Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. balandžio 8 d., trečiadienis

Pranašiškos naujienos. 2 dalis

John Fenn, 2015 m. kovo mėn. 28 d.,

Sveiki,
Mano giminaitis kartu su keliais kitais giminaičiais ir draugais išjojo į kelionę su arkliais. Jis buvo aukštas vyras, iki pensijos dirbo verslo srityje ir neturėjo jodinėjimo praktikos. Jie jojo akmenuotu kalnų taku, dažnai stačiais šlaitais vienoje ar kitoje tako pusėje, ir visi arkliai ėjo įbedę savo nosis į prieš jį einančio arklio uodegą. Vienu metu buvo smarkus nuolydis ir arkliai susidūrė, o paskui takas iš viso dingo iki viršūnės.


Kai giminaičio arklys žengė per gūbrio viršūnę, jis suklupo ant priekinių kojų, nes takas po to smarkiai leidosi žemyn. Jis vos nepersivertė per arklio galvą, bet išsilaikė... o arklys surado atramą savo kojoms ir pabaigė leistis nuožulniu taku.

Greitai jie priartėjo prie kito gūbrio, po kurio buvo staigi nuokalnė, ir vėl giminaičio arklys suklupo ant kelių, bet greitai pašoko. Po tų dviejų suklupimų mano giminaitis šūktelėjo kelionės vadovui, kuris virtinės priekyje jojo ant pirmojo arklio: „Ei, kas atsitiko mano arkliui?! Jis klumpa!“ Gidas atsakė: „Viskas gerai, jis aklas ir nemato kelio, jis tiesiog seka kitus arklius. Jums reikėjo didelio arklio, taigi aš daviau jums šitą. Su jumis nieko neatsitiks!”

Be abejo, mano giminaitis išsigando, dabar su siaubu suvokęs, kad arklys, kuriam jis patikėjo savo gyvenimą kelionėje tarp tarpeklių buvo visiškai aklas, jis sekė banda.

Šiose pranašiškose žiniose aš rašau apie dvasias, kurios stovi už persekiojimų, nes daugelis krikščionių yra kaip tas mano giminaitis ant aklo arklio. Jie galvoja, kad tas dvasinis arklys, ant kurio jie joja, yra tikėjimas, kadangi jie seka minia, nes tai yra patogu, bet realybė tokia, kad jie yra ant dvasine prasme aklo tikėjimo, kuris suklups, kai tik takas pasieks zenitą ir ims greitai leistis žemyn.

Man 3 kartus ir Barbarai vieną kartą Tėvas, ar Viešpats pasakė: „Ateina laikai, kai daugelis, kurie galvoja, kad jie žino, kas tai yra tikėjimas, suvoks, kad jie visiškai jo nepažįsta“.

Praeitą savaitę...
Aš dalinausi apie tai, kaip Jėzus buvo apkaltintas #1 išdavyste bei #2 mokesčių vengimu, ir šiek tiek pakomentavau pavyzdžiais šių dvasių veikimą istorijoje. Dabar kiti punktai:

#3 – Jėzus buvo apkaltintas potencialiai galimu smurtu prieš visuomenę
(Melagingi liudytojai citavo) „O tas žmogus sakė, kad gali sugriauti Dievo šventyklą, ir atstatyti ją per tris dienas“. Mato t 26:61; Morkaus 14:58

Atkreipkite dėmesį, kad Jėzaus žodžiai buvo paimti iš konteksto ir iškreipti, kad padarytų užuominą, jog Jis pakils sugriauti švenčiausio pastato tautoje. Tik pavojaus ir baimės dėl Jėzaus gatvėse jiems pakako, kad trokštų mirties nuosprendžio. Jis buvo pavojus Romai ir Izraelio valdytojams.

Dvasia, kuri neteisingai kaltina, kad krikščionys gali sukelti riaušes, kaip ir kitos dešiniojo sparno grupuotės, veikia ne viena, o susijungusi su baimės dvasia. Šitos dvi dvasios sukelia sumaištį ir verčia žmones tikėti apgaule apie krikščionis.

