Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2021 m. rugpjūčio 20 d., penktadienis

Naujojo Testamento realybė 2 iš 3; Liautis tikėti melu

 New Testament Realities #2 of 3; Unbelieving the Lies

 Sveiki,

 Praėjusią savaitę trumpai papasakojau apie tai, ką galvojau apie save, kai tėtis paliko mūsų šeimą. Buvau vyriausias  iš 4 vaikų ir aukštas  pagal savo amžių, mama vėliau atsiprašė, kad tiek daug man skyrė. Ji paaiškino, kad „buvau „toks


didelis“, kad ji elgėsi su manimi kaip su suaugusiu, nors buvau tik  paauglys.

 

Man, kaip 11 -mečiui, tai kad  tėvai išsiskyrė (kas tais laikais nebuvo įprasta ir tikrai nebuvo girdėta mūsų draugų rate), buvo pražūtinga. Mano pažymiai nėrė žemyn, aš atsisakiau visko - nuo skautų ir dailės pamokų iki sporto - man tiesiog nerūpėjo.

 

Taigi, kai mano draugė  Dženi 10 klasės vokiečių kalbos pamokoje man pasakė, kad ji yra katalikė, ir pažįsta Dievą daugiu nei sekmadienio ryto liturgijas, man buvo įdomu. Aš ieškojau tėčio. Aš mečiau skautų veiklą, nes visi kiti berniukai turėjo tėvus, kurie  keliavo į kempingus ir baidarių išvykas. Tik aš ne. Taigi mečiau. Aš ilgėjausi tėčio nuo 11 iki 16 metų. Janny man pasakė, kad galiu pažinti savo dangiškąjį Tėvą.

 

Mano „išgelbėjimo malda“ skambėjo maždaug taip: „Jėzau. Jei tu tikrai turi paskutinį žodį mano gyvenime, tai vienintelis dalykas, kuris yra svarbus, yra tavo nuomonė. Taigi tarnauti tau yra prasminga , todėl ateik į mano širdį , aš atiduodu tau ją. “

 

Ir tada aš nuėjau tiesiai pas Tėvą. Intuityviai, nežinodamas Žodžio, žinojau, kad Jėzus tėra dangiškoji įvaikinimo agentūra, kuria Tėvas pasinaudojo priimdamas mane į savo šeimą. Tai taip pat smalsiai paskatino mane gimti šeimoje - ir gimęs, ir įvaikintas. Įvaikinimo dalis reiškė, kad buvau išrinktas, nes gimus kūdikiui tu gauni tai, ką gauni. Tačiau įvaikintas vaikas ypatingas tuo, kad buvo išrinktas, išrinktas iš kitų. Nuėjau pas Tėvą ir nesidairiau atgal.

 

Bet su savimi atsinešiau visą praeities šlamštą. Dvasiškai aš gimiau iš naujo, tačiau emociškai ir mąstydamas vis dar kovojau su visu tuo, kuo buvau anksčiau. Tai buvo procesas. Bet aš labai greitai pasikeičiau ir štai kaip:

 

Kas pakeitė mano gyvenimą

Tai procesas, kurį išgyvenau. Tai pakeitė mano gyvenimą, ir tai gali pakeisti jūsų ar kito pažįstamo gyvenimą. Pirmiausia buvo Kolosiečiams 1: 12-13:

 

„kad...Dėkotume  Tėvui, kuris leido mums dalyvauti šventųjų paveldėjime šviesoje; išlaisvino mus nuo tamsybių valdžios ir perkėlė mus į savo brangaus Sūnaus karalystę“.

 

Viename kampe buvo mano argumentas, kad negaliu vaikščioti su Tėvu Dievu. Neturiu natūralių sugebėjimų, tikrai nesupratau algebros ar nesirūpinau  mokykla. Mano tėtis paliko mūsų šeimą ir pasirinko auginti savo naujos žmonos vaikus kaip savo. Aš nebuvau norimas, ir ko aš norėjau, tai būti motyvuojamas savo pykčio ir nuoskaudų.

 

Kitame kampe buvo „dėkokime  Tėvui, kuris leido mums dalyvauti ...“ Mano mintys turėjo kovoti. Mano emocijas reikėjo numalšinti. Aš specialiai priversdavau save tikėti, kad mano Tėvas mane padarė mane tinkamu turėti  dalį tame, ką Jis padarė dėl manęs. Tai nebuvo akimirksniu. Turėjau apie tai galvoti kelias dienas ... pasverdamas savo tikėjimą savo nesėkmėmis, ginčydamasis prieš Jo tikėjimą manimi ir tai, ką Jis padarė, kad galėčiau dalyvauti tame, ką Jis turėjo man paruošęs.

 

Šis teiginys tikrai man pakeitė mąstymą ir ant jo aš galėjau statyti: „išvadavo mus iš tamsybių galios (valdžios) ir perkėlė mus savo brangaus Sūnaus karalyste“.

