Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2016 m. rugsėjo 17 d., šeštadienis

Mes esame šviesa. 1 dalis; Visata - taip pat

John Fenn, 2016 m. rugsėjo mėn. 3 d.,

Sveiki,
Seniai žaviuosi Rašto nuorodomis apie ryšį tarp nematomo Dievo ir fizinio pasaulio. Yra pasakyta, kad pasauliai buvo sukurti Dievo Žodžiu – nematomybė sukūrė tai, kas matoma (Heb 11:3). Stebėdamas kūriniją Paulius mus moko Dievo dalykų (Rom 1:20). „Dievas yra šviesa ir Jame nėra jokios tamsybės.“ (1 Jn 1:5)

Tamsus nakties dangus išties nėra tamsus – Visata yra panirusi šviesoje
Galbūt net nesuvoki, kokie pilni šviesos esame – tu ir aš. Visa Visata yra pilna šviesos. Mes žiūrime į nakties dangų ir matome tamsybes, bet tai nėra tiesa, nes mes matome tik siaurą šviesos spektro sluoksnį, esantį tarp infraraudonųjų ir ultravioletinių spindulių. Aplink juos yra pilnas spektras, tačiau savo fizinėmis akimis mes galime matyti tik dalį to šviesos spektro viduryje. Tai labai siaura atkarpa, spektro lentelėje paryškinta spalvomis.


Tai, ką galime matyti savo fizinėmis akimis, tėra siaura matomos šviesos juosta, tačiau aš buvau dvasioje ir mačiau spalvas, pranokstančias žemiškąsias (daugiau apie tai – kitą savaitę). Saulei nusileidus ir dienos šviesai išblėsus ir kai nesimato mėnulio, sakome, kad yra tamsu. Kartais atsikeliame viduryje nakties šviesoms visur esant užgesintoms ir apgraibomis ieškome kelio į tualetą.

Tačiau tiesa ta, kad naktis nėra tamsi, kaip ir jūsų namai vidury nakties. Tiesa ta, kad mūsų fizinės akys yra nustatytos matyti tik siaurą šviesos spektro dalį, tačiau tai nereiškia, kad aplink mus nėra šviesos. Iš tikrųjų mūsų kūnai (ir dvasios) spinduliuoja šviesą. 24 val. per parą kiekvienu momentu per mūsų kūnus pereina šviesos spinduliai. Visata yra panardinta šviesoje, todėl iš tikrųjų niekada nebūna tamsu.

Infraraudonoji spinduliuotė
Spektro lentelėje į kairę nuo mums matomos šviesos yra infraraudonieji spinduliai. Jie apima karštį. Tavo kūnas išskiria 10 mikrometrų bangos ilgių šviesą. Taip taip, tiesiog dabar paprastai sėdėdamas tu esi šviesos būtybė. Tavo kūno šiluma yra šviesa. Galbūt esi matęs, kaip kariai, teisėsaugininkai ar kiti pareigūnai, naudoja infraraudonuosius akinius, leidžiančius matyti gyvų kūnų išskiriamą šilumą. Krosnelė maisto šildymui taip pat yra šviesa. Maistą gaminame šviesos dėka – ant atviros ugnies, krosnelėje ar kitaip...

Toliau į kairę lentelėje – mikrobangos
Kai naudojatės mikrobangų krosnele, naudojate šviesą, nes mikrobangos taip pat yra šviesa. Krosnelės vidus dažniausiai būna apšviestas elektros lempute, teikiančia akims matomą šviesą, dėl kurios jūs ir galite matyti šviesoje kepamą maistą.

Toliau į kairę – radijo bangos
Radijo ir televizijos (taipogi Wi-Fi) naudojamos bangos yra šviesa. Perjunginėdami radijo stočių arba televizoriaus kanalus vieną šviesos srautą radijo bangų skalėje pakeičiate kitu (bangų ilgiai). Jei dar jūsų televizorius turi anteną, tai šis prietaisas padeda pamatyti šiaip mums nematomų (radijo/TV) bangų šviesą. Jos konvertuojamos į garsą ir į vaizdą.

Visos tos bangos 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę šviečia visur aplink mus, kiaurai per mūsų namų sienas į radiją ir televiziją, o šie yra sukonstruoti „matyti“ kiekvieną šviesos bangos ilgį atskirai ir konvertuoja juos į garsinę bei vaizdinę išraišką.

