Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2017 m. rugsėjo 1 d., penktadienis

Savo emocijų suvaldymas. 3 dalis

John Fenn, 2017 m. rugpjūčio mėn. 19 d.,

Sveiki visi,
Apsvarstykite, kaip pasaulio kultūra skatina žmones gyventi pagal emocijas, o ne pagal mąstymą: Reklama skirta sukelti mums specifines emocines reakcijas, ar tai būtų mielas skelbimas, ar tai būtų juokingas skelbimas, ar seksualus skelbimas, jie visi skirti įaudrinti emocijas labiau nei logiką. Apsvarstykime auditorinės bažnyčios kultūrą. Gražūs pastatai, triukšminga daugumos šlovinimo tarnavimų pradžia su giesmėmis, skirtomis pakelti žmones ir juos išjudinti, paaukojimų rinkimas, kvietimai savanoriauti kažkokioje programoje, sielą jaudinantis mokymas, skirtas paskatinti kongregaciją – kaip sakiau, daugumos auditorinių bažnyčių kultūroje patepimas (Dievo buvimo pasireiškimas) buvo pakeistas emocijomis. Pasaulis bando ugdyti žmones gyventi pagal emocijas. (Daug „krikščioniškų“ internetinių svetainių yra susijusios su baimės dvasia, kad priverstų tikinčiuosius nuolat kreiptis į jų svetainę iš baimės, prisidengiant „aš tik noriu stebėti, kas vyksta alternatyvios pakraipos svetainėse“, tačiau iš tikrųjų po tuo slepiasi baimės dvasia).

Dievas mus sukūrė, kad gyventumėm bendradarbiaudami su savo mąstymu ir logika, kad keliautumėm su Juo per gyvenimą.

Naujausi tyrimai rodo, kad žmonių (tūkstantmečio amžiaus grupės) vidutinė dėmesio sutelkimo trukmė nukrito nuo 12 sekundžių praeitame amžiuje iki 8 sekundžių šiandien. Tikrai, jūs turite 8 sekundes patraukti žmogaus žiūrinčio jūsų TV reklamą, arba skaitančio jūsų atspausdintą skelbimą ar straipsnį, dėmesį – tai gerai paaiškina nukrypimą nuo logikos, ar ne? Tai paaiškina, kodėl JAV politikai paskutiniu metu tapo tokiais aršiais. Mano karta buvo ugdoma kovoti su idėjomis, o ne su asmeniu. Šiandien yra atvirkščiai. (Jeigu įdomu, čia yra nuoroda į vieną tokį pranešimą: https://www.prlog.org/12654134-freelance-writer-kimberly-blakers-blog-to-help-businesses-address-declining-attention-spans.html)


Taip pat ir bažnyčios kultūra
Pastebėjau, kad emocijomis buvo vadovaujamasi labiau nei skiriama laiko Dievo Žodžio studijavimui 1980-iais, tai dar labiau išryškėjo 1990-iais, kol 1990-ųjų pabaigoje dauguma žmonių emocijas pradėjo tapatinti su Šventąja Dvasia. Įaudrintos emocijos daugumoje bažnyčių tapo Šventosios Dvasios atitikmeniu. Klaidinga. Klaidinga dvasia.

Mačiau, kaip Tikėjimo Žodžio (Word of Faith) mokytojai paimdavo eilutes (ypač kalbančias apie pinigus) taip nutolusias nuo konteksto ir statydindavo mokymą, kad maniau, jog nei vienas sveiko proto turintis žmogus negalėtų tuo patikėti – tačiau patikėdavo milijonai. Kai dirbau kitame tarnavime, kuris save tapatino su užtarimo malda ir asmenine pranašyste, mačiau kaip buvo „perlenkta lazda“ ir daugybės žmonių gyvenimai buvo sužlugdyti. Kodėl? Nes jie net nesusimąstę ir nenaudodami sveiko proto tiesiog priimdavo „asmeninę pranašystę“. Tai matydamas maniau, kad jau tikrai pasaulio pabaiga yra labai arti!

