Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2017 m. kovo 11 d., šeštadienis

CWOWI Naujienlaiškis. Vasaris 2017. Atnaujinimas, Pranašiškai, dalyvavimas TV laidose

John Fenn, 2017 m. vasario mėn. 15 d., 

Sveiki visi,
Turiu porą trumpų naujienų, keletą pranašiškų dalykų ir bendros informacijos.

Iš asmeninio gyvenimo: Atrodo, kad Kriso elgesys balansuojasi – jis mokosi nemėtyti savo mašinyčių į slaugytojus namų grupėje, nors kitiems tai rimta problema – dėkoju už jūsų maldas. Tik tuo atveju, jei esate susidūrę su rūpinimusi žmogumi su negalia savo namuose arba įstaigoje, galėsite tai suprasti - 'tai' tiesiog kybo virš jūsų ir visada yra jūsų galvoje. Mano svoris krenta pamažu, tačiau krenta. Barbara taip pat stengiasi.

Dalyvavimas TV laidose
Man buvo pasakyta, kad mano 30 minučių interviu su Deborah Sweetin jos laidoje 'The Deborah Sweetin Show' , pasirodys ORU TV kanale, GEBA, vasario 17-18 dienomis – penktadienį 18 val. ir bus kartojama šeštadienį 17 val., centrinės laiko juostos laiku. Pasitikrinkite vietinio paslaugų teikėjo kanalą savo apskrityje. (Tiesioginis TV kanalas 363)

Priežastys dalyvauti mūsų konferencijoje Olandijoje
Gegužės 25-28 d. (norint galima pasilikti 29-30 d., aplankyti apylinkes) jūsų laukia galinga malda ir šlovinimas, asmeninė malda, puikus mokymas, įskaitant klausimus-atsakymus, taigi daug daugiau nei įprastai namų bažnyčioje! Renginys bus rekolekcijų pobūdžio, visi drauge valgysime, eisime pasivaikščioti, betarpiškai bendrausime, susitiksime senus draugus bei susipažinsime su naujais žmonėmis iš kelių skirtingų šalių. Tai investicija į savo ateitį, kurios dėka gali pasikeisti gyvenimas, - tai ne išlaidos, bet investicija į savo paties gyvenimą. Kartu su kitais būsime tame pačiame dvasiniame lygmenyje – puiki bendrystė išalkusioms ir ištroškusioms sieloms. Jei susidomėjote, rašykite man el. laiškus.

Kovo 16-21 būsiu Lietuvoje – ten lankiausi prieš kelerius metus ir aš TAIP nekantriai laukiu, kada vėl pamatysiu senus draugus ir sutiksiu naujų. Tikiuosi, kad prie mūsų prisijungs gyvenantys apylinkėse ir rajonuose keliems susitikimams!

Pažinti, iš tiesų pažinti Viešpatį ir Tėvą
Ar žinojote, kad Naujasis Testamentas, kokį turime šiandien, nebuvo pripažintas kaip Naujasis Testamentas iki 1500-ųjų ir 1600-ųjų metų (nors keli Ortodoksų lyderiai buvo priėję tų pačių išvadų prieš 1000 metų, vėlyvaisiais 600-iais m., tačiau NT kompiliacija nebuvo baigta dar beveik tūkstantmetį su iki šių dienų išlikusiais skirtumais tarp Katalikų Biblijos ir Protestantų Biblijos).

Apaštalo Jono raštai apie 100-uosius m. buvo paskutinieji, kurie buvo įtraukti į Naująjį Testamentą, tačiau viskas, nuo Evangelijų iki Pauliaus laiškų ir Jono raštų, buvo kopijuojama ir diskutuojama ištisus amžius, kol nuo Mato evangelijos iki Apreiškimo buvo įtraukta į formą, vadinamą Naujuoju Testamentu, kokį jį turime šiandien.

Tai reiškia, kad per amžius Naujojo Testamento laiškai buvo tik priedas prie žmonių tikėjimo, nes jais dalindavosi namų bažnyčios su kitomis namų bažnyčiomis, tik po kelių šimtmečių žmonės ėmė juos jungti į vieną knygą, pridėdami skyrius ir eilutes, kad būtų lengviau nurodyti ištraukas.

Ankstyvieji krikščionys turėjo pažinti Tėvą, turėjo pažinti Tiesos Dvasią juose, turėjo pažinti Viešpatį. Jie buvo susitelkę į Kristų juose, šlovės viltį, o ne žodžius, atspausdintus ant popieriaus lapo, nes jie turėjo tik kelis žodžius ant popieriaus. Jie pažinojo Tikrą ir Gyvą Asmenį, vadinamą Žodžiu. Jis buvo vadinamas „Žodžiu“ daug anksčiau, nei atsirado „Žodžiu“ vadinami atspausdinti raštai.

