Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. sausio 19 d., sekmadienis

Kaip atrodys suspaudimai? Asteroidai! 1d.


John Fenn. Weekly Thoughs. What will the tribulation be like? Asteroids! #1  17/ 01/ 20

Sveiki,
Šiomis dienomis tiek daug balsų skelbia įvairius keistus ir sumaištį protuose keliančius dalykus, todėl manau reikia  panagrinėti skyrių po skyriaus ir eilutes, kad pasitrauktų baimės ir ateitų Dievo ramybė.

Pirmas dalykas, kurį mums reikia suprasti
Pranašystės ne visada pasilieka šio amžiaus ribose, turiu galvoje pranašiškas žodis duotas viename amžiuje gali išsipildyti kitame.
Senasis Testamentas, kuris buvo pabaigtas užrašyti maždaug prieš 2500 metų, pranašauja daug dalykų apie Tūkstantmetę karalystę, kuri dar tik ateis, peržengiant dienas ir amžių, kuriame mes gyvename. Pavyzdžiui. Izaijo 11:6-9 ir 65:25 kalba apie laukinius gyvūnus, kurie yra natūraliai priešai, bet gyvens taikoje tūkstantmečio metu.

Todėl, reikia suprasti, kai kas nors pranašauja, gauna sapną ar regėjimą apie ateitį, tai gali būti apie Suspaudimų laikotarpį, arba netgi apie amžių, kuris dar ateis, apie tolimą ateitį. Ne visos pranašystės yra skirtos šiam amžiui ir šiam laikui. Mūsų dienomis pranašystės, jeigu jos iš Dievo, iš tiesų gali  įvykti suspaudimų metu.  Todėl tegu jūsų širdis būna ramybėje.

 Dar svarbu suprasti, jei gavote žodžius skirtus jums asmeniškai apie jūsų pašaukimą Jame, bet po to sekė įvairūs įvykiai, ir jūs jaučiatės, kad jums nepavyko įvykdyti Dievo valios, ir tas žodis neišsipildė- ilsėkitės- nes Jo Žodis negrįžta tuščias, ir labai gali būti, kad jūsų pašaukimas išsipildys sekančiame amžiuje, gal būt po 100, 300, 500 ar daugiau metų. Jis išsipildys. Jūs nepraleisite savo pašaukimo.


Be religinių akinių
Kai apaštalas Jonas buvo paimtas į dangų Apr4:2 ir matė, kaip išvyniojamas ritinys, jis gyveno pirmame šimtmetyje. Dauguma tekstų Apr yra simboliniai, bet kai kurie simboliai yra tokie todėl, kad 1-ojo amžiaus žmogus neturėjo supratimo koks gyvenimas bus 21-amžiuje. Taigi turime nusiimti religinius akinius ir paskaityti naudodami šiuolaikinius terminus, kad suprastume , ką 1-ojo amžiaus žmogus bandė pavaizduoti.


Dvigubas asteroidas arba susidūrimas su kometa
Apr8:6-12 apibūdina tai, kas vadinama „degančiu kalnu“, kuris krenta iš dangaus ant žemės, ir kita „žvaigždė, deganti kaip žibintas“ krinta į vandenyną. Dėl to 1/3 saulės šviesos, mėnulio, ir žvaigždžių aptemsta( nuo dulkių debesies).

Pagalvokime apie 1/3 saulės šviesos užtemimą, ką tai reikš pasauliui. Pamąstykime apie maisto gamybą. Keliones. Prekybą. Politinę situaciją. Visi tie dalykai apibūdinti Apr, ir aš rašysiu apie juos kitą savaitę.  Bet dabar pamąstykime apie kilusią sumaištį, kai trečdaliu aptemsta saulė, kai ją uždengia dulkių debesis.
Aš turiu serijas pavadintas „Gamtos stichinės katastrofos Apreiškimo knygoje“. Pateikiu su dalinamąja medžiaga. Ten  parodyta kaip susiję 7anspaudai,  trimitai ir  indai , čia rašiau tik tam, kad paliesčiau kai kuriuos kelis pagrindinius dalykus. 

