Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2013 m. gruodžio 29 d., sekmadienis

CWOWI Naujienlaiškis. Gruodis 2013

John Fenn, 2013 m. gruodžio mėn. 15 d.,

Brangūs draugai,

Štai 2013-ųjų metų pabaiga ir aš rašau daug mastydamas apie praėjusius metus, ir apie klausimus, kuriuos kelia ateinantieji. Mano protas sugrįžta atgal prisimindamas visus tuos nuostabius žmones, kuriuos aš sutikau šiais metais, ir mes esame labai dėkingi už tuos, kurie remia mūsų tarnavimą maldomis, aukodami, ir nuoširdžiai rūpindamiesi mumis.


Kaip ypatingi yra mums tarnavimo rėmėjai? Jų yra tik 440 žmonių JAV bei keli Europoje ir Kanadoje, kurie 2013 m. atsiuntė paaukojimus pervedimu arba duodami už CD/mp3 serijas. Aš keliavau po įvairius namų surinkimus, remiamas daug mažesnio  skaičiaus rėmėjų, ištikimai aukojančių kiekvieną mėnesį.

Daugiau kaip 10.000 žmonių, esančių ryšius užmezgusiuose namų surinkimuose , kiekvieną savaitę gauna naudą iš šio tarnavimo trijose dešimtyse tautų, gaudami mano „Savaitines Mintis“, e-laiškus ir daugiau. Jūs, kurie remiate mus, esate labai ypatingi mūsų širdims ir mes teikiame prioritetą jums mūsų maldose.

Tokia jau yra tarnavimo prigimtis, kad tas skaičius, kuris turi naudą iš tarnavimo yra kur kas didesnis už tą, kuris taip pat turi naudą, bet dar ir atsako, remdamas tą tarnavimą. Nors Jėšua pamaitino 5.000 vyrų plius moteris ir vaikus ir 4.000 vyrų plius moteris ir vaikus, bet tik 120 dalyvavo Sekminių šventėje. Taigi jūs suprantate, kokie esate mums ypatingi.

Aš atsibundu ryte ir visų pirma klausiu Tėvo, ar yra mūsų tarnavimo rėmėjų ar būtent kažkas, už ką Jis nori, kad melsčiausi, ir pasilieku su tokia nuostata visą dieną, ir vis paklausiu, ar yra kažkas, už kurį reikia melstis. Privilegija ir garbė tarnauti jums!

Pranašiškai – Aš dalinausi apie tai, ką paskutinius porą mėnesių Tėvas pasakė man apie kartų pasikeitimą surinkime (bažnyčioje) ir politikos pasaulyje, kurį matysime ateinančiais metais. Buvo akcentuojama, kad mažės lyderių, jie bus pakeičiami, nes Viešpats daugiau veikia per žmones, nei per lyderius iš viršaus žemyn.

Paskutinėmis savaitėmis JAV mus pasiekė žinios apie Chuck Smith, Paul Crouch (TBN TV tinklo įkūrėjas), mega bažnyčių pastorių mirtis avarijose ir savižudybę, be to kalbama, kad Billy Graham taip pat greitai išeis. Pasaulio naujienos pranešinėja apie Nelson Mandela mirtį, ir keletas tautų patiria politinius skilimus bei riaušes, kurios kyla pradedant JAV ir baigiant Ukraina, Brazilija bei keliose kitose šalyse.

Praeitą mėnesį aš dalinausi, kad Tėvas pasakė, jog tautos priima sprendimus, kurie žlugdančiai paveiks Jungtines Amerikos Valstijas ir visus kitus pasaulyje. Tik prieš 2 savaites, buvo tyliai pranešta, kad kinų juanis nukonkuravo eurą, kuris tapo valiuta Nr.2 pasauliniams pervedimams, ir daug tautų liovėsi prekiauti doleriais, nes jos susiderino prekiauti su Kinija jos valiuta.

Pastaruoju metu Persijos įlankos šalys (Saudo Arabija, Kataras, ir kt.), kurios turi ¼ visų dujų ir naftos rezervų, padarė susitarimą dėl abipusės karinės gynybos ir prekybos – pervedimų, nes jos žino, kad jos daugiau negalės tikėtis, jog JAV jas apgins – ir šitas susitarimas yra kitas žingsnis liautis prekiauti nafta atsiskaitant doleriais.

Šią savaitę:
Praėjusią savaitę, kai aš paklausiau, kas laukia tautos 2014, Jis man pasakė: „2014 matysime greitą JAV smukimą ekonomiškai, politiškai ir karinėje srityje“. Rusija ir Kinija užpildys vakuumą.

