Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. gegužės 29 d., sekmadienis

Seksas, seksualumas ir krikščionys 4

 Sex, Sexuality, and Christians 4

Sveikinu visus,

 Šios serijos apie seksualinę meilę ir Evangeliją pabaigoje turime suprasti, jei tikrai tikime, kad Kristus yra mumyse, tai, kaip elgiamės su savo kūnu ir su kuo susijungiame, yra mūsų tikėjimo atspindys.


 Jei mūsų gyvenimas yra priemonė, kuria Kristus atneša savo karalystę į žemę, įvesdamas mus ir tuos, su kuriais esame susiję, į savo dieviškąją tvarką, seksą ir seksualumą turime įtraukti į Evangelijos žinią. Neatskirti. Nepaslėpti nuo akių, nepalikti vaikus be jokio auklėjimo, kol jie pateks į pasirengimo vedyboms konsultacijas.

 Namų eklesijoje, kurios esmė yra platesnė šeima, susibūrus kelioms šeimoms, vaikai sėkmingas mato viso to, apie ką kalbame, pavyzdžius. Jie taip pat mato kovas. Mato ginčus, ir kaip čia  sprendžiamos problemos. Vaikai mokosi ginčytis, derėtis, atleisti, būti didesniu žmogumi konflikte.

 Nepriklausomai nuo poros amžiaus, nuo pagyvenusių iki naujai susituokusių ar jaunų porų, vaikai supranta, kad šias poras sieja toks dalykas, kuris vadinamas seksu, ir jiems įdomu, nes jie to dar nepatyrė. Tokiame kontekste jie supranta, kai mato mamą ir tėtį, kitas mamas, tėčius ir vaikus, kad seksualumas gali būti sveiko ir subalansuoto santuokinio gyvenimo dalis. Vienišiams jie mato savitvardą ir pavyzdžius, pagal kuriuos reikia gyventi. Ir visa tai yra suvyniota į tai, kaip jie gyvena  Kristuje. Šeimos dinamika, įskaitant seksualumą, yra krikščioniško gyvenimo dalis.

 Trumpai tariant, Evangelija ir seksualumas yra didesnės bendruomenės dalis. Pradiniame lygmenyje tokie dalykai kaip ūkininkavimas, naminiai gyvūnai ir gyvuliai, dauginimasis ir mirtis yra sveiko konteksto dalis, pagal kurią galima suprasti seksualumą ir Evangeliją. Jie nėra atskirti, net vaikai perima šiuos neapčiuopiamus sveikų suaugusiųjų santuokos elementus.

 

Romos pagonių pasaulyje vergų ir paprastų žmonių pagrindinis tikslas buvo gimdyti kūdikius ir tarnauti kitų seksualiniams potraukiams. Mokymas apie ištikimybę ir buvimą viena su Kristumi individualiai ir santuokoje išlaisvino ir buvo patrauklus žemesnėms visuomenės klasėms, kurios buvo įpratusios būti privilegijuotųjų išnaudojamos.

 Ko gero, vienas svarbiausių krikščionių iš romėnų kultūros elementų buvo tai, kaip Dievas žiūri į seksą. Romėnas galėjo lengvai suprasti dar vieną  dievą, vardu Jėzus, nes jie taip pat turėjo dievų. Jie net galėjo paaiškinti, kodėl šie krikščionys savo namuose neturėjo stabų, nors jiems tai buvo painu, bet tai buvo tik dar viena jų manymu religija.

 Tačiau mokyti, kad žmogaus gyvybė yra vertinga, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, sukurtas siekiant būti viena su Juo Kristuje, todėl žmonės santuokoje turi būti tokie pat ištikimi vienas kitam, kaip Kristus mums,  romėnų protui buvo neįtikėtina. . Apriboti ir pakelti seksualinę vyro ir žmonos sąjungą kaip mistiškos sąjungos su Dievu pavyzdį, o ne tik priemone gimdyti kūdikius ar įgyvendinti savanaudiškus troškimus, buvo negirdėta Romos kultūroje.

