Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. rugsėjo 8 d., ketvirtadienis

Viltis. 4 dalis / Apreiškimo gavimas. 1 dalis

John Fenn, 2011 m. rugpjūčio mėn. 27 d.,

Kaip Jėzus mokė mane girdėti Tėvo balsą. 3 DVD serijos, 55 min. mokymas, kurį John įrašė Helsinkyje Suomijoje „Heaven TV 7” krikščioniškoje televizijoje. Šiose serijose rasite detales iš 1986 metų Jėzaus mokymo aplankymo, ko Jėzus mokė John. Kai jūs žiūrėsite šituos video suprasite, kad Jis kalbėjo jums visą jūsų gyvenimą, bet jūs negalėjote suprasti kaip Jis kalba. Kai jūs imsite taikyti tai, ką Jėzus mokė John, jūs suprasite kaip aiškiau girdėti Jo balsą ir vaikščioti gilesniame bendravimo lygyje su Juo.

Dievo kelių pažinimas audio knyga (cd/mp3) tai praplėstas Dievo laikų vykdymas (Persuing the Seasons of God). Kai „Vykdymas“ buvo pabaigtas John patyrė paėmimą į dangų. „Dievo kelių pažinimas“ („Knowing the ways of God“) pasakoja apie kelionę į dangų, aprašo kitus Viešpaties mokymo aplankymus, kuriuos John patyrė per eilę metų. „Vykdymas“ - čia gilinamasi į tokias temas kaip šventumas, garbinimas ir dar daugiau!

Sveiki visi,
Aš sugrįžau po 2 savaičių tarnavimo išvykos į Europą, teko atsakyti į 350 e-laiškų, plius telefono skambučiai ir darbas ofise – dėkoju už kantrybę ir supratimą.

Kaip gauti tą pradinį apreiškimą iš Tėvo?
Čia aš pabaigiau praeitą savaitę , ir tai pradeda seriją kaip gaunamas apreiškimas.

Apšvietimas – apreiškimas
Žydams 6:4-6 rašoma apie subrendimo lygį, kurio reikia, kad žmogus sąmoningai atmestų Viešpatį, ir autorius pradeda nuo pradinio tikėjimo lygio, o baigia „ateinančio amžiaus jėgomis“( Dvasios dovanos).

Bet pirma dalis sako štai ką: „Nes neįmanoma tiems, kurie kartą buvo apšviesti, ir paragavo dangiškos dovanos...“

Aišku, kad „paragavo dangiškos dovanos“ - tai atgimimas iš aukšto, kai patikima, kad  Jėzus yra Viešpats. Bet prieš tai paminėta, kad žmogus „buvo apšviestas“. Beveik kiekviename vertime randame žodį „apšviestas“. Kas tai yra ir kodėl tai įvyksta prieš „paragavimą dangiškos dovanos“?

„Apšvietimas“ – būtent čia gimsta viltis. Tai pradinis kontaktas ir apreiškimas, kurį žmogus gauna iš Tėvo, kai atgimsta iš aukšto arba vėliau, kai priima iš Jo pažadus.

Graikiškame žodyje „photizo“, „phos“ reiškia šviesa. Tai reiškia apšviesti, teikti šviesą, šviesti.

Prisiminkite tą laiką, kai jūs dar nebuvote atgimęs. Kiek praėjo laiko, nuo tada, kai jūs pirmą kartą pradėjote galvoti apie Jėzų ir iki to momento, kai atgimėte? Tas procesas, kuris vyko yra apšvietimas. Jūs turėjote patirti tai, kad galėtumėte paragauti dangiškos dovanos“, tai yra gimėte iš aukšto.

Tai buvo tas žvejys...
Jono 1:35-42 pasakoja mums, kad Petro brolis Andrejus buvo Jono Krikštytojo mokinys. Vieną dieną Andrejus (su juo buvo dar vienas mokinys), pamatė einantį Jėzų ir sušuko: „Žiūrėkite, Dievo Avinėlis!“

Andrejus paliko Joną ir nuėjo pas Petrą pranešti: „Mes radome Mesiją“, ir jis atvedė jį pas Jėzų. 42 eilutė mums pasakoja, kad kai Jėzus sutiko Petrą, Jis pasakė „Tu esi Simonas Jonos sūnus, bet vieną dieną būsi Kefas“ (Graikų kalboje „Petros“ - mažas akmuo, arba anglų kalboje - Petras).

