Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2014 m. rugsėjo 16 d., antradienis

Baimė ir neprotingi sprendimai. 3 dalis (Šeima ir pinigai 1)

John Fenn, 2014 m. rugpjūčio mėn. 23 d.,

Sveiki,
Praėjusiame straipsnyje aš rašiau apie tai, kaip baimė verčia priimti sprendimus, kurių kitu atveju nepriimtume, ir apie tai kaip dažnai tos baimės užmaskuojamos dvasingumu. Šiandien – pirmoji dalis apie šeimą ir problemas susijusias su pinigais.

Bet pirmiausia, ar šis pokalbis jums pažįstamas?...
Kai jūs skaitysite šitą straipsnį, mes būsime praleidę 2 savaites ardydami Kriso miegamąjį, dabartinį vonios kambarį ir mano darbo kambarį, ruošdamiesi įrengti neįgaliajam skirtą lovą ir vonią. Jau pradėjome paruošiamuosius darbu, todėl mūsų namai apkrauti dėžėmis ir atrodo kaip baldų pervežimo sandėlis.

Po ilgo ir rūpestingo daiktų dėliojimo jau nebepajėgdami įtemptai mąstyti toliau tvarkėmės „autopiloto“ būsenoje. Taip stovėdami mano darbo kambaryje ir spoksodami į 12 iki lubų prigrūstų dėžių, mes su Barbara pradėjome pokalbį.

„Gerai, John, dabar jau gali pernešti tas dėžes“. Aš: „Kur?“ „Į mūsų miegamąjį, žinoma, aš juk tau jau sakiau.“ „Kur?“ (Mano veido išraiška vyriškai skelbė: „Aš nė už ką šito nedarysiu.“). „Į miegamąjį!” „Bet kur? Problema tame, kad ten nėra vietos, supranti?“ „Ne nesuprantu, tiesiog paklausyk ir perstumk jas”. “Kur? Jau dabar turiu vaikščioti tokiu siauru taku lyg būčiau olimpinis gimnastas ant buomo vien tam, kad pasiekčiau apatinių rūbų stalčių“. „Na, tu ką nors sugalvosi, tiesiog perstumk jas”. „Ne, pati nueik ir pasižiūrėk į mūsų miegamąjį ir pasakyk man kur jas įsprausti.”

(Trumpa pauzė. Ji išeina ir sugrįžta.) „Tu teisus“. (Ak, kaip man patinka išgirsti tokius žodžius iš žmonos lūpų). „Gerai, kuriam laikui mes padėsime jas svetainėje, priešais židinį, tada padarysime vietos tavo dirbtuvėje ir perkelsime ten.“ (Sudužo mano viltys, prieš akis prabėgo dėžėmis ir maišais apgriozdinti mano įrankiai, kurie pranyksta iki kito pavasario atodrėkio.)

Na ką, aš perstūmiau dėžes laikinai priešais židinį ir vėl paaukojau savo dirbtuvę, tačiau Barbara puikiai pasidarbavo atrinkdama, kraudama ir rūšiuodama daiktus, kad padarytų vietos man, nešančiam visas tas dėžes į dirbtuvę.

Sprendimų priėmimas kartais atrodo taip, kaip minėtame pavyzdyje, kiekvienas pasirinkimas tam tikroje situacijoje turi savo baimę, kuri verčia eiti viena kryptimi, tada susidūrus su kita baime, atsitraukti ir pasukti kita kryptimi, o ten vėl susiduri su kita baime.
Ką daryti? Kur pasukti? Vienoje kranto pusėje yra baimė prasilenkti su Dievu, o kitoje – baimė padaryti didelę klaidą velnio įtakoje.