 

Gyvenimas dabar turėjo prasmę, tikslą, seksualinė sąjunga buvo ryškus vaizdas, kurį būtų supratę kiekvienas Romos imperijos žmogus, o sakyti, kad tai yra Kristaus ir bažnyčios paveikslas... toks išlaisvinantis! Taip išlaisvinantis! Lygiai taip pat viduramžių Europos vitražai buvo sukurti taip, kad papasakotų Evangelijos istoriją, nes visi buvo neraštingi, šimtmečius anksčiau romėnų kultūroje, kuri seksą vertino kaip priemonę savanaudiškiems troškimams įgyvendinti, mokymą, kad ištikimybė santuokoje ir seksualinė sąjunga su jūsų sutuoktiniu buvo Jėzaus ir Jo nuotakos atvaizdas, nupiešė ryškų pavyzdį šioje mistiškoje ir dangiškoje sąjungoje. Net ir pabaigoje dangiškoji Jeruzalė apibūdinama kaip „nuotaka, pasipuošusi savo vyrui“. (Apreiškimo 21:2) – koks ryškus vaizdas tikintiesiems, ir kuris  TAIP skyrėsi nuo romėnų kultūros.

 

Viena Dvasia

 

Kai Paulius 1 Kor 6:16-20 liepė krikščionims nesusidėti su  šventyklos paleistuvėmis, jis paminėjo viską, apie ką mes kalbame: „Argi nežinote, kad susijungę su  paleistuve, tampate tuo, kaip parašyta; jie abu taps vienu kūnu? Bet tas, kuris yra susijungęs su Viešpačiu, yra viena Dvasia su Juo. Bėkite nuo paleistuvystės, nes jūs esate viena su Kristumi, o Jis jus nupirko už brangią kainą, tad šlovinkite Dievą savo kūnuose..."

 

 Mūsų pasaulyje žmonės užduoda sau klausimą; Ar aš vyras, ar aš moteris? Tačiau Evangelija yra tokia: kaip mes galime būti vyru ir moterimi? Santuoka turi būti papildanti, nes tik vyrai ir moterys „sudera“ arba papildo  vienas kitą pagal dievišką visos kūrinijos tvarką. „Jis juos sukūrė vyru ir moterimi“, tai  yra pagrindas, ant kurio remiasi mūsų supratimas apie seksualumą dieviškoje kūrimo tvarkoje. Kai antropologai ir archeologai randa senovės žmonių skeletus, vyrų ar moterų atpažinimo būdas yra dubens forma. Moterų dubuo nuo gimimo yra platesnis nei vyrų, todėl jos gali gimdyti. Likusi dalis yra emocinės ir psichinės problemos, susijusios su tuo, kas kuo yra  identifikuojamas.

  

Sekite minties liniją...

 

Kai kas nors tiki evoliucija, jie, tikiu, kad tai atsitiktinis gamtos veiksmas. Sekite  tai iki logiškos išvados , o tai reiškia, kad vienintelis jų gyvenimo tikslas yra tai, ką jie priskiria sau. Moralė ir etika, teisinga ir neteisinga, yra tai, ką jie sako, nes viskas buvo vienas didelis atsitiktinumas. Nėra tikslo, nėra priežasties gyventi.

 

Evangelija pristato tiesą – mes esame unikalus kūrinys, sukurtas su tikslu ir mylintis Dangiškasis Tėvas, kuris su savo Sūnumi paruošė mums namus. Mes esame amžinos būtybės, būdami dvasinės būtybės ir jau esame amžinybėje.

 Taigi vadovaukitės šia mintimi....

 Jei žmogus atsisako tiesos, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį, o santuoka tarp vyro ir moters yra aukščiausia Dievo sąjungos su vyru per Jėzų Kristų išraiška ir tipas, jis pradeda galvoti apie kitus dalykus.

