Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. rugsėjo 1 d., ketvirtadienis

Atnaujintas pranašiškas žodis


John Fenn, 2011 m. rugpjūčio mėn. 13 d.,

Sveiki visi,

Pranašiškas žodis
Yra keletas dalykų, kuriuos aš nutylėjau liepos 20 dienos straipsnyje „Pranašiškas žodis”, ir kas paaiškėjo stebint pastarųjų dienų įvykius, taigi aš įsiterpiu į seriją „Viltis“, kad galėčiau pranešti šituos dalykus. Pirmiausiai apie tai, kas paaiškėjo, po to kas nutylėta.

Jūs prisimenate mano liepos 20 dienos „Savaitės  Mintis“, pavadintas „Pranašiškas žodis”. Čia aš apibendrinau esminius žodžius, kuriuos esu gavęs per eilę metų, pabaigiau pasakodamas apie pastaruosius Viešpaties aplankymus ir žodžius, kuriuos gavau iš Tėvo.

Prisimenu, kad 2009 metų pavasarį Jėzus pasirodė man ir atsakė į mano klausimą apie ekonomiką ir JAV būklę, nuo tada iki 2012 rinkimų. Jis pasakė, kad pagrindinė tendencija bus JAV ekonomikos ir JAV pozicijos pasaulyje smukimas.

Po trijų mėnesių, vėlyvą 2009 metų vasarą, jūs pamenate, aš paklausiau Tėvą dviejų klausimų: ar respublikonams seksis ir ar jiems pavyks pakeisti ekonomiką 2010-2012 rinkimų cikle?

Kai aš paklausiau Jo šitų dalykų, aš tuoj pat patekau į Dvasią, stovėjau žaidimų aikštelėje prieš vaikų čiuožynę. Ten buvo žmogus, jis klūpėjo ant kelių veidu į čiuožynę, bandydamas užtraukti save čiuožyne aukštyn per iškilimą čiuožynės viduryje – koks dažnai būna čiuožynėse. Tas žmogus, aš žinojau buvo respublikonų kongresmenas, jis negalėjo prasiveržti pro tą iškilimą, bet vis nuslysdavo žemyn ten kur pradėdavo ir netgi žemiau.

Aiškumas
Vėlyvą 2009 metų vasarą, kai Tėvas parodė man regėjimą apie kongresmeną čiuožynėje, aš supratau iš to regėjimo, kad respublikonams seksis 2010 rinkimuose, bet iškilimo reikšmė buvo iki šiol neaiški.

Dabar aišku, kad iškilimas buvo JAV skola/deficitas. Žodis Jėzaus aplankyme 2009 metų pavasarį apie „smukimą čiuožyne žemyn“ ir po to sekęs regėjimas iš Tėvo, abu buvo apie 2010-2012 metų rinkimų ciklo laikotarpį.

Tai reiškė, kad bus pasistūmėjimų į priekį ir sustojimų, bet mažai tikro progreso per sekančių metų rinkimus. Mes gal matysime kažkokį progresą, bet pagrindinė kryptis bus smukimas, kaip rašiau liepos 20 dienos laiške (jei praleidote, galite jį rasti mūsų tinklalapyje archyvų skyriuje).

Ko aš nepasakiau liepos 20 dieną
Aš tuomet nutylėjau kažkuriuos dalykus ir net dabar turiu tai daryti, nes kai kurie skaitytojai gali išsigąsti, o šito aš nesiekiu. Du dalykai, apie kuriuos aš čia rašysiu, neturi būti skaitomi su baime, nes kaip Tėvas aprūpino praeityje, Jis aprūpins ir ateityje. Pasilikite ramybėje savo dvasioje net tada, kai protas spėlioja kas vyksta, bet prisiminkite aplankymą, kurio metu Jėzus kalbėjo apie tinklą Savo kūne, kurį aš apibūdinau liepos 20 dienos „Mintyse“.