Apie baimę
Kalbėdami apie baimes turime išskirti natūraliąją, kuri sako – neišbėk prieš autobusą – ir natūraliąją baimę prie kurios prilipusi dvasia. Būtent ji sukausto žmogų ir iššaukia dar didesnes baimes. Neišbėk prieš autobusą ir, apskritai, saugokis autobusų, nes jie gąsdinantys. Taip pat neik į autobusų stotis ir geležinkelio stotis, nes jie dar baisesni, daug didesni su daugybe nepažįstamų žmonių. Vėliau jau bet kokia žmonių grupė ima gąsdinti ir darosi baisu išeiti į lauką, nes žmogus pradeda bijoti nepažįstamųjų. Nuo ko viskas prasidėjo? Nuo vieno autobuso baimės.

Hebrajams 2:15 kalbama apie Jėzaus darbą: „Kuris ...išlaisvino juos, tuos, kurie visam gyvenimui buvo pasidavę vergystei per mirties baimę“.

Atkreipkime dėmesį, kad mirties baimė pavergia žmones. Graikiškas žodis „vergystė“ – „douleia,“ iš „deo“ reiškia „surišti,“ ir dažniausiai naudojamas „vergo būklės sąlygoms“ išreikšti (Vine).

Mirties baimė suriša žmones ir jie tampa savo baimių vergais. Kaip?

Baimės medis
Įsivaizduokime medį su giliai po žeme įsikerojusia šaknimi. Ta šaknis yra nuodėmė. Medžio kamienas yra mirties baimė ir per jį „maistingosios medžiagos“ keliauja iš šaknų į vaisius. Kitaip sakant, „maistas“ atkeliauja iš nuodėmės šaknies, pereina per mirties baimės kamieną ir pasiekia vaisius. Šio medžio vaisiai yra visos esamos baimės, tokios kaip vorų baimė, uždarų patalpų baimė, aukščio baimė, šunų baimė, atvirų erdvių baimė, žmonių baimė, gyvačių baimė, skirtingų rasių baimė, ligoninių baimė, vėžio baimė – bet kokia kita baimė yra to medžio vaisius, auginamas mirties baimės, kurią maitina nuodėmė.

Jūs patys galite atsekti, kad vorų baimė kyla iš mirties baimės: voras gali jums įkasti ir užnuodyti, tai reiškia jums teks gultis į ligoninę, tai galbūt gali reikšti, jog užsikrėtėte nuodinga bakterija, o tai gali baigtis tuo, kad neteksite galūnės arba net mirsite.Baimė skristi lėktuvu? Tai nėra skrydžio baimė, tai baimė numirti lėktuvo avarijoje. Šunų baimė? Vienas iš jų gali jums įkasti, skaudės... tai gali baigtis vizitu į ligoninę, susitikimu su gydytojais, daug skausmo, o kas jeigu šuo sirgo pasiutlige, tuomet gresia mirtis.

Mes buvome išlaisvinti nuo mirties baimės, todėl jau nebesame baimių vergovėje.
Taigi, kai baimės dvasia pasireiškia jūsų emocijose, tai tiesioginė ataka Jėzaus darbui jūsų gyvenime – ir kadangi tai dvasia, ji negali priversti nieko daryti prieš jūsų valią. Jūs turite išmokti priešintis baimei, taip kaip priešintumėtės bet kam kas bandytų jus nustumti nuo uolos. Ir tai nereiškia melstis, nes Jėšua (Jėzus) liepė išvaryti Jo vardu. Priešinkitės su valdžia visiems baimę keliantiems įsivaizdavimams, susitelkite į Viešpatį, garbinkite, dėkokite.

Mes nugalime mirties baimę patikėdami, kad jau esame amžinybėje, jau esame dangaus piliečiai. Tačiau priimti šią dvasinę tiesą į savo gyvenimus ir širdis kaip realybę reikalauja pastangų. Mes turime įsitvirtinti tame ir tikėti, jog nesvarbu kas nutiktų, aš einu į dangų, todėl aš nieko nebijau, nes blogiausia kas gali nutikti – aš būsiu su Jėzumi.

Asmeninė atsakomybė
Įsivaizduokime, kad jūsų namuose kurį laiką apsistojo vienas iš jūsų giminių, draugų ar pažįstamų. Tarkime, kad tas žmogus įsitraukęs į nuodėmes – galbūt narkotikai, netinkami santykiai, tinginystė.