Tą pirmą kartą tai ir buvo visas jų susirinkimas. Nieko daugiau. Andrejus pareiškė, kad Jėzus - Mesijas, bet Petrui tai dar nebuvo įrodymas, o tik proga pamąstyti.

Kitą kartą mes matome Jėzų ir Petrą Lk 5:1-11. Jėzus išsinuomavo Petro valtį, kad galėtų kalbėti iš jos.

Būdamas doras žmogus, baigęs kalbėti norėjo susimokėti už valtį. Jis liepė Petrui ir jo verslo partneriams Jokūbui ir Jonui irtis į gilesnius vandenis ir užmesti tinklus. Visi angliški vertimai, kuriuos aš žiūrėjau (šeši iš jų), sako „tinklus“. Nors Petras užmetė vieną tinklą.

Triušio pėdsaku
Žūklė buvo pagal Jėzaus komandą - mažiausiai du tinklai. Nors dėl to, kad jie netikėjo, ar nepakluso, jie naudojo vieną tinklą, ir 7 eilutė sako mums, kad laimikis buvo toks, kad vos nenuskandino valčių.

Tai įdomus „triušio pėdsakas“ – kai Viešpats duoda komandą, ir mes nepaklūstame arba paklūstame ne tokiu būdu, dangus nepakeičia savo sprendimo - šiuo atveju Jėzus vis tiek davė jiems tinklus pilnus žuvies, ir jie buvo atsakingi už tai, kad naudojo tik vieną tinklą ir, kad valtys buvo perpildytos.

Taip dažnai žmonės nori pakeisti Viešpaties jiems skirtas instrukcijas ir tada mažų mažiausiai patiria netikėtas komplikacijas, o blogiausiu atveju tikrą katastrofą. Jėzus stovėjo greta, kai dvi ar daugiau valtys buvo pavojuje nuskęsti ir jų įranga tinklai buvo sutraukyti dėl didelio pagautų žuvų kiekio. Jis nebuvo atsakingas už jų netikėjimą ir nepaklusnumą, ir Jo elgesys nuo to nepasikeitė. Jis nėra atsakingas ir dabar mūsų gyvenimuose, kai mes padarome kažkokią kvailystę. Dangus kuria planus pagal įsakymą, jei mes pakeičiame būdą kaip mes paklūstame, kenčiame dėl pasekmių ir turime kaltinti už tai tik pačius save.

Atgal apie Petrą ir apšvietimą
Žinoma, matydamas stebuklą, Petras krito ant kelių ir atgailavo, šį kartą užuot vadinęs Jėzų „šeimininku“, kaip jis tai darė 5 eilutėje, kai jis nenoriai ir iš dalies pakluso dėl vieno tinklo, čia jis pavadino Jėzų „Viešpačiu“.

Kas tuo metu vyko Petro prote ir širdyje, tarp to laiko kuomet Andrejus pristatė Petrą Jėzui paskelbdamas, kad Jis yra Mesijas, ir šio stebuklo? Tai buvo apšvietimo periodas.

Petras turėjo apsvarstyti savo brolio pareiškimą. Mes nežinome kaip ilgai tai truko, bet man tai truko kelis mėnesius.

Vokiečių klasė, 10kl. Northwestwern vidurinė mokykla, Kokomo, Indiana.
Vokiečių klasėje man buvo lengva, ir aš dažnai pabaigdavau savo darbą anksti. Štai kodėl Janny tapo mano geriausia drauge. Ji buvo Dvasios pripildyta Romos katalikė, kuri sakė pažįstanti Dievą nepaisant bažnyčios liturgijos. Ji pasakojo man apie Jėzų, kai mes pabaigdavome savo darbą vokiečių klasėje.

Aš buvau episkopalas ir turėjau tą pačią liturgiją, taigi buvau sudomintas. Kai ji pradėjo man kalbėti apie Jėzų, prasidėjo apšvietimo procesas. Iškilo klausimas, kuo aš tikėjau esant Jėzų, ir tada, ką gi aš darysiu su tuo, kuo aš tikiu.

