Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. vasario 7 d., antradienis

Pranašiškas žodis 2012. 3 dalis

John Fenn, 2012 m. sausio mėn. 28 d.,

Izraelio sąjungininkai
Aš nagrinėju įvykius eidamas atgal pranašiškai ir pradedu nuo pabaigos – Jėšua sugrįžimo, tada atgal palaipsniui iki mūsų dienų. Praeitą savaitę susitelkiau į III Pasaulinį Karą ir į sąlygas, kurios paminėtos Ezekielio 38 skyriuje. Ar skaitėte praeitos savaitės žinias? Nuostabu, kaip labai greitai formuojasi Ezekielio 38 paminėti aljansai.

Aš pabaigiau sakydamas, kad Izraelis turi sąjungininkų, kurie ateis padėti.

Situacija yra tokia: Ez 38 apibūdina aljansą tarp Rusijos ir daugelio tautų supančių Izraelį – Rusijos ir Turkijos šiaurėje, Irano rytuose, Libijos ir Sudano pietuose. Jie surinks stulbinančias pajėgas tikėdamiesi, kad nei vienas Izraelio sąjungininkas nesuspės atsakyti ir įvesti savo kariuomenės anksčiau nei įsiveržimas bus įvykdytas. Pirmiausiai jie įsiverš per orą ir sausuma ateis į šiaurės Izraelio kalnus.

Izraelis ir jo sąjungininkai
Ez 38:16 sako: užpuolikų armija bus kaip debesis, kuris padengs žemę – oro ir žemės pajėgos. Bet 19 eilutėje Viešpats sako, kad Izraelyje tuo metu įvyks didelis žemės drebėjimas ir 22 eilutėje Jis sukels „smarkų lietų, krušą ir sierą su ugnimi“, kurie kris ant tų įsiveržėlių. 21 eilutė kalba, kad Jis pašauks „kardą prieš (užpuolikus) visuose savo kalnuose, ir jų vyrai kariaus vienas prieš kitą“.

Ne tik Viešpats panaudos gamtą, kad sustabdytų armiją: smarkus lietus sustabdys tankus ir transportą bei kariuomenės žygiavimą per purvą, bet didi kruša ir audra sukels chaosą įsiveržėlių oro pajėgose ir sutrikdys susisiekimą, ir dėl to: „ jo vyrai kariaus vienas su kitu“. Tai parodo, jog Viešpats naudoja šituos dalykus tam, kad suardytų ryšius tarp tos daugianacionalinės ir todėl daugiakalbės armijos ir kai sąmyšis išaugs, jie žudys vienas kitą.

Bet ...Jis taip pat pašauks kalaviją prieš užpuolikus iš „savo kalnų“. Pranašystėje kalnai visada atstovauja tautas arba karalystes. Danielius matė, kaip nuo kalno atskilo akmuo ir besiridendamas pavirto kalnu, kuris valdė visą žemę, arba visas tautas susijungusias su anti-Kristu, kurias simbolizuoja kalnai (Dan 2:35; Apr 17:9-10)

Kas tie sąjungininkai?
Ez 38:13 sako „Šeba ir Dedanas, ir Taršišo prekybininkai, kartu su visais jaunais liūtais sakys: „Ar atėjai plėšti? Ar surinkai pulkus, kad išgabentum sidabrą, auksą, galvijus ir visus krašto turtus?“

Kitais žodžiais, tos paminėtos tautos atsakys užpuolikams mažų mažiausiai: „Ką jūs čia dabar darote?“

Ezekielio dienų Šeba ir Dedanas yra dabartinės Mažosios Azijos pusiasalio tautos, kurias mes politiškai apibūdiname kaip nuosaikaus islamo tautas. Jie susijungs su Taršišo prekybininkais ir taip pat jaunais liūtais.

Ezekielio dienomis Taršišas buvo tai, ką mes dabar vadiname Ispanija – būtent pietinė Ispanijos dalis, prekiaujanti su Britanija. Taigi „jauni liūtai“ dažnai kalba apie Britaniją, liūtas yra Britanijos simbolis; jauni liūtai – tai tautos, kurios atėjo iš Britanijos ir Ispanijos pirkliai.

Kokios tautos gali būti kildinamos iš Ispanijos pirklių ir Britanijos? Be abejo, tai Vakarų pusrutulio tautos, su JAV, kuri svarbiausia šioje diskusijoje.

Ugnis ir siera
Daug kas galvojo, kad tai nurodo į JAV, Britaniją, dabartines arabų tautas ir galbūt NATO arba Europos pajėgas, kurios sudaro „kalnus“, kuriuos Viešpats šaukia paimti kardą prieš užpuolikus. Mes nežinome. Bet mes žinome, kaip vyks mūšis, pagal Ez 38:19-22 ir 39:1-6.

