Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. sausio 23 d., pirmadienis

Pranašiškas žodis 2012. 1 dalis

John Fenn, 2012 m. sausio mėn. 14 d.,

Pranašystės 2012-siems
Jeigu jūs esate tokie kaip aš, tai šiuo metu gaunate elektroninių laiškų iš įvairių tarnavimų su „pranašiškais“ žodžiais 2012 metams. Štai čia yra keli pavyzdžiai apie 2012 metus, kuriuos aš gavau elektroniniu paštu:

Bus pasikeitimai... karalystės lyderių tarpe, evangelizmo garsas turi sustiprėti, ateis antgamtinis aprūpinimas, JAV išaugs persekiojimai, toliau augs lenktyniavimas atominių ginklų srityje, išaugs savižudžių skaičius, šalys toliau purtysis emigrantų norėdamos išlaikyti savo suverenumą, krikštas Šventąją Dvasia pasitrauks į antrą planą.

Tai gali būti arba gali nebūti pranašiška, nes nėra nieko, ko negalima būtų žinoti natūraliu protu. Tai panašu į išvadas padarytas skaitant straipsnių pavadinimus, statistiką arba vadovaujantis bendru suvokimu ir jiems pritaikyta etiketė: „Pranašiškas žodis 2012 metams“.

Dėl to man tai skamba lėkštai, keistai ir neįtikėtinai. Ar kuris nors skaitantis ir taip nežino, kad šiais metais bus pasikeitimų lyderių tarpe? Ar kas nors supranta, kas turima galvoje kai skelbiama, kad „evangelizmo garsas šiais metais turi būti padidintas“? (Padidinti garsą konferencijose ir mitinguose?)

Ar kas nors galvoja, kad naujienos apie derybas dėl atominio ginklo yra tiesiai iš dangaus žiniasklaidos? Ar yra čia kas nors, kas ir taip nežino, kad musulmonų skaičius auga palyginus su kitų žmonių gimstamumu pasaulyje arba, kad didėja mirtininkų skaičius? Aš nežinau, kokioje pasaulio dalyje krikštas Šventąja Dvasia yra nustumtas į antrą planą, bet tik ne toje, kur aš gyvenu.

Prašyčiau žodį mano pasauliui!
Aš turiu pasakyti, kad rašau apie tai, kas yra neteisinga todėl, kad grąžinčiau balansą ir padėčiau apibūdinti tai, kas yra numatanti pranašystė ir kur mes turėtume žiūrėti.

Petras pasakė: „Todėl aš niekad nesiliausiu jums priminęs šiuos dalykus, nors jūs ir žinote juos ir esate sutvirtinti turimoje tiesoje (2 Pt 2:12). Turima tiesa yra tai, ką Dievas daro šiandien.

Tada jis kalbėjo apie savo patyrimą ant Atsimainymo kalno, kai jis matė pašlovintą Jėzų, matė ir girdėjo Mozę ir Eliją, atstovaujančius Įstatymą ir Pranašus, ir kalbančius apie greitą Jėzaus mirtį. Mozė kalbėjo apie tabernakulio pavyzdžius ir šešėlius, kaip Jis turi atlikti aukojimą. Elijas kalbėjo Jam apie pranašystes, kurias Jis turi išpildyti. Petras taip pat matė šlovės debesį ir iš dangaus girdėjo kalbant Tėvą (Luko 9:31).

Tą balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai buvome su Juo ant šventojo kalno. Taip pat mes turime dar tvirtesnį pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio... Pirmiausia žinokite, kad jokia Rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama...“ (2 Pt 1:19-20)

Darome sumuštinį
Prieš tai, kai Petras rašė apie įsitvirtinimą „turimoje tiesoje“, jis rašė apie charakterio ugdymą – pridėkite prie savo tikėjimo dorybę, pažinimą, savitvardą, pastovumą, maldingumą, brolišką meilę, besąlygišką meilę ir uoliai tai ugdykite, kad nieko nestokotumėte Kristuje.

TADA jis kalbėjo apie įsitvirtinimą turimoje tiesoje, ir vykdymą nurodymų daugiau žiūrėti į Raštą nei į dvasinius patyrimus ir žodžius. Taigi jis padarė sumuštinį. Būti įsitvirtinusiam turimoje tiesoje reiškia mėsą. Duona iš vienos pusės yra Dievo prigimties ugdymas mumyse, o kitas sluoksnis yra balansas tarp Žodžio ir Dvasios Rašte. Visi kartu jie mums sudaro „sumuštinį“.

