Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. balandžio 29 d., penktadienis

Seksas, seksualumas ir krikščionys

  Sex, Sexuality, and Christians  

Sveiki,

Visiems, kurie žino, kaip aš studijuoju Bibliją, man kontekstas yra viskas. Žinoma, daug ką galima suprasti perskaičius atskirą , tačiau gilesnis supratimas pasiekiamas, kai analizuojame ją  istoriniame  ir kultūriniame kontekste.

 Pavyzdys galėtų būti I Samuelio 24:3-5, kur Dovydas prisėlino prie karaliaus


Sauliaus oloje ir nukirto jo apsiausto kraštą, bet širdis jį paskatino atsiprašyti. Skaitant  be kultūrinio supratimo tikrai pakanka, kad pamatytume švelnią Dovydo širdį, bet yra  daugiau.

 

To meto paprotys, kaip ir iki šių dienų tarp kai kurių ortodoksų žydų, leidžia per laidotuves nukirpti mirusio žmogaus drabužio kraštą. Kutas ir apvadas reiškė Dievo Žodį, o apvado nukirpimo ceremonija yra simbolinis artimųjų paleidimas, nurodantis kad jų mylimas žmogus daugiau šioje žemėje nebėra susietas su Dievo Žodžiu, jis yra laisvas nuo įstatymo.

 

Kai Dovydas nukirpo karaliaus Sauliaus apsiaustą, tai tolygu, kad  jam pasakė: „Tu miręs žmogus“, tvirtindamas, kad Dievas pasirinko Dovydą vietoj Sauliaus, ir kad Saulius gyveno  skolintu laiku. Tai suteikia visiškai naują gilumo lygį šiai trumpai ištraukai, ar ne? Be tos kultūros ir istorijos informacijos ji nėra išsami, kontekste ji tiesiog įgauna gilumo.

 

Taip yra su ankstyvosios krikščionybės supratimu ir mokymu apie seksualumą. Galime skaityti apie Adomą ir Ievą ir apie tai, kaip jiedu taps vienu kūnu ir įgyjame tam tikrą supratimą, bet yra ir daugiau. Galime perskaityti Pauliaus žodžius apie santuoką ir net seksualinius santykius ir įgyti prasmę turintį paviršinį supratimą, bet kai mes įtraukiame NT į šių dienų kultūrą ir platesnę žydų kultūrą, kurioje Paulius buvo užaugintas, mes suvokiame daug giliau. .

 

Kaip viskas prasidėjo

Pradžios 2:15-24 yra pirmoji detalė apie žmogų ir jo santykius su Kūrėju ir sutuoktine bei seksualinį jų santykių aspektą.

 

18-20 eilutėse mums sakoma, kad Viešpats Dievas pasakė savyje, kad Adomui nebuvo gera būti vienam. Bet Viešpats Dievas Adomui apie tai nieko nesakė. Vietoj to, Adomas turėjo padaryti savo išvadą. Kad padėtų procesui, Viešpats Dievas visus gyvūnus atvedė Adomui, kad jis galėtų juos pavadinti.

 

Girdėjau rabiną kalbant apie tai, kaip Adomas pažino jų prigimtį, ir kur jie dera kūryboje, ir taip buvo suteikiami atitinkantys  vardai. Adomas ne tik pamatė gyvūnus, bet ir pažino jų prigimtį, vietą gyvūnų pasaulyje ir pan.

 

Tiesą sakant, žydų istorikas Juozapas pasakoja, kad Adomui, Setui ir Enochui Viešpats Dievas, jų Kūrėjas, suteikė puikų supratimą apie  visą žemę, žvaigždes ir visatą ir  kaip visa tai veikė. Adomas ne tik pamatė gyvūną ir sugalvojo jam pavadinimą, vardas buvo suteiktas visiškai supratus jo vietą natūralioje tvarkoje.

