Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. kovo 6 d., antradienis

Pornografija, lošimai ir dar daugiau... 2 dalis

John Fenn, 2012 m. vasario mėn. 18 d.,


Aš rašiau apie tai, kaip Dievas vagystei prilygina pornografijos nuodėmę – tai yra mums neskirto žiūrėti žmogaus nuogumo atidengimo aktą su seksualiniais ketinimais (Kunigų 18).

Po to, kai aš jau buvau parašęs praeitos savaitės „Mintis“, sužinojau įdomių naujienų. Kelie Bisutti, Victoria Secret moteriško apatinio trikotažo modelis pareiškė: „Augdama savo santykiuose su Viešpačiu ir tikėjime… Aš buvau įtikinta, kad turiu norėti pagerbti savo vyrą savo kūnu… Mano kūnas bus tik mano vyrui, ir jis yra šventas”.

Vagis paima kažką, kas jam nepriklauso. Ji supranta, kad ji leido kitiems vyrams žiūrėti į savo kūną, kai jis buvo neskirtas jiems žiūrėti, ir savintis jos kūną, tarsi jis priklausytų jiems.

Dvasinės priežastys ...
Kaip Kelie priminė (ir tai yra tarp eilučių) geismas stovi už tos vagystės žiūrėti į kieno nors nuogumą. Jėšua Mato Evangelijos 5 skyriuje mokė: „išlupti akį”, „nukirsti ranką” (patraukti geismą nuo žvilgsnio ir mintis imtis veiksmų, skatinamų to geismo), kas veda į tą vagystę. Kelie atveju, ji liovėsi būti jauku, kuris vertė vyrus žiūrėti ir galvoti, kaip imtis veiksmų ir padaryti jos kūną savu.

Geismas nėra vien seksualinis. Per amžius vyrai ir moterys veržėsi pavogti sostus, valdžią, turtą, prestižą, informaciją, ir socialinę poziciją per seksualines varžybas. Jei vyras rezga planus suvedžioti turtingą našlę – tai (jos) pinigų geismas yra ta šaknis, o ne seksualinis geismas. Jis nori pavogti jos pinigus ir padaryti juos savais.

Kai moteris sako, kad nori ištekėti už turtingo daktaro, yra ta pati tiesa. Meilė galbūt ateis, bet daugybė santuokų yra dažnai įkuriamos ant geismo ir vagystės, todėl jų pamatas, bėgant metams turi būti Viešpaties pakeistas, jei iš vis bus pakeistas.

Geismas yra apibūdinamas kaip „nenugalimas troškimas arba noras, nekontroliuojamas arba neteisėtas troškimas“. Tai daugiau nei seksualinis troškimas, ir neištikimybės šaknis yra vagystė, troškimas (ir daug melo) yra geismas tam, kas priklauso kitam.

Tiesus pokalbis
Kokia yra dvasinė priežastis dėl kurios nedera žiūrėti į kieno nors kito sekso aktą? Skaitykime Ef 5:25-32: „Vyrai, mylėkite savo žmonas kaip Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė Save už ją, kad padarytų ją šventa... ir paruoštų ją sau kaip... šlovingą bažnyčią... lygiai taip vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus ... Tai didelė paslaptis, – aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią“.

Paulius moko, kad sekso aktas tarp vyro ir žmonos yra žemiškas atitikmuo dvasinės sąjungos tarp Kristaus ir bažnyčios. Taigi neištikimybė arba/ ir seksas už santuokos ribų yra atitikmuo dvasinės neištikimybės Kristui, kitais žodžiais, geismas kitam yra atitikmuo ir šešėlis (simbolis) geismui kito dievo.

Gerai ...gana tiesmukiškai
Dėl šitos priežasties Abraomui reikėjo apsipjaustyti, kad jis turėtų sandoros ženklą su Dievu. Sekso aktas yra sąjungos su Kristumi simbolis, kaip Paulius vėliau tai paaiškins; tai ne kūno apipjaustymas daro mus viena su Kristumi, bet širdies apipjaustymas (Apd 7:8; Rom 2:28-29).

