Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. kovo 21 d., trečiadienis

Tatuiruotės?

John Fenn, 2012 m. kovo mėn. 3 d.,

Dievas išrado tatuiruotes
Aš žinau, kad tai gali sukrėsti daugelio žmonių supratimą, bet pažiūrėkime ką sako Biblija. Tuo tikslu pažiūrėkime, kaip Dievas naudoja tatuiruotes, kaip jas naudoja velnias, ir kaip jos naudojamos įvairiose kultūrose, o tuomet išvada. Taigi, skaitykite!

Pirmą kartą tatuiruotė paminėta Pr 4:15: „Viešpats jam atsakė: „Kas užmuš Kainą, tam septyneriopai bus atkeršyta!“ Viešpats paženklino Kainą žyme, kad nė vienas, sutikęs jį, jo nenužudytų“.
Aš girdėjau, kad pastoriai moko juokingus dalykus apie tai, kas buvo tas ženklas – pradedant, kad tai jį pavertė juodu afrikiečiu, iki to, kad Kainas tapo homoseksualu. Žinoma nei vienas iš jų nėra teisingas. Tai buvo ženklas ant žmogaus, ženklas ant kūno žymintis faktą, kad Dievas jį pažymėjo dėl Abelio nužudymo ir visi turėjo jo šalintis.

Ezekielis ir tatuiruotės
Ezekielio akys yra atvertos Dvasios sferai, ir jis mato angelą stovintį prieš Viešpatį, pasiruošusį atskirti tuos, kurie tikrai pažįsta ir tarnauja Viešpačiui, ir tuos, kurie ne:

...tarp jų buvo vyras, apsivilkęs drobiniais (angelas). Jis laikė dešinėje rankoje rašymo priemones... Viešpats šaukė drobiniais apsivilkusiam, kuris turėjo rašymo priemonių: „Pereik Jeruzalės miesto viduriu ir paženklink kaktoje tuos žmones, kurie dejuoja ir šaukia dėl mieste daromų bjaurysčių“. ...nelieskite turinčių ženklą...“ (Ez 9:1-6)

Įdomu, kad šitas senoviškas hebrajų žodis „ženklas“, „tav“ ( tawv) Ezekielio laiku buvo parašytas kaip „+“ arba „X“. Taigi Viešpats atsiuntė angelą parašyti X ant savo žmonių galvų. Tai Ezekielis matė regėjime, o tai reiškia, kad pažymėjimas ne realybėje, kaip Kaino atveju, bet dvasioje.

Viešpaties asmeninės tatuiruotės
Nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol paženklinsime antspaudu savo Dievo tarnų kaktas!“
Ir aš išvydau: štai Avinėlis, bestovįs ant Siono kalno, o su Juo šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai, turintys Jo Tėvo vardą, įrašytą savo kaktose“
Jie regės Jo veidą, ir jų kaktose bus Jo vardas“ (Apr 7:3; 14:1; 22:4).

Dievo tikslas tatuiruotėms
Mes galime matyti iš šitų pavyzdžių, kad Dievas naudoja tatuiruotes kaip priemonę pažymėti žmones, kurie Jam tarnauja. Dievas naudoja tatuiruotes Dvasioje arba kūne pažymėti Savo nuosavybei, tikslui, arba amžinam to asmens likimui.

Žinoma, velnias viską iškreipia, ką Dievas išrado
Tuo metu, kai Izraelis įėjo į pažado žemę, įvairios to meto religijos naudojo tatuiruotes ir įsipjovimus, demonų ir savo protėvių garbinimui. Štai kodėl Kun 19:28 sako: „Mirusio atminimui nedarykite įrėžimų nei kitokių vaizdų ar ženklų savo kūne. Aš ESU Viešpats“.

Jei jūs klausėte mano serijos „Jezabelės dvasia“, jūs prisimenate, kaip jos šoko apie stulpus (phalis symbol) nuogos ir įtraukdavo vyrus ir moteris į seksualinius aktus, garbindamos jos sudarinėdavo verslo sandėrius, melsdamos demonus pagalbos, kad kviečiai ir gyvuliai gerai daugintųsi. Savęs raižymas ir/arba tatuiruotės buvo naudojamos daugelyje religijų. Kitas pavyzdys gali būti Elijo patyrimas su Baalo pranašais (1 Kar 18:28).