Dalyvaus dvi jėgos. Pirmoji yra pats Izraelis, kaip tekstas sako: „Izraelio kalnas“. Toje teritorijoje bus žemės drebėjimas ir tai sukels didelį sugriovimą, ir labai smarkūs lietūs bei kruša – visa tai bus priežastis, kad armijos ims kovoti viena prieš kitą ir tai sustabdys judėjimą.

Tada taip pat ant armijos kris ugnis ir siera, kuri nušluos ją šalin. Ezekielis nieko nežinojo apie sprogstamuosius ginklus – tai modernios bombos ir branduoliniai ginklai. Taigi modernūs sprogimai, jam galėjo atrodyti kaip „ugnis ir siera“. Faktas, kad Izraelis surinks pakankamai grobio iš nugalėtų užpuolikų, išteklių 7 metams ir 7 mėnesius ieškos mūšio lauke žmonių kūnų liekanų, parodo mums, kad Izraelyje nebus panaudotas atominis ginklas (nebus radiacijos).

Kitas frontas bus Rusijos ir sąjungininkų žemėje. Ez 39:6 sako: „Aš pasiųsiu ugnį į Magogą (Rusiją) ir ant salose nerūpestingai gyvenančių. Tada jie žinos, kad Aš esu Viešpats...“ Magogas kalba apie sostinę, o tada taip pat paminėti kaip taikinys krantai/ sienos/ sala. Mes nežinome ar ta „ugnis“ yra paprasta ar atominė, bet mes žinome, kad Rusijos karinės pajėgos ir politinė galia bus sunaikintos tame mūšyje.

Arabų-Izraelio konflikto pabaiga
Pamąstykime šiek tiek apie mūšio pasekmes. Izraelis ir sąjungininkai nugali Rusiją, Iraną, Libiją, Sudaną ir kitas tautas. Izraelis dabar yra 600 svarų gorila, kuri blokuoja ir jėga Vidurio Rytuose.

Kinija nedalyvavo mūšyje, bet jai daugiau nereikia rūpintis dėl didžiojo kaimyno vakaruose – Rusijos. Štai kodėl po 7 metų, Kinija yra viena iš 5 Rytų karalių, kurie nesvyravo žygiuoti per pietų Rusiją, žemyn ir kirto Tigrą/ Eufratą, kad įsiveržtų į Izraelį Armagedono mūšyje. Rusija nėra daugiau pasaulinis žaidėjas po šio mūšio.

Izraelis gali turėti savo kelią Vidurio rytuose. Nei Iranas, nei Libija, nei Sudanas tame nedalyvaus. Egiptas nepaminėtas, kaip faktorius. Izaijo 17:1 yra pranašystė, kuri sako, kad Damaskas daugiau nebus miestas, bet tik griuvėsių krūva. Gal būt tai įvyks Ezekielio 38 skyriuje paminėtame mūšyje, nes Rusija ir Turkija žygiuos per Siriją savo keliu užpulti Izraelio – tai mano spėjimas, kaip išsipildys Iz 17:1.

Pasirodo vaikinas žinomas kaip anti-Kristas – turėkime galvoje štai ką
Pergalingas Izraelis dabar dominuos visame rajone nuo Turkijos iki Persų įlankos ir nuo Ormuzo sąsiaurio iki Egipto sienos - atrodo, kad Europos Sąjunga įeis į 7 metų sutartį su Izraeliu.

Turint galvoje, kad ES gaudavo degalų ir naftos bei kitus išteklius iš Rusijos per Turkijos vamzdynus, pasaulis pasikeitė ir jie turės dabar skaitytis su nauja super jėga bloke – tai sąjunga. Septyni metai duos kiekvienam pakankamai laiko pertvarkyti savo infrastruktūrą dėl dabar silpnesnės Rusijos ir Turkijos, ir pan.

Šiuo požiūriu Izraelis bus laisvas statyti šventyklą ant šventyklos kalno. Izraelio sąjungininkai kare parems jį, nauja sąjunga patenkins kiekvieną jo poreikį. Kinijai tai nepatiks, bet tuo metu nepajudės. Rusija, Turkija, Iranas bus per daug užimti atstatinėdami savo tautas.

Kaip mes žinome iš tos sutarties paminėtos Dan 9:27; ir Jėšua pakartoja, ką Danielius sakė, po 3 ½ metų tos sutarties jos lyderis įžengs į šventyklą – galimas dalykas dedikacijai ir privers paliauti aukojimus. Tai apie tą laiką Jėšua sakė žmonėms, kurie bus Jeruzalėje, ir tai matys, išeiti iš miesto greitai net nesustoti pasiimti išteklių. Sekančią savaitę...

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.