Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2016 m. rugpjūčio 5 d., penktadienis

Valdymo teologija. 1 dalis

John Fenn, 2016 m. liepos mėn. 23 d.,

Sveiki,
Kai kuriuose tikėjimo sluoksniuose žmonės pranašauja gausų klestėjimą JAV ir pasauliui. Jie sako, kad tai įvyks tuomet kai Donaldas Trumpas laimės JAV prezidento rinkimus. Taip prasidėsiąs laikas, kai krikščionys ims valdyti „septynias kalvas“ (apibūdinimą žiūrėkit žemiau) naujoje klestėjimo ir palaiminimų eroje. Ši pranašystė ateina iš taip vadinamos, „Klestėjimo teologijos“ dar kitaip vadinamos „Karalystė dabar“.

Gaunu daug e-laiškų su prašymu pakomentuoti Valdymo (viešpatavimo) teologiją (Dominion theology). Manau, kad daugelis turbūt net nesuvokia, jog tokie dalykai egzistuoja, taigi pradžioje leiskite man visa tai apibūdinti. O kitą savaitę, eilutė po eilutės, pasidalinsiu bibliniu požiūriu.


Kas tai
Valdymo (viešpatavimo) teologija tiki, kad krikščionys užims arba „turi valdžią“ pasauliui. Nors po Valdymo (viešpatavimo) teologijos skėčiu yra įvairios srovės, pradinis tikėjimas, iš pirmo žvilgsnio skamba protingai: Adomui buvo pasakyta viešpatauti pasaulyje (Pr:26-28), tačiau dėl savo nuodėmės jis pasmerkė pasaulį prakeikimui. Atėjęs Jėzus atšaukė prakeikimą – atnešdamas Dievo Karalystę į žmonų širdis; taigi mes tebeturime Adomo mandatą viešpatauti pasauliui ir grąžinti karalystę žmogui.

Kitaip tariant jie tiki, kad Adomui nusidėjus, Dievas prarado kontrolę pasauliui ir bando ją susigrąžinti. Todėl „maldos kariai“ meldžiasi karalystės susigrąžinimo ir griauna demoniškas tvirtoves. „Sandoros žmonės“, „nugalėtojai“ ir kitų frazių, tokių kaip „Joelio armija“ naudojimas, atspindi šio mąstymo būdą.

Jie tiki, kad paėmimas yra tik džiaugsmingas jausmas, kurį patirsime Jėzui sugrįžtant. Pranašystės apie Izraelį iš tiesų esančios apie surinkimą (bažnyčią), taigi karalystė visų pirma ateina į tikinčiųjų širdis, o kai kurie iš tų tikinčiųjų – nugalėtojai, grąžins žemę Viešpačiui Jo sugrįžimo metu.

Valdymo (viešpatavimo) teologija tiki, kad Dievo Karalystė ateis į pasaulį, krikščioniams palaipsniui užimant „7 kalvas“ t. y. 7 įtakos sferas.

7 kalvos
Jie tiki, kad 7 kalvas krikščionys užims pirmiausiai JAV, o po to likusiame pasaulyje. Jos yra: religija, šeima, vyriausybė, švietimas, žiniasklaida, verslas ir pramogos.

Ypač akcentuojami šių 7 sričių apaštalai, esantys penkianario tarnavimo dalimi. Idėja tokia – krikščionys, vadovaujami šių apaštalų, iškils 7 kalvose, kad pakeistų pasaulį. Yra tam tikros variacijos tarp vadovavimo (viešpatavimo) šalininkų, bet esminė idėja, kad penkianaris tarnavimas, demokratiškoje teokratijoje, ves JAV atgal į priklausomybę Dievui, didžiuliame nacionaliniame, o po to ir pasaulinio mąsto prabudime.

Kaip veikia „apaštalai“ 7 kalvose
Panagrinėkime šitas 7 kalvas, pasirinkime vieną iš jų, pavyzdžiui: menai ir pramogos. Jų idėja ta, kad krikščioniški filmai ir menas palaipsniui pradės įsiterpti ir persmelks, o po to taps dominuojančia jėga Holivude, Brodvėjuje ir t.t. Minėdami įvairius, dabar aktyvius krikščionis ir konservatyvius atlikėjus, vadovavimo šalininkai gali pademonstruoti akivaizdų progresą ir tai, kad jų teologija esanti teisinga.

Politikoje, Trumpo kandidatūrą su esminėmis konstitucinėmis vertybėmis, galima traktuoti kaip progresą, su viltimi, kad į Kabineto vadovaujančias pozicijas, Trumpo administracija paskirs tikinčiuosius, pakeisiančius metų metus trukusią liberaliąją politiką. Taip į vyriausybės valdymą bus įnešti Dievo karalystės elementai.

Versle, viliamasi ir meldžiamasi dėl to, kad didelių kompanijijų vyriausieji vykdantieji pareigūnai (CEO) taptų krikščionimis ir tose kompanijose įtvirtintų krikščionišką politiką ir laisves, ir... taip toliau.

