Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. liepos 20 d., šeštadienis

Karališkieji vaikai ir ne-karališkieji karalystėje 2d.

John Fenn. „Weekly Thoughts“
Royal children and non-royals in the kingdom #2

Sveiki,
 Mano angiograma parodė, kad širdies arterijos švarios ir sveikos. Stimuliatorius buvo implantuotas ketvirtadienį, o trečiadienį jau sugrįšiu į darbą. Ačiū už jūsų maldas ir dovanas.

Praeitą savaitę aš pabaigiau kalbėdamas apie tai, kad esame karališki vaikai, ir kaip kiekvienoje karalystėje, karališkieji valdo ne-karališkuosius. Dangaus karalystė yra sutvarkyta tokiu pat būdu. Mes esame karališkieji, bet ne visi tokie yra dangaus karalystėje.

Aš galvojau, kad mes susitiksime  su visais tikinčiaisiais, kurie gyveno per amžius ir, kurie dar gyvens, kartu kaip vienas Kristaus kūnas, kaip Kristaus nuotaka, karališki vaikai, bet tai todėl kad mes nebuvome mokomi to, ką iš tikrųjų sako
Dievo žodis. Kai mes tai panagrinėjame, pastebime tvarką, ir taip pat  pamatome, kokie mes esame ypatingi !

“ Ar jūs žinote, kad šventieji teis pasaulį?...Ar žinote, kad mes teisime angelus?” 1Kor6:2-3
„Nes angelams Jis nepavedė pasaulio, kuris bus...“ Heb2:5

„Ir jis padarė mus kunigų karalyste, ir mes valdysime žemėje.“ Apr5:10

„...ir suriš...velnią... ir įmes jį į bedugnę...1000 -iui metų, ir aš mačiau sostus ir sėdinčius juose, ir valdžia buvo duota jiems...ir mačiau žmones, kurie buvo nukirsdinti dėl Jėzaus liudijimo ir Dievo žodžio, ir kurie negarbino žvėries ir neėmė jo ženklo ant savo kaktos ir rankos...ir jie gyveno ir valdė 1000 metų. Bet likusieji mirusieji nebuvo prikelti, kol nesibaigė
1000 metų. Tai buvo pirmas prisikėlimas. Apr20:1-5

Koks turi būti dvasiškai brandus, kad galėtum  tada valdyti?
Šitos eilutės viršuje buvo parašytos realiems žmonėms- ir jiems buvo pasakyta, kad jie valdys ir karaliaus su Viešpačiu 1000 metų, taip vadinamame tūkstantmetyje.  Paulius rašė, kad kai kurie iš jų bus iš Korinto.

Paulius sakė jiems: “ „mes“ teisime pasaulį ir angelus. Ne „jis“, bet „mes“, reiškia Paulius ir tie, kuriems jis rašė.

Ir vėl „teisti“, yra pirmame amžiuje naudotas administracinis terminas, reiškiantis, kad jūs dalyvaujate vyriausybės tarnyboje, tai ne teismo institucija, tai ne teisimas angelų - jie geri ar blogi, bet administravimas, būti atsakingiems už juos, duoti jiems nurodymus ir panašiai. Nes žmonės, kuriuos mes valdysime ateinančiuose amžiuose spręs ginčus mums patikėtų Šventosios  Dvasios dovanų pagalba ir mes prižiūrėsime, kad Viešpaties valia būtų vykdoma toje srityje, už kurią mes būsime atsakingi.

Nedidelis nukrypimas
Pradžioje, kai Viešpats pradėjo mane lankyti ir mokyti įvairių dalykų, Jis leido man klausinėti „mano“ angelo, po to kai jis paskelbdavo man žinią. Todėl aš paklausiau jo vienu metu, kaip jis jaučiasi, kad aš valdysiu jį ateinančiuose amžiuose. Jo veide pasirodė siaubas, kad aš paklausiau tokį klausimą, ir jis atsakė man sukrėstas:
„Tai teisinga! Tai teisinga!” Aš paklausiau: “Kodėl?“ ir jis atsakė: „Įsidėmėk, mes pažįstame Jį kaip Kūrėją. Bet tu pažįsti Jį kaip Gelbėtoją!”