Man tai buvo įdomu
Prisiminkite, kad Tėvas pasakė man maždaug prieš 10 metų, ir aš tada pasidalinau, apie Patriotinį Įstatymą. Jis pasakė: „Įstatymai, kurie sukurti apsaugoti mano žmones vieną dieną bus panaudoti prieš juos“. O apie IRS jis pasakė: „Per IRS mano žmonėms prasidės persekiojimai“. Kas tuo metu galėjo pagalvoti, kad Snowdeno nutekinta informacija susijusi su tuo, kad NSA šnipinėja Amerikos piliečius pateks i viešumą? Taip pat buvo pranešta, kad visuomenė tematė tik 1% visos surinktos informacijos. Kas galėjo pagalvoti, kad IRS taps pagrindinis Obamacare (visiems prieinamos sveikatos priežiūros įstatymas arba dar vadinamas ACA) įstatymo iniciatorius.

Antikinėje Romoje krikščionys buvo laikomi patriotizmo priešais, nes jie negarbino Imperatoriaus ir priešinosi pastangoms būti valstybinės sistemos dalimi, ir dėl to buvo persekiojami. Nacių Vokietijoje, tuos, kurie skyrėsi nuo valstybinės politikos laikė nepatriotiškais ir persekiojo, 5-6 milijonai krikščionių ir politinių kalinių buvo išsiųsti į koncentracijos stovyklas kartu su 6 milijonais žydų tautybės žmonių. Sovietų Sąjungoje Stalinas išsiuntė 70 milijonų numirti (šį skaičių pasakė man draugas iš Rusijos), nes jie buvo laikomi nepatriotiškais, ir tai buvo dėl jų religijos.

Kita dvasia
Kai kurie iš jūsų prisimins, ką Tėvas man pasakė per Bušo/Kerry prezidentinę rinkimų kampaniją, kai aš atpažinau kitą dvasią, kuri reiškėsi praeityje, Jis pasakė: „Tai socializmo dvasia. Ji gali būti pristabdyta, bet nebus sustabdyta. Kai kurie nori padaryti JAV socialistine valstybe kaip Europoje, bet aš nepašaukiau šitos šalies būti tokia“.

Ir kadangi ši administracija kiekvieną mėnesį išspausdina 85 milijardus dolerių paremti ekonomikai, vadina tai QE arba Kiekybiniu Sumažinimu, tai sukelia kainų augimą biržose, jie įspraudė save į kampą. Pasaulis ir JAV investuotojai suvokia, kad kiekvieno mėnesio įplaukos 85 milijardų $ turi kažkaip tai būti subalansuojamos, nes kai kiekvieną mėnesį spausdinami pinigai iš oro, tai reiškia, kad daug skolų pridedama prie nacionalinės skolos kiekvieną mėnesį. Taigi, jie išspausdino daugiau 2.7 trilijonų dolerių skolon. Kai jie pradės mažinti šias įplaukas akcijų biržos burbulas sprogs – ir žmonės tikriausiai bėgs pirkti aukso ir brangių metalų, kurių vertė greičiausiai pakils. Neduodu finansinio patarimo, tik sakau, kad 1 plius vienas lygu 2.

Kol jūs miegojote
Natūraliai JAV yra dėl daug ko nerimauti. Mandato atidėjimas 1 metams Obamos sistemai reikš, kad 2014 bus serija sužlugdymų šeimoms ir smulkiam verslui, kai taisyklės ims veikti. Kai pranešimai apie darbus auga kiekvieną mėnesį laikraščių antraštėse, jie tik jums nesako, kad pavyzdžiui, vien tik spalio mėnesį 932.000.000 žmonių tiesiog pasidavė ieškodami darbo ir buvo pašalinti iš darbo vietų. Jie nesako jums, kad akcijų kainos yra daug aukštesnės, negu augimas ir pajamų prognozės, kad rekordinis skaičius investuotojų perka akcijas –tai reiškia, kad skolinasi pirkdami akcijas. Ir jie nesako jums kad 70% sukurtų darbo vietų yra nepilno laiko darbai.

Apreiškimas iš dangaus –kodėl?
Aš ieškojau Tėvo, kad gaučiau supratimą dėl politinės padėties pasikeitimo, kurį matysime pasaulyje ateinančiais metais, ir pasikeitimų surinkimo gyvenime, pasikeitimų tarp garsių lyderių. Mes toliau matysime pakilimą namuose besivystančio, santykiais pagrįsto tikėjimo, atskirai nuo organizuotos religijos, kurią matėme 1.700 metų ir grįžimą prie namų surinkimų šaknų, taigi, manęs nejaudina pasaulio įvykiai.

