Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. vasario 22 d., trečiadienis

Gyvenimo audinys 3 iš 4

 Weaving of Life #3 of 4

Sveikinu visus,

 Ar gyvenote pakankamai ilgai, kad suprastumėte, kaip mažas, kasdienis


sprendimas gali pakeisti gyvenimą? Kartais į gerą, o kartais į blogą. Kai yra blogai, mes kalbame apie „neplanuotų pasekmių dėsnį“. Kai būna gerai, atsigręžiame atgal ir sakome: „Tai buvo Dievas“.

 Dainininkė Jewel turi dainą „I Do“ ir vienoje eilutėje skamba žodžiai: „Gyvenimas gali užtrukti ilgai, jei pasirinksi neteisingai“. Galime atgailauti, bet vis tiek turime tai išgyventi. Atleidimas yra susijęs su vertikale, nes Dievas mus myli ir mums atleidžia. Tačiau kitas komponentas yra horizontalus, pasekmė, mūsų sprendimų poveikis. Mums gali būti atleista nuodėmė vertikalioje padėtyje, bet sužalojimas horizontalioje pusėje turi būti išgyventas iki galo – atpirkimas arba sunaikinimas.

 O kartais mes  žiūrime į situaciją ir tinkamai prieiname prie jos, suprasdami laiką ir sezoną, ir laukiame savo šanso.

 Moabitė, vardu Rahaba, tokiu metu buvo toks žmogus

 Visa naujai susikūrusi Izraelio tauta buvo netoli nuo jos namų ant vidinės Jericho sienos. Joshua pasiuntė 2 šnipus, kad gautų žvalgybos informaciją apie būsimą mūšį. Jie apsistojo pas Rahabą.

 Hebrajiškas žodis, čia išverstas kaip „paleistuvė“ arba „prostitutė“, yra „zonah“, kuris gali būti išverstas „smuklininkė“, ir beveik neabejotina, kad tai buvo vienas iš elementų, kodėl 2 šnipai ten praleido naktį. Tačiau ir hebrajai, ir Jokūbas* vadina ją „paleistuve“ arba „prostitute“, ir graikų kalboje reikšmė nekeičiama: ji buvo paleistuvė. Atrodo, kad eidama užeigos savininkės pareigas ji gaudavo už tai pinigus. *Hebrajams 11:31, Jokūbas 2:25

 Kai melas pagerbiamas

 Tačiau Naujasis Testamentas mums sako, kad ji labai tikėjo Izraelio Dievu,  tai buvo jai įskaityta  teisumu. Ir ji buvo labai drąsi. Ji melavo valdžiai, kai paslėpė 2 šnipus ir privertė juos pažadėti, kad ji ir jos namiškiai bus išgelbėti.

 Leiskite man čia pakalbėti apie jos melą. Jericho karalius (Jozuės 2:3-4) prašė, kad ji atiduotų šnipus, bet ji jam pasakė, kad jų nebėra ir nežinojo, kur jie nuėjo, nors iš tikrųjų buvo paslėpusi juos pas save.

 Išėjimo 1:15-21 matome 2 hebrajų pribuvėjas, Šifras ir Puah, kurioms faraonas liepė nužudyti visus vyriškos lyties naujagimius, įmetant juos į upę. Jos bijojo Dievo labiau nei faraono, todėl nepakluso. Kai buvo pakviestos pas faraoną, jos melavo sakydamos, kad žydės pagimdo greičiau nei egiptietės. 20-21 eilutėse sakoma, kad Dievas palaimino jas už jų veiksmus ir davė kiekvienai šeimą arba „davė joms namus“ (šeimas).

 Abiem atvejais tuose įvykiuose dalyvaujantys žmonės pakluso Dievui, o ne žmogui, nes Dievo „karališkasis įstatymas“ nusveria žmogaus įstatymą. Panašų elgesį galima pastebėti  slepiant ir gelbėjant žydus nuo nacių Antrojo pasaulinio karo metu. Aš daug kartų lankiausi ir Anne Frank namuose Amsterdame, ir Corrie ten Boom namuose netoliese esančiame Harleme, ir esu nustebintas  Dievo malonė tais sunkiais laikais.

Apgaulė ir melas buvo reikalingi norint apsaugoti žmones nuo nacių. Visoje Europoje pasakojamos istorijos apie didvyrius, padedančius žydams, apie suklastotus dokumentus ir net suklastotus sveikatos pažymėjimus, kurių tikslas buvo išgelbėti gyvybes prieš neteisingus ir bedieviškus įstatymus, dėl kurių turėjo būti nužudyta visa žydų tauta.