 

Pavyzdžiui, gėjų santuokos yra jiems priimtinos, nes kai atmetate tai, ką sako Dievas, jie pažemina seksualumą iki žemiausio pavidalo, kaip kažką tik savanaudiško išsipildymo ir saviraiškos, o ne gimdymo ir Kristaus bei Jo nuotakos paveikslo. Tai reiškia, kad pasaulyje viešpatauja sumaištis dėl žmogaus seksualumo tikslo, o kai tuo tikima, žmogus laiko save mėsos gabalu, kurį naudoja ir skriaudžia kiti, palikdami juos ieškančius aukštesnės prasmės, tuščius ir nešvarius viduje. .

 

 Štai kodėl Evangelija ir seksualumas turi būti pateikiami kartu, viena kitos dalis. Tai yra Evangelijos laiško korintiečiams, romėnams, Efeziečiams, Galatams kontekstas – visame pasaulyje minimas žmogaus seksualumas ir tinkamas jo kontekstas. Kristaus ir surinkimo  sąjunga matoma seksualinėje vyro ir žmonos sąjungoje.

 

Romiečiams 1:18-32 jis pasakoja apie žmones, kurie atmeta Dievą, pasidavė  neteisingam mąstymui, netgi seksualiniam iškrypimui, nes „jie nenorėjo pažinti Dievą“. Priešingai – jei jie norėtų pažinti Dievą, jie suprastų seksualumą ir moralę taip, kaip Jis juos apibrėžia, ir išsikapstytų iš neteisingo mąstymo ir gyvenimo būdo.

 

Korintiečiams ir romėnams buvo kalbama apie seksualumą ir stabų garbinimą bei garbinimą šventykloje , išsamiai aprašant skirtumą tarp Kristaus ir vietos kultūros. Galatams jis mini kūno darbus, apimančius įvairias seksualines nuodėmes. Judo 4 eilutė įspėja nepaversti Dievo malonės palaidumu, seksualiai „laisvu gyvenimu“, kuris anuomet apibūdino bet kokią seksualinę veiklą. Žmogaus seksualumas yra visose Naujojo Testamento laiškuose.

  

Tėvai yra pagrindiniai auklėtojai ir pavyzdžiai

 

Kiek vaikų mokomi, kad jų kūnas yra geras dalykas? Ar jų kūnas yra šventykla, kurioje gyvena Dievas? Tai, ką galėtume pavadinti papildančia santuoka (vyrai ir moterys iš prigimties dera), yra esminė ir teisinga, kaip matyti iš kūrybos ir sveiko proto. Dievas sukūrė vyriškumą ir moteriškumą, ir jie tampa vienu kūnu.

 

Kai visuomenė iškelia ir skatina savo poreikius, viršijančius kitų poreikius, įvyks seksualinė painiava. Gyvenimas  šeimoje moko vaikus žiūrėti kitų poreikių, o ne savęs. Jie mato, kaip mama ir tėtis aukojasi ir dirba dėl jų. Jie savo ruožtu aukojasi už savo tėvus ir brolius ir seseris, o namų surinkime – padeda patenkinti draugų, su kuriais bendrauja kaip didesnės tikėjimo šeimos ir tikėjimo bendruomenės, poreikius.

 

Graikiškas žodis, reiškiantis seksualinę meilę, yra eros

 

Erosas be apribojimų, kai susitelkęs į save, sukelia nuoskaudą, sumaištį ir griūvančius gyvenimus. Kai Erosas suprantamas Kristuje, jis sukuria šeimas, kūdikius ir gerai veikia tikėjimo bendruomenėje. Pati teisumo samprata, hebrajiškas žodis „tsedakah“, parodo, kad esame teisūs su Dievu, Jo meilė teka per mus į išorę į mūsų pasaulį, su kuriuo esame sujungti kaip didesnės kūrinijos dalis.

 Kai vyras ar moteris, vaikas ar paauglys leis Dievo meilei sąlygoti ir apibrėžti  santykius, jų pasaulis bus nustatytas dieviška tvarka. Ir šiam pasauliui reikia dieviškos tvarkos, ar ne?

 Tikimės, kad tai buvo įdomu... nauja tema kitą savaitę, iki tol, palaiminimai,

 

Džonas Fenas

 

www.cwowi.org ir el. paštu john@cwowi.org

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.