Ką šiandien daro Dievas?
Leiskite man šiek tiek pajuokauti, nors tikras pranašiškas žodis pagrįstas tuo, ką pasakė Petras: Nesvarbu per ką jūs eisite 2012 metais, bet Viešpats prašo, kad tuo metu jūs uoliai ugdytumėte dorybę, pažinimą, savitvardą, ištvermę, maldingumą ir meilę, kad jūs būtumėte išbaigti ir nieko netruktų jūsų dieviškam charakteriui.

Aš negaliu prisiminti, kad elektroniniuose laiškuose, kuriuos aš gavau, apie tai, kas laukia mūsų ateinančius 12 mėnesių, kur nors būtų tai paminėta, nors žmogus stato arba griauna savo gyvenimą siekdamas šitų dalykų arba jų nepaisydamas.

Tuo metu, kai vieni gyvenimo laukuose vaikosi dvasinių drugelių, tikėdamiesi gauti sau pranašišką žodį susirinkime arba ieškodami ten pat šlovės patyrimų, kiti laikosi dar tikresnio pranašystės žodžio, kuris liepia mums pasišvęsti augimui Kristuje, nepaisant to, kad jis vyksta per gimdymo skausmų sąrėmius (Gal 4:19).

Pasaulio įvykiai žiūrint iš praeities perspektyvos?
Dabar apie pasaulio įvykius. Dvasia ir Žodis sutinka, taigi mes galime žiūrėti į dalykus, kurie atrodo kalba mums apie tai, ką Dievas daro pasaulyje ir tada patikrinti tuos įvykius pagal Raštą. Kas sutinka su tuo, ką sako Žodis, mes pasilaikome, o kas ne – atmetame arba padedame į šoną.


Žiūrint iš Rašto perspektyvos, leiskite man pradėti nuo to, kad Jėšua vieną dieną grįš įtvirtinti savo žemiškąją karalystę. Tai įvyks tik po Megiddo mūšio Izraelyje, hebrajiškai Armageddon. Ta armija kuri kovos prieš Izraelį, „karaliai iš Rytų“, turės milijonus karių (Apr 9:16; 16:12, 16).

Dėl tos kariuomenės masiškumo, galima numanyti, kad vienas iš tų kariaujančių karalių bus Kinija. Taigi mums reikia pasižiūrėti, ar Kinija veržiasi tapti pasaulio kariniu gigantu.

Antraštės rodo, kad šitos pranašystės pildosi tiesiog mums prieš akis, taigi, stebėkime Kiniją, kaip ji tampa militaristine ir bando dominuoti ir bauginti pasaulį.

Prisimenu 1990-92 metais aš patyriau keletą Viešpaties aplankymų, kuriuose Jis kalbėjo apie artėjančius politinius įvykius ir stichines nelaimes gamtoje. Vienas iš dalykų ką Jis pasakė, kad „pasaulis stebi, kada grius Sovietų Sąjungos siena, bet jie turėtų stebėti Kiniją, nes ateinančias metais ji augs ekonomiškai ir taps pasauline jėga, netgi bandys ekonomiškai užvaldyti kiek tik įmanoma daugiau Azijos, Afrikos ir kitų kraštų. Ir tai ji turės padaryti, kad atliktų savo vaidmenį paskutiniais laikais“.

Bet prieš Armagedoną
Ar jūs žinote, jog Apreiškimo knyga mums sako, kad į žemę atsitrenks 2 asteroidai? Tai tiesa. Vienas pasirodys sausumoje, kitas vandenyne, ir tai sukels dulkių ir garų debesis, kurie uždengs 1/3 saulės, mėnulio, žvaigždžių, apnuodys druską ir vandenį. Prasidės ligos ir badas, taip pat odos ligos. Ar jūs žinote, kad prieš Armagedoną saulė tarytum iššaudys galingus šviesos pliūpsnius, kurie pažeis žemę (greičiausiai po to bus meteorų/kometų liūtis)? (Apr 8:6-13; 16:8).

(Jei domitės gamtinėmis ir ekonominėmis nelaimėmis paminėtomis Apreiškimo knygoje, jus sudomins mano audio serija „Nelaimės Apreiškimo knygoje“)

Gerai, taupyk laiką – tu mus gąsdini
Aš jau išeikvojau teksto limitą šiai savaitei, taigi pratęsiu čia kitą savaitę. Bet dabar štai kas: ką tik bedarytų Dievas jūsų gyvenime šiais metais, Jis visada kreips jus taip, kad taptumėte daugiau panašūs į Kristų, ir tai yra tikrasis pranašystės žodis. Daugiau apie tai, ką Šventoji Dvasia sako bažnyčiai ir apie pasaulio įvykius - kitą savaitę.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.