 

Juozapas taip pat rašo, kad gyvūnai anuomet mokėjo kalbėti, kad Adomas suprato jų mintis ir jausmus. Tikiu, kad Juozapas apibūdino pažinimo žodžius, kad Dvasios dėka Adomas pažino gyvūnų mintis ir jausmus, nes tą patį patyriau savo „kelionėje“ po dangų su ten sutiktais augintiniais ir gyvūnais.

 

Tik išvardijęs visus gyvūnus, Adomas dabar suprato, kad jie visi turi poras – kad yra patinas ir patelė, bet jis pats neturėjo poros. Tik tada mums buvo pasakyta, kad Viešpats Dievas giliai užmigdė Adomą ir paėmė dalį jo kūno, šonkaulį, kad suformuotų Ievos kūną, taip ją sukurdamas.

 

Kas juos sukūrė?

Kristus ir bažnyčia

Biblijos aiškinimo taisyklė yra tokia, kad Senąjį Testamentą suprantame Naujojo Testamento akimis. Paulius Efeziečiams 5:25-32 rašė, kad santuokinė sąjunga tarp vyro ir žmonos yra Kristaus ir surinkimo(bažnyčios) sąjungos pavyzdys. Dėl to vyro ir žmonos seksualinis aktas yra dvasingas, mistiškas, susietas su kūrinija ir didesne visata.

 

Pradžios 1:26 mums sakoma: „Dievas pasakė, kad padarykime žmogų pagal savo atvaizdą, pagal mūsų panašumą“, ir tai yra žodis „Elohim“ arba dievai. Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia. Tačiau 2 skyriuje yra Tas, kuris išeina iš Elohimo (Tėvo, Sūnaus, Dvasios), kad asmeniškai įsitrauktų į žmogaus kūrimą. Jis identifikuojamas kaip Viešpats Dievas arba Jehova Elohimas.

 

Pradžioje ir Išėjimo knygoje Viešpats Dievas matomas kaip Tas, kuris sukūrė žmogų ir kvėpė į jo molinį kūną, kad paverstų jį žmogaus kūnu. Jis pasirodė Abraomui ir Sarai. Jį mato kiti ST pranašai. Ir iki šiol Jis identifikuojamas kaip Tas, kuris kalbėjo su Moze iš degančio krūmo.

 

Išėjimo 3 skyriuje: 14-15 Mozė turi degančio krūmo patirtį. Jam pasirodė Viešpats ir identifikuoja save kaip „AŠ ESU, KAS ESU; todėl jūs pasakysite Izraelio vaikams, kad AŠ ESU, atsiuntė mane pas jus“. Ir Dievas tarė Mozei: „Pasakysite Izraelio vaikams, kad Viešpats Dievas (Jehova Elohim) Abraomo, Izaoko Dievas, Jokūbo Dievas, atsiuntė mane pas jus...

 

Mes matome, kad Viešpats Dievas yra AŠ ESU. Kai Jėzus pasakė religiniams vadovams Jono 8:54-59, kad Abraomas džiaugėsi matydamas savo dieną ir kad Jis pažinojo Abraomą, Jis pridūrė: „Prieš Abraomą, aš ESU“. Jie iškart suprato, kad Jėzus teigė esąs tas, kuris kalbėjo su Moze iš degančio krūmo ir pasirodė Abraomui, ir buvo tas, kuris buvo Edeno sode – todėl jie ėmė akmenis, kad nužudytų Jį už piktžodžiavimą. . Bet Jis „pasislėpė“ ir ėjo tarp jų.

 

Užmegzkite ryšį

Jėzus taip pat paskelbė savo vardą AŠ ESU Jono 18: 5-6, kai jie atėjo Jo suimti, sakydamas: „Aš tau sakiau: AŠ ESU, dabar paleisk tuos kitus. Kai Jis pasakė „AŠ ESU“, jie visi pasitraukė atgal ir nukrito ant žemės“.