 

Šis teiginys visiškai sunaikino mano argumentus „kitame kampe“. Aš samprotavau, kad jei jau esu išlaisvintas iš tamsos karalystės ir perkeltas į dangų, tai kova baigta. Aš galiu tiesiog mąstyti teisingas mintis ir jos sukels teisingas emocijas, ir aš galiu judėti į priekį.

 

Ta vienintelė eilutė kažką sulaužė manyje. Kai aš gimiau iš naujo, Tėvas tą akimirką jau buvo mane išvedęs ir atitraukęs nuo tamsos valdžios ir įvedęs į savo Sūnaus karalystę. Kai policijos pareigūnas pakelia ranką, kad sustabdytų eismą, tai yra valdžia. Jei jie naudoja ginklą eismui sustabdyti, tai yra galia(jėga).

 

Graikų kalba yra „valdžia“ (exousia), o ne „galia“ (dunamis), kaip tai sako karaliaus Jokūbo versija. Šėtonas neturi jokios valdžios manęs, aš iš tikrųjų turiu jam valdžią, ir tarp mūsų nėra nieko bendro. Turėjau pradėti mąstyti taip, kaip Dievas Tėvas mane matė, kaip tą vaiką , kuris buvo   iš tamsos valdžios perkeltas į  šviesos karalystę.

 

Aš pradėjau matyti šėtoną tokį, koks jis yra; be valdžios, valdantį žmones baime dėl jų nežinojimo ir baimės, žmones kurie nežinojo, ką Dangiškas Tėvas padarė dėl jų.

Baimė mane paliko, jos vietą užėmė pasitikėjimas.

 

Pirmas dalykas, kurį prisimenu, kaip Tėvas man sakė tuo metu: „Žmogaus kūnas suteikia jam valdžią, kol jis yra gyvas žemėje. Bet kai kūnas miršta, jo dvasia ir siela automatiškai tampa pavaldūs karalystei, kurios piliečiai jie yra."

 

(Taip, „... yra pilietis“ yra netinkama anglų kalba, bet aš taip kalbėjau, todėl Jis kalbėjo su manimi pagal mano amžių, brandą ir žinias. Jei jis būtų man tai pasakęs po 10 metų, jis būtų galėjęs pasakyti: " ... kurios pilietis esate “, kuri yra tinkama gramatiškai. Dėl šio principo, pavyzdžiui, pranašystėje žodį gali pasakyti kažkas, kalbantis netisyklingai, tačiau jis vis tiek yra teisingas Viešpaties žodis, nes dieviškasis elementas teka per netobulą išraišką.)

 

Tada aš paklausiau Tėvo: "Kaip tu gali siųsti žmones į pragarą?" Jis atsakė į mano klausimą klausimu: "Ką daro teisėjas?" Minutėlę pagalvojau, o paskui pasakiau: „Teisėjas taiko bausmę“. Jis atsakė: "Labai gerai, o ką prisiekusieji daro?" Dar kartą pagalvojau ir pasakiau: „Prisiekusieji sprendžia dėl kaltės ar nekaltumo“. Jis atsakė: "Tiksliai. Žodis apsprendžia kaltę ar nekaltumą, teisėjas tik taiko bausmę. Aš tik taikau bausmę."

 

Man, kaip 16-ečiui ar 17-ečiui  tai buvo gilus mąstymas. Bet tai viską išsprendė, ir aš pirmą kartą turėjau tikrą pokalbį su savo Tėvu. Aš supratau Jėzaus žodžius Jono 12: 48: „Tas, kuris atmeta mane ir mano žodžius, turi tą, kuris jį teisia: žodžiai, kuriuos aš pasakiau, teis jį paskutinę dieną“. Žodis yra prisiekusieji, Tėvas tik taiko bausmę.

 

Šios eilutės ir šie apreiškimai bei pokalbiai pamažu pradėjo keisti mano mąstymą. Kaip  nesubrendusiam paaugliui, aukščiau pateikta instrukcija leido suprasti, kad esu 100% atsakingas už savo gyvenimą. Tai buvo tarsi tėvas, besidalintų pagrindiniais principais, kuriuos jis tikisi, kad jo sūnus supras ir tai taps jo gyvenimo dalimi.

 

Mano patarimas daugybei žmonių pradėti Efeziečiams1 ir  visur, kur matote žodį „Dievas“ ir įterpti „Tėvas“, nes būtent apie tai Paulius rašo. Tada sustokite ir galvokite apie kiekvieną eilutę, dienas ar savaites, jei reikia, kol kiekvienas argumentas prieš šią tiesą bus paimtas į Kristaus paklusnumą. Taikykite tai sau.

 

Sustodami, mąstydami ir medituodami, jūs suteikiate Tėvui galimybę parodyti jums dalykus, pritaikyti tai jums ir jūsų gyvenimui ... čia mes pratęsime  kitą savaitę, iki to laiko, laiminu,

John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.