Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. gegužės 1 d., penktadienis

CWOWI E-Naujienlaiškis. Kovas 2015

John Fenn, 2015 m. kovas mėn. 17 d.,

Sveiki visi,
Norėjau jus supažindinti su keliomis pranašiškomis įžvalgomis apie krizę su ISIS, kurios padėtų jums suprasti, kaip tai aititinka pranašystę ir taip pat su tuo, ką Viešpats daro Kristaus kūne bei kitomis naujienomis.

Paaiškinimas apie ISIS ir Vidurio rytus - musulmonų religijoje yra 2 pagrindinės kryptys: sunitų (apie 75%) ir šiitų (apie 25%, tačiau, kai kurie sako, kad 10%). Sunitai yra laikomi labiau tradiciniais: ISIS yra laikomi (karinio pagrindo) sunitais.

Tačiau nuo 1979 m. revoliucijos Iranas yra šiitiškas ir finansuoja tokias šiitų grupes kaip libaniečių įsteigtą Hezbollah organizaciją, esančią prieš Izraelį. Šiitai reikalauja teisės Ali ir jo palikuonims vadovauti, todėl jie ir vadinami šiitais, tiesiogiai išvertus „Šiat Ali“ reiškia „Ali partija“ arba dabartinius šiitus. Ali buvo Muhamedo žentu ir kankiniu dėl savo tikėjimo, todėl jų praktikose figuruoja kankinystė (mirtininkai teroristai). Irakas taip pat daugiausiai šiitiškas ir Ali kapas yra Najaf mieste, Irake.

Dabar vykstanti kova apima (įtraukia) sunitų ISIS kovą su šiitų musulmonais. Du pagrindiniai žaidėjai yra sunitiška Turkija ir ISIS, tuo tarpu šiitiškas Iranas bando sukelti konfliktą, kuris, jie tiki, jog privers jų mesiją (Mahdi) sugrįžti ir įkurti tobulą musulmonišką pasaulinę valdžią. Tai yra jų varomoji jėga slypinti už Irano atkaklumo dėl atominių ginklų, nes jei jie sugebės sukelti karą su Izraeliu ir vakarais, jie tiki, jog privers jų mesiją ateiti ir įkurti jo (Sharia) karalystę. Tačiau tas karas nėra Armagedonas, bet trečiasis pasaulinis karas, kuris vyks mažiausiai 7 metus prieš Armagedoną, kaip aprašyta Ezekielio 38 ir 39 skyriuose.


Ką sako Žodis
Ezekielio 38 skyrius nurodo į sąjungą, kuri šių dienų politikoje jungia sunitų ir šiitų musulmonų tautas, kurioms vadovaus dabartinė Rusija bei jos sąjungininkai puls Izraelį ir bus nugalėti Izraelio ir jo sąjungininkų. Ezekielis mini Iraną (Persija) ir greičiausiai Iraką, kadangi senovės Persija buvo užėmusi abiejų šių dabartinių šalių plotą (šiitų). Taip pat Turkiją (sunitai), Libiją (sunitai), Etiopiją (dabartinį Sudaną – sunitai), Gomerą (Turkija/ Eurazijos stepės – sunitai).

Istorija moko mus, jog tautos, kurios įprastai yra priešai tarpusavyje, dažnai susivienija prieš bendrą priešą (pvz. JAV ir SSSR susijungė prieš nacistinę Vokietiją Antrajame Pasauliniame kare). Mes matome tai dabar - sunitų organizacija Hamas siekia sunaikinti Izraelį iš Gazos ir yra sąjungoje su šiitišku Iranu, o juos jungia jų bendra neapykanta Izraeliui. Kaip ir kada Rusija įžengs į sąjungą su likusiomis kariaujančiomis Islamo frakcijomis lieka tik stebėti, tačiau sekite Rusiją plečiant savo įtaką.

