Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. balandžio 3 d., penktadienis

Pranašiškos naujienos. 1 dalis

John Fenn, 2015 m. kovo mėn. 21 d.,

Sveiki,
Paskutinėmis savaitėmis tiek daug įvykių veda į pranašystės patvirtinimą, todėl yra gera pasidalinti kai kuriomis pranašiškomis naujienomis ir taip pat pakalbėti apie dalykus, kurių galima tikėtis ateityje.

Nesvarbu, ką žmogus tiki apie paskutinius laikus, Knygos pabaiga mums aiškiai sako, kad šis pasaulis artėja prie žmogaus valdymo pabaigos, kurio kulminacija bus Jėzaus sugrįžimas, kai Jis įkurs Savo žemišką karalystę. Jis tai padarys, kai Izraelis bus prie sunaikinimo ribos, ir Jis iš tiesų pasirodys jodamas ant balto žirgo, kad išgelbėtų tą dieną. Apreiškimas Jonui 19:11.


Čia pateikiamos kai kurios charakteristikos būdingos persekiojimui, kuris vyksta visais amžiais. Ar jūs matote jį mūsų dienomis?

Naujas požiūris krikščionys nėra persekiojami vien dėl to, kad jie yra krikščionys
Bažnyčios kultūra mus moko tikėti, kad Jėzus buvo pasiųstas ant kryžiaus vien todėl, kad Jis buvo Jėzumi, kad visais amžiais krikščionys buvo persekiojami vien dėl to, kad jie buvo krikščionimis, bet tai netiesa. Senas klausimas: „Jei tu būtum apkaltintas dėl to, kad esi krikščionis, ar užtektų įrodymų prieš tave? Nėra visiškai taip. Jei mes pažiūrėsime į tai, ką Biblija iš tiesų sako, mes pamatysime ir mūsų dienomis veikiančią dvasią. Štai kokie kaltinimai buvo pateikti Jėzui:

1: Išdavystė. 2: Vengimas mokėti mokesčius. 3: Potencialus smurtas. 4: Priešiškumas populiariai kultūrai.

#1, Išdavystė – apibūdinama kaip savo šalies išdavimas
Krikščionys nėra persekiojami VIEN UŽ TAI, kad yra krikščionys – tai yra paviršutiniškumas. Romėnų valdytojas Poncijus Pilotas paklausė Jėzaus: „Ar Tu esi žydų karalius?“. Būtent apie tai viskas ir sukosi – išdavystė – ar tu esi prieš Romą? Bet kai Pilotas suvokė, kad Jėzus nėra tiesioginė grėsmė, jis būtų Jį paleidęs, bet žmonės buvo susitelkę į sąmokslą, ir šaukė: „Mes neturime kito karaliaus tik Cezarį!“ Net ISIS žiūri į krikščionis tuo pačiu požiūriu, nes musulmonams tie, kurie netiki taip kaip jie tiki Kalifatu, yra išdavikai. (Mato 27:11, Jono 19:15)

Iki tol, kol trečiajame amžiuje krikščionybė buvo legalizuota, išdavystė buvo rinkliava prieš krikščionis, nes jie teigė tarnaujantys kitam karaliui – jie nebuvo vedami į teismus tik dėl to, kad jie buvo krikščionys. Cezaris reikalavo garbinti dievus, krikščionys atsisakė, ir tai buvo išdavystė verta mirties.

Kaltinimo išdavyste šaknis gali būti užmaskuota po daugeliu kitų kaltinimų
Todėl mes ieškome tos dvasios veikimo įrodymų kultūroje ir valdyme – dvasios, kuri siekia pateikti tikėjimą Kristumi kaip kriminalinį nusikaltimą, kaip išdavystę tautai, gerbūviui, tikslui ir didesniam gėriui.

Pradedant nuo Jėzaus per visą istoriją žydai ir krikščionys buvo kaltinami dėl tautos bėdų, nes jie nesutikdavo būti gerais patriotais – gerais romėnais, naciais, komunistų partijos nariais. Tautose laipsniškai augo požiūris į žydus ir krikščionis, kaip politiškai konservatyvius žmones, kaip į tautos problemų sukėlėjus, ir visa tai degraduos iki tokio lygio, kad juos (mus) ims kaltinti patriotizmo stoka. Pažiūrėk į savo tautą, už to stovi dvasia.

Pasižiūrėkime į progresiją – tai neprasidėjo kaip visiška išdavystė
Per pirmus 6 Jėzaus tarnavimo mėnesius, kai Jonas Krikštytojas ir Jėzus tarnavo tuo pačiu metu, Jono Evangelijos 3 skyriuje sakoma, kad fariziejai ir įvairūs religiniai valdytojai stovėdavo ir klausydavo, ką kiekvienas jų kalbėjo. Bet viskas per 3 metus išaugo iki sąmokslo prieš Jėzų: „Ir jie tarėsi, kaip Jį nužudyti“. (Jono 11:53)

Kai Jungtinėse Valstijose po rugsėjo 11-osios atakų buvo priimtas Patriotinis įsakymas, jis suteikė valstybei laisvę šnipinėti ir areštuoti, kaip dar nebuvo iki tol. Aš paklausiau: „Ką Tu manai apie tai, Tėve?“ Jis nedelsiant atsakė: „Įstatymai kurie buvo sukurti apginti mano žmones vieną dieną bus panaudoti prieš juos“

# 2, Jėzus buvo kaltinamas mokesčių vengimu ir finansiniais nusikaltimais
Luko 23:2 pateikiamas dar vienas kaltinimas prieš Jėzų: „Ir jie pradėjo kaltinti Jį sakydami „šis žmogus klaidina tautą drausdamas mokėti mokesčius Cezariui ir sakydamas, kad Jis yra karalius“.