Tai reiškia, kad asteroido arba kometos, kurio seniai bijoma, susidūrimas su žeme įvyks, bet kai jis  priartės, nebus matomas. O gal būt tas asteroidas bus matomas, kai priartės jo laikas, bet jis suskils į dvi dalis natūralia gamtos jėga, ar žmogaus pastangomis jį susprogdinti  kaip Holivudo filmuose-mes nežinome- bet dvigubas susidūrimas iš kosmoso atskriejančia uoliena/ledu, kuris  užtemdys 1/3 saulės šviesos įvyks planetoje žemė.


O ką 2 asteroidų smūgiai išmes į orą?
Tučtuojau po dvigubo asteroido/kometos apibūdinimo 8 skyriuje, 9 skyrius prasideda aprašymu masyvaus dulkių debesies, kuris pakyla ir dėl kurio kyla ligos. 9:1-12 atskleidžia, kad pakyla didelis dulkių debesis, ir dėl jo aptemsta saulė ir mėnulis.

Asteroidas, kuris atsitrenks į žemę, ir asteroidas/kometa, kuri nukris į vandenyną, paskleis daug purvo ir vandens, dėl to aptems saulės šviesa, prasidės ligos visame pasaulyje. Sakoma, kad ligos tęsis 5 mėnesius, ir bus tarsi skarpionio geluonis, kuris gelia odą.

Mokslininkai praneša, kad prasidėtų juodligės, stabligės, botulizmo, odos ir kvėpavimo takų ligos išnyktų, jei toks dulkių debesis, būtų vėjo išblaškytas po visą žemę. Todėl šiuolaikinis mokslas sutinka su tuo, ką matė apaštalas.

Atkreipkite dėmesį :judaizme yra trimitų šventė, apie kurią rašė Paulius, rabinai mokė, kad bus paėmimas tų, kurie mirė Mesijuje, jie susitiks su Juo ore, bus teisiami ir tada  7 metus švęs vestuvių puotą danguje. Paulius pridėjo naują apreiškimą prie šito 1Kor15 sakydamas, kad tie, kurie liks gyvi tuo metu taip pat bus pakeisti ir susitiks su Mesiju ore.

Jie moko, kad Trimitų šventės metu  tikintieji Mesiju susijungs su Juo danguje, žemėje prasidės 7 metų laikotarpis vadinamas“ Jokūbo vargai“, kurio metu Dievas padalins visus žmones į 3 grupes: nedorėliai, visiškai teisūs, ir  didžiausia grupė- pereinama tarp vienų ir kitų.

Jie moko, kad bus žmonės, kurie ateis pas Mesiją PO „paėmimo“, bet turės iškęsti „Jokūbo vargus“. Likusį laiką jis susitelkė į Izraelį ir žmogaus valdymo pabaigą. Aš turiu daug mokymo serijų apie Roš aŠana ir Trimitų šventę,  tik pridėsiu tai, jei kas nors skaitantis  nežino, ką Paulius mokė apie tą šventę.

Yra dalykų, kuriuos dabartiniai tikintieji pamatys iš dangaus perspektyvos. Yra daug klaidžiamokslių apie tai, kas bus paimtas, o  kas ne, bet pažiūrėkime į raštą. Paulius parašė 1Kor labai kūniškiems tikintiesiems. Tarp 10 ar daugiau  problemų, kurias jis minėjo, buvo priešiškumas ir susiskaldymai, pavydas, kai kurie lankėsi pas šventyklos prostitutes, du vyrai bylinėjosi, vienas vyras gyveno su savo pamote, buvo netinkamai naudojamos Dvasios dovanas, kai kurie buvo labai prietaringi, atsisakydavo dalyvauti Viešpaties vakarienėje kartu su tais, kurių nepripažino sau lygiais, ir dar daugiau.

Nors Paulius sakė, kad jie visi bus paimti, tie, kurie tada bus gyvi, ir tie, kurie bus mirę. Nes po to, kai jie bandė pataisyti visą jų kūniškumą, visą priešiškumą, visą nuodėmingumą 1-14 skyriuose, jis moko 15 skyriuje apie tuos, kurie mirę Kristuje, ir visus gyvus tuo metu, kad jie bus paimti. Tai nėra leidimas nuodėmiauti, bet malonės apreiškimas, kad Viešpats nesitiki iš mūsų tobulumo, mums privalu ne būti tobuliems, bet augti.

Kitą savaitę - kaip atrodys pasaulis prieš ir po dvigubo asteroido/kometos atsitrenkimo. Iki tada, laiminu,
John Fenn

www.churchwithoutwallsinternational.org and email me cwowi@aol.comKomentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.