Senajame Testamente, kai (apipjaustytas) žydas turėjo meilės aktą su savo žmona, jis save visų pirma matė sandoroje ir sąjungoje su Dievu ir suprato tai, kaip vykdymą kūniško atitikmens tos dvasinės sąjungos su savo žmona. Ar mes šiandien pripažįstame dvasinę sąjungą vyro ir žmonos santuokos ceremonijoje, vėliau patvirtinamą sandoros aktu – dvasinės sąjungos fizine išraiška? Kodėl taip? Visa tai kalba apie Kristaus ir bažnyčios sąjungą.

Dar tiesmukiškiau
Aktas, kai pirmo suartėjimo metu suardoma moters mergystės plėvė turi reikšti fizinį dvasinės sąjungos įvykdymą. Netgi Įst 22:14-17 jei vyras teigia, kad jo nuotaka nėra mergina, tos jaunamartės tėvai gali atnešti lovos paklodę po medaus mėnesio vyresniesiems kaip įrodymą, kad ji buvo mergaitė (Kaip nesmagu).

Sekso aktas yra vykdymas dvasinės sandoros tarp jų ir Dievo. Taigi, žiūrėti į kieno nors kito sekso aktą, ar žiūrėti į juos su seksualiniais ketinimais – tai reiškia pažeisti tos sąjungos šventumą.

Štai kodėl sociologai ir psichologai suprato, kad žmonės, kurie turėjo daug sekso partnerių tampa kaip juosta, kuri vis ir vis naudojama – kiekvieną kartą sulimpa su kuo nors ir vėl atplėšiama, todėl pamažu praranda savo lipnumą.

Paulius Ef 4:17-19 šituos žmones apibūdina kaip „turinčius praeities pojūčius“. Jie praranda savo lipnumą ir sugebėjimą susiklijuoti.

Moralinis tobulumas
Todėl moralinis tobulumas tai nėra kažkas, kas yra tik širdyje – tai yra savybė, kuri pasireiškia gyvenime. Kai žmogaus širdžiai yra brangios šitos vertybės, troškimas apginti jų sandorą ir draugystę su Viešpačiu yra svarbiau už viską, jie savo valia suvokia, kad žiūrėti į nuogumą, kuris jiems nepriklauso, yra vagystė.

Štai kodėl Jokūbas pasakė: „Paleistuviai ir paleistuvės (kaip neištikimi sutuoktiniai turintys neteisėtus meilės ryšius su pasauliu ir suardantys santuokos Dievui įžadus)! Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu. Gal manote, kad Raštas veltui sako: „Pavydžiai trokšta Dvasia, kuri gyvena mumyse“ (Jok 4:4-5, išplėstinis vertimas).

Mūsų pasaulis
Mūsų pasaulis taip nuvertino sekso aktą, šėtono ir žmogiškos meilės prigimtis pavertė Dievo sumanymo grožį tik kūniškumu taip, kad net krikščionys ne visada supranta seksualinės sąjungos šventumą.

Visada ir kiekvieną kartą, kuomet vyras ir žmona susijungia seksualinėje sąjungoje, jie patvirtina iš naujo savo sandorą, kuri yra jų širdyse - tai atspindi dvasinę sąjungą ir meilę tarp Kristaus ir bažnyčios. Nesvarbu ar tas seksualinės sąjungos laikas yra pažymėtas jų aistra, ar tik momentinis protrūkis pasilinksminimui - tai yra patvirtinimas jų įžadų ir atspindys Kristaus sąjungos su bažnyčia.

Šunys turi seksą, bet tik žmonės gali mylėti. Pakeisti meilės aktą svetimų įsimylėjėlių stebėjimu reiškia pažeminti save ir kitus, kurie tame dalyvauja, iki gyvulių lygio.

Bet kaip...?
Bet kaip žmogui atsikratyti tų minčių ir būti laisvam nuo nuodėmės? Apie tai kitą savaitę, praktiniai žingsniai kaip išvengti pornografijos – ir šitie žingsniai yra taip pat naudingi kitose srityse, kur mums trūksta savitvardos. Iki kito karto.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.