Be kitų dalykų Tėvas man tada pasakė, kad ateina banga persekiojimų „...ir netgi dabar jau tai yra (priešo) atpalaiduota žemėje“. Jis man dar tada pasakė:

„...Situacija bus tokia bloga, kad kai kurie valdžios atstovai nusimes atsakomybę dėl savo veiksmų ir ieškos atpirkimo ožio. Visų pirma dėl sunkumų bus kaltinami konservatoriai, bet tai pavirs į krikščionių kaltinimą dėl visuomeninių nelaimių. Krikščionys bus pristatomi kaip tie, kurie sukėlė ekonomikos problemas, blokuoja jų sprendimus, ir trukdo progresui. Kaip istorija rodo – tai pirmiausia bus fragmentiškai, bet vėliau išplis, kol taps kultūros dalimi, kurioje taip tiki kiekvienas eilinis žmogus“.

Prisiminkite, liepos 20 dieną aš pasidalinau tuo, ką Tėvas man pasakė, kad tai „...išsivystys per keturis-penkis metus“. Taigi nebijokite, bet budėkite. Kai jūs matėte, kad New York Times pristatė norvegų žudiką kaip „krikščionį“, tai viena to dalis. Kai girdite senatorių John Kerry ir kitus, kurie vadina JAV smukimą pagal Standard & Poors „Arbatos vakarėlio smukimu“ - tai tos dvasios veikimo rezultatas.

Šėtonas naudojasi susidariusia situacija, ir kai pasaulis sutinka ekonominę krizę, ta dvasia turi galimybę veikti įvairiose šalyse ir kultūrose ateinančiais metais, per 4-5 ekonominių problemų metus.

Antras dalykas
Tai gavau prieš kelis metus, dalinausi tik su Barbara ir su kai kurias individais. Kaip sakiau, paprastai Viešpats aplankymų metu kalba apie tai, kas vyksta Kristaus kūne. Kai Tėvas man pasako ar parodo dalykus - tai visų pirma ir visada būna dėl maldos.

Todėl aš suprantu, kad tuos dalykus, apie kuriuos Jis man pasako ar parodo galima pakeisti, susilpninti arba išvengti. Mt 24:15-20 yra mano mėgstamas pavyzdys apie maldos jėgą. 15 eilutėje Jėzus kalba apie Antikristą, kuris ateis į Jeruzalės šventyklą viduryje 7 metų taikos sutarties laikotarpio. 16-19 eilutėje Jėzus kalba, kad tie, kurie tai matys tegul išeina iš miesto.

20 eilutėje Jis sako „Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar per sabatą“. Antikristo atėjimas į Jeruzalę viduryje 7 metų taikos sutarties yra faktas, kuris iškaltas akmenyje. Tačiau galima melstis dėl metų laiko ir savaitės dienos, kada tai įvyks.

Taigi priimkite tai, ką sakau su kruopelyte druskos, nes aš meldžiausi, kad tai JAV neįvyktų. Tai buvo prieš kelis metus, ir Tėvas kalbėjo man apie kai kuriuos dalykus, kurie vyksta dabar ir aš paklausiau, jei dalykai vyks taip, kaip dabar vyksta, kuo tai baigsis.

Aš buvau susirūpinęs ir pasakiau Jam, kad nedaug turiu santaupų banke ir jei ateis sunkūs laikai, norėčiau, turėti jų daugiau. Jis pertraukė mane klausimu: „Kodėl tu nori ten padėti savo pinigus?"  Staiga aš atsidūriau Dvasioje ir buvau perkeltas į banko automobilių stovėjimo aikštelę. Per dvi minutes prieš akis praplaukė savaitgalis kaip pagreitintam filme.

Bankų apgulimas
Ketvirtadienį buvo bankų apgulimas, žmonės veržėsi atsiimti savo pinigus ir pamatė vyriausybės skelbimą, kad penktadienį visi bankai šalyje nedirbs.

