Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2021 m. vasario 7 d., sekmadienis

Jūsų dvasinio žmogaus savybės 1 (3)

 John Fenn. Weekly Thoughts. Qualities of Your Spirit Man #1 of 3

 Sveiki

Ankstesnė serija buvo skirta pažinti savo dvasios ir Šventosios Dvasios skirtumus. Mes  Jį pažįstame būtent savo dvasiniu žmogumi,  ten mes Jį jaučiame, o ne prote. Mūsų protas „suvokia“ tai, kas vyksta mūsų dvasios žmoguje, bet Kristus yra mūsų dvasioje, o ne mūsų smegenyse.

 Yra poreikis mokyti apie žmogaus dvasios savybes, šis suvokimas mums padės


atsakyti į klausimą: ar tai aš, ar tai Dievas?

 "Dvasia stipri, bet kūnas silpnas".

Jėzus tai pasakė, kai mokiniai užmigo jam meldžiantis sode prieš jo areštą. Vėliau Paulius rašys, kad savo širdyje mes norime daryti tai, kas teisinga, tačiau savo kūne mes norime nusidėti. Dvasios žmogus yra amžinas, ir atkurtas iš Šventosios Dvasios, jis budi visą parą 7 dienas per savaitę  ir visada nori daryti tai, kas teisinga. Tačiau kol kas mūsų dvasia apgyvendinta žemiškame kūne, kuris yra „silpnas“. Mato 26:41, Romiečiams 7: 14-25

 Ir tuoj pat, Jėzus suvokė savo dvasia, ką jie mąstė savyje ...“ Jėzus gyveno ir tarnavo kaip Šventa Dvasia pripildytas žmogus, tačiau tai, ką galvojo šie žmonės, Jis  suvokė Savo dvasioje. Šventoji Dvasia su Juo nekalbėjo, Jis tai pats suvokė. Morkaus 2: 8

 Tai rodo, kad mūsų dvasinis žmogus suvokia dalykus kituose žmonėse. Ankstesnėse serijose minėjau, kaip šalia alkoholikų užaugęs žmogus, jau būdamas suaugęs, galės tai atpažinti savo dvasia, bendraudamas su priklausomu žmogumi. Taip yra todėl, kad jie savo dvasia žino, kokius pojūčius sukelia ta  (blogoji) dvasia.

 Kiekvieno žmogaus gyvenimo istorija yra unikali, ir kiekvieno žmogaus dvasia skirtingu metu susitikus su įvairiais žmonėmis. suvoks skirtingus dalykus Kažkas gali  suvokti geismą, nes jis anksčiau savo gyvenime susitiko su  geidulingais žmonėmis. Kitas asmuo gali suvokti, kad žmogus yra krikščionis, arba nėra toli nuo karalystės dėl savo dvasios paliudijimo. Šventoji Dvasia nekalba ir neteikia apreiškimo, neverčia juos stebėtis, tačiau savo dvasia jie gali nujausti, kad kitas žmogus yra arba krikščionis, arba bent jau dievobaimingas savo gyvenime.

 "Mano dvasia džiaugiasi Dievu, mano gelbėtoju". Luko 1:47. Marija ištarė šiuos žodžius  atsakydama, kai jos (nėščia) pusseserė Elžbieta jai pasakė, kad kūdikis įsčiose pašoko iš džiaugsmo, išgirdęs  Marijos balsą. Marijos dvasia apsidžiaugė. Ar kada nors buvo tai, kad pabudote ir jūsų dvasia buvo kupina džiaugsmo, susijaudinusi, bet jūsų protas nežinojo, kodėl. Tai jūsų dvasia, džiaugiasi jumyse, gavusi ar žinanti tai, ko jūsų protas dar nežino.

 Dažnai mes nežinome, kodėl mūsų dvasia šokinėja ir patiria tokį džiaugsmą, kad jis burbuliuoja į mūsų sielą, tačiau mes jį atpažįstame. Šventoji Dvasia mumyse neatskleidžia, kas tai yra; tai tik mūsų dvasia, besidžiaugianti Viešpačiu.

