Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. sausio 30 d., pirmadienis

Pranašiškas žodis 2012. 2 dalis

John Fenn, 2012 m. sausio mėn. 21 d.,

Sveiki visi,
Aš palikau jus nepabaigęs temos praeitą savaitę. Tikrai, nes išeikvojau straipsnio limitą, taigi leiskite man pratęsti ten, kur pabaigėme. Aš žiūrėjau iš praeities perspektyvos, rašiau apie Jėšua sugrįžimą, ir žiūrėjau, kas turi įvykti prieš tai, nagrinėjau kas Apreiškimo Jonui knygoje parašyta apie tai, kas laukia žemės. Tai apima Armagedono mūšį, kuriame dalyvaus rytų karaliai, prieš tai, kuomet nukris du meteoritai/ kometos ir sukels dulkių/ garų debesį, kuris uždengs 1/3 saulės/ mėnulio šviesos ir užnuodys 1/3 vandens, 1/3 augalų žus ir tai sukels pasaulio mastu ligas ir badą (Apr 8:6-13; 9:1-11).

Ar tai neįdomu, mergaitės ir berniukai? Aš plačiau nagrinėjau šituos dalykus serijoje „Nelaimės Apreiškimo knygoje”, taigi tęskime toliau, nes periodas, apie kurį kalba Apreiškimo Jonui knyga yra ateityje.

Faktiškai mažiausiai 7 metai. Kadangi mažiausiai 7 metai prieš Apreiškimo knygoje įvardintus įvykius bus trumpas karas, į kurį bus įtrauktas Izraelis, ir kuriame Izraelis ir sąjungininkai laimės. Faktiškai, Raštas sako, kad jie 7 metus bus aprūpinti degalais, nafta ir kitais resursais, kuriuos gaus kaip kompensaciją dėl karo baigties – tai bus karas, po kurio reikės 7 mėnesių palaidoti žuvusiems.

Netgi pasakyta, kad Izraelis samdys darbininkus, kurie vaikščios mūšio lauke ir pastatys vėliavas ten, kur jie ras kūno dalis; Ezekielis matė tai maždaug 586 metais prieš Kristų - mūsų dienų teismo metodus! (Ez 39:14-15).

Pamąstykite kartu su manimi apie trečiąjį pasaulinį karą
Ez 38 ir 39 apibūdina ekonominį ir karinį aljansą tarp kelių tautų, kurios vieną dieną užpuls Izraelį. Trys iš šitų tautų yra dabartinė Rusija, Turkija ir Iranas. Taigi leiskite paanalizuoti, kad mes galėtume gauti pranašišką supratimą apie šių dienų įvykius.

Jei domina, aš smulkiai nagrinėjau šitą karą cd/mp3 serijoje „Būsimas karas tarp Rusijos ir Izraelio“. Ez 38:11-12 pasakyta, kad šis ekonominis ir karinis aljansas užpuls Izraelį tikėdamiesi pasiimti grobį.

Klausimas – kokios sąlygos yra dabar, kurios tai atitinka?
Turkija bus ES atmesta ims bendradarbiauti su Rusija. Iranas, gerai skaitykime antraštes. Aljansas , kurį minėjo Ezekielis dabar egzistuoja ekonomine bei karine prasme, ir ateinančiais metais dar sustiprės.

Aš pasidalinau šiuose straipsniuose ir kai kuriose „Paskutinių laikų serijose“ apie tai, kad Viešpats aplankymų metu pasakė man „stebėti Turkiją“, kaip tų įvykių, kurie artėja indikatorių. Prieš kelis metus aš taip pat pasidalinau su jumis tuo, kad Jis man pasakė, jog Putinas sieks perrinkimo, ir tai įvyko.

Bet Ezekielis taip pat paminėjo ir kitas tautas – Libiją, Sudaną (Ezekielio dienomis pavadintą Etiopija) ir kai kurias buvusias Sovietų Sąjungos tautas aplink Turkiją ir Rytų Europoje. Žiūrėkite, kaip Rusija taps drąsesnė kurdama aljansą su Rytų Europa ir kitomis buvusiomis TSRS tautomis, statydama ten Rusijai draugiškus lyderius ir kitą politiką, kuri leis Maskvai daryti įtaką. Šita dalis dar turi pakankamai išsivystyti, kad pamatytume aljansą, kurį apibūdintas Ez 38, taigi – stebėkime.

Kokiomis sąlygomis, jie galvoja, bus saugu užpulti Izraelį?
Ezekielis sako, kad jie užpuls Izraelį, bet šiuolaikiniame pasaulyje, jei tai įvyktų dabar, juos konfrontuos JAV, Anglija ir tarptautinės pajėgos.

Taigi, kokios yra sąlygos, kurioms esant, JIE MANO, kad niekas neateis padėti Izraeliui? Kas turi įvykti jiems, kad užpuldami jie jaustųsi pakankamai saugiai? Aš galiu įžvelgti tris elementus:

1) JAV neturės jokių, arba turės labai nedideles karines pajėgas Vidurio Rytuose. 2) JAV neturės politinės valios būti įtraukta dar į vieną Vidurio Rytų karą. 3) JAV vyriausybė ir žmonės bus susitelkę į savo pačių ekonomines problemas, taigi neturės noro būti įtraukti.