Tie laukiniai ir keisti korintiečiai!
 Korintiečiai turėjo mažiausiai 10 problemų, kurias mini Paulius pirmame laiške. Tai suteiks mums viltį!

3 skyriuje jų tarpe buvo pavydas, priešiškumas ir susiskaldymai. Paulius rašė, kad  jie gyvena taip lyg nebūtų gimę iš naujo.

6 skyriuje pirmoje pusėje skaitome, kad  tikintieji teisėsi vieni su kitais, kiti, kuriuos jis mini buvo „seksualiai netyri, homoseksualai, stabų garbintojai, paleistuviai, „piktnaudžiautojai“( pasitelkite savo vaizduotę) vagys, girtuokliai, prievartautojai, „partijos dvasia“, lankantys šventyklos prostitutes, maištininkai ...Ir tokie buvote kai kurie iš jūsų...“ Todėl jis mokė kaip pasilikti su Viešpačiu ir būti tyru Jame.

7 skyriuje nagrinėjami klausimai susiję su pasimatymais, santuoka ir skyrybomis.

8 skyriuje buvo aptariama laisvė Kristuje, ir ką tai reiškia, kai iškyla pasirinkimas, ar valgyti mėsą, kuri buvo paaukota stabams.

9sk. kalba apie rėmimą finansiškai Pauliaus tarnavimo, nes jie tiek daug gavo iš jo, bet nieko nedavė atgal.

10 skyriuje Paulius įspėja juos sakydamas, kad izraelitų netikėjimas buvo pavyzdys jiems, ir pabaigia mintimis apie mėsos valgymą, kuri anksčiau a buvo paaukota stabams pagonių šventyklose. 

11skyriuje mes matome, kad turtingieji atsisakydavo valgyti ir dalyvauti Viešpaties vakarienėje  kartu su vargšais, ir dėl šio savo prietaro kai kurie mirdavo pirma laiko, arba buvo “silpni ir ligoti“, kaip Paulius sako: „nes neišskyrė kūno“.

Skyriai 12-14 - apie Dvasios dovanas, meilę, tvarką namų susirinkimuose, kurie ir buvo ekklesia (vert.Viešpaties surinkimas)

15 skyrius buvo apie paėmimą, kaip mokoma Trimitų šventės metu.

16 skyrius apie planus asmeniniame gyvenime ir pabaigos žinia.

Taigi jūs galite matyti, kad jie taip pat, kaip ir dabartiniai krikščionys turėjo problemų! Ir vis tiek jis sakė, kad jie teis pasaulį ir angelus.

Aš pasidalinau tuo, nes jei kažkas yra sau pačiam pikčiausias priešas, ir kyla tokios mintys: „aš nevertas būti vienui iš tų, kurie valdys, neturiu kvalifikacijos nes...“ Bet tiesa tokia, kad Paulius neatmetė korintiečių su visomis jų problemomis ir nesubrendimu mokydamas apie paėmimą, sakydamas, kad jie priklauso tai kategorijai, ir kad jie administruos ateinantį pasaulį ir angelus. Nuostabi malonė!

Taip, jūs esate kvalifikuoti valdyti ateinančiame amžiuje, ne dėl to, kad pasiekėte brandos lygį, bet būdami Kristuje dabar ir pažinodami Jį dabar.
„Dabar mes esame Dievo sūnūs, bet dar neapsirodė, kuo būsime, nes, kai Jis pasirodys, mes matysime  Jį, tokį, koks Jis yra, ir mes būsime tokie, kaip Jis.“ 1Jn3:2

Jei jūs žiūrite į save dabar, jūs galite sakyti: “ Ne, aš jokiu būdu aš nesu kvalifikuotas.“ Gera naujiena tokia, kad Jėzus pagrindžia savo pasirinkimą gyventi mums tame amžiuje pagal tai, kuo mes būsime, kai matysime Jį, tokį, koks Jis yra, visoje šlovėje- šlovėje, kuri vėliau mus transformuos. Taigi džiaukimės... daugiau kitą savaitę, iki tada, laiminu,

John Fenn
www.cwowi.org ir rašykite man el.laiškus: cwowi@aol.com

www.churchwithoutwallsinternational.org 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.