Šiandien kai kurie krikščionys, besiginčijantys dėl šių eilučių, taip intelektualiai susitelkia į save, o tai tik įrodo, jog jie nuoširdžiai nepažįsta Asmens, vadinamo Dievo Žodžiu, nes jeigu pažinotų, pažinotų ir Tiesos Dvasią, kuri pataisytų klaidingus jų įsitikinimus. Jie neturi drąsos atsitraukti nuo ginčų prie maldos, ieškoti Tėvo, ieškoti Viešpaties ir išsiaiškinti, ką Tiesos Dvasia mano apie jų įsitikinimus. Daug smagiau ir daug didesnis iššūkis yra ginčytis ir kapstytis vienokiame arba kitokiame (nykiame) arba pusiausvyros neturinčiame mokyme, nei užversti visas knygas ir papraščiausiai melstis, mąstyti, kontempliuoti, ramiai išbūti nuolankume šlovinant Tėvo akivaizdoje ir siekiant išsiaiškinti JO nuomonę. Paulius kalba korintiečiams, kad kažkas jiems pateikė kitokią evangeliją, kitokį Viešpatį, kitokią Dvasią. Jie pažinojo Tikrąjį, todėl ir falsifikatas buvo akivaizdus.

Nors laiškų, mums pažįstamų kaip Naujasis Testamentas, kompiliatoriai ir ketino visiems pasitarnauti, ir jie pasitarnavo, - nesupraskite manęs klaidingai, - nenumatytos pasekmės buvo tai, kad žmonės pradėjo sutelkti savo tikėjimą į žodžius ant lapo popieriaus, užuot pažinę Asmenį, iš kurio šie puslapiai išteka. Jie tapo vien klausytojais, o ne vykdytojais. Jie pasitenkino intelektualiais svarstymais ir įstrigo juose, iš tiesų taip ir nepažindami Asmens ir mūsų Tėvo charakterio.

KIEK KARTŲ aš bandžiau kalbėti su teigančiais, jog Viešpats sako viena ar kita arba kad Tėvas veikia taip ar kitaip, jiems remiantis iš konteksto ištrauktomis eilutėmis, kad pakreiptų Žodį pagal tai, kuo jie nori tikėti. Aš sakydavau jiems: „Tu klysti, aš Jį pažįstu ir Jis nėra toks.”

Jie žiūrėdavo į mane apstulbę, galvodami, kad esu arogantiškas arba kad noriu jais manipuliuoti. Nei vienas iš šių variantų nėra tiesa, aš paprasčiausiai labai gerai pažįstu Tėvą, taip pat pažįstu Tėvo Dvasią, kuri yra manyje – taigi jeigu kas nors mano, jog užrašytas Žodis sako kažką priešingo tam, kokį Tėvą aš pažįstu, aš žinau, jog tai netiesa.

Bičiuliai, ŠTAI į ką kreipia Kristaus kūnas, į žmones, kurie pažįsta Tėvą, pažįsta Jo Tiesos Dvasią juose, pažįsta Kristaus Asmenį mumyse. Taip, aš nepasisakau už jau ilgai vyraujantį mokymą „jūs privalote kasdien būti Žodyje", - paprastai kalbant, tai reikštų, kad tau kasdien reikėtų perskaityti po 2 skyrius arba bent jau kokį skyrių ar pastraipą, ir tai tau turėtų padėti išlikti tikėjime. Aš tai darau. Aš būnu Žodyje kasdien, tik ne taip, kaip patariama bažnytinėje kultūroje. Aš renkuosi biblinę kultūrą. Ryte, tik atsibudęs, prieš išlipdamas iš lovos, sakau: 'Labas rytas, Tėve. Už ką norėtum, kad šiandien pasimelsčiau?' Paklausiu Viešpaties: 'Ką Tu nori man šiandien papasakoti apie Kristaus kūną, už ką pasimelsti?' Tai gali trukti 10 minučių arba valandą, tačiau paprastai tai trunka apie 30 minučių – aš meldžiuosi kitomis kalbomis, ir tuomet iš mano dvasios ima plaukti žmonės bei situacijos, kad už juos užtarčiau. Paprastai užtarimo malda ilgai netrunka, Tėvui tereikia, kad Jis būtų pakviestas darbuotis kieno nors gyvenime ir tada jau Jis gali perimti nuo to taško.

Žodyje aš būnu kasdien, tačiau neskaitau kasdien skyrių po skyriaus, eilutę po eilutės. Aš nesusitelkiu ties puslapiu, tačiau ties Tuo, iš kurio tie puslapiai išplaukia. Aš verčiau susipažinsiu su autoriumi nei su leidėju.

Tokiu būdu aš mąstau, studijuoju ir medituoju kokius 5 ar 6 dalykus 'su Žodžiu' kada tik galiu, sutelkdamas savo dėmesį prie kiekvieno 'rema žodžio', atgijusio mano širdyje, kiekvieno principo ar eilutės, iškylančios prieš mane. Kai man reikia surasti eilutę, susijusią su kokiu nors dalyku, aš paimu raštą ir gilinuosi į jį, tačiau pirma einu prie Asmens, vadinamo Žodžiu, įkvėpimui ir tėkmei gauti. Aš judu per užrašytą Žodį link Jo, aš neinu nuo užrašyto Žodžio prie to Žodžio Asmens.

