Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. spalio 24 d., ketvirtadienis

Emocinis ar racionalus mąstymas 3d.

 John Fenn. Weekly Thoughts. Emotional Reasoning or Rational Thinking #3   18/10/19

Asmuo mąstantis emocijomis tiki, kad tai ką jis jaučia, yra tiesa, netgi jeigu fiziniai ir loginiai įrodymai sako, kad taip nėra. Jis tiki, kad jo jausmai patikimiausi.

Jis taip pat primygtinai reikalaus kitų, ir net paties gyvenimo prisiderinti prie to, ką jis jaučia, o tai, kas prieštarauja jo emociniam suvokimui -turi būti pašalinama. Štai keli pavyzdžiai.


Namuose...emocino gyvenimo pavyzdžiai iš gyvenimo

Sutuoktinis negali liautis galvoti, kad jo žmona neištikima, ir viskas, ką jis girdi ar mato, jo emociniam mąstymui tampa to, ką jis jaučia įrodymu, nors faktiškai  nėra jokių nei fizinių ir kitokių įrodymų, kad realiai egzistuoja tie kiti santykiai.

Jūs jaučiatės vieniši, taigi jūsų išvada, kad jūs nevertas meilės, todėl niekas jumis nesirūpina.

Jūs  romantiškai nusiteikęs ir manote, kad jūsų naujas pažįstamas yra tobulas visais atžvilgiais, todėl negalite matyti, kad asmuo yra ydingas žmogus, toks pat, kaip ir jūs. Jūs jaučiatės gerai dėl jo, ir matote jame tik gera, taigi  jūs  „įsimylite“, nes jaučiatės „puikiai“, pateisindami visus jo trūkumus arba net galvodami, kad juos ateityje pakeisite.

Jūs pykstate ant asmens, bet negalite paaiškinti kodėl, arba priežastis pykčiui yra neproporcinga – jūs jaučiate, kad jis kažką tikrai negero padarė, ir taip pateisinate savo pyktį.

Jūs jaučiatės kvailai, nors jūsų gyvenimas rodo, kad esate „lygus“ su kitais. Jūs  nesugebate atleisti sau klaidų, nors  jas daro visi, ir sprendimų, kuriuos mes visi darytume skirtingai. Todėl  jūs vis tiek jaučiatės kvailai.

Jūs susitelkiate į negatyvą, kas nutiko tą dieną ir nieko kito negalite matyti tik tai, ir  tai pripildo jūsų emocijas ir mintis.  Jūsų diena, jūsų renginys buvo suardytas, dėl to vieno dalyko.

Jūs turite tokį aukštą lūkesčių standartą, kad viskas turi būti  tobula, o jei ne- viskas-blogai. Jūs matote dalykus tik kaip teisingus ar neteisingus, gerus arba blogus.

Visi ir viskas yra gerai, arba blogai, nėra sugebėjimo matyti sudėtingesnes problemas ir kitus faktorius, kodėl asmuo pasakė ar padarė kažką. Jei jis klysta, jis išmetamas iš draugų rato ar kontaktų. Jūs nemėgstate jų, nes matote tik jų netobulumus. Jūs jaučiate jų netobulumus ir tai jums pavojinga.

Jūs atidžiai neklausote, bet emocionaliai pačiumpate  tik dalį, ką tas asmuo sako, ir tai nedelsiant sukelia jumyse reakciją, užuot išklausius viso sakinio, eilutės ar minties. (Netgi jei jūs tylite, kai jis kalba, jūs neklausote, bet jau ruošiate savo atsakymą į jo ankstesnę užuominą) Tada, kai jūs  puolate ar  priekaištaujate, jums sako“: aš ne tai turėjau omenyje“ ir  asmuo yra teisus- bet jūs išklausęs tik pusę kalbos nustojate toliau klausytis ir manote, kad negalite su tuo sutikti.