Prisimenant tą laiką, kai buvo priimtas Patriotinis Įstatymas, Tėvas man dar pasakė: „Vidaus Pajamų Tarnyba bus panaudota persekioti mano žmonėms“. Aš suvokiu, kad šie du dalykai yra amerikiečiams, bet dvasia, kuri stovi už jų yra bendra visoms vyriausybėms, kuriose auga pyktis prieš konservatorius, krikščionis ir žydus.

Šiomis elektroninės komunikacijos dienomis finansų ir valstybės piliečių šnipinėjimas tampa galimu kaip niekada iki šiol, suvokite, kad bet kuri vyriausybė norėdama gali įsilaužusi į sąskaitas ir pateikdami jas taip, kaip tik jiems patinka sukurti moraliniu ar finansiniu požiūriu kalto asmens įvaizdį.

Triušio pėdsaku, tai reiškia nedidelį nukrypimą nuo pagrindinės temos – ką reiškia 666?
Yra daug nuomonių apie Apr 13:18 paminėtą skaičių 666: „Čia slypi išmintis! Kas turi išmanymą, teapskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius; jo skaičius yra 666“. Prieš tai einančios eilutės sako, kad asmuo negalės pirkti ir parduoti jei nebus nepažymėtas šiuo ženklu ant kaktos arba ant riešo.

Atkreipkite dėmesį, kad pirma taisyklė, jei nori suprasti pranašystę yra tai, kad ji turi būti suprantama originaliems klausytojams/ skaitytojams, ir taip pat turi būti prasminga ateities klausytojams/ skaitytojams. Jono laikais, kuomet Roma paimdavo žmones į vergystę, jie pakeisdavo jų vardus, duodami jiems vietoj vardų numerius, kuriuos užrašydavo ant rankos arba kaktos. Tai reikšdavo, kad asmuo yra Romos ekonominės ir politinės sistemos vergas...

Geras triukas paklausti „Kas užrašė laišką romiečiams?“ ir daugelis pasakytų, kad tai Paulius. Bet Romiečiams 16:22-23 pasakyta: „Aš Tercijus, užrašiau šį laišką, sveikinu jus... ir Kvartas, brolis“.

Tercijus yra romėnų skaičius 3, o Kvartas - 4, tai reiškia, kad vergas Nr. 3, diktuojant užrašė Pauliaus laišką, ir jo bendradarbis buvo vergas Nr. 4.

666 paaiškinimas
666 lengva paaiškinti. Jei norime suprasti 666, mes žiūrime į Jėzų kaip tiesą, ir tada į šėtono iškraipymą. Taigi ką ruošiasi padaryti Jėzus įtvirtindamas Savo karalystę žemėje, kuri iš tiesų bus 777, tai Dievo skaičius žymintis tobulumą (6 yra žmogaus skaičius, nes žmogus buvo sukurtas 6 dieną)

Karalius Jėzus sujungs šituos elementus visoje žmonijoje. 777 reiškia politinę, ekonominę ir religinę vienybę.

Todėl 666 yra žmogaus vadovavimas siekiantis sujungti politiką, ekonomiką ir religiją.

Diktatoriai, karaliai ir cezariai iki mūsų dienų valdovų bando sukurti savo 666. Roma sugebėjo sujungti savo pasaulį politiškai ir ekonomiškai, bet ne religiškai dėl tų įgrisusių žydų ir krikščionių. Jie turėjo 66, bet ne 666.

Dabar prisiminkime nacių Vokietiją. Hitleris galėjo suvienyti tautą politiškai ir ekonomiškai, bet ne religiškai dėl žydų ir krikščionių, nors jis bandė juos visus sunaikinti. Dabar prisiminkime Sovietų Sąjungą. Stalinas sugebėjo suvienyti tautą politiškai ir ekonomiškai, bet dėl žydų ir krikščionių jam nepavyko visiškai suvienyti tautos ateizmo religijos pagalba.

Kaip matome iš 666, vieną dieną Europos ir Viduržiemio jūros regione bus žmogus, kuris vėl sieks žmogaus tobulo valdymo ir bandys sukurti vienybę. Jis suvienys politiškai ir ekonomiškai, versdamas visus būti sistemos „pirkti / parduoti“ dalimi, jis taip pat sieks suvienyti regionus.

Pamąstykite apie ekonominę politiką, kuri bus nukreipta prieš tai, kad žmonės patys užsiaugintų sau vaisių ir daržovių, tai pakopinis įžengimas į tą sistemą. Taigi ateityje stebėkite, kaip valstybė kontroliuos žmones, kurie norės turėti savo nuosavus daržus.

Bet ir vėl, krikščionys bus tie, kurie stabdys to paskutinio „6“ įvedimą, ir galiausiai tautos sieks sunaikinti Izraelį, kaip paskutinę kliūtį stovinčią jų kelyje.

Aš jau išeikvojau šios savaitės limitą, kitą savaitę -3 ir 4 punktai bei daugiau įžvalgų. Iki tada, būkite palaiminti.


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.