 

Jis taip pat teigė esąs AŠ Esu Mato 14:27-28, kai mokiniai pamatė Jį vaikščiojantį vandeniu: „Būkite drąsūs; AŠ ESU, dabar nustok bijoti. Tada Petras atsakė: „Viešpatie, jei tu... AŠ ESU), liepk man ateiti pas tave eiti vandeniu“. (Tai nebuvo klausimas, ar Jis yra vaiduoklis, ar ne, tai buvo Jo teiginys, kad AŠ ESU)

 

Iš šių teiginių galime atsekti mūsų Viešpaties ryšį su žmogumi. Jis buvo AŠ ESU dabar tapęs kūnu, kuris anksčiau pasirodė Mozei degančiame krūme, Abraomui Pradžios 18 ir 15 skyriuose ir vaikščiojo su Adomu ir jo žmona Sode. Išėjimo 3:14–15 Jehova Elohimas pavadino save AŠ ESU – Tas, kuris sukūrė Adomą ir Ievą.

 

Kai Paulius kalba apie Kristų ir bažnyčią, yra tiesioginė nuoroda į Viešpatį Dievą, mūsų Viešpatį, sukūrusį vyrą ir jo žmoną ir sakantį, kad jie taps vienu kūnu atgal Edeno sode. Dėl to vyro ir žmonos seksas, tiesiogiai susijęs su kūrinija, su Kristumi ir bažnyčia, yra mistiškas. Nesvarbu, ar dėl pramogos, ar dėl gimdymo, seksualinė vyro ir žmonos sąjunga yra dvasinė ir tiesiogiai susijusi su didesne visata, kurioje buvo sukurtas žmogus.

 

Kiekvienas augalas, kiekvienas gyvūnas buvo sukurtas daugintis. Aukštesni gyvūnai buvo sukurti poromis. Adomas ir Ieva buvo viena,  Ieva negavo savovardo tol, kol jie nenusidėjo. Pradžios 5:2 mums sakoma: „Jis pavadino juos Adomu tą dieną, kai jie buvo sukurti“.

 

Jie buvo viena. Kai Kristus, Viešpats Dievas, sušuko: „Adomai, kur tu? Atėjo ir Adomas, ir jo žmona, nes jie buvo vadinami Adomu. Ieva buvo sukurta taip, kaip mikroskopu matome besidalijančias ląsteles – Viešpats Dievas tiesiogine to žodžio prasme paėmė vyro šonkaulį ir pradėjo dauginti ląsteles į įvairias kūno dalis, kol buvo sukurta visiškai susiformavusi moteris. Jie buvo viena, pagaminti iš tos pačios medžiagos, tačiau individualūs, kiekvienas turėjo dvasią ir sielą.

 

Šis mistiškas, su kūryba susietas seksualumo elementas bažnyčioje pasimetė. Matome to žvilgsnį, kai Paulius rašo apie vyrą ir žmoną ir „aš kalbu apie Kristų ir bažnyčią“, o mūsų protas tiesiog užsidaro, nesugebėdamas suvokti mistinių Biblijos seksualumo elementų.

 

Taigi mes pradedame šią seriją, remdamiesi tuo, kas buvo prarasta mūsų šiuolaikiniame pasaulyje; Seksas tarp vyro ir žmonos yra fizinis gilesnės malonės ir meilės patvirtinimas jų širdyse, kaip Kristaus ir bažnyčios pavyzdys. Pirmiausia išsamiai aprašoma, kaip jie nuogi stovėjo priešais savo Kūrėją, Tą, kuris vieną dieną taps žmogumi, kad mirtų už pasaulio nuodėmę. Tačiau čia, žmogaus istorijos pradžioje, seksas suprantamas tinkamame kontekste. Mistinis, Dievo ir žmogaus sąjungos tipas, kalbantis apie žmogaus, kaip aukščiausio ir geriausio Dievo kūrinio, vietą kūrinijoje.

 

Kitą savaitę nuo čia tęsime toliau. Iki tol, palaiminimai,

Džonas Fenas

www.cwowi.org ir el. paštu john@cwowi.org

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.