Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. kovo 7 d., trečiadienis

Apie surinkimo šventumą

John Fenn, 2012 m. vasario mėn. 21 d.,

Sveiki,

Laikas nuo laiko aš dalinuosi trumpomis mintimis su namų surinkimų lyderiais ir draugais, kurie domisi namų surinkimų reikalais... Tai vienas iš tų elektroninių laiškų (galite laisvai dalintis juo, kaip tinkama).

Namų surinkimas turi būti visiems saugi ir patikima vieta
Apd 20:29-31 Paulius pasakė, kad po to, kai jis paliks Efezą, pakils žmonės ir iškreips tiesą, kad patrauktų kitus paskui save: „Nes aš žinau, kad, man pasitraukus, įsibraus pas jus žiaurių vilkų, kurie nepagailės kaimenės. Net iš jūsų atsiras tokių, kurie kreivomis kalbomis stengsis patraukti paskui save mokinius. Todėl budėkite ir nepamirškite, kad aš per trejus metus dieną ir naktį nepaliaudamas, su ašaromis įspėjinėjau kiekvieną“.

Akivaizdu, kad Pauliaus prioritetų viršūnėje buvo kiekvieno namų surinkimo saugumas.

Pamatai
Pagrindinė priežastis dėl kurios Paulius pabrėždavo namų surinkimų saugumą buvo ta, kad jis žinojo, jog Kristus mumyse yra šventas. Todėl mūsų surinkimai yra šventi. Jis norėjo apsaugoti tą šventumą individualiai ir surinkimo mastu.

Pažiūrėkime į kelias eilutes, kurios atskleidžia Pauliaus požiūrį į susirinkimų šventumą.

...nes Dievo šventykla šventa, ir toji šventykla – tai jūs!“ (1 Kor 3:17)
Pasveikinkite vienas kitą šventu pabučiavimu“ (1 Kor 16:20)
... kad būtume šventi ir nekalti meile Jo akivaizdoje“ (Ef 1:4)
...Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai...“ (Kol 3: 12)

Ne kiekvienas turi tokį supratimą
Jei jūs lankotės namų surinkime pakankamai ilgą laiką, jūs būtinai sutiksite kažką, kas neturės supratimo, jog dalyvauja šventame ir pašvęstame susirinkime.

Jie gali būti nepamokyti arba tiesiog negalėti to suvokti, nes yra susitelkę į save.

Jie gali matyti tame galimybę vystyti savo numylėtą doktriną. Tai gali būti nepatenkintas pamokslininkas galvojantis, kad jis galiausiai rado sau sakyklą ir palankią auditoriją. Jie gali žiūrėti į kiekvieną lankytoją kaip į potencialų savo klientą marketingo sistemoje. Jie gali lieti kitiems savo įsižeidimus patirtus institucinėje bažnyčioje. Jie gali būti tiesiog įtraukti į surinkimą, užuot atėjus čia savo laisva valia.

Tačiau bendras pavojus yra tai, kad jie savo širdyje neturi suvokimo apie mūsų susirinkimų šventumą. Jeigu jie supras šią aukštesnę tiesą, jie nesieks brukti savo numylėtų doktrinų, arba neims galvoti, kad jie turi čia savo sakyklą ir gali dominuoti diskusijose.

Jeigu jie savo širdyje turės šią svarbią tiesą, jie nepažeis susirinkimo šventumo ir netaps pinigų keitėjais šventykloje. Suvokdami surinkimo šventumą, jie susilaikys ir neišlies savo asmeninių įsižeidimų ir neleis juodinti kitų. Jeigu jie suvoks surinkimo šventumą ir jeigu jie tikrai myli Viešpatį,- jie norės jame deramai dalyvauti.

Namų surinkimas
Namų surinkimas turi būti saugi vieta, nes tai šventas susirinkimas ir šventas įvykis. Kai gyvosios Dievo šventyklos susirenka kartu, kai jie susijungia bendravime arba panyra giliai Dvasioje garbinime – tai yra šventa.

Šiandien namų surinkime, mes dažnai galvojame apie aukščiausią prioritetą, jog kiekvieną kartą kuomet mes susirenkame, kad būtų įvykdyta Viešpaties valia ir tai teisinga. Mes dažnai galvojame apie santykius Viešpatyje, kurie auga kiekvieną savaitę ir tai yra teisinga. Mes dažnai galvojame apie tuos, kurie kovoja su gyvenimo iššūkiais – tai yra mokinystės proceso dalis ir tai teisinga.

Savo širdyje aukštai vertinkime tiesą, kad mūsų susirinkimai yra šventi ir be šio pamato visa kita nevyksta. Visa tai plaukia iš tiesos, kad mūsų bendravimas yra šventas, nes Kristus gyvena mumyse ir mes norime apginti tą šventumą individualiai ir bendrai.

Mokykite to kitus; studijuokite Pauliaus nuoseklų mokymą apie tai, kad Kristaus kūnas yra šventas ir, kad mūsų susirinkimai yra šventi. Te gyvosios šventyklos su kuriomis jūs susitinkate žino ir supranta Kristaus mumyse unikalumą. Kai visas kūnas laiko šią tiesą kaip brangenybę savo prote ir širdyje, tai daro surinkimus saugia ir apsaugota vieta, teikiančia šeimos ir tikslo suvokimą. Kelios mintys šį vakarą...

Kristus mumyse, šlovės viltis. Nuostabi malonė!

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.