Pagal šį mąstymo būdą, Trumpas yra „apaštalas“, paskirtas daryti įtaką vyriausybės kalvoje. Krikščionys CEO yra savųjų kompanijų „apaštalai“. Krikščionys aktoriai ir režisieriai, ir kiti įtakingi žmonės Holivude, būtų apaštalais, vadovavimu darantys krikščionišką įtaką tenai ir t.t.

Ar norėjimas didesnės krikščioniškos įtakos padaro asmenį Vadovavimo (viešpatavimo) teologijos šalininku?
Tik todėl, kad kas nors tiki, jog krikščionys turi siekti didesnės įtakos visuomenėje ar 7 kalvose, nedaro jų „vadovavimonizmo“ šalininkais. Eiliniai krikščionys norėtų savo tautoje matyti krikščionis valdžios pozicijose ir tose 7 kalvose, bet tai nereiškia, kad jie tiki, esą mes turime sukurti karalystę dabar, kad perduotume žemę Jėzui, Jo sugrįžimo metu, o Jis galėtų ją iš mūsų pasiimti.

Ir tik todėl, kad pastorius pamokslauja apie aktyvius krikščionis vienoje iš tų 7 kalvų, nereiškia, jog jis tampa „Karalystė Dabar“ pamokslininku. Kad nebūtų kaip tais atvejais, kai asmuo, ketinantis pirkti kažkokio modelio automobilį, staiga, visur aplink jį, pradeda pastebėti tik tuos modelius. Taip daro tie, kurie koncentruojasi į kažkur toli esantį sąskambį, tokį kaip Karalystė Dabar. Mes turime žvelgti į platesnį paveikslą, platesnį tarnavimą, į platesnę žinią.

Moderni klestėjimo evangelija
Priežastys kodėl Valdymo (viešpatavimo) teologija paplito JAV yra įvairiopos. Viena jų, tai, kad ji konfrontuoja su JAV vyriausybinio valdymo „liberaliaisiais“ tikslais. Pavargus nuo krikščioniškų įstatymų bei politikos nebuvimo ir visuotinai gyventojams primetamos kultūros, su kuria ne visi sutinka, valdymo teologija yra vertinama politine konfrontuojančia jėga.

Kita kalva – ekonomika. Paprasčiausiai panaršius internetą arba paklausius ekonominių žinių, sužinoma kaip smarkiai, per pastaruosius 8 metus, nukrito JAV ekonomika: 50,000,000 gyvenančių iš maisto kortelių, 100,000,000 bedarbių (beveik 1/3 JAV gyventojų nedirba), pusė namų ūkių JAV gauna neuždirbtą vyriausybės paramą.

Paskutinės studijos rodo, kad amerikiečiai dirba daugiau valandų, nei kitose išsivysčiusiose šalyse. 25,000,000 dirbančių dirba virš 49 val. per savaitę (virš 1 iš 5 dirbančiųjų). Daugelis tų valandų susidaro dirbant dviejuose nepilno laiko darbuose, mat dėl atskaitymų įvedus sveikatos priežiūros įstatymus, išaugo bendri ir asmeniniai mokesčiai. 2016 metais JAV vyriausybė paims 3.3 trilijonus dolerių, ir išleis daugiau nei paims.

JAV gyventojai pyksta ant respublikonų ir demokratų, ir ši neapykanta įkvėpė Donaldo Trumpo kandidatūrą. Taigi natūralu, kad į teologinį troškinį, Vadovavimo (viešpatavimo) teologijos šalininkai įterps stiprų klestėjimo evangelijos elementą ir sumaišys su kiekvienu gyvenimo aspektu.

Tai moderniosios klestėjimo teologijos naujienos, kuri kaip atrodo, daugeliui taps vadovaujančia jėga, kaip ir matome asmeninėse pranašystėse, skelbiančiose turtus ir palaiminimą artimiausioje ateityje.

Dėl patikimumo, kiekvienas keistas judėjimas turi pranašystę...
Gausios „asmeninės pranašystės“ visada būdavo „palankumo anspaudu“ bet kuriam naujausiam, keistam mokymui charizmatiniame pasaulyje. Kiekvienas keistas judėjimas stovi ant savojo tikėjimo, teigiant, kad tai yra matoma Žodyje. Bet jiems, dar reikia, kad kartu eitų ir Dvasia, taigi tam reikia gausių asmeninių pranašysčių.

Per 42 metus, kai vaikštau su Tėvu, mačiau visus charizmatinius judėjimus ir juos lydėjusias asmenines pranašystes. Jos patvirtindavo visus, kokie tik bebūtų, Žodžio iškrypymus, kuriuos tie judėjimai atstovavo. Taigi visai nesistebiu girdėdamas visas tas pranašystes apie naująją pertekliaus ir taikos erą, ateinančią į JAV ir pasaulį, kartu su šiuo rinkimų periodu.

Šiuo atveju, klausimas nėra politinis – ar teisingai Valdymo (viešpatavimo) teologija traktuoja Bibliją? Ar tokia biblinė Naujojo Testamento krikščionybės samprata? Ar įteiks „nugalėtojai“ Jėzui pasaulį, Jo sugrįžimo metu? Ar svarbus yra Izraelis?

Ir tai aš pratęsiu kitą savaitę, iki tada, būkite palaiminti,


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.