Pagrindinis klausimas apie šiuolaikinę politiką būtų toks: kas turi nutikti tarp dabartinio ir to laiko, kai tokia sąjunga susiformuos? Akivaizdu, jog sąjungininkai juda link Izraelio, nes tikisi tai padaryti saugiai – kad nebus nė vieno, kas juos sustabdytų. Vadinasi, jog sąjungos vadovybė turi manyti, kad Izraelis yra vienas ir Izraelio sąjungininkai nekovos dėl Izraelio saugumo. (Ezekielio 38 skyrius nurodo, jog jie mąsto neteisingai)

Taigi stebėkite Rusiją atsitraukiant nuo JAV dolerio ir ženklų, jog Turkija užima vis didesnį vaidmenį Vidurio rytuose, o Rusija besielgiančia kaip vienijančia jėga tautoms, kurias paminėjo Ezekielis. Stebėkite JAV atsitraukiant nuo Izraelio ir tampant labai abejojančia dėl įsitraukimo į kovą prieš ISIS, bet veikiau norinčia, kad arabų tautos susitvarkytų pačios. Taip pat Ezekielis sako, jog tos arabų tautos yra sąjungoje su Rusija dėl karinių tikslų, taigi stebėkite arabų tautas vis labiau naudojant jų kariuomenę (regioniniame) konflikte susijusiame su ISIS.

Tuo tarpu Kristaus kūne – investuokite į santykius – visame pasaulyje mes matome tikinčiuosius, dažnai iš pradžių besirenkančius tik savo šeimoje ar tiesiog atskirus 1-3 žmones, reguliariai leidžiančius laiką Viešpatyje, jie valgo, kalbasi ir meldžiasi. Namų bažnyčia yra susijusi su santykiais. Ne „namų bažnyčių sodinimas“, bet mūsų gyvenimo investavimas į kitus. Aš matau vis daugiau žmonių, norinčių atidėti pasaulio dalykus ir užpildyti tą laiką vardan žmonių, kurie jiems rūpi ir taip mes matome kaip veikia Dievas.

Kai Dievas persikėlė iš statinio, žinomo kaip šventykla Jeruzalėje į žmones, kurie tapo gyvomis šventyklomis, kiekvienas asmuo tapo Dievo kunigu savo paties šventyklos – savo kūno:
„Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau?“ „…ir padarė iš mūsų karalystę bei kunigus savo Dievui ir Tėvui…“ 1 Kor 6:19, Apr 1:6; 5:10.

Kadangi mes visi esame Dievo šventyklos, mūsų funkcija Kristaus kūne tampa kiek malonės kiekvienas iš mūsų priėmė. Mes visi lygūs, tiesiog mes atliekame skirtingas funkcijas. Tuo tarpu lyderiai nuolat įgalina kitus padėti visiems tapti visiškai veikiančiais ir subalansuotais žmonėmis Kristuje, tapti brandžiomis gyvosiomis šventyklomis ir kunigais Dievui.
Štai kodėl mes matome mokinius besirenkančius iš namų į namus, o jų susirinkimai buvo pagrįsti prielaida, jog visi dalivaujantys yra Dievo šventyklos, nuo jauno iki seno, visi dalyvaujantys buvo kunigai, dėl to visi galėjo dalyvauti. Susirinkimai namuose buvo ir iki šios dienos yra kunigų susirinikimai, kur jie mokosi ir auga kunigystėje ir auga pažinime, ką reiškia būti gyvąja Dievo šventykla.

Štai kodėl aš toks įsitikinęs, jog susirinkimas, vadinamas „namų bažnyčia“ seka Bibliniu modeliu, vietoj to, kad būtų 1 žmogus vedantis kiekvieną susirinkimą kiekvieną kartą, paprasčiausiai auditorinio tipo bažnyčia namuose. Tai NE namų bažnyčia. Keiskite namus, kai tai įmanoma, ir nepriklausomai nuo nieko, keiskitės kas ves kiekvieną tarnavimą, nes Kristus gyvena visuose mokiniuose, ir kiekvienas asmuo turi unikalų Jo asmenybės aspektą savyje, ko niekas kitas pasaulyje neturi. Štai kodėl namų bažnyčia yra pagrįsta dalyvavimu, o ne pagrįsta pamokslu.