 Tai nėra skirta visapusiškam temos ištyrimui, tik medžiaga apmąstymams. Grįžkime prie mūsų istorijos...

 Jericho paėmimas, Rahabos išgelbėjimas

 Jūs žinote istoriją, kaip Jozuė apsupo miestą, griuvo sienos, o Rahaba ir šeima buvo išgelbėti, nes ji pro langą nuleido raudoną „atpirkimo virvelę“, kad parodytų puolančiai kariuomenei savo namus.

 Mato 1:5 pasakojama, kad vyras, vardu Salmon, vedė Rahabą nuostabioje atpirkimo istorijoje. Kai kas spėja, kad jis buvo vienas iš 2 šnipų, kurie liko su ja, matydami jos širdį, potencialą ir drąsą. Mes nežinome, bet žinome, kad Salmon ir Rahab susituokė ir ji susilaukė sūnaus, vardu Boazas.

 Būtent šis Boazas sutiko elgetą moterį, našlę Rūtą, kilusią iš Moabo, tos pačios vietovės, iš kurios buvo kilusi jo motina. Rūta buvo globojama Naomės, kuri pati buvo našlė, ir Noomė paskatino Rūtą padaryti kažką  nepaprasto savo labui: ji liepė pasipiršti Boazui, o ne laukti, kol jis pats tai padarys.

 Rūtos 3:1-11 Noomė liepia Rūtai palaukti, kol Boazas užmigs, tada atsigulti jam prie kojų ir užsikloti jo rūbais. Šiandien judaizme yra to pavyzdžių. Vienas jų, jaunikis savo nuotaką apgaubia audeklu, o kita – kad ir nuotaka, ir jaunikis apsivynioja audeklu abu  aplink pečius ir susiriša maldos skara, talitu. Senovėje jaunikis mesdavo savo apsiaustą ant žmonos, tai simbolizavo jų vienybę ir tai, kad dabar jis yra jos „apdangalas“.

 Liepdama Rūtai atsigulti prie Boazo kojų ir apsirengti jo drabužiais, reiškė, kad Rūta  pasipiršo jam. Tai patvirtina  Boazo reakcija : 11 eil. „Nebijok, aš padarysiu viską, ko tik prašysi...“ Tai reiškia, kad Rahaba tapo Rūtos anyta – koks nuostabus Viešpats. Kaip nuostabu , kad Viešpats dovanojo šiai dievotai našlei naują vyrą ir dar daugiau ir uošvę iš savo tėvynės!

 Boazas ir Rūta susilaukė sūnaus, vardu Obedas, iš kurio gimė sūnus, vardu Jesė, o šis susilaukė sūnaus, vardu Dovydas. Dovydo prosenelė buvo Rūta, jo proprosenelė – Rahaba.

 Kas galėjo pagalvoti , kad prostitutė vardu Rahaba įvertino situaciją, įtikėjo Izraelio Dievu, saugojo šnipus ir ištekėjo į Izraelio šeimą, ir kad ji bus Dovydo didžioji prosenelė, taigi ir Jėzus giminaitė? Kas galėjo pagalvoti ? Nenumatytų pasekmių dėsnis – į gera.

 Tai, ką matome Rahabos, Noomės ir Rūtos gyvenimuose, yra tai, kad, nepaisant sunkių aplinkybių, kiekvienas elgėsi teisingai. Moralinis dalykas. Teisingai darant dalykus sudėtingomis ir net gyvybei pavojingomis aplinkybėmis rezultatas buvo gyvenimas. Dievas sugebėjo visus įvykius sujungti į kažką gražaus.

 Šioje istorijoje matome Dievo sugebėjimą pakeisti prostitutės gyvenimą ir pagerbti ją priklausymu Gelbėtojo giminei. Matome, kaip Viešpats maloningas sielvartaujančiai našlei svetimoje žemėje, duodamas jai vyrą ir uošvę iš gimtosios šalies. Matome, kaip Viešpats per dešimtmečius supina kelių gyvenimų įvykius, kad Jo valia išsipildytų žemėje. Tą patį jis daro ir mūsų gyvenime, tarp mūsų artimųjų. Pasitikėk Juo. Pasitikėk nuostabia malone!

 Paskutinis mūsų pavyzdys kitą savaitę, iki tol, palaiminimai,

 Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.