Jūs su baime savęs klausiate kuo gi viskas baigtųsi, jei aš jam nepadėčiau? Jis atsidurtų gatvėje. Galbūt jis gyventu kur nors prieglaudoje? Bet Viešpatie, ką man su juo daryti? Jei išmesiu jį, tai būsiu kaltas, jei jis numirtų, bet aš negaliu daugiau jo čia laikyti, jis griauna mano gyvenimą.

Turime pripažinti faktą, kad mes, tėvai, auginame savo vaikus mokydami juos būti savarankiškais. Kiekvienas visapusiškai sveikas žmogus turi mokėti pasirūpinti savimi. Nesupraskite manęs neteisingai, būna atvejų kada mes tikrai turime kažkam padėti atsistoti ant kojų, bet Jėšua sakė duoti tik vieną papildomą apsiaustą, ne visą spintą, ir nueiti tik vieną papildomą mylią, o ne nubėgti visą maratoną su jais.

Jei paklusime baimei ir neleisime tokiems žmonėms augti, galime likti emociškai sužeisti ir patirti finansinių nuostolių. Jeigu jie nepradeda savimi rūpintis po to, kai kartu su jais nuėjom papildomą mylią ir davėme jiems papildomą apsiaustą, tada iš malonės davėjo mes pavirstame nuodėmės įgalintojais, nes tokiu būdu skatiname priklausomybę nuo mūsų, o ne nuo Dievo.

Tiesą sakant, užsimaskavę po „krikščioniška meile“, jūs galite stabdyti tokio žmogaus kaip asmenybės augimą ir jo augimą Viešpatyje. Kaip ir minėjau praeitame straipsnyje, paprastai, ten kur jaučiamės patogiai, ten mažai ir augame, o ten kur daug augame, ten retai jaučiamės patogiai. Kartais jūs turite ignoruoti baimes ir leisti jam pasijausti nepatogiai, kad galėtų augti. Pasakykite tokiam asmeniui, kad jūs jau nuėjote papildomą mylią ir davėte jam savo marškinius, todėl dabar yra laikas eiti pačiam ir užsidirbti rūbams.

Atsakymas
Atsakymas yra peržengti baimę ir leisti (galbūt tinkamesnis žodis būtų priversti) tą žmogų atsistoti ant kojų. Mažų mažiausiai ką jie galėtų padaryti gyvendami su jumis, tai sumokėti savąją nuomos dalį ir už patarnavimus bei transporto išlaidas. Sudarykite planą, tegul jie jo laikosi. Tarkime tokį: „už dviejų savaičių turi pradėti dirbti, už keturių jau gausi pirmąją algą ir man priklauso ½ už kambarį ir patarnavimus.“

Taip, jūs galite paremti, jį iki pirmos algos, bet jei po kurio laiko jis arba neturi darbo, arba neišeina iš namų nuo 8 val. ryto ieškoti darbo ir nesugrįžta užpildęs pareiškimų 5 val. vakaro, jūs privalote nubrėžti ribas.

Baimė naudos tave – baimės demonas naudos tave – norėdamas, kad jie amžinai liktų kūdikiais, neužaugusiais ir nuo kitų priklausomais. Nėra lengva nugalėti baimę, norint kažkam padėti atsikratyti tinginystės ar priklausomybės. Kartais dėl to jaučiamės siaubingai, tačiau turime nepasiduoti.

Matote, Dievas duoda galimybes, bet mes turime nuspręsti ar jomis pasinaudosime. Baimė trukdo tokioms galimybėms atsirasti tų žmonių gyvenime, kuriuos mes laikinai priglaudžiame ir laiku nepaleidžiame (pvz.: galimybė augti ir mokytis savimi pasirūpinti). Juk, iš tiesų, mes užkertame Dievui kelią ir kovojame prieš Jo valią, tuo pačiu stebėdamiesi kodėl Jis neatsako. Mes patys dažnai esame ir atsakymas ir problema.

Gerai, pratęsime kitą savaitę... tikiuosi, kad tai buvo palaiminimas, iki kito karto,


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.