O dabar, kai žmonės galėdami prieiti prie interneto, pasiduoda kiekvienam tikėjimui: nuo dažniausiai palaikomos baimės dvasios iki bjauraus ir keisto iš kažkur ištraukto tikėjimo, kai viskas daroma Dievo vardu, - klausiu, kur dingsta sugebėjimas mąstyti? Kada iškeitėme Dievo mums duotas smegenis į emocijomis besiremiančius tikėjimus, įsuptus į dvasingumo rūbą, kurie verčia žmones visiškai atsisakyti bet kokios logikos ir sveiko proto? Sveikas protas jau nėra toks akivaizdus. Nepainiokite manęs faktais, mano protas jau suformuotas. Žmonės labiau nori būti teisiais, nei būti tiesoje.

Sugrįžtant prie Kaino...
Po to kai Viešpats jam uždavė 3 klausimus ir negavo atsakymo: „Kodėl tu pyksti?“, „Kodėl tavo veidas paniuro?“, „Darydamas gera, argi nebūsi priimtas?”, - Viešpats išdėstė savo planą. Pagal Jo elgesio su emocijomis metodą, kas dažnai nutinka ir mums, jeigu su jomis nebus teisingai elgiamasi, jos gali privesti prie nuodėmės ir klaidingų sprendimų: „Jei gera nedarai, nuodėmė tyko prie durų. Ji traukia tave, tačiau tu turi viešpatauti jai“. (Pradžios 4:7)

Šiandien mes praradome šį stuburą – troškimo viešpatauti nuodėmei suvokimą. Mums reikia patarimo, mums reikia staigaus išlaisvinimo, norime, kad kažkas visa tai patrauktų, patrauktų šią pagundą nuo mūsų vieną kartą visiems laikams! Klaidinga! Me esame žemėje, velnias prakišo, jūsų kūnas nori nuodėmės, todėl turite panaudoti discipliną (manau, kad kai kuriems žmonėms tai beveik keiksmažodis – disciplina, aak, ir vėl tai pasakiau. Disciplina). „Nuodėmė tyko prie durų. Ji traukia tave, tačiau tu turi viešpatauti jai!”

Emocijos – durys palaiminimui arba prakeikimui
Pastebėkite, kad ryšys su emocijomis yra kaip durys, per kurias Kainas arba išgrūs velnią lauk iš savo gyvenimo, arba jį įsileis. Dievas jam pasakė: „jei gera nedarai, nuodėmė tyko prie durų…“ Paimk į rankas savo nuoskaudas, Kainai. Paimk į rankas savo nusivylimą ir pyktį, Kainai. Patrauk emocijas ir GALVOK...apmąstyk tai, daryk, kas teisinga!

Teisinga tenai – teisinga tuo momentu, sprendimas daryti teisingai ar klaidingai, būtinoji gintis – logika. Apmąstymas. Tačiau tai nusigręžimo nuo tiesos ir pasidavimo klaidingoms emocijoms derinys, atveriantis duris žmogžudystei. Jokūbas vėliau rašys 3:14 ištraukoje apie buvimą intelektualiai sąžiningais su savo širdimi: „nemeluokite tiesai“ (kai pastebite kažką neteisingo savo širdyje, vietoj to, kad paslėptum, pripažink tai Dievui ir susitvarkyk su tuo). Nemeluokite tiesai.

Taip darė Kainas – melavo tiesai. Jis pažinojo savo širdį, žinojo, ką teisingo reikia daryti, tačiau jis nenorėjo to daryti. Klaidinga mintis atvėrė duris klaidingoms emocijoms, kurios nuvedė prie nuodėmės. Jis nukreipė savo valią, kad darytų dalykus tokiu būdu, kokiu jis norėjo, jis to atkakliai laikėsi.

Mūsų nemoko, kad emocijos gali keisti kryptį, kaip vėliava ant vėliavos stiebo besiplaikstanti pagal vėjo kryptį, tačiau tai tiesa. Jeigu susitelkiate į tai, kas jums nepatinka savo sutuoktinyje, arba savo gyvenime, tada tos klaidingos mintys nuves prie emocijų, kurios iššauks klaidingas mintis (melus), tokius kaip, geriau jau būčiau vienas, arba kaip vienaip ar kitaip galėčiau pagerinti savo sutuoktinį... taip užsisuka mirties spiralė. Mirtis santykiams, mirtis tam, ką turime gero ir teisingo.