Žmonės lūkuriavo norėdami patekti į banką, bet negalėjo. Kai kurie pyko, visi buvo išsigandę. Aš supratau, kad visur vyko riaušės, demonstracijos ir neramumai. Bet daugelis žmonių nesuprato, kas vyksta.

Staiga prieš mane iškilo šeštadienio rytas. Bankas atsidarė ir dolerio vertė buvo kritusi, atrodo apie 50%, nuo to, kokia ji buvo ketvirtadienį. Tada regėjimas baigėsi ir aš vėl buvau namuose ir nuo tada aš daugiau nesiskundžiau.

Tai nėra kvietimas pasiimti pinigus iš banko, o tai, ką aš mačiau. Turiu viltį, kad pasikeitimus mes žinosime iš anksto, kai/jei tai nutiks, taigi bus laiko veikti. Taip lygiai per pastarąsias savaites žmonės kalba, kad JAV kreditų reitingas kris, ir kai kurie jau tam pasiruošę, kuomet kalba eina apie dolerio devalvaciją reikia imtis rimtų sprendimų gerokai iš anksto prieš tai nutinkant.

Po to regėjimo aš supratau, kad vienas būdas kaip vyriausybė sumažina savo skolas – tai devalvuodama (nuvertindama) valiutą. Pagal tą regėjimą, kurį aprašiau, JAV skola staiga stebuklingai sumažės per pusę, palyginus kokia ji buvo praeitą savaitę. Jūs neturite reaguoti baimėje į tai, kas ateina iš Dvasios. Tik stebėkite plačiai atmerkę akis.

Suvokite štai šitai
Jei konservatorių interesai laimės Baltuosiuose Rūmuose ir/arba Senate 2012 rinkimuose, supraskite, kad nauja administracija dirba su praeitos administracijos biudžetu iki kitų metų liepos. Kitais žodžiais, naujas prezidentas ir kongresas pradedantis dirbti 2013 sausį, negalės sureguliuoti savo biudžeto iki 2014 metų rugpjūčio.

Tuo metu, jei bus įvykdytos griežtos ekonomikos priemonės tai reikš, kad vėl bus sumažintas valstybinis finansavimas. Ar kils riaušės, kaip matėme Graikijoje, kai vyriausybė sumažino valstybinę paramą? Kas bus kaltas? Tie konservatoriai, iš kurių daugelis yra krikščionys.

Jei dabartinis jėgų balansas pasiliks toks pat iki 2012 rinkimų ir JAV toliau smuks ekonomiškai, kas toliau bus kaltinamas? Konservatoriai, daugelis iš jų yra krikščionys. Taigi aš galvoju, kas nutiks pasaulyje ir apie Tėvo žodžius: „šitie dalykai įvyks per 4-5 metus“...

Ne laikas bijoti, bet atsibusti. Kai Viešpats pasirodė man 2001 metų lapkričio mėnesį ir pasakė pradėti „namų bažnyčią ir namų bažnyčių tinklą“, Jis pasakė: „tai resursai laikams, kurie ateina“ ir „būk resursais jiems, dėl tų laikų, kurie ateina“. Jis matė, kas ateina į pasaulį. Tie, kurie susitinka namuose turi artimų draugų tinklą ir tikinčiųjų bendruomenę, kurie bus jiems resursais ir tiems, kurie yra aplink juos, išgelbėtiems ir neišgelbėtiems. Jūsų broliai ir sesės Viešpatyje yra jums didžiausi resursai, o tu esi jiems. Kristaus kūnas turi pradėti rimtai vertinti tarpusavio santykius.

Aš nemanau, kad dauguma žmonių suvokia, kokie rimti dalykai vyksta Dvasioje, kai krikščionys elgiasi kaip krikščionys, aš rašysiu apie tai „Savaitės mintyse“ rugsėjo mėnesį. Kitą savaitę tęsiu „Vilties“ seriją.... Jo Buvime (Artume) yra ramybė.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.