Kai studijoje pagaminamas televizijos šviesos signalas (pvz. iš sporto renginio), jis perduodamas į palydovą. Palydovas šį šviesos signalą siunčia atgal į žemę, panardindamas ją to signalo šviesoje. Įsivaizduojate, yra tūkstančiai televizijos ir radijo stočių, tuo pačiu metu siunčiančių savo signalus, ir visi tie šviesos spinduliai šviečia visur aplink mus ir per mus, o dar pridėkite sklindančius gamtoje natūraliai – iš žvaigždžių ir galaktikų!

Jei namie turite kabelinį įrenginį, tai to kabelinio tinklo bendrovė turi daug palydovinių lėkščių, gaudančių įvairių ilgių šviesos signalus iš šimtų stočių. Tą šviesą ji siunčia per stiklo vamzdelius, vadinamus stiklo pluošto kabeliais (arba varinės vielos kabeliais, vadinamais bendraašiu kabeliu), kurie teikia šviesą jūsų namams, prieš tai paversdami ją įvairiais TV stočių signalais jūsų televizoriuje. Visa tai – šviesa!

Dešinėje spektro pusėje – rentgeno spinduliai
Pajudėję spektro diagrama dešinėn pastebime, kad matomą saulės šviesą sudaro UV arba ultravioletinė šviesa, esanti už mūsų matomumo ribos. Tai tie UV spinduliai, kurie pažeidžia mūsų odą (degina ar sukelia įdegį), nublukina dažus, o plastmasę padaro trapią.

Dar toliau į dešinę yra rentgeno spinduliai, kurių kartais gauname ligoninėje. Tai mums nematomi šviesos spinduliai, prasiskverbiantys pro mūsų kūnus. Juos naudoja gydytojai, nes kai kuriuos rentgeno šviesos spindulius kieti kūnai, pvz., kaulai ar tankesni audiniai, sustabdo ir jie tampa matomi specifinėje rentgeno spindulių juostoje. Ir Visata yra pripildyta rentgeno ir gama bei infraraudonųjų spindulių, radijo bangų ir matomos šviesos, kurios žiūrėdami į nakties dangų paprasčiausiai neįžiūrime. Jeigu galėtume matyti nematomą šviesą, mums reikėtų saulės akinių, nes ji ryški. Visata, tikrąja to žodžio reikšme, yra apšviesta šviesos. Jūsų kūnai spinduliuoja šviesą. Šviesa pripildo Visatą.

Pagalvokite apie tai – Visata yra pilna, visiškai pilna šviesos, tačiau visa, ką mes galime pamatyti, tai mažas sluoksnelis spektro lentelėje. Taigi saulei nusileidus manome, kad sutemo. Taip nėra – tebėra šviesu kaip ir anksčiau, tiesiog mes nebefiksuojame to siauro šviesos ruožo, matomo mums, žmonėms.

Didysis AŠ ESU
Jis yra šviesa Dvasios srityje ir Jis sukūrė fizinę šviesą. Taigi žiūrėdami į fizinę šviesą matome Kūrėjo charakteristikas.

Tėvas yra šviesa ir Jėzus sakė, kad Jis yra tas AŠ ESU – visada esantis. Tokios yra dvasinės tiesos. Einšteinas paskaičiavo fizinėje srityje, kad jei jūs judėtumėte šviesos greičiu, masė taptų begalinė, o laikas sustotų.

Judant šviesos greičiu masė tampa begalinė ir tai paaiškina, kaip Tėvas Savo Dvasia yra visur esantis – Jo masė begalinė, nes Jis yra šviesa. Tai taip pat paaiškina, kodėl Kristus yra visada esantis – tas AŠ ESU, nes Jis yra šviesa, o tai reiškia, kad laikas Jam sustoja – ten nėra laiko.

Laikas Jam yra tarytum stalo paviršius. Jis stovi virš to stalo žiūrėdamas žemyn ir gali matyti nuo vieno krašto iki kito, iškart viską, kas ant to stalo yra. Jis gali laisvai judėti nuo vieno krašto iki kito – Jam tas pats, nes Jis yra virš stalo/laiko ir todėl yra visada esantis, visoms stalo paviršiaus dalims tuo pačiu metu. Jis yra AŠ ESU – visada esantis.

Efeziečiams 5:8-9 Paulius rašė: „Anksčiau jūs buvote tamsa, bet dabar esate šviesa Viešpatyje <...> gyvenkite kaip šviesa...“ Danieliaus 12:3 pasakyta: „Tie, kurie yra išmintingi, spindės skliauto ryškumu, o tie, kurie atvers daugelį į teisumą, kaip žvaigždės per amžius.“

Šiandien pabaigiau straipsnio limitą. Kitą savaitę apie tai parašysiu plačiau. Iki tada, apsvarstykime tai, ko nematome, ir tai, jog esame šviesos būtybės...

Iki kitos savaitės, būkite palaiminti,


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.