 Ir vaikas užaugo, ir sustiprėjo dvasia ...“ Luko 1:80,

Tai - apie berniuką Joną Krikštytoją. Graikiškas žodis „stiprus“ čia yra kilęs iš „kratos“ ir reiškia „naudojama jėga“, „jėga“. Ar žinote ką nors, kas yra „stiprus dvasia“ ar „stiprus dvasioje“? Manau, kad šiandien labai dažnai sakome, kad vaikas yra valingas. Jonas Krikštytojas buvo stiprus vykdyti  Dievo valią ir atsisakė kompromisų. Tekste pasakojama, kad jis didžiąją laiko dalį praleido dykumoje vienas su Dievu iki pat tarnystės pradžios.

 Tai dvasios žmogaus savybė. Labai dažnai tai laikoma maištavimu ir taip gali būti, tačiau nukreipta teisinga linkme šio žmogaus dvasia gali būti įtvirtinta teisume. Pastebėjau, kad daugelis tvirtos valios, stiprios dvasios žmonių kovoja dėl savo teisumo jausmo su Viešpačiu. Kai kažkas įvyksta gyvenime, ir tai neteisinga,  jie stengiasi suderinti Dievą ir neteisybę gyvenime. Reikia padrąsinti tokius žmones , pasitikėti viešpačiu, nors nėra supratimo kodėl kažkas įvyko. Prisiminkime, kad Jonas buvo pašauktas paruošti  kelią Mesijui , tačiau jis pradėjo krikštyti žmones dar nematydamas Jėzaus ir prieš tai, kaip jis paskelbė apie Dievo Avinėlį. Iki tol Jonas aklai darė tai, ką galvojo, kad reikia  daryti gyvenime, be jokių atsakymų, kol vieną dieną Jėzus atėjo pas jį ir pats paprašė Jį pakrikštyti.


 Ir vaikas augo, ir stiprėjo dvasia ...

 Ir vaikas užaugo ir sustiprėjo dvasia, prisipildė išminties, ir Dievo malonė buvo ant jo.“ Luko 2: 40

 Tai kalba apie jauną Jėzų iki 12 metų, kartą jis atsiskyrė nuo savo tėvų, kurie vėliau šventykloje rado Jį, diskutuodami su Izraelio vyresniaisiais apie teologiją. Luko 2:40 kalbama apie Jo vaikystę, kad Jis buvo stiprus dvasia, išmintimi ir malone.

  „Tapo stiprus“ vėl panaudota „kratos“, kuris reiškia jėgą. Jėzus stipriai troško teisumo ir augo išmintimi, kuri mokė kaip nukreipti tą stiprią valią - mokė stiprios dvasios jauną žmogų išminties. Išmintis moko, kaip pritaikyti žinias, jaunuoliams reikia aiškinti priežastis, dėl kurios tėvai sako „ne“, arba  „taip“. Jie turi žinoti, kaip Jėzui reikėjo suprati gilesnę priežastį - tai viena iš priežasčių, kodėl jis būdamas 12 metų šventykloje kalbėjosi su mokytojais. Jis norėjo sužinoti, kokia išmintis slypi už pažinimo, paprastų žinių. Tėvai - paaiškinkite, kodėl sakote ir darote tai, ką darote, savo vaikui. Paaiškinkite savo komandų, lūkesčių ir padrąsinimų, ir(bausmių) priežastį, koki a išmintis yra už tų visų dalykų .

 Tai tik kelios žmogaus dvasios savybės, tačiau pažvelk į tai, kuo iki šiol dalijausi: Žmogaus dvasia yra pasirengusi padaryti viską dėl Dievo, eiti bet kur, net mirti už mūsų tikėjimą. Bet kūnas, kuriame ji yra- silpnas. Viduje mes esame drąsūs liūtai, pasirengę nugalėti  pasaulį. Išoriškai mes esame bailūs liūtai, kurie riaumoja garsiai, bet daugiau nieko, tik tiek.

  Kartais galime suvokti savo dvasia, ką galvoja kiti, jų motyvus. Mūsų dvasia gali džiaugtis, užlieti mūsų sielą džiaugsmu ir  išlieti gyrių Dievui, o mūsų protas nesuvokia, kodėl būtent mūsų dvasia džiaugiasi. Mes galime būti stiprūs savo dvasioje, nukreipdami savo gyvenimą į teisumą, tačiau mums reikia susieti tą stiprią dvasią su išmintimi ir malone .... yra dar daug daugiau! Ką suvokiate savo dvasia? Ką žinai apie save?

 Daugiau kitą savaitę, iki tol, laiminu,


John Fenn  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.