Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. gruodžio 23 d., penktadienis

Jėšua stebuklas. 2 dalis


John Fenn, 2011 m. gruodžio mėn. 24 d.,

Praeitą savaitę aš dalinausi pagarbią baimę keliančiomis tiesomis apie tai, kaip Kristus paliko dangų, kad būtų užmegztu Marijos įsčiose ir angelo Gabrieliaus nurodymu pavadintas Jėšua. Kristus yra duotas Sūnus, Jėšua yra kūdikis gimęs mums!

Panagrinėkime atidžiau Fil 2:7-8 žodžius: „…bet apiplėšė Save ir esybe tapo tarnu ir panašus į žmones. Ir išore tapęs kaip žmogus, Jis nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“.

Graikų kalbos žodis „apiplėšė pats Save“ yra „ekenosen“, tiesiogine prasme „Jis ištuštino pats Save“.

Nuo ko Jis ištuštino Save? Ne nuo Savo dieviškos prigimties, bet Jis atidavė šlovę, kurią turėjo su Tėvu „prieš pasaulio sukūrimą“ (Jn 17:5).

Jis savanaudiškai nepasinaudojo Dievo Sūnaus pozicija, bet Savo noru atsisakė visų Sūnaus teisių ir privilegijų, kad taptų pagimdytu kūdikiu ir galėtų per auką nuvesti mus pas Tėvą. Nuostabi malonė!

Ar galime mes būti tokie pat romūs ir nusižeminę (kuklūs)
Ankstesnėje eilutė Paulius nurodo mums: „Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus, kuris, esybe būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžęs savo lygybės su Dievu, bet ištuštino Save“. Paulius ragina mus nepasinaudoti savo pozicija Kristuje, kurią mes turime pilnai ir tik iš Jo malonės, bet vietoj to, atmesti tokį mąstymą ir tapti tokiais pat tarnais, koks buvo Jis.

Graikų kalbos žodis „ tapo“(kaip „esybe tapo tarnu“) yra „morphe“, iš čia kyla – „metamorfozė“. Kristus patyrė transformaciją, ištuštino Save nuo visų teisių ir privilegijų danguje, kad būtų padarytas panašiu į žmones. Šitas „morphe“ yra nematomas, dvasinis įvykis tam, kad galėtų palikti dangų ir būti užmegztu Marijos įsčiose.

„... ir panašiu į žmones“, „panašiu“ kalba apie Jo išorinę išvaizdą. Bet tai nebuvo vaidyba. Jis nepasirodė tik tam, kad būtų tarnu Kristaus kūne, Jis buvo tiksliai tuo, kuo buvo. Jis turėjo patirti metamorfozę ir gyveno tarp žmonių, kaip gyvas tikras žmogus. Nuostabu!

O dabar šiek tiek istorijos
Sritis apie Betliejų, pažodžiui jūs galite pasakyti: „duonos namai“, buvo turtinga laukais ir ganyklomis.

Kai naujos tautos, Izraelio, žmonės pasklido žemėje, viso 48 miestuose, jų priemiesčiai buvo atiduoti gyventi levitams, ir jų kaimenėms. O jau Teisėjų 17 skyriuje mes matome, kad ten gyveno kunigai... (Joz 21:2, 41-42; Teis 17: 7,9,19:2).

Jūs taip pat prisiminsite, kad Karalius Dovydas buvo iš Betliejaus, ir 1 Samuelio knygoje 17:15 mums pasakojama, kad Dovydas, palikęs karalių Saulių, išvyko „ganyti savo tėvo avių Betliejuje”. Taigi ta vieta nuo seniai buvo skirta avidėms ir bandoms.

Gyventojų išplitimas
Nauja tauta augo ir valdant karaliui Dovydui, buvo daugiau levitų, negu reikėjo atlikti pareigas šventykloje, todėl karalius Dovydas išplėtė levitų pareigas virš tų, kurias jie turėjo prie Mozės, Aarono ir jų šeimų.