Atkreipkite dėmesį, jog tie melagingi liudytojai sakė, kad Jėzus gali atstatyti (akmeninę) šventyklą per tris dienas – jiems grėsmę kėlė neįgalioti veiksmai, asmens ketinimas, kuris nesikreips į valdžią (atstatyti šventyklą), bet padarys tai Pats, spėjama su grupe pasekėjų.

Dvasia siekia įsibrauti į eilinių žmonių gyvenimą, kurdama kodus, suskirstydama į regionus ir vietiniame lygmenyje, ji siekia kontroliuoti juos, uždaryti į užtvarą, ir manipuliuoti baime, kad jie gali kažkaip nusižengti mokesčių įstatymui. Už to stovi baimė ir meluojančios dvasios.

Šitie kaltinimai ir neteisinga informacija vaizduoja krikščionis taip, lyg jie būtų kitokie nei likusi visuomenės dalis. Taip buvo Jėzui, tai matome ir Apaštalų darbų knygoje, ir netgi Hitleris nekentė žydų, ne tiek dėl jų ekonominės galios, bet todėl, kad jie buvo kitokie nei likusieji Vokietijos gyventojai.

Persekiojimų strategija siekia atskirti tam tikrus žmones nuo likusios visuomenės ir sukelti jiems visuomenės priešiškumą. Taip nutiko Jėzui, ir tai gali atsitikti staiga. Kaip Neronas sudegino Romą ir apkaltino dėl to krikščionis, taip pat yra apkaltinami dėl iškilusių problemų visi, kurie yra kitokie ir išsiskiria iš jų kultūros.

Ieškok tos pačios meluojančios dvasios, kuri siekia, kad vyriausybė laikytų krikščionis ir konservatorius potencialiai galinčiais sukelti riaušes prieš vyriausybę ir visuomenę. Už to stovi ta pati dvasia, kaip ir Jėzaus laikais, tai daugiau nei tik žmonės, kurie nesutinka – jie žiūrėjo į Jėzų, kaip į potencialiai galintį sukelti riaušes, ir lygiai taip pat jie vertina mus.

#4 – Gyventi ir mokyti priešingai nei likusi visuomenės dalis laikoma griaunančia jėga, kuri yra priešinga vyriausybės tikslams.

„Ir mes nustatėme, kad šitas klaidina tautą...“ Luko 23:2 (graik.: Diastrepho; iškreipti, iškraipyti, iškrypėlis)

Šitas kaltinimas atskleidžia tikslą padaryti Jėzų nacijos grėsme, ne tik grėsme Jeruzalės šventyklai, bet dvasia, kaltina krikščionis esant grėsme visai nacijai. Roma klaidingai manė, kad krikščionys buvo kanibalai, nes jie valgė ir gėrė To žmogaus Jėzaus kūną ir kraują. Jie galvojo, kad krikščionys yra iškrypę, rengia „meilės puotas“, kur buvo manoma, vyko girtos orgijos. Buvo manoma, kad jie buvo ateistai, nes neturėjo šventyklų, savo namuose nelaikė paveikslų ir dievų statulų.

Visas tas nesusipratimas, propaganda, kultūros stereotipai, kurie Romos kultūrai kėlė įtarumą dėl krikščionių, kurie sutinka su praeitą savaitę mano paminėtais 3 punktais. Kaltinimai, kad krikščionys yra problemų sukėlėjai arba gyvena ir moko priešingai nei priimta visuomenėje buvo pastebėta visais amžiais.

Kažkuriuo momentu nemėgimas kultūroje tampa atviras, ir krikščionys (bei daugeliu atvejų žydai) yra kaltinami dėl ekonominių problemų tautoje, ir sakoma, kad jie yra priežastis to, kodėl vyriausybei nepavyksta įgyvendinti savo planų. Planai pasisektų, jei TIK nebūtų tų krikščionių mūsų kelyje... todėl kad jie nėra patriotai, jie nenori sąžiningai atlikti savo dalies, jie pavojingi mūsų kultūrai ir gyvenimo būdui, ir jie klaidina tautą. Skamba pažįstamai? Nuo ISIS iki liberalaus likučio JAV ir praeities diktatorių, kartojasi tos pačios temos – ką jie darė mūsų Viešpačiui, jie darys ir mums.