Paulius pasakė Efeziečiams 3:1-11, kad apaštalams ir pranašams yra duoti apreiškimai iš Tėvo apie Kristaus paslaptį, kad Dievo išmintis galėtų būti apreikšta dvasinėms valdžioms ir kunigaikštystėms per surinkimą, Kristaus kūną. Taigi pirmiausia mes nukreipiame žvilgsnį į Dievo Dvasią, norėdami suvokti, kas vyksta, ugdydami savo sugebėjimą klausyti, ką Dvasia kalba kūnui.

Prieš porą metų aplankymo metu, kai Viešpats man pasirodė, man buvo priminta, keli šitie dalykai, o tuo metu pasaulis buvo susitelkęs į žemės drebėjimą Japonijoje ir neramumus Egipte. Kai man buvo pasakyti tie keli dalykai, aš paklausiau Jo daugiau informacijos, bet Jis atsakė: „Bet ar tau tai rūpi? Tu turi būti Tėvo reikaluose.“

Tai aš įsidėmėjau. Aš atsisakiau būti valdomas baimės, bet nutariau būti valdomas išmintingumo. Aš padarau savo namų darbą po to, kai Tėvas arba Viešpats kalba man, bet mano ausis visų pirma nukreipta į Juos, o ne į žinias. Aš nedarau tyrinėjimų ir po to nesakau: „taip sako Viešpats“, visiškai priešingai. Aš tik noriu būti atviras ir pranešti tai, ką Jis sako man, kai man leidžiama pasidalinti tais dalykais.

Visokio mokymo vėjai – kaip vaikai
Aš matau, kad auga skaičius e-laiškų, kuriuose klausiama apie keistus dalykus, kurių moko surinkimuose, ar tai iš Dievo, ar ne. Jų temos keičiasi pradedant UFO, kurie neša naują pasaulio tvarką, iki žmogaus driežo, kuris išliko iš prieštvaninio laiko tarp mūsų, ir kuris iš tiesų valdo pasaulį, iki bėgimo į kalvas ir slėpimosi baimės stovyklose kalnuose, iki žmonių, kurie teigia, kad mes jau esame suspaudimų laikotarpyje.

Mano atsakymas toks: ar galite matyti Jėzų mokant arba darant nors vieną tų dalykų? Ar tai, ką jūs girdite atitinka Kalno pamokslą Mato evangelijoje nuo 5 iki 7 skyriaus? Ar jūs galite matyti Paulių stovintį ant Marso kalvos Apd 17 ir skelbiantį tai, ką jūs skaitote ar girdite? Ar tai, ką jūs girdite šiandien atitinka Pauliaus pamokslus, ar Jėzaus mokymą Mato 24 ir 25 skyriuose?

Mes turime Tiesos Dvasią savyje, ir reikėjo Kristaus kūnui jau praeityje išmokti kaip girdėti Jos liudijimą, kad žinotume, ar kažkas yra iš teisingos Dvasios ar iš kitos dvasios. Viena priežastis, kad daugelis blaškosi yra ta, kad jie yra, kaip Paulius Efeziečiams 4 skyriuje sako dvasiniai vaikai, neįsišakniję Žodyje ir nedisciplinuoti, kad galėtų atskirti – jie praryja viską, ką bet kas moko, arba tiki reginiu, metų metais neištirdami dalykų pagal Žodį.

Taigi dabar, kai mes matome išaugusius suklaidinimus, jie neturi nei priemonių nei patyrimo atskirti Tiesos Dvasią nuo dvasių, kurios neša suklaidinimą. Daugelis tiki Viešpačiu, bet nepažįsta Jo, nes jeigu jie tikrai Jį pažinotų, jie netikėtų tais dalykais.

Jei tai nesiderina su Apaštalų darbais, padėk tai į šoną kaip įtartiną dalyką. Jei tu nematai Jėzaus mokant apie tai, atidėk tai.

Barbara ir aš džiaugiamės šituo laiku po mūsų kelionių, ir aš galiu 6 mėnesius mielus darbus dirbti namuose. Aš taip pat pabaigsiu internetinio Biblijos mokymo kursus per šią žiemą, ir tarnavimo partneriai užrašinėja mano mokymus knygai.

Mes ruošiame planus, kaip pertvarkyti neįgaliam tinkantį kambarį ir vonią, tai Chrisui, dėkojame jums už tuos, kurie atsiuntė mums papildomai šiam tikslui. Mes tikimės pradėti pertvarkymą kovo ar balandžio mėnesį. Chrisas jaučiasi gerai, artėja jo 34 gimtadienis gruodžio 23 d., ir mes turėsime visus 3 berniukus, abi marčias ir 6 anūkus jo gimtadieniui ir Kristaus Gimtadieniui. Barbara negali nesidžiaugti, ir aš taip pat.

Ačiū jums, kad prisimenate mus duodami. Nėra žodžių apsakyti, ką jūs reiškiate mums. Laiminame jus visu ir mylime. Merry Christmas!


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.