Kaip Jį pažinti? Padėk savo Bibliją, praleisk laiką kalbėdamasis su Tėvu apie nieką ir apie viską - kalbėk Tėvui, atrask būdų, kaip Jam padėkoti - už saulėtekį, saulėlydį, debesis, reiškinius gamtoje, nuostabų planą ir tvarką, kuriuos matai savo gyvenime, laimę danguje, ką tik nori... sužadink save, kad susisiektum su savo širdimi ir kodėl esi tikrai dėkingas, kad esi išgelbėtas - pradėk nuo to. Tada, kai kas nors tą dieną pareikš savo nuomonę apie ką nors, gali papraščiausiai viduje paklausti: 'Ką Tu manai apie tai, Tėve?' Tu būsi nustebintas! Įtrauk Tėvą, nes iš Jo išėjo Asmuo, vadinams Žodžiu, iš Jo išėjo spausdintas Žodis. Kodėl nesusipažinus su tuo Šaltiniu?

Turėk galvoje, ką pasakė Tėvas... ir tada tai...
Beveik prieš 2 savaites mąsčiau apie tai, apie ką čia jau dalinausi, ką man prieš metus ar daugiau pasakė Tėvas apie JAV. „Žlugimas ateis konservatoriams esant atsakingiems, jie bus apkaltinti, nors tai bus veiksmai buvusių prieš juos, ir iš tikrųjų turėtų būti apkaltinti jie...“ - ir daugiau apie būsimus persekiojimus JAV, t.t.

Kai mąsčiau, kaip ir kada pamatysime 'konservatorius esant atsakingais' - atėjo rinkimai. Man galvojant apie šiuos dalykus, Jis įsikišo sakydamas: „Stebėk, kaip Europa juda negrynųjų pinigų ekonomikos link. Ekonominiai sunkumai ten tai paspartins, ir tie sunkumai pirmiausia ateis į Europą ir privers daryti pertvarkymą ES, prieš sunkumams ateinant į JAV. Daugelis kaltins Ameriką. Bet kai tai ateis į JAV, tai atsitiks staiga. Tačiau neišsigąsk, AŠ ESU ir visada aprūpinsiu tuos, kurie vaikšto su Manimi ir ieško Manęs, kad taip darytų. Daugelis tomis dienomis suklestės ir savo ruožtu daugelį palaimins...“

Nesibaimink, ieškok palaiminimo, ieškok Jo aprūpinimo, nes Jis niekada nesikeičia - bet turi ieškoti Jo aprūpinimo apreiškimo ir taip gyventi. Šioje srityje labai tinka principas 'tegul tau būna pagal tavo tikėjimą'. Jeigu ieškosi neaprūpinimo, jį ir turėsi. Jeigu tikėsi 2 Petro 1:3-4, kad visais dalykais, kurie priklauso gyvenimui ir dievotumui, bus pasirūpinta, tu tai turėsi - tegul tau būna pagal tavo tikėjimą - taigi ieškok to, klausk Tėvo 'Kur yra Tavo aprūpinimas šiam dalykui?' - stebėk, kaip Jis tai daro!

Priminimas apie savaitinius mokymus Facebook'e Paprastai aš juos įrašinėju gyvai trečiadienį ryte 8 val. pagal JAV centrinę laiko juostą, jų trukmė 8-11 min. tačiau juos galima pažiūrėti betkada. Tik paieškokite internete 'John C Fenn videos’.

Namų bažnyčios: Mes ir toliau matome, kad sekdami paprastu bibliniu modeliu, kai kiekvieną savaitę keičiasi vedantysis, ir, jeigu įmanoma, kas savaitę keičiamasi priimančių namų vieta, veda į sveikus ir subalansuotus namų bažnyčios santykius. Mes taip pat kartais sutinkame žmones, sakančius, kad jie steigia namų bažnyčias, tačiau nesuprantančius, kad vadovavimo tikslas yra įgalinti kitus. Kai tik jie susikoncentruoja į 1, 2 ar 3 'nuolatinius' vadovus, reikalai sustingsta, besilankantieji tampa dvasiškai anemiški, o „namų surinkimas“ tampa panašus į auditorinę bažnyčią namų svetainėje. Laikykimės paprastumo, Biblija veikia!

Jaučiuosi lyg patarlių antis tvenkinyje – ramus nepaisant visko, kas vyksta aplink, tačiau įnirtingai besiiriantis po vandeniu. Žinokite, kad kai jūs man rašote laišką norėdami paaukoti arba tik prašydami maldos (JAV gyventojai) arba šiuos prašymus siunčiate tiesiogiai į mano el.paštą, aš sudarau sarašą ir meldžiuosi, paprastai kasdien, o kartais ir daugiau nei vieną kartą per dieną. Aš jaučiu iš tikrųjų bendrystę su tais iš jūsų, kurie, kaip sakė Paulius, prisiėmėte ant savęs tarnystės darbą savo dovanomis.

Mes iš tikrųjų labai branginame jūsų dovanas ir maldas už mus!

John ir Barbara

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.