Įžengiame į Romos Imperiją
Kai romėnai įsigydavo vergą, jie panaikindavo jo vardą ir vietoj jo duodavo numerį. Jie ištatuiruodavo tą numerį ant žmogaus kaktos ir riešo, pažymėdami, kad nuo šiol šito vergo mintys (kakta) skirta Romai, ir/arba jų veiksmai (riešas) bus tik vienai Romai. Jūs galite prisiminti filmą „Ben Hur“, kai jis buvo irkluotoju romėnų laive ir vietoj vardo gavo „numerį 41“. Tai reiškė jo naują identitetą.

Viena mano mėgstamų eilučių yra Rom 16: 22-23: „Aš, Tercijus, šio laiško surašytojas, sveikinu jus Viešpatyje. Jus sveikina Gajus, mano ir visos bažnyčios šeimininkas. Jus sveikina Erastas, miesto iždininkas, ir mano brolis Kvartas“.

Paulius diktavo didžiumą savo laiškų, ir jam būnant Korinte Tercijus juos užrašydavo. Taigi, Tercijus užrašė knygą, kurią mes vadiname laišku Romiečiams.

Vardas „Tercijus“ reiškia romėnišką skaičių 3, ir „Kvartas“ yra romėniškas skaičius 4. Šitie du vergai buvo lygūs Kristuje su didžiu apaštalu ir su Korinto, kuris turėjo 75.000 gyventojų, iždininku.

Apr 13:16-18 sako mums, kad sugrįš tai, kas buvo Romos Imperijos ekonomikos sistemoje, kur kiekvienas, kuris buvo „įsigytas“ šitos sistemos, būdavo pažymimas kaktoje ar ant riešo, jei norėjo pirkti ir parduoti toje sistemoje.

Išvados
Aš manau būtų galima pasakyti, kad dvasine prasme, aš ir tu, turime Dievo ženklą ir/arba vardą mūsų kaktose ir ant riešų – kakta reiškia mintis, o riešas reiškia veiksmus – taigi mūsų mintys ir gyvenimai yra Dievui.

Kiek aš žinau, Jėšua yra Vienintelis, kuris per visą amžinybę turės pašlovintą kūną su žemiškais randais, nuo tų ženklų, kuriuos gavo ant kryžiaus. Jis turi „tatuiruotę“, jei jūs norite taip vadinti, su šitais amžinybės ženklais. Mūsų broliai Tercijus ir Kvartas dabar yra laisvi nuo romėnų vergų tatuiruočių.

Taigi, žmogus turi atpažinti kokia dvasia stovi už tatuiruotės. Pati tatuiruotė nėra blogis. Yra daug motyvų daryti tatuiruotes, pradedant noru būti šauniu, viena vertus, arba jos gali būti kaip aksesuaras ar papuošalus ant kūno, panašiai kaip juvelyriniai dirbiniai, iki to, kad tatuiruotės gąsdintų žmones, nes jie turi prastą savęs vertinimą, taigi jie naudoja tatuiruotes projektuoti kitą asmenį - štai kodėl vykdomas pjaustymasis ir savęs žalojimas.

Reikia turėti galvoje dar ir šituos dalykus, tai ką aktorė Megan Fox neseniai atskleidė laidoje „Vakaras su Jay Leno“, būtent, kad ji panaikino savo tatuiruotes, kurias ji pasidarė būdama 18. Ji pasakė, kad kai būdama 18, ji manė žinanti ko jai reikia, o kad tos tatuiruotės ten pasiliks visam laikui jai tada nerūpėjo. Bet ji užaugo ir jos požiūris pasikeitė. Šį gegužės mėnesį jai sukaks 26 metai... ir jos požiūriai labai pakito!

Taigi šitie du dalykai – motyvai, kurie yra už tatuiruotės darymo, ir jos nekintamumas. Tai kelios mintys šią savaitę....kitą savaitę kalbėsiu apie lošimą.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.