Kai kurie dalykai, kuriuos Tėvas man pasakė
4 kartus nuo 1991: „Stebėk Turkiją. Ji bus atstumta Europos ir taps Rusijos sąjungininke bei taps didžiausia jėga vėl Vidurio Rytuose“.

2003: „...bet stebėk, kai Hillary užims postą“. Tuo laiku, ji buvo JAV senatorė, ir tuomet ji tapo valstybės sekretore. Per jos kadenciją mums tikrai reikia saugotis. Bus matyti, ar Jis kalbėjo apie jos tapimą prezidente.

Po 2003 metų invazijos į Iraką: aš paklausiau Tėvą, kas nutiks Irakui, ir Jis atsakė: „Jis visas bus pertvarkytas“. Vienintelis būdas Iranui būti pertvarkytam, yra manipuliuojama šiitų vyriausybė, arba iš viso jos nebuvimas. Modernus Irakas ir Iranas, tai senovinė Persija.

2003 metais po Patriotinio Įstatymo priėmimo, aš paklausiau Jo, ką Jis apie tai galvoja: „Įstatymai, kurie buvo priimti ginti Mano žmones vieną dieną bus panaudoti prieš juos.“ ir „IRS bus panaudota prieš mano žmones“.

2005 kai aš apmąsčiau viską, kas vyko JAV per 10 metų nuo 1995 iki 2005, ir pakomentavau tai Tėvui, kad aš neatpažįstu krašto, koks jis buvo anksčiau. Jis atsakė: „Aš sakau tau tiesą, kad tu vėl jo neatpažinsi po dar 10 metų. (2015)

2006 metais, kai skundžiausi Tėvui, kad mes neturime santaupų, nors žinau, kad Jis vis tiek mumis pasirūpins ... Jis atsakė: „Kodėl tu nori padėti ten savo pinigus? Staiga didelis ekranas pasirodė prieš mane, jame buvo bankas, aš kažkaip žinojau, kad tai buvo ketvirtadienis, arba penktadienis, ir bankas buvo uždarytas. Staiga scena pakito, ir aš supratau, kad tai šeštadienio rytas, ir žmonės beldėsi į duris norėdami patekti vidun, bet bankas buvo uždarytas. Po to jis pradėjo darbą pirmadienį ir JAV doleris buvo 50% nuvertėjęs lyginant su praeita savaite. Tada regėjimas dingo.

2014 pavasarį, tarp kitų dalykų buvo pasakyta: „2017 bus blogi metai pasauliui“.

Bet šiam kartui pakaks – aš nenoriu išgąsdinti žmonių, nors per paskutinius metus Tėvas atskleidė Barbarai, kuri yra stipri užtarėja, kad ekonomikos žlugimas vyks 2015 rugsėjį/spalį, bet jis gali būti atidėtas kuriam laikui dėl maldos. Aš nieko negirdėjau iš Tėvo dėl šito, taigi aš viliuosi, kad jis bus šiek tiek atidėtas.

Aš noriu , kad Kristaus kūnas atsibustų, paliktų pasaulio meilę, jo žaislus ir nukrypimus, ir pradėtų mylėti vienas kitą tikruose santykiuose, tikroje draugystėje, namuose, mažose grupėse... ir aš primenu jums, ką Jėzus pasakė man 2001 metų lapkritį, kai Jis pasirodė man ir uždėjo Savo rankas patepdamas mane apaštalu pradėti namų bažnyčias (surinkimus) ir namų surinkimų tinklą. Kai aš paklausiau Jo kodėl, Jis man pasakė: „tai dėl laikų, kurie ateina. Būti resursais, nes tai dėl laikų, kurie ateina“.

Kitą savaitę, kita tema, būkite palaiminti,


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.