuos bus aišku, ką daryti toliau. Labai dėkoju už  jūsų maldas bei pagalbą, aš ir toliau siųsiu jums korespondenciją!

Kai prieš keletą mėnesių pakeitėme savo tinklalapį, kad galėtume sutalpinti daugiau vaizdo įrašų, mes rašėme, jog turėjome pakeisti ir mūsų „Savaitės Minčių“ bei naujienlaiškio siuntimo paslaugų teikėją. Dabar laiškai bus siunčiami iš šio adreso: connect@churchwithoutwallsinternational.org. Mes paprašėme žmonių pridėti šitą informaciją į savo adresų knygą.

Kai kurie žmonės nepakeitė adresų, todėl dabar jų paslaugų teikėjas matys mano el. laiškus kaip šlamštą. Po 5 kartų (5 savaičių „Savaitės Mintys“) mūsų siuntėjas nustos jiems siųsti – taigi, visiems liko 5 savaitės, kad padarytų reikiamus pakeitimus. Jeigu jūs gaunate mano „Savaitės Mintys“ ir el. naujienlaiškį, prašau patikrinkite savo adresų knygą (ir šiukšliadėžę) bei pridėkite adresą, kurį matote aukščiau, ačiū!

Svarbu ne skaičiai
Mums, gyvenantiems šiauriniame pusrutulyje dabar baigiasi vasaros laikas. Šis laikas namų susirinkimams visada yra išblaškymo metas. Nacionalinės šventės, laisvas laikas nuo darbo, atostogos/šventės, šeimos įvykiai ir pan. suardo nusistovėjusią visų metų tvarką.

Edeno sode buvo tik vyras ir žmona, ten jie susitikdavo su Viešpačiu. Toks buvo pirmas surinkimas (bažnyčia) namuose: Adomas, Ieva ir Viešpats Dievas, kuris juos sukūrė. Taip bendraudami jie gavo iš Jo apreiškimą, kaip  gyventi, kaip tvarkyti sodą, planetą ir t.t.

Greitai nusikelkime atgal į Abraomo laikus Pradžios 18, kai Viešpats ir 2 angelai aplanko jį prieš išlaisvindami Lotą ir įvykdydami teismą Sodomai. Viešpats sustoja ir svarsto eil.17-19: „Ar aš nuslėpsiu nuo Abraomo tai, ką ketinu daryti, matydamas tai...jis mokys savo namus ir vaikus Viešpaties kelių...“


Ir vėl mes čia matome, kaip apreiškimas iš Viešpaties buvo išlietas į žemę šeimai. Viešpats ketino kai ką daryti žemėje ir   pasakė apie tai Abraomui. Tai susieta su dvasine šeimos gyvenimo kokybe. Tiesą sakant, pirmoji vieta, kur Viešpats teikia apreiškimą nėra sekmadienio pamokslas ar  ypatingas kalbėtojas mieste, bet mama, tėtis ir vaikai namuose. Jiems Viešpats duoda apreiškimą apie Savo planus.

Jei jūs galvojate, kad turite eiti į surinkimą (bažnyčią), kad gautumėte apreiškimą, jūs turite „auditorinės bažnyčios“ mentalitetą, bet ne biblijinį, tikinčiojo, turinčio savyje Kristų, mąstymą. Kodėl jis turėtų eiti kažkur, jei tas, kuris teikia apreiškimą, yra jo dvasioje? Toks mąstymas daro tikinčiuosius silpnais ir anemiškais.


Svarbu ne skaičiai, o apreiškimas
Mato16:17-19 skaitome, jog Petrui gavus apreiškimą iš Tėvo, kad Jėzus yra Kristus, Jėzus sako jam, kad jis yra mažas akmenėlis (petros), o ant apreiškimo kalno (uola/petra) Jis pastatys savo „ekklesia“ (surinkimą), šventųjų surinkimą, kuris spręs karalystės reikalus. Jėzus sako jiems, kad pragaro vartai (vadovai) negalės nugalėti apreiškimo iš Tėvo. Tada jis tęsia:


(kai jūs susirenkate) „Ką jūs surišite, tai bus surišta ir danguje. Ir kai jūs atrišite, tai bus atrišta ir danguje.“ (Išplėstinis vertimas)

Jėzaus dienomis, žodis „ekklesia“, arba surinkimas (bažnyčia) buvo vartojamas apibūdinti graikų miesto-valstybės piliečių surinkimą, kuris turėjo spręsti karalystės reikalus. Jėzus pirmą kartą pavartojo žodį „ekklesia“ tokiame kontekste norėdamas apibūdinti savo pasekėjų surinkimą. Kai mes susirenkame, mes gauname apreiškimą iš dangaus apie tai, ką Tėvas surišo ar atrišo žemėje, ir į tai atitinkamai atsakome. Svarbu ne skaičiai, o apreiškimas. Svarbu, koks yra Dievo planas kiekvienam mūsų, ir platesnis paveikslas, ką Jis atskleidžia apie savo planus žemėje.

Mūsų tikslas nėra susirinkus pasikalbėti apie tai, ką velnias daro žemėje, apie kokią nors vieno žmogaus numylėtą doktriną, kuria jis tiki, o kiti toje grupėje netiki, arba apie prieštaringus dalykus. Paulius sakė, venkite kvailų klausimų, kurie tik sukelia priešiškumą. Mūsų dėmesys turi būti nukreiptas į tai, ką mes turime bendro, į apreiškimą iš dangaus, į augimą Kristuje.

Ir vėl, nesvarbu, kad ten yra tik Adomas ir  Ieva su vaikais susirinkę savo sode susitikti su Viešpačiu ar didesnė šeima, kaip Abraomo laikais, arba draugai, šeimos, kaimynai, bendradarbiai, ramybės sūnūs ir dukros – tikslas yra apreiškimas ir Jo garbinimas!

Pranašiškai
Daugelis jūsų gal prisimenate, jog 3 aplankymų metu Viešpats man liepė stebėti Turkiją. Ezechielio 38 sk. Turkija yra paminėta tarp kitų tautų, kurios susivienys su Rusija bei Iranu ir puls Izraelį. Metų metus mes matėme, kaip ji traukėsi nuo vakarų ir artėjo prie Rusijos. Ir štai vėl naujienos: Turkija ir Rusija kovoja su Iranu, kad kontroliuotų Siriją, tačiau Turkija atsiduria ekonominiame liūne. Rusija neturi pinigų jiems paremti, ES ir JAV to nedarys, todėl jie turi prašyti Kataro multimilijoninės dolerių paskolos, kad sutvirtintų savo ekonomiką ir valiutą. Taip pat galime matyti Irane vykstančias riaušes dėl ekonominės padėties.

Tai svarbu, nes Ezechielis 38 sako, kad šis aljansas puls Izraelį siekdamas „grobio“. Tai kalba apie ekonominius sunkumus Rusijoje, Turkijoje ir Irane, o tai skatina juos įsiveržti į turtingą Izraelį, kad prisiplėštų grobio (viena iš priežasčių, išvardintų Ezechielio 38) -scena ruošiama.


JAV šį rudenį
Aš meldžiuosi, kad šalis būtų palaiminta ekonomiškai, lapkričio rinkimai mums daug ką paaiškins, aš asmeniškai ramus dėl jų, bet turėjau poreikį melstis už 2019, nes jaučiu sunkumą ir tamsą savo dvasioje, tačiau kol jis man nieko nepasakė tiesiogiai, aš meldžiuosi ir ieškau.Asmeniniame lygmenyje galiu pasakyti, kad Kriso elgesys šią vasarą buvo geras, mes mažiau keliavome ir kiekvieną  penktadienį-šeštadienį parsiveždavome jį namo ir t.t.
Mūsų galimybės susitelkti tarnauti tinklui bei mūsų partneriams didesnės, kai nereikia nuolatos rūpintis jo elgesiu – dėkojame jums už maldas ir davimą. Kiekviena dovana – didelė ar maža, paliečia mūsų širdis ir gyvenimą, prašau, žinokite, kad už jūsų maldos poreikius mes TIKRAI meldžiamės.
Laiminame,
John ir Barb
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.