Ir štai kodėl taip vadinamos „paprastos bažnyčios“(Simple church) formatas – atėjau ir išėjau kada panorėjau ir nieko iš tavęs nereikalaujama - yra nebiblinis. Jėzus pasakė žmones daryti mokiniais, o mokiniai yra tie, kurie mokosi iš Mokytojo santykiuose. Kaip aš sakiau praeitą mėnesį, žmogus gali sakyti, kad yra gimęs iš naujo, gali sakyti, kad myli Dievą ir dėl to jie gali sakyti, kad myli tave – bet šie pareiškimai yra neįrodyti. Dievas sukūrė Savo teisumą būti įrodomu per santykius. Jėzus pasake, kad jie mus pažins iš mūsų meilės ir meilė yra veiksmažodis, žodis, reiškiantis veiksmą.

Kelios mintys apie skausmą (žaizdas), laiką ir santykius – mes matome daug sužeistų žmonių, ateinančių į namų bažnyčią ir atsargiai įžengiančius į santykiais grindžiamą tikėjimą, žingsnis po žingsnio per daug savaičių. Jie dažnai būdavo žeidžiami visuomenės ir auditorinės bažnyčios kultūros ir jų sužeidimai yra pačiame paviršiuje ir jie vis dar mato krikščionis per sužeistą matymą, ir tai paveikia visa, ką jie daro. Laikas padeda pasirinkti, kuriuos prisiminimus tu nori pasilikti; kai kuriems reikia pagalbos renkantis išmintingai.

Mūsų malonė yra padėti jiems pereiti nuo sužeidimo į sveikumą, iš disfunkcijos į funkcionavimą. Mūsų malonė yra padėti jiems padėti šalin kai kuriuos atsiminimus, tam kad sukurtų naujus ir sveikus atsiminimus su jų naujais draugais Kristuje.

Žmonės, kurie yra sužeisti mato pasaulį per sužeistą žvilgsnį, ne taip, kai dalykai yra iš tiesų. Kai žmonės ateina į tavo namų susirinkimą pirmą kartą, supraskite, jog jie ateina ieškodami sveikumo, saugumo, balanso. Bet taip pat supraskite, jog kai kurie žmonės dar nepasiruošę augti, taigi kai kurie sužeisti žmonės suras ką nors, kad susižeistų, nepriklausomai nuo to, ką tu darai.

Biblinė lyderystė nėra sakymas žmonėms kuo jie taps, tai jų įgalinimas kuo jie taps (Kristuje).

Tu nesi atsakingas už tobulumą, bet tu esi atsakingas už augimą.
Biblinė lyderystė yra savo autoriteto atidavimas, įgalinant žmones patiems priimti sprendimus sekant Kristų. Kartais jie nukrenta ir mes esame, kad juos pakeltume, bet buvimas krikščioniu neįgalina kitų nuodėmiauti, bet įgalina juos augti. Nepaisant to, ar jie renkasi augti ar ne, tai jų pasirinkimas ir jų istorija, kurią vieną dieną jie pasakys Jam. Mūsų darbas yra tiesiog atiduoti savo gyvenimus už kitus, kaip Viešpats padarė dėl mūsų.

Kriso kambarys – mes laukiame neįgaliesiems skirtos įstumiamos kriauklės spintelės. Melskitės už Krisą, kadangi mes esame užimtame keliavimo laikotarpyje ir nuolat kintantis tvarkaraštis sukelia didelę sumaištį jo emocijose… Jis nusiramina, kai aš paprašau ir gauna leidimą eiti pasakoti žmonėms apie Jėzų, ir jis supranta, jog tai tėtės „darbas“, bet visi jo tvarkaraščio pakeitimai labai jį paveikia.

Taip pat mes pradedame įtemptą keliavimo sezoną ir daug pinigų išleidžiama įsigyti bilietams ir pasirengimui, taigi mes branginame jūsų pagalbą. Ačiū, kad esate mūsų gyvenimo dalimi, jūsų palaikymas maldose ir paaukojimai mums reiškia labai daug! Jūs nuolatos esate mūsų maldose, kasdien!

Palaiminimai ir padėka,

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.