 Asmuo, kuris jaučiasi, kad gyvenimas nėra jam teisingas, todėl, kad turi savo standartus tam ,kas teisinga, ir tam, kas neteisinga, kiekvienam asmeniui ir gyvenimo situacijai. Jei atsitinka kažkas, kas skiriasi nuo to, ką jis galvoja esant teisinga, jis jaučia pasipriešinimą ir pyktį. Pavyzdys gali būti, kai asmuo jaučiasi vertas aukštesnių pareigų, bet bosas neleidžia jam pakilti. Arba sutuoktinis nori geresnio automobilio ar baldų, ar Country Club narystės, ar prabangesnių atostogų, bet jo žmona/vyras reikalauja, kad būtų išleidžiama pinigų tik tiek, kiek jie šiuo metu yra. Tai tinka ir asmeniui, kuris naršo po parduotuves, ar valgo, nes jaučia, kad jis „yra to vertas“, nes gyvenimas jam neteisingas.
Jūs kaltinate draugą ar sutuoktinį dėl savo emocinio skausmo. Jūs kartais sakote: „Liaukitės, nes aš jaučiuosi blogai dėl to“. Nors niekas negali priversti jus jaustis blogai dėl savęs, tai yra jūsų problema, bet jūs kaltinate kitus.
Jūs turite būti teisus bet kokiu atveju ir visose diskusijose bei ginčuose. Jūs verčiate daryti žmones tai, ko jūs norite; draugas, kuris manipuliuoja, kad jo mergina  rengtųsi ar elgtųsi taip, kaip jis nori. Būti teisiu ir gauti, ko nori svarbiau už santykius. Nėra ramybės, kol asmuo nepaklūsta prie jūsų valiai. Šis asmuo mąsto emocijomis ir nėra jokių argumentų prieš tai, nes jei jis jaučiasi teisus, tada jis ir teisus, o jo sutuoktinis, draugas, bosas ar pastorius neteisus.


Paimkime į nelaisvę savo įsivaizdavimus, argi ne ?
2Kor10:6-6.
„Nugriauname visus įsivaizdavimus,  ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą, ir paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui“
(6 esame pasiruošę nubausti kiekvieną neklusnumą, kai tik jūsų klusnumas taps tobulas. )
Graikiškas žodis išverstas „įsivaizdavimai“ yra „logismos“, ir tai reiškia, esminius įsivaizdavimus“, kurie atspindi kažkieno vertybes, kaip jie jas supranta, ką reiškia būti logišku. Logismos pabrėžia nusistatytą nuomonę. Trumpai tariant, įsivaizduojama ir sujungta emocija apie ta, ką mes manome esant teisinga ar turėtų būti teisinga.

Pilies sienos
„ Visokią puikybę: graikiškas žodis „hupsoma“ , ir reiškia „aukštą sieną, aukštą barjerą, ...) kaip pilies siena.) Kitais žodžiais, mūsų emocinis samprotavimas ir nuomonės suformuotos tų emocijų veikia kaip siena, trukdo Kristaus mintims ir keliams ir veda mus šalin nuo teisingų emocijų ir įsivaizdavimų.
  
Mes statome sienas, nes darome išvadas remdamiesi tomis išvadomis, paremtomis blogomis emocijomis, o ne loginiu mąstymu.


Vienintelė išeitis, -tai emocinė disciplina
Paimti emocijas į „nelaisvę“ paklusnumui Kristui. Graikiškas žodis „nelaisvė“ yra „aichmalatos“, „aichma“ reiškia ieties smaigalį.  Šis žodis reiškia paimti į nelaisvę naudojant ieties smaigalį- paimti mintis į nelaisvę kaip karo belaisvį, būtent tokią metaforą naudoja čia Paulius, tų dienų belaisviai buvo paimami į nelaisvę tokiu būdu. Štai taip mes turime elgtis su mūsų „pagrindinėmis vertybėmis, kurioms mes suteikiame prasmę.“

Kai pirmą kartą tai darai, paprastai būna labai sunku, nes emociškai mąstantis asmuo taip elgėsi visą savo gyvenimą, ir niekas tik Jėzus nevertė jų paanalizuoti savo emocijų.

Pažodžiui : „nugriauti savo nuomones, kurios iškilo kaip pilies sienos prieš tai, kas yra Kristaus keliai ir mintys. Paimk į nelaisvę kiekvieną mintį, tikslą žeberklo galu kaip karo belaisvį ir priversk jį paklusti tam, ką girdi kalbant Jėzų, ir būk pasiruošęs nugalėti savyje nepaklusnumą, kurį randi (  savo emociniame samprotavime ir jausmuose).“ 2Kor10:5-6)

Kaip asmuo išsilaisvina iš emocinio samprotavimo rašysiu kitą savaitę, tai bus serijos pabaiga.
Iki tada, laiminu.
John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.