Jeigu žmogus sulaiko savo emocijas, intelektualiai atsitraukdamas, kad pažvelgtų į platesnį paveikslą, tarkime, kad šiuo atveju, tai sutuoktinis, ir intelektualiai pradėtų ieškoti, kodėl jie įsimylėjo, ieškotų, kas YRA teisingo jų gyvenime ir santuokoje, tuomet emocijos imtų suktis palankumo link. Nurodymas iš Mato 7:12 ir Luko 6:31, ką vadiname „Auksine taisykle“ – tai tiesiog sveikų minčių, kurias seka sveikos emocijos, žemėlapis:

Kaip norite, kad jums žmonės darytų, taip ir jūs darykite jiems.“ Apgalvokite tai. Tai įsakymas imtis iniciatyvos, aktyviai savo gyvenimo būdu daryti kitiems tai, ko norėtumėt, kad jie darytų jums. Jūs nelaukiate, kol jie prieis ir ims matyti dalykus, kaip jūs matote – jūs darote jiems tai, ką norėtumėt, kad jie darytų jums.

Norite, kad jūsų vyras pakviestų jus į romantišką restoraną – imkitės iniciatyvos pasikviesti jį. Jūs norėtumėt, kad jis liautųsi viešai su jumis elgtis nepagarbiai, tada jūs raskite būdų, kaip elgtis su juo sąžiningai ir pagarbiai kalbėdama apie jį su savo draugais. Vyrai – norite, kad ji namuose elgtųsi meiliau, jūs pradėkite elgtis su ja meiliai, raskite ypatingų progų daryti gera jai, taip kaip norėtumėt, kad ji darytų jums.

Paskui emocijas eina minčių procesai ir veiksmai. Neleiskite, kad jūsų mintys sektų paskui jūsų emocijas; tai ką padarė Kainas. Jūsų emocijas turi sekti sveiki jūsų minčių procesai ir sveiki veiksmai. Tieskite tiltus, arba statykite sienas. Kartais turite tiesti tiltą keliais būdais ir kelis kartus, kol siena nugrius ir kitas žmogus iš savo pusės ims tiesti tiltą.

Po žmogžudystės, kita eilutė, tokia kaip ir pirmoji
Kainą atskleidžiau tik iki šio taško, tačiau kadangi tai pirmas kovos tarp logikos ir emocijų pavyzdys, naudojamas, kaip Dievo elgesio su mumis panašiuose reikaluose paaiškinimas, taip sukuriamas modelis, kurį pakartotinai matome visame Rašte ir iki šių dienų. Viešpats nepasikeitė ir Jis elgiasi su mumis ir tikisi to paties iš mūsų, kaip Jis tikėjosi iš Kaino senų senovėje. Jis netgi naudoja tuos pačius metodus, bandydamas pasiekti mus, kol mes nepadarėme didelių klaidų.

Visa, ką atskleidžiau apie Kainą, vyko PRIEŠ jam nužudant Abelį. Viešpats ir po žmogžudystės buvo jam maloningas. Jis uždavė jam klausimą: „Kur tavo brolis?“ – tuomet Kainas pamelavo, kaip modelis tiems, kurie nuo tos dienos yra emocionaliai ir intelektualiai neteisingi. „Nežinau. Argi aš esu savo brolio sargas?“

Palaipsninis Kaino žlugimas ir kaip Dievas bandė jį pasiekti, pakloja mums Viešpaties kelių žemėlapį. Jis švelnus ir gailestingas, ir artinasi prie mūsų su klausimais, skirtais atpažinti klaidingas mintis ir jausmus, ir nutiesiantis mums teisingą kelią – ir skatinantis mus rinktis tą teisingą kelią.

Į kitus pavyzdžius pažvelgsime kitą savaitę, kol kas...maistas mąstymui! Būkite palaiminti.

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.