Dovydas paskyrė juos tarnautojais, teisėjais, vartų sargais, kunigų asistentais, teismų prižiūrėtojais ir dirbti valgyklose, kur buvo patiekimas maistas aukojimams, kur buvo sveriamos ir matuojamos įvairios aukos ir sandėliuojamos nemaistinės aukos, ir netgi sargais.

Levitai muzikantai buvo suskirstyti į 24 būrius, panašiai ir kunigai, kurie tarnaudavo pakeisdami vieni kitus (1 Kr 23, 25-26; 2 Kr 35:3-5, 10).

Atgal į Betliejų
Per amžius nuo Dovydo laikų, maždaug nuo 1.000 metų prieš Kristų ir 1.000 metų vėliau, Jėšua dienomis, išplėstas levitų vaidmuo visuomenėje toliau augo.

Gyventojų skaičius augo ir miestų centrai išsiplėtė. Tai reiškė, kad vis rečiau ir rečiau žmonės augino savo gyvulius, pasėlius, bet vis daugiau priklausė nuo žemdirbių ir avių augintojų, kurie pristatydavo savo produkciją į miestų turgus.

Bet Viešpaties įstatymai Senajame Testamente buvo tvirti. Būti žydu – tai reiškė aukoti gyvulius, bet mažėjant gyventojų kaime, nebūtų iš kur gauti tų gyvulių.

Taigi taip nutiko, kad einant metams, levitai, kurie negalėjo tarnauti šventykloje išplėtė savo pareigas ir tapo piemenimis ir ūkininkais bei paukščių augintojais ir pinigų keitėjais, kad žmonės galėtų nusipirkti tuos gyvulius ir išsikeisti valiutą šventykloje ir paaukoti Dievui (Štai dėl ko ir ant ko Jėšua supyko, kai Jis išvartė prekystalius ir pinigų keitėjų stalus šventykloje).

Ach, tai štai kodėl!...
Betliejaus apylinkėse buvo ta pagrindinė sritis, kur levitai augino gyvulius šventyklos aukoms.

„Toje apylinkėje laukuose buvo piemenys, kurie, budėdami naktį, saugojo savo bandą. Staiga jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos apšvietė Viešpaties šlovė. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats Kristus...“ (Lk 2:8-11).

Jūs matote, laikomasi dieviškos tvarkos, Tėvas pasiuntė angelus pas levitų piemenis, kunigus pranešti: „JUMS gimė šią dieną“.

Staiga prie angelo pasirodė gausi dangaus kareivija, šlovinanti Dievą: „Šlovė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė ir palankumas žmonėms!“

NE AŠ tau turiu gerą valią, bet tu man
Pirma pastaba – tai dangaus armija - štai ką reiškia „dangaus kareivija“. Žodis „kareivija“ Karaliaus Jokūbo vertime reiškia armiją. Tėvas pasiuntė armiją pasakyti piemenims, kad gimė Didysis Ganytojas.

Kodėl armija? Nes Tėvas skelbė taikos sutartį tarp Jo ir žmonijos „Tai Dievas Kristuje sutaikino su Savimi pasaulį, nebeįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų, ir davė mums sutaikinimo žodį“ (2 Kor 5:19).

Angelai sakė piemenims – Dievas sako: „Taika žemei (Aš turiu) gerą valią žmogui!“. Šis pasakymas labiau nei bet kuris kitas buvo šiuo metų laiku iškreiptas ir nutolęs nuo originalios jo reikšmės.

Tėvas nesako: „jūs visi dabar susitaikėte, nes mano Sūnus gimė“. Jis sako „Aš iškviečiau dangaus armiją, Aš turiu taiką ir gerą valią žmogui, nes yra pagimdytas mano Sūnus, kuris sutaikė visus dalykus su Manimi!”

Wow... Tėvas yra taikoje su jumis. Įrodymas yra Kristaus apsisprendimas būti plano dalimi sutaikant žemę ir dangų. Tėve, tegul Tavo valia būna įvykdyta kaip žemėje, taip ir danguje, nes Tu esi taikoje su mumis, ir mes su Tavimi, dėl Tavo nuostabios malonės!

Daugiau apie Jėšua stebuklą kitą savaitę. Merry Christmas!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.