Po metų ar panašiai Petras Jėzų pirmą kartą pavadino „Viešpačiu“ ir paliko žvejybą, Jėzus klausė savo mokinių, kuo Jį laiko žmonės. Pokalbis aprašytas Mato 16:13-20, ir jie pranešė, kad Jėzus yra prisikėlęs Jonas Krikštytojas, Jeremijas ar kitas koks pranašas. Tada Jėzus paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ ir Petras prakalbo: „Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus!“

17 eilutėje Jėzus pasakė jam, kad: „ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano Tėvas, esantis danguje.”

Kūnas ir kraujas - tai žmogaus mąstymas. Aš dariau tą patį, ką turėjo padaryti Petras, ir tą patį dalyką jūs turėjote padaryti, jei atgimėte iš aukšto. Jūs klausėts, ką „kūnas ir kraujas“ sako apie Jėzų - galbūt jūsų kelias vedė į kitas religijas, filosofiją, ar tyrinėti pasaulio nuodėmę. Bet Šventoji Dvasia iš tiesų jus vedė, atskleisdama Jėzų, per apreiškimą ir apšvietimą traukdama jus prie Tėvo.

Tėvas teikia įrodymą
Aš stebėjau kaip Janny ir jos draugas Vic gavo atsakymą po atsakymo į savo maldas, ir tai buvo įrodymas, kurio man reikėjo, kad patvirtintų jos teiginius. Septynis kartus iš eilės jų maldos buvo atsakytos, daugiau nei aš galėjau tikėtis, ir aš atidaviau savo širdį Tėvui ir Viešpačiui Jėzui, patikėdamas juo kaip Viešpačiu.

Mano samprotavimas buvo toks: jeigu Jėzus tikrai tars lemiamą žodį paskutiniąją dieną, ir aš stovėsiu prieš Jį ir duosiu apyskaitą už visą gyvenimą, tada aš žinosiu, kad Jis pateiks savo liudijimą. Netgi jeigu dabar žmonės juoksis iš manęs arba netgi nužudys mane, Jo žodis bus paskutinis. Štai kodėl aš atgimiau.

Įvykį mačiusio liudytojo paliudijimas, kad tai yra tiesa
Apd 5:32, Petras ir apaštalai buvo atvesti ir pastatyti prieš religinius lyderius ir jiems buvo įsakyta nepamokslauti Jėzaus vardu. Po to, kai Petras pasakė, kad jie nužudė Viešpatį ir pakabino Jį ant medžio, bet Tėvas prikėlė Jį iš mirties, jis pareiškė:

„Mes esame Jo ir tų įvykių liudininkai ir Šventoji Dvasia...“

Pastebėkite, kad Šventoji Dvasia buvo Jėzaus gyvenimo, mirties ir prisikėlimo liudytoja.

Petras girdėjo savo brolio pareiškimus, bet dabar pamatęs stebuklą su žuvimis, jis puolė ant kelių atgailaudamas ir tikėdamas. Nei jis nei aš, nei jūs, neįtikėjote Jėzumi be įrodymo.

Mes esame tik žmonės, mums reikia įrodymo, pavyzdžiui, apkaltinant žmogų padarius nusikaltimą. Tuo labiau Tėvas pateikia įrodymą Jėzaus teiginiams, nes čia sprendžiamas amžinybės klausimas?!

Kai Janny papasakojo man apie Jėzų, kažkas buvo sužadinta mano viduje. Tai buvo Jėzaus gyvenimo liudytojos darbas manyje. Mano dėmesys buvo nukreiptas giliai į save, į mano giliausias mintis.

Viltis sukuriama apšvietimo proceso metu. Tai paveikslas to, kas gali būti. Tėvas per Šventąją Dvasią parodo mums Jėzų, veikia mūsų širdyse, pakeičia mus iš cinikų ir netikinčių į pilnus vilties ir pasitikėjimo žmones, ir mes elgiamės pagal tą viltį bei malonę, ir iš to kyla tikėjimas.

Sekančią savaitę - daugiau apie šį procesą ir nuostabias eilutes, kur Jėzus moko apie tai... taigi kaip ilgai truko jūsų apšvietimo procesas, kaip ilgai Tėvas dirbo su jumis, rodydamas jums, atskleisdamas jums, kas yra Jėzus – ir kokį įrodymą pateikė liudininkė Šventoji Dvasia?

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.