Ezekielio 38:9 parašyta: „Tu ateisi kaip audra, kaip debesis uždengsi šį kraštą“, o tai duoda suprasti apie įtrauktą didelį oro pajėgų dalyvavimą tam, kad puolimą galima būtų pradėti greitai. Ezekielis aiškiai atskleidžia, kad šios didžiulės daugelio tautų karinės pajėgos yra milžiniška jėga ir jie galvoja, kad gali pulti be didelio pasipriešinimo.

Pirmajame Persijos įlankos kare ir įsiveržime į Iraką, JAV prireikė daug mėnesių, kad sukurti karines pajėgas Kuveite – kiekvienas gali iš anksto numatyti atakas ateinančias mėnesiais. Iš Ezekielio aišku, kad armijos atakuojančios Izraelį galvoja, jog suspės užpulti ir pasitraukti iki tol, kol Izraelio sąjungininkai sutelks armiją jiems sustabdyti.

Taigi mūsų dienomis, kaip perteikia kasdieninės naujienos žiniasklaidoje, mums reikia laikyti žvilgsnį nukreipus į Iraną, Turkiją ir Rusiją. Stebėk, kaip visos trys stiprės karine prasme. Stebėk naujienas ir ieškok ekonominių ryšių tarp Rusijos su kiekviena minėta tauta. Ieškok Rusijos ir sąjungininkų, kurie užpildys vakuumą, kuris liks tuomet, kai JAV patrauks savo įtaką iš Vidurio Rytų.

Tai reiškia, jei JAV ar Izraelis atakuos Iraną tarp dabar ir tada – tai nebus didžiulis smūgis, bet maži susišaudymai ir įrangos bei resursų bombardavimas. Taigi, nebūkite šokiruoti antraščių.

Dar šiek tiek įžvalgos
Su JAV prezidento rinkimais, kurie įvyks šį rudenį, mums reikia pagalvoti, koks prezidentas sumažintų JAV karines pajėgas ir NENORĖTŲ įsitraukti (arba negalėtų) būti pastatęs savo kojų Vidurio Rytuose, kad tautų aljansas paminėtas Ezekielio 38 skyriuje jaustųsi pakankamai saugiai įsiveržti. Įsiveržimo mastas žemėje ir ore būtų pakankamai didelis sulaikyti bet kokius Izraelio sąjungininkus nuo įsitraukimo į karą. IR jie mano, kad suspės įvykdyti ataką ir susidoroti su Izraeliu iki jam sutelkiant savo sąjungininkus kontratakai.

Visi galvotų, kad Romney turėtų būti plačių pažiūrų, ir ataką Izraeliui vertintų kaip ataką prieš JAV. Ron Paul turėtų leisti Izraeliui pačiam kovoti už save. Prezidento Obamos atstovai viešai pareiškė, kad įsiveržti į Izraelį – tai reiškia atakuoti JAV, bet jis mažina karines pajėgas ir ateityje susitelks į JAV ekonomiką.

Nesvarbu, kas laimės – JAV toliau trauksis iš Vidurio Rytų, ir tą vakuumą užpildys Rusija aljanse su Turkija ir būtent Iranu, o taipogi Libija bei Sudanas, ir visai nesvarbu kas nutiks per rinkimus. Ar pastebite, koks vykdomas žaidimas šachmatais? Jei Rusija susijungs su Turkija Šiaurėje, Iranu Rytuose, ir Libija bei Sudanu Pietuose ir Vakaruose – Izraelis gali būti tiesiogine to žodžio prasme nustumtas į jūrą ir apsuptas iš visų pusių.

Gerai, tai apima 1) karinių jėgų buvimą Vidurio Rytuose ir 2) JAV politinę valią...
Taigi, kas beatsitiktų JAV – tai įtakos Rusiją galvoti, kad jei jie įsiverš į Izraelį su milžiniška jėga, tuomet nei JAV, nei kas nors kitas negalės jų sustabdyti. Ekonomika. Istorija kartoja save, ir jei jūs pasižiūrėsite į abu – Pirmą ir Antrą Pasaulinius karus, abiem atvejais Vokietija galvojo, kad JAV bus silpna politinė jėga, su silpnos politinės valios žmonėmis, bus apimta didelės depresijos, kad galėtų įsitraukti.

Vienas faktorius Pirmame Pasauliniame kare buvo Lusitanijos nuskendimas, kuris padėjo pakeisti politikų ir žmonių valią. Antrame Pasauliniame kare tai neįvyko iki 1941 metų gruodžio 7 dienos. 1941 tai pakeitė Vašingtono ir žmonių valią, kad jie būtų įtraukti. Mes vargiai būtume pajudinę nors pirštą padėti Anglijai mūšyje dėl Britanijos ir būtume leidę jiems pralaimėti tą vasarą ir 1940 rudenį, jei Hitleris nebūtų pakeitęs savo planų.

Taigi žiūrėkime, kaip JAV susitelks į save, išves iš Vidurio Rytų karines pajėgas, ir JAV ekonomika taps tautai svarbiausia, į ką jie susitelks. Žiūrėkime kaip Rusija užpildys vakuumą paliktą po JAV atsitraukimo iš to rajono.

Bet įsiveržianti jėga yra neteisi – Izraelio sąjungininkai ATEIS jo ginti
Čia aš pratęsiu kitą savaitę

Gausių palaiminimų!


John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.