Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. spalio 30 d., antradienis

Ką paaiškina Roš aŠana. Palapinių šventė ir 1000 valdymas 6d.

John Fenn "Savaitės mintys"  2018 spalio 12d.
Sveiki,
Mes visi žinome, kad Mt24 aprašo, kas vyks žemėje Jėzaus sugrįžimo metu. Bet Mt25 yra apie tai, ką Jis darys tuo metu.

Mt25;31-46 Jėzus sako, kad Savo sugrįžimo metu Jis atsisės savo „šlovės soste“ ir padalins tautas į dvi grupes: teisias ir neteisias. Tai reiškia, kad žemėje bus žmonės, kurie išliks po Armagedono ir matys, kaip jėzus tampa karaliumi žemėje, ir įtvirtina Dievo teisumą visoje planetoje, o kai kurie to nenorės.


Kaip žmonės reaguos į Jo sugrįžimą- įvyks geografiniai pasikeitimai


Zach14 pateikia mums aiškų to laiko paveikslą, teigdamas 5eil.: “ Viešpats mano Dievas ateis ir visi šventieji su Juo.“( Ar tu džiaugiesi, kad šventieji ateina SU Juo, Jo grįžimo metu, o ne sutiks jį ore pasikeitimo metu žiūrApr19:6-14).


Zach14:8-9 : „  8 Tą dieną gyvieji vandenys tekės iš Jeruzalės dviem kryptim: viena į Rytų, kita į Vakarų jūrą; taip bus vasarą ir žiemą.
9 Viešpats karaliaus visai žemei. Bus vienas Viešpats ir Jo vardas bus vienas.“

Joel3:18 sako, kad iš Viešpaties namų tekės šaltinis. Tai atitinka Ez47:1-2. Kuri sako, kad šaltinis ištrykš iš šventyklos ir plauks į Negyvąją jūrą.Eil.8-12 mums daug pasako, kad gėlas vanduo plauks į Negyvąją jūrą ir ji taps gėlo vandens ežeru, tik jo pakraščiuose liks sūrios pelkės ir balos. Pasakyta, kad žvejai ateis ir žvejos tinklais upėje ir ežere, o upės krantuose augs visų rūšių vaisių medžiai.


Prieš keletą metų aš kalbėjau su izraeliete labai gerbiamo rabino dukra, užaugusi tenai, ji papasakojo, kad po Jeruzale yra didelis vandens rezervuaras nuo Nojaus laikų tvano. Jai pasakojo, kad kai ateis mesijas, Jis paleis tą vandenį iš šventyklos, tai ir bus tas trykštantis šaltinis.


Zach14:10 sako, kad tuo metu plotas esantis į šiaurę nuo Gebos Jeruzalėje( moderni Džeba, apie 5.5 mylių/9.9 km į šiaurę nuo Jeruzalės), iki Rimon( apie 70 mylių/112km į pietus nuo Jeruzalės) bus paversta milžinišku plokščiakalniu. Eilutė pabrėžia, kad tolima šiaurinė Judėjo riba ir pietinė riba, maždaug vakarai nuo Negyvosios jūros vidurio, visas tas   didžiulis plotas pavirs plynaukšte-bet kodėl?

Štai kodėl

Kad, būtų galima aprūpinti milijonus žmonių iš visų tautų, kurie atvyks į Jeruzalę aplankyti Karalių. „16 Tie, kurie liks iš kariavusių prieš Jeruzalę, kas metai eis pagarbinti Karalių, kareivijų Viešpatį ir švęsti Palapinių šventę.
17 Jei kuri žemės giminė neateis į Jeruzalę pagarbinti Karaliaus, kareivijų Viešpaties, tai pas juos nebus lietaus.
18 Jei neateis Egipto giminė, juos ištiks tas pats maras, kurį Viešpats siųs pagonims, neateinantiems švęsti Palapinių šventės.
19 Tai bus bausmė Egiptui ir visoms tautoms, kurios neateis į Palapinių šventę.“ Zach14:16-19


Jis valdys geležine lazda. Bet ir vėl...tai apie mus taip pat. Paulius pasakė korintiečiams 1Kor6:3: „Argi nežinote, kad teisite angelus? Argi nežinote, kad teisite pasaulį?“


Teisti pasaulį reiškia administruoti, ne nustatyti, kas kaltas, o kas nekaltas, kaip mūsų dienų teisme, bet kaip valstybės tarnautojai administruojantys Dievo Karalystę. Kodėl tai tinka mums, kaip ir pirmojo amžiaus korintiečiams? Todėl, kad Dievas žinojo, kad Biblija bus parašyta ir sudaryta, ir žinojo, kam ji bus skirta- taigi, mums tai tinka lygiai taip kaip Jn3:, arba bet koks kitas pažadas mūsų Naujajame Testamente.


Heb6:5 vadina Dvasios dovanas“ ateinančio amžiaus jėgomis“
Tai reiškia, kad mūsų pašlovintuose kūnuose, mes turėsime visas Dvasios dovanas plaukiančias, kai  mums reikia, ir išmintį didesnę nei Saliamono. Įsivaizduokite, kad reikia išspręsti ginčą tarp kaimynų, kai Šventoji Dvasia jums teikia išminties ir pažinimo žodį. Tie, kurie myli teisumą, mylės ir jus, o tie, kurie sukilę širdyje, nekęs, kai bus vykdomas teisumas žemėje.


Senovės Izraelyje Palapinių šventė buvo žinoma ir kaip Gyvojo Vandens šventė, didele dalimi dėl tų eilučių apie vandenį, kuris plūs iš šventyklos Mesijo karalystės metu. Visą Palapinių šventės savaitę buvo vykdoma kasdieninė ceremonija.


Grupė šventikų išeidavo iš miesto prisirinkti gluosnio šakų, o tada stovėdami vienas šalia kito ir žengdami sutartinai, mojavo šakomis žygiuodami unisonu. Tai sukeldavo vėjo garsą, Dvasios garsą , kai jie artėdavo prie altoriaus šventykloje. Tuo pačiu metu aukščiausio kunigo asistentas nešė sidabrinę vazą su vynu, o aukščiausias kunigas laikė auksinę vazą, kurioje buvo Siloamo tvenkinio vanduo, vadinamas gyvuoju vandeniu.


Abi grupės susiliedavo su kunigais šventykloje, kurie dėjo ant altoriaus aukojamus gyvulius. Kai  aukščiausias kunigas liejo vyną ir gyvąjį vandenį ant aukos, kiti kunigai tuo metu sudėdavo gluosnio šakas virš galvos, sudarydami virš aukos palapinę. Taip susijungdavo vienu metu ir vienoje vietoje Šventoji Dvasia, auka, vanduo ir vynas-Dvasia ir kraujas.


Tada jie giedodavo kartu su visais susirinkusiais žmonėmis Iz12:2-3:“ 2 Dievas yra mano išgelbėjimas. Aš Juo pasitikiu ir nebijau, nes mano stiprybė ir giesmė yra Viešpats. Jis yra mano gelbėtojas“.
3 Jūs su džiaugsmu semsite vandenį iš išgelbėjimo šaltinių( Ješua).“


Argi dabar keista, kodėl po visos savaitės stebėjimo ir giedojimo Jn7:37-8 Jonas sako:“ 7 Paskutinę, didžiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė: „Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegeria!
38 Kas mane tiki, kaip Raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens upės“.


Ateik greičiau Viešpatie Jėšua! Kitą savaitę  